ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Podstawowe dokumenty

 

 

Podstawowe dokumenty:

 

  1. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o  niepełnosprawności intelektualnej dziecka w stopniu lekkim lub umiarkowanym i potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły.
  3. Ostatnie świadectwo szkolne.
  4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej - Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  5. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  6. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I Szkoły Branżowej I stopnia - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasistów.
Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK