ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Warsztaty w łowickim muzeum - 2016.

 

Warsztaty w łowickim muzeum - 2016.

 

W dniu 4 listopada br. uczniowie klas IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum wraz z opiekunką Małgorzatą Milczarek pojechali

do Muzeum w Łowiczu na warsztaty historyczno-plastyczne. Zajęcia edukacyjne składały się z dwóch części.

W części pierwszej - historycznej, uczniowie zwiedzili miniskansen (Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego)

na terenie opodal gmachu głównego muzeum, gdzie prezentowane są najstarsze, przeniesione z terenu dawnego

Księstwa Łowickiego, budynki mieszkalne i gospodarcze.

Na przykładzie dwóch zagród typu otwartego i zamkniętego (okólniki) można było zapoznać się ze zmianami

zachodzącymi w konstrukcjach architektonicznych oraz rozplanowaniu i wystroju wnętrz chłopskich w regionie łowickim.

Przy wejściu do Muzeum zapoznali się z mapą obrazującą zasięg kultury księżackiej. Tutaj też obejrzeli architekturę

rejonu w postaci modeli budynków mieszkalnych i gospodarczych z XVIII i XIX wieku oraz archiwalnych fotografii

ukazujących zabudowę wiejską  i detale architektoniczne. Uczniowie zobaczyli też i podziwiali wnętrze chałupy

księżackiej - izbę świąteczną z przełomu XIX i XX wieku z tradycyjnym układem mebli i dekoracji. Obejrzeli

elementy jej wyposażenia wyróżniające się bogatą dekoracją rzeźbiarską. Obok izby we wnętrzu komory

(pomieszczenie schowkowe) ujrzeli eksponaty związane z przygotowaniem pokarmów.

Nieodłącznym elementem dekoracyjnym każdej księżackiej izby były wycinanki oraz inne formy plastyki

dekoracyjnej, np. pająki, bukiety papierowe, ozdobne dzbanuszki. Po uzyskaniu cennych informacji na temat

"Jak dawnej Księżacy mieszkali" rozpoczęła się druga część zajęć - warsztaty plastyczne

pt. "Budujemy łowicką chałupę". W czasie tych zajęć każdy uczeń zbudował wg. własnego pomysłu domek

przypominający łowicką chałupę oraz zaplanował (zagospodarował) teren wokół chałupy wykonując ogródek,

drzewa, kwiaty oraz usypał drogę z piasku czy trawnik z ziółek.

Wszystkim udało się stworzyć własną chatę z ażurowymi firankami w oknach.

 


 

 

 

 

 

 

W dniu 23 listopada br. uczniowie naszego Zespołu Szkół  udali się na zajęcia edukacyjne do Muzeum w Łowiczu.

Po prelekcji na temat łowickiej obrzędowości bożonarodzeniowej uczniowie przystąpili do części plastycznej zajęć.

Były to warsztaty pn. Szczodry wieczór, szczodre dni.

Z wielkim zaangażowaniem i w całkowitym skupieniu nasi uczniowie wykonywali łańcuchy choinkowe z różnych

materiałów, m.in.: słomy, bibuły, papieru. Każdy wykonał łańcuch wg autorskiego projektu. Wszystkim uczestnikom

zajęcia bardzo się podobały (a niektórzy, byli po raz pierwszy w muzeum). Łańcuchy zostaną wykorzystane jako

ozdoby na szkolnych choinkach.

 

Natomiast w dniu ..................... uczniowie klas gimnazjalnych wraz ze swoim wychowawcą, Moniką Zielińską,

uczestniczyli w warsztatach historyczno-plastycznych. Młodzież z uwagą wysluchała wiadomości na temat

łowickiej obrzędowości bożonarodzeniowej.

Obejrzała dawną łowicką izbę ze zwróceniem uwagi na dekoracje bożonarodzeniowe charakterystyczne

dla regionu we wcześniejszych latach. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych.

Podzieleni na dwie grupy wykonali przepiękne łańcuchy na choinkę z wykorzystaniem kolorowego papieru, słomy,

folii aluminiowej, które mogli zabrać do szkoły.

 

 

 

 

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK