ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Jestem EKO cały rok 2023 - podsumowanie.

 

Jestem EKO cały rok 2023 - podsumowanie.

Miniony rok szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie upłynął pod hasłem ekologii. Nauczyciele Agnieszka Felczyńska, Marek Kubiak, Wioletta Kubiak oraz Małgorzata Turska stworzyli edukacyjny projekt ekologiczny „Jestem EKO cały rok!” przeznaczony dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz dwie zaprzyjaźnione z nim placówki- Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu. Działania poza aspektem ekologicznym miały wymiar integracyjny. Głównym założeniem projektu było wdrożenie uczestników do aktywności proekologicznych uwzględniając cztery pory roku oraz pokazanie poprzez zaplanowane działania, iż dzieci i dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, pomimo swoich ograniczeń, potrafią prowadzić ekologiczny styl życia. Zadania miały charakter terapeutyczny, dostosowany do indywidulanych potrzeb i możliwości podopiecznych.

W ramach projektu realizowane były: spotkania warsztatowe podczas których, wykonywano między innymi: karmniki dla ptaków z materiałów recyklingowych oraz ekologiczne doniczki. Podczas Balu Zimowego odbył się pokaz mody ekologicznej, gdzie zaprezentowano hasła dotyczące ekologii oraz ogłoszony został konkurs na Ekoludka – maskotkę projektu.

Dzięki współpracy, zaangażowaniu i pomocy Pana Emila Snużki, który jest inicjatorem tworzenia Ekołąk w Głownie na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie również powstała Ekołąka. Tam też umieszczone zostaną domki dla owadów wykonane przez uczniów w ramach obchodów Światowego Dnia Pszczoły.

Ponadto zorganizowane zostały wycieczki do lasu gdzie jesienią sadzono drzewa, a z okazji Obchodów Dnia Ziemi sprzątano las przy wsparciu i pomocy Koła Łowieckiego „Dzik” Nr 21 w Borkach oraz Koła Łowieckiego „Brać Łowiecka” Nr 123 w Warszawie.

Z okazji Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej uczniowie odwiedzili tartak Pana Aleksandra Drewnickiego Drew-Pasz, w którym został wykonany paśnik dla leśnej zwierzyny. Następnie uczestnicy projektu przekazali paśnik do obwodu nr 43 Lasów Stanisławowskich.

Zorganizowano akcję zachęcającą do oszczędzania wody i energii elektrycznej. Przeprowadzono prelekcje dotyczące sposobów zapobiegania smogowi. Obchodzono tydzień czystości wód, w ramach którego wzięto udział w Akcji - Światowy Dzień Wody z PAH (Polska Akcja Humanitarna). Uczniowie mieli też okazję zwiedzić i zobaczyć jak działa miejska Oczyszczalnia Ścieków oraz Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Głownie.

Dzięki wsparciu finansowemu rodziców uczniów udało się zakupić kosze i tablicę informacyjną dotyczącą segregacji odpadów. Cały rok zbierano makulaturę, korki plastikowe oraz zużyte baterie.

Bez wsparcia organizacyjnego oraz finansowego, udzielonego przez wiele życzliwych osób, nie udałoby się przeprowadzić tylu działań. Głównym sponsorem nagród oraz gadżetów w projekcie „Jestem EKO cały rok!” był VIII Oddział Banku PEKAO w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 38.

Uroczyste podsumowanie projektu wraz z wręczeniem nagród i podziękowań odbyło się na dziedzińcu Pałacu Jabłońskich, siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie. W ramach spotkania zrealizowano warsztaty, podczas których uczestnicy projektu oraz wszyscy zaproszeni goście ozdobili mazakami do tkanin bałwanienie torby z logo projektu „Jestem EKO cały rok!” oraz zasiali nową łąkę kwietną. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.

Autorzy projektu: Agnieszka Felczyńska, Marek Kubiak, Wioletta Kubiak, Małgorzata Turska.

 

EKO0001

 

EKO0002

 

EKO0003

 

EKO0004

 

EKO0005

 

EKO0006

 

EKO0007

 

EKO0008

 

EKO0009

 

EKO0010

 

EKO0011

 

EKO0012

 

EKO0013

 

EKO0014

 

EKO0015

 

EKO0016

 

EKO0017

 

EKO0018

 

EKO0019

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK