Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Lekcje otwarte

 

 

Lekcje otwarte

 


 

Dyrektor ZSS Maciej Lisowski

cykliczne prowadzi otwarte lekcje wychowania fizycznego

dla nauczycieli naszej szkoły.

 

Na zdjęciach uczniowie w trakcie nauki i wykonywania

skoku rozkrocznego przez kozła.

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach poniżej uczniowie doskonalą odbicia

 

sposobem górnym i dolnym.

 

 

 

 

 

 

 

PLAN METODYCZNY W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

Prowadzący: Maciej Lisowski – Dyrektor ZSS w Głownie

Data: 28.03.2018

Przedmiot: Wychowanie fizyczne

Klasa: IIIG chłopcy

Temat: PS – doskonalimy odbicia sposobem górnym i dolnym

Czas trwania zajęć: 45 minut

Zadania szczegółowe lekcji w zakresie:

Umiejętności:

- uczeń potrafi wykonać odbicie sposobem górnym i dolnym

- uczeń potrafi wykonać ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion

- uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę siatkarską

 

Wiadomości:

- uczeń zna podstawowe zasady gry w piłkę siatkową

- uczeń zna zasady ułożenia ramion do poszczególnych odbić

- uczeń wie jak poprawnie wykonać ćwiczenia rozciągające

mięśnie kończyn dolnych

 

Sprawności motorycznej:

- uczeń poprawia koordynację wzrokowo-ruchową

- uczeń poprawia dokładność podań

- uczeń poprawia swoją skoczność

 

Usamodzielnienie:

- uczeń potrafi ocenić swoją sprawność na tle klasy

- uczeń przestrzega zasad wykonywania ćwiczeń

Metody pracy:

- pogadanka

- metoda zadaniowa-ścisła

-metoda zabawowo-klasyczna

Formy pracy:

- frontalna

- szereg

- pary

 

Środki dydaktyczne: piłki, materace.

Część lekcji

Czynności Nauczyciela

Czynności uczniów

Dozowanie

Uwagi org-met.

docelowe

szczegółowe

czas

l.p.

Część wstępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zarządza zbiórkę

-wita uczniów

 

-sprawdza gotowość do zajęć

-podaje temat i zadania lekcji

 

-podaje fabułę zabawy

-daje znak do rozpoczęcia zabawy

-czuwa nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem

 

 

 

 

 

 

 

 

-kończy zabawę

 

-uczeń dyscyplinuje się

-zapozna się z tematem i zadaniami lekcji

 

 

-pobudzi organizm do wysiłku

 

 

-uczniowie ustawiają się w szeregu

-słuchają nauczyciela

 

 

 

 

-uczestniczą w zabawie „Berek ranny”. Uczniowie uciekają przed berkiem, gdy berek kogoś złapie dana osoba staje się bekiem i trzyma się za miejsce w które została dotknięta przez poprzedniego berka.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min.

 

 

-pogadanka

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zabawowo-klasyczna

Część główna a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część główna b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część końcowa

 

 

 

 

 

-tłumaczy następujące po siebie ćwiczenia

 

- czuwa nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń

 

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

-tłumaczy kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

-kończy ćwiczenie

 

 

 

 

 

-tłumaczy ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

-kończy ćwiczenie

 

 

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sędziuje, liczy punkty

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

-Zarządza zbiórkę

 

-omawia lekcję, wyróżnia najlepszych

 

-żegna klasę

- ucz. kształtuje cechy motoryczne przez ćwiczenia

 

 

-wzmocni m. ramion

 

 

-j.w.

-wzmocni m. nóg

 

 

 

 

 

- rozciągnie staw barkowy

 

- rozciągnie staw barkowy

 

-doskonali koordynację ruchową

-doskonali koordynację ruchową

-doskonali koordynację ruchową

 

 

 

 

 

 

-doskonali poruszanie się po boisku

-doskonali blok

 

 

 

 

 

 

doskonali poruszanie się po boisku

-doskonali blok

 

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali elementy techniczne w rozgrzewce

 

 

 

-wzmocni m. tułowia

 

-wzmocni m. tułowia

 

-wzmocni m. tułowia

-rozciągnie m. nóg

-rozciągnie m. nóg

 

 

-rozciągnie m. nóg

 

-rozciągnie m. nóg

 

-rozgrzeje stawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dogrzeje staw barkowy, poprawi czucie piłki

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym

 

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

 

- doskonali odbicia sp. górnym

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym i dolnym

 

 

 

 

 

 

-doskonali zagrywkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali umiejętności odbić w grze

 

 

 

 

 

-uspokoi organizm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ucz. dyscyplinuje się

Ćwiczenia w biegu po obwodzie boiska:

* krążenia ramion oburącz w przód

* j.w. w tył

*krążenie naprzemianstronne w przód

* j.w. w tył

* skip A

*skip C

 

Ćwiczenia po przekątnej boiska:

 

* wymachy prawą/lewą ręką w przód

* wymachy prawą/lewą ręką w bok

*podskoki na lewej/prawej nodze

*bieg krokiem odst-dost

*bieg krokiem skrzyżnym

*bieg tyłem

*bieg tyłem z obrotem

 

Ćwiczenia na połowie boiska (do siatki):

 

-od linii końcowej wyk. skip A, po szerokości boiska krok odst-dost, następnie skip A, co krok ucz. wyk. wyskok do bloku

 

-j.w. skip C i bieg kr. skrzyżnym

 

- wyk. skip A i wyskok do bloku co krok

 

-j.w. skip C

 

- ucz. ust. parami na linii końcowej wyk:

- 3 wyskoki obunóż, pad w przód, dobieg do siatki, zbicie, powrót

-ust.w miejscu na ob. koła :

*skłon tł. w przód z pogłębieniem

*j.w. w tył

-skręty tł. w p. i l. stronę

*skrętoskłony do nogi p. i l.

*półprzysiad na nodze l. i p.

*wypad z pogłębieniem p/l nogi w przód

*siad pr. skłon tł. z pogłębieniem

*j.w. w siadzie rozkrocznym

*kr. nadgarstków i stawów skokowych

 

- słuchają nauczyciela

 

-ucz. ustawienie w parach, piłka na parę:

*rzuty do partnera

-oburącz zza głowy

-j.w. z kozłem i skłonem

-jednorącz

 

Ćwiczenie 1:

*(1) narzuca piłkę (2) wyk odbicie sposobem górnym. zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 2:

*j.w. odbicie sposobem dolnym

 

 

Ćwiczenie 3:

*(1) odbija piłkę od parkietu, nast. odbicie do (2) sposobem górnym. Zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 4:

*j.w. odbicie sposobem dolnym.

 

Ćwiczenie 5:

* wyk. odbicia sposobem górnym w klęku na materacu.

 

Ćwiczenie 6:

*j.w. sposobem dolnym w klęku na materacu.

 

Ćwiczenie 7:

* (1) wyk. odbicia sposobem górnym, (2) dolnym w klęku. Zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 8:

-ucz. ustawieni na linach końcowych boiska: na gwizdek wyk. serwis dowolnym sposobem górnym do partnera po przeciwnej str. sali

 

 

 

 

-słuchają nauczyciela

*ucz. wykonują ćwiczenia oddechowe polegające na wykonaniu 10 powolnych skłonów z głębokim wdechem i powolnym wydechem.

 

-ustawiają się w szeregu

 

-słuchają nauczyciela

 

-żegnają nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

2

min.

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

2

min.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

3 min.

 

 

 

 

 

x8

 

 

 

x8

x8

 

 

x8

 

 

 

 

 

 

 

x10

 

x10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x10

x10

 

x10

x5

x5

x5

x5

x10

 

 

 

 

 

metoda Zadaniowa-ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-metoda zadaniowa ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa-ścisła

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pogadanka

 

IX Regionalny Turniej Warcabowy - 2018

IX Regionalny Turniej Warcabowy - 2018

 

 

26 kwietnia br. odbył się w Zgierzu kolejny, już dziewiąty,

Regionalny Turniej Warcabowy.


Nasz uczeń ze szkoły podstawowej, Jakub Sobański,

po wielu zaciętych pojedynkach wywalczył I miejsce.

Także I miejsce zdobył uczeń szkoły branżowej

Ernest Witczak.


Natomiast Bartosz Wojcieszek,

który reprezentował nasze gimnazjum,

otarł się o medal, zajmując czwarte miejsce.


Trenerka naszej drużyny,

Justyna Oskroba, już dziś rozpoczyna treningi,

aby w przyszłym roku osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.

 

 

 

 

 

 

 


XXI Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego - Zgierz 2015

 

XXI Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego

 

 

w Zgierzu 2015

 

 

Kolejny sukces naszych uczniów. Wzięliśmy udział w XXI Międzyszkolnym Turnieju

Tenisa Stołowego zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Zgierzu. Nasza reprezentacja spisała się na medal, a dokładniej na srebrny medal

za zajęcie II miejsca w tej imprezie sportowej. W finale ulegli tylko reprezentacji szkoły

ze Zgierza. Należy dodać że, w zawodach brały udział drużyny aż z 6 miast.

Wielkie gratulacje dla naszej ekipy!

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego - 2017

Sukcesy naszych tenisistów stołowych

 

1.12.2017 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Ewelina Chak, Weronika Misiak,

Bartosz Wojcieszek i Filip Kopania wzięła udział w XXII Międzyszkolnym Turnieju

Tenisa Stołowego w Zgierzu. Po zaciętej walce Ewelina Chak zajęła II miejsce

w kategorii dziewcząt młodszych, a Weronika Misiak  III miejsce w kategorii dziewcząt

starszych. Filip Kopania wywalczył III miejsce w kategorii chłopców młodszych.

Zawodnikom gratulujemy i czekamy na kolejne mistrzostwa, już za rok.

Zawodników przygotował do zawodów dyr. Maciej Lisowski.

 

 

 

 

Mistrzostwa Regionu w Lekkiej atletyce w Łowiczu - 2016

Mistrzostwa Regionu w Lekkiej atletyce w Łowiczu - 2016

 

 

Jak co roku otrzymaliśmy zaproszenie

 

od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu

 

na mistrzostwa regionu w lekkiej atletyce.

 

Impreza odbyła się przy bardzo sprzyjającej pogodzie

 

i fantastycznym dopingu kibiców z różnych miast.

 

Nasi uczniowie nie zawiedli pokładanych w nich nadziei

 

i wrócili z wieloma medalami.


Każdy zawodnik mógł startować w dwóch konkurencjach,

 

jednej biegowej i jednej technicznej.


Wyróżnić należy Dawida Włostka,

 

który zajął II miejsce w biegu na 100 m chłopców starszych

 

oraz Justynę Witczak za I miejsce w skoku w dal dziewcząt.

 

Ernest Witczak natomiast zdeklasował rywali

 

przerzucając piłką palantową linię pomiarową na środku boiska,

 

tym samym wygrał konkurencję.


Po spalonych kaloriach uczniowie mogli ponownie nabrać sił

 

jedząc pyszny poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK