ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2021/2022

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych 

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przedszkole nr 4 "Szafirek":

 1. Oddział P1 - wych. Wioletta Wolińska, pomoc naucz. Olga Nowak.
 2. Oddział P2 - wych. Aneta Klimczak, pomoc naucz. Martyna Bilska.
 3. Oddział PS 3 - wych. Marlena Seta, pomoc naucz. Sandra Ogrodnik.

Szkoła Podstawowa nr 5:

 1. Klasa 1-2u - wych. Agnieszka Felczyńska, pomoc naucz. Katarzyna Redo.
 2. Klasa 1-3a - wych. Agnieszka Warda.
 3. Klasa 1-3u - wych. Magdalena Kret, pomoc naucz. Anna Bartoszuk.
 4. Klasa 3a - wych. Monika Świąder, pomoc naucz. Marzena Nyczaj.
 5. Klasa 4-5u - wych. Agata Gudej, pomoc naucz. Edyta Szkup.
 6. Klasa 4a - wych. Małgorzata Turska.
 7. Klasa 4-7u - wych. Bogusława Długołęcka.  
 8. Klasa 5-8 - wych. Agnieszka Parol.

Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 2: 

 1. Klasa 1-3P - wych. Michał Becherka.
 2. Klasa 2P - wych. Rafał Biernacki.
 3. Klasa 2-3G - wych. Justyna Oskroba.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. Klasa 1-2 - wych. Monika Zielińska.
 2. Klasa 2-3 - wych. Małgorzata Milczarek.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

 1. Małgorzata Turska
 2. Marek Kubiak

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 3 uczniów.

Nauczanie indywidualne – 3 uczniów.

Nauczanie domowe - 1 uczeń.

 Wczesne wspomaganie rozwoju - 15 uczniów.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2021/2022

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Lisowski Maciej – dyrektor ZSS, nauczyciel wychowania fizycznego.
 2. Becherka Michał – nauczyciel matematyki, fizyki i chemii.
 3. Biernacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Długołęcka Bogusława – nauczycielka techniki oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 5. Felczyńska Agnieszka – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego.
 6. Grabowicz Anna - nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 7. Gudej Agata – nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 8. Klimczak Aneta - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 9. Kret Magdalena – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 10. Kubiak Marek – nauczyciel Zespołu rewalidacyjno-wychowawczego.
 11. Kubiak Wioletta – bibliotekarka, nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 12. Kwiatkowski Miron - nauczyciel-wychowawca świetlicy i przedmiotów zawodowych teoretycznych.
 13. Latosiewicz Kamil – nauczyciel muzyki, podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i terapii biofeedback.
 14. Milczarek Małgorzata – nauczycielka matematyki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 15. Milczarek-Ratajczyk Jolanta - nauczycielka edukacji przedszkolnej oraz zajęcia rewalidacyjne usprawniające komunikowanie i sprawność manualną. 
 16. Młynarczyk Dariusz – nauczyciel plastyki.
 17. Olejniczak Agnieszka - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii integracji sensorycznej.
 18. Oskroba Bogdan – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i przysposobienia do pracy.
 19. Oskroba Justyna – nauczycielka języka polskiego, geografii, przyrody i biologii.
 20. Parol Agnieszka – pedagog szkolny oraz terapia metodą Tomatisa.
 21. Pach Magdalena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 22. Piszczyńka Ewa – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 23. Romanowska Małgorzata – psycholog szkolny, nauczycielka terapii logopedycznej i metodą Tomatisa.
 24. Rubacha Sylwia – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy oraz wychowania fizycznego.
 25. Seta Marlena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 26. Świąder Monika – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wczesnego wspomagania rozwoju.
 27. Trębska Jolanta – nauczycielka języka angielskiego.
 28. Turska Małgorzata - nauczycielka Zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, edukacja przedszkolna oraz indywidualne zajęcia rew.-wych.
 29. Warda Agnieszka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 30. Wolińska Wioletta - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 31. Wrońska Marzena – nauczycielka religii.
 32. Zielińska Monika – funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy oraz wychowania do życia w rodzinie.

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych
w roku szkolnym 2020/2021

 

Przedszkole nr 4 "Szafirek":

 1. Oddział P1 - wych. Marlena Seta, pomoc naucz. Agnieszka Zajączkowska.
 2. Oddział P2 - wych. Wioletta Wolińska, pomoc naucz. Olga Nowak.
 3. Oddział P3 - wych. Aneta Klimczak, pomoc naucz. Martyna Bilska.

 

Szkoła Podstawowa nr 5:

 1. Klasa 1-2an - wych. Monika Świąder, pomoc naucz. Marzena Nyczaj.
 2. Klasa 1-3u - wych. Agata Gudej, pomoc naucz. E. Szkup.
 3. Klasa 2-3an - wych. Agnieszka Warda.
 4. Klasa 1-2-3ż - wych. Magdalena Kret, pomoc naucz. Anna Bartoszuk.
 5. Klasa 5-8ż - wych. Bogusława Długołęcka, pomoc naucz. Monika Grzelak.
 6. Klasa 5ża - wych. Agnieszka Felczyńska.
 7. Klasa 4-8 - wych. Michał Becherka.

Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 2: 

 1. Klasa 1-2P- wych. Rafał Biernacki.
 2. Klasa 2G - wych. Justyna Oskroba.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. Klasa 1-2 - wych. Miron Kwiatkowski.
 2. Klasa 2 - wych. Małgorzata Milczarek.
 3. Klasa 3 - wych. Małgorzata Romanowska.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 4 uczniów.

Nauczanie indywidualne – 2 uczniów.

 Wczesne wspomaganie rozwoju - 15 uczniów.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2020/2021

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Lisowski Maciej – dyrektor ZSS, nauczyciel wychowania fizycznego.
 2. Becherka Michał – nauczyciel fizyki i chemii.
 3. Biernacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Długołęcka Bogusława – nauczycielka techniki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 5. Dziuda Marta – nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 6. Felczyńska Agnieszka – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego.
 7. Florczak Katarzyna - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 8. Grabowicz Anna - nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 9. Gudej Agata – nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 10. Klimczak Aneta - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 11. Kret Magdalena – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 12. Kubiak Marek – nauczyciel przysposobienia do pracy.
 13. Kubiak Wioletta – bibliotekarka, nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 14. Kwiatkowski Miron - nauczyciel-wychowawca świetlicy i przysposobienia do pracy.
 15. Latosiewicz Kamil – nauczyciel muzyki, podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i terapii biofeedback.
 16. Milczarek Małgorzata – nauczycielka matematyki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 17. Milczarek-Ratajczyk Jolanta - nauczycielka edukacji przedszkolnej, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 18. Młynarczyk Dariusz – nauczyciel plastyki.
 19. Olejniczak Agnieszka - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii integracji sensorycznej.
 20. Oskroba Bogdan – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i przysposobienia do pracy.
 21. Oskroba Justyna – nauczycielka języka polskiego, matematyki, geografii, przyrody, biologii oraz wychowania do życia w rodzinie.
 22. Parol Agnieszka – pedagog szkolny.
 23. Piszczyńka Ewa – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 24. Romanowska Małgorzata – psycholog szkolny, nauczycielka terapii logopedycznej i przysposobienia do pracy.
 25. Rubacha Sylwia – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego oraz wychowania fizycznego.
 26. Seta Marlena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 27. Świąder Monika – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wczesnego wspomagania rozwoju.
 28. Trębska Jolanta – nauczycielka języka angielskiego.
 29. Warda Agnieszka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 30. Wolińska Wioletta - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 31. Wrońska Marzena – nauczycielka religii i przysposobienia do pracy.
 32. Zielińska Monika – urlop dla poratowania zdrowia.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor ZSS w Głownie.
 2. Michał Becherka – nauczyciel fizyki i chemii.
 3. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Bogusława Długołęcka – nauczycielka techniki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 5. Anna Dziuda - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 6. Marta Dziuda – nauczycielka języka polskiego.
 7. Agnieszka Felczyńska – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego.
 8. Katarzyna Florczak - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 9. Anna Grabowicz - nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 10. Agata Gudej – nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 11. Aneta Klimczak - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 12. Magdalena Kret – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 13. Marek Kubiak – nauczyciel przysposobienia do pracy.
 14. Wioletta Kubiak – bibliotekarka, nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 15. Miron Kwiatkowski - nauczyciel-wychowawca świetlicy i przysposobienia do pracy.
 16. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki, podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i terapii biofeedback.
 17. Małgorzata Milczarek – nauczycielka matematyki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 18. Jolanta Milczarek-Ratajczyk - nauczycielka edukacji przedszkolnej, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 19. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki.
 20. Agnieszka Olejniczak - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, terapii integracji sensorycznej.
 21. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii, przysposobienia do pracy, informatyki i wiedzy o społeczeństwie.
 22. Justyna Oskroba – nauczycielka matematyki, geografii i biologii.
 23. Pach Magdalena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 24. Agnieszka Parol – pedagog szkolny.
 25. Ewa Piszczyńka – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 26. Małgorzata Romanowska – psycholog szkolny, nauczycielka terapii logopedycznej i przysposobienia do pracy.
 27. Sylwia Rubacha – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego oraz wychowania fizycznego.
 28. Monika Świąder – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wczesnego wspomagania rozwoju.
 29. Jolanta Trębska – nauczycielka języka angielskiego.
 30. Agnieszka Warda – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 31. Wioletta Wolińska - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 32. Marzena Wrońska – nauczycielka religii i przysposobienia do pracy.
 33. Monika Zielińska – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, wychowania do życia w rodzinie.

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych
w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedszkole nr 4 "Szafirek":

 1. Oddział P1 - wych. Magdalena Pach, pomoc naucz. Agnieszka Zajączkowska.
 2. Oddział P2 - wych. Wioletta Wolińska, pomoc naucz. Olga Nowak.
 3. Oddział P3 - wych. Aneta Klimczak, pomoc naucz. Martyna Bilska.

 

Szkoła Podstawowa nr 5:

 1. Klasa 1-2a - wych. Monika Świąder, pomoc naucz. Marzena Nyczaj.
 2. Klasa 1-3u - wych. Agata Gudej, pomoc naucz. Halina Kotus.
 3. Klasa 1-2-3a - wych. Agnieszka Warda.
 4. Klasa 1-2-3u - wych. Magdalena Kret, pomoc naucz. Anna Bartoszuk.
 5. Klasa 4-8u - wych. Bogusława Długołęcka, pomoc naucz. Monika Grzelak.
 6. Klasa 4-5u - wych. Agnieszka Felczyńska.
 7. Klasa 4-6 - wych. Agnieszka Parol.
 8. Klasa 7-8 - wych. Rafał Biernacki.

 

Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 2: 

 1. Klasa 1P - wych. Sylwia Rubacha.
 2. Klasa 1-3 - wych. Justyna Oskroba.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. Klasa 1 - wych. Monika Zielińska.
 2. Klasa 2 - wych. Małgorzata Milczarek.
 3. Klasa 3 - wych. Małgorzata Romanowska.

 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 5 uczniów.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju - 14 uczniów.

Pracownicy niepedagogiczni - 2018/2019

Pracownicy niepedagogiczni 2018/2019

 

 1. Anna Bartoszuk – pomoc nauczyciela,
 2. Józef Becherka – konserwator,
 3. Monika Grzelak – pomoc kuchenna,
 4. Agnieszka Grzyb – samodzielny referent do spraw administracyjnych,
 5. Andrzej Kantorski – kierowca,
 6. Dorota Koprowska – sprzątaczka.
 7. Aleksandra Koprowska – pomoc nauczyciela,
 8. Halina Kotus – pomoc nauczyciela,
 9. Urszula Kotlarek – pomoc nauczyciela,
 10. Olga Nowak – pomoc nauczyciela,
 11. Marzena Nyczaj – intendent, magazynier,
 12. Danuta Pawlak – kucharka,
 13. Jadwiga Sobierajska – starszy woźny.

Oddziały w ZSS - 2018/2019

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak: niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu czy zespoły genetyczne.

Objęliśmy także nauką dzieci w normie intelektualnej z autyzmem.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek”

 • Oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

 

Oddział przedszkolny P1  – wychowawca – Agnieszka Felczyńska.

Oddział przedszkolny P2  – wychowawca – Monika Świąder.

Oddział przedszkolny P3 – wychowawca – Aneta Klimczak.

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 • Klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej.
 • Klasy dla uczniów z autyzmem.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa I  - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Małgorzata Turska.

Klasa II - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Agnieszka Warda.

Klasa II - dla dzieci z autyzmem  - wychowawca - Agata  Gudej.

Klasa 1-3   - wychowawca - Magdalena  Kret.

Klasa 5-8ż - wychowawca  - Bogusława  Długołęcka.

Klasa 4-8   - wychowawca  - Agnieszka  Parol.

Od pewnego czasu w naszej placówce zostały utworzone klasy dla dzieci autystycznych w normie intelektualnej. Odziały są mało liczne (maksymalnie mogą liczą czworo uczniów), a dzieci realizują podstawę programową szkoły masowej.

Przyjęty program wpisuje się w ideę ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr 1 w Głownie i wpisuje się w idee realizacji innowacji pedagogicznej.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 3 G    – wychowawca – Rafał  Biernacki.

Klasa 3 Gż  – wychowawca – Monika  Zielińska.

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 1 PP  – wychowawca – Małgorzata  Milczarek.

Klasa 2 PP  – wychowawca – Małgorzata Romanowska.

Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

 

Klasa II   –  wychowawca – Justyna  Oskroba.

Klasa III –  wychowawca  - Bogdan  Oskroba.

 

 

W 2014 roku  w naszej palcówce powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Z czasem przekształcona w Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia.  Prowadzone jest w niej kształcenie w zawodach:

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły, natomiast wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają u pracodawców. Wiodącym zakładem, z którym współpracujemy, jest piekarnia pana Jerzego Gocka w Głownie. W 2017 roku mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci, zdając egzamin teoretyczny wewnętrzny i praktyczny zewnętrzny z bardzo dobrymi wynikami. Pozytywne wyniki obu egzaminów pozwoliły im uzyskać tytuł zawodowy piekarza i cukiernika.

 

Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda. Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej. W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

 

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, do których należą:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,
 • terapia behawioralna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • ergoterapia,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • terapia metodą Biofeedback.

 

Reasumując w roku szkolnym 2018/2019

w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

naukę pobiera 85 uczniów

w następujących oddziałach:

 

Przedszkole Specjalne

Oddział przedszkolny P1 – wychowawca – Agnieszka Felczyńska

- 4 przedszkolaków.

Oddział przedszkolny P2 – wychowawca – Monika Świąder

- 4 przedszkolaków.

Oddział przedszkolny P3 – wychowawca – Aneta Klimczak

- 3 przedszkolaków.

 

Szkoła Podstawowa nr 5

 

Klasa I – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Małgorzata Turska - 2 uczniów.

Klasa II – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Agnieszka Warda - 6 uczniów.

Klasa II – dla dzieci z autyzmem

- wychowawca - Agata  Gudej - 3 uczniów.

Klasa 1-3

- wychowawca - Magdalena  Kret - 4 uczniów.

Klasa 5-8ż

- wychowawca  - Bogusława  Długołęcka - 7 uczniów.

Klasa 4-8

- wychowawca  - Agnieszka  Parol -13 uczniów.

 

Gimnazjum nr 3

Klasa 3 – wychowawca – Rafał  Biernacki - 3 uczniów.

Klasa 3ż – wychowawca – Monika  Zielińska - 5 uczniów.

 

Szkoła Przysposobiająca do Pracy

Klasa 1 PP – wychowawca – Małgorzata Milczarek  - 4 uczniów.

Klasa 2 PP – wychowawca – Małgorzata Romanowska - 5 uczniów.

 

Szkoła Branżowa

Klasa II – wychowawca – Justyna  Oskroba - 7 uczniów.

Klasa III – wychowawca  - Bogdan  Oskroba - 5 uczniów.

 

Nauczanie indywidualne - 1 uczeń.

Indywidualne zajęcie rewalidacyjno – wychowawcze - 6 uczniów.

Wczesne wspomaganie rozwoju - 3 uczniów.

 

Łączna ilość uczniów w ZSS – 85.

Kadra pedagogiczna - 2018/2019

Kadra pedagogiczna

rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor ZSS w Głownie.
 2. Michał Becherka – nauczyciel matematyki, fizyki, chemii.
 3. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego.
 4. Anna Bogusz – nauczyciel świetlicy.
 5. Agata Chabera - Młynarczyk – nauczyciel zajęć indywidualnych.
 6. Aneta Chleba – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
 7. Bogusława Długołęcka – nauczyciel przysposobienia do pracy.
 8. Marta Dziuda – nauczyciel języka polskiego.
 9. Agnieszka Felczyńska – nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 10. Katarzyna Florczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 11. Agata Gudej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 12. Kamila Kina – nauczyciel kształcenia zawodowego.
 13. Aneta Klimczak - nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 14. Magdalena Kret – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 15. Adam Kubiak – nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 16. Marek Kubiak – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
 17. Wioletta Kubiak – nauczyciel biblioteki, świetlicy.
 18. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki.
 19. Małgorzata Milczarek – nauczyciel matematyki.
 20. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki.
 21. Agnieszka Olejniczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, integracji sensorycznej.
 22. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii, informatyki.
 23. Justyna Oskroba – nauczyciel języka polskiego, biologii.
 24. Agnieszka Parol – pedagog szkolny.
 25. Iwona Pełka - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 26. Ewa Piszczyńka – nauczyciel kształcenia zawodowego.
 27. Małgorzata Romanowska – psycholog szkolny.
 28. Sylwia Rubacha – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, wychowania fizycznego.
 29. Monika Świąder – nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 30. Jolanta Trębska – nauczyciel języka angielskiego.
 31. Małgorzata Turska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 32. Agnieszka Warda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 33. Marzena Wrońska – nauczyciel religii.
 34. Monika Zielińska – nauczyciel przysposobienia do pracy, techniki.

Organizacja ZSS na rok 2017/2018

Organizacja

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

na rok szkolny 2017/2018

 


Przedszkole Specjalne


Oddział przedszkolny P1 – wychowawca – Bogumiła Janicka

- 5 uczniów (przedszkolaków).

 

Oddział przedszkolny P2 – wychowawca – Monika Świąder

- 4 uczniów (przedszkolaków).

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5

 

Zespół Rewalidacyjno – wychowawczy

Oddział I – wychowawca – Agnieszka  Warda - 2 uczniów.


Klasa I – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Wioletta  Wolińska - 3 uczniów.

 

Klasa I – dla dzieci z autyzmem

- wychowawca - Agata  Gudej - 2 uczniów.

 

Klasa 1-3

- wychowawca - Magdalena  Kret - 6 uczniów.

 

Klasa 4-7ż

- wychowawca  - Bogusława  Długołęcka - 7 uczniów.

 

Klasa 4-7

- wychowawca  - Agnieszka  Parol -11 uczniów.

 

 

 

Gimnazjum nr 3

 

Klasa 2 – wychowawca – Rafał  Biernacki - 4 uczniów.

 

Klasa 2ż – wychowawca – Monika  Zielińska - 5 uczniów.

 

Klasa 3ż – wychowawca – Małgorzata  Milczarek - 4 uczniów.

 

 

 

Szkoła Przysposobiająca do Pracy

 

Klasa 1 PP – wychowawca – Małgorzata  Romanowska - 5 uczniów.

Klasa 3 PP – wychowawca – Sylwia  Rubacha - 6 uczniów.

 

 

 

Szkoła Branżowa

 

Klasa I – wychowawca – Justyna  Oskroba - 7 uczniów.

 

Klasa II – wychowawca  - Bogdan  Oskroba - 9 uczniów.

 

 

 

Nauczanie indywidualne

2 uczniów.

 

 

 

Indywidualne zajęcie rewalidacyjno – wychowawcze

6 uczniów.

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

5 uczniów.

 

 

 

Łączna ilość uczniów w ZSS – 93.

Organizacja pracy w ZSS w 2017/2018

 

 

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

 


Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim,

umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi  zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak:

niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu czy zespoły genetyczne.

W tym roku objęliśmy także nauką dzieci w normie intelektualnej z autyzmem.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek”

 • Oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

 

Oddział przedszkolny P1  – wychowawca – Bogumiła Janicka

Oddział przedszkolny P2  – wychowawca – Monika Świąder

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 • Zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

ZRW         - wychowawca – Agnieszka  Warda.

Klasa I       - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Wioletta Wolińska.

Klasa I       - dla dzieci z autyzmem  - wychowawca - Agata  Gudej.

Klasa 1-3   - wychowawca - Magdalena  Kret.

Klasa 4-7ż - wychowawca  - Bogusława  Długołęcka.

Klasa 4-7   - wychowawca  - Agnieszka  Parol.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy została utworzona klasa pierwsza dla dzieci autystycznych w normie intelektualnej. Odział liczy troje uczniów, którzy  realizują podstawę programową szkoły ogólnodostępnej.

Przyjęty program wpisuje się w ideę ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną klasą pierwszą Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie. Treści edukacyjne odpowiadają programowi szkoły masowej
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych naszych uczniów.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 2 G    – wychowawca – Rafał  Biernacki.

Klasa 2 Gż  – wychowawca – Monika  Zielińska.

Klasa 3 Gż  – wychowawca – Małgorzata  Milczarek.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 1 PP  – wychowawca – Małgorzata  Romanowska.

Klasa 3 PP  – wychowawca – Sylwia  Rubacha.

 

Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

 

Klasa I   –  wychowawca – Justyna  Oskroba.

Klasa II  –  wychowawca  - Bogdan  Oskroba.

 

W 2014 roku  w naszej palcówce powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Prowadzone jest w niej kształcenie
w zawodach:

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły, natomiast wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają

u pracodawców. Wiodącym zakładem, z którym współpracujemy, jest piekarnia pana Jerzego Gocka w Głownie.

W 2017 roku mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci, zdając egzamin teoretyczny wewnętrzny i praktyczny

zewnętrzny z bardzo dobrymi wynikami. Pozytywne wyniki obu egzaminów pozwoliły im uzyskać tytuł zawodowy

piekarza i cukiernika.

 

Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Planuje ją oraz

realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez

niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę

w szkole ogólnodostępnej.

W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego

wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
do których należą:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,
 • terapia behawioralna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • ergoterapia,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • terapia metodą Biofeedback.

Pracownicy niepedagogiczni 2017/2018

Pracownicy niepedagogiczni 2017/2018


 1. Anna Bartoszuk  – intendent, magazynier,
 2. Józef Becherka – konserwator,
 3. Monika Grzelak – pomoc kuchenna,
 4. Agnieszka Grzyb – samodzielny referent do spraw administracyjnych,
 5. Monika Szadkowska – samodzielny referent do spraw kadr i płac,
 6. Ewa Siwińska - samodzielny referent do spraw kadr i płac,
 7. Nina Rudzka – główna księgowa,
 8. Halina Kotus – pomoc nauczyciela,
 9. Olga Nowak – pomoc nauczyciela,
 10. Danuta Pawlak – kucharka,
 11. Bożena Rygiel – pomoc nauczyciela,
 12. Jadwiga Sobierajska – starszy woźny,
 13. Aneta Klimczak – pomoc nauczyciela,
 14. Andrzej Kantorski – kierowca,
 15. Dorota Koprowska – sprzątaczka.

Kadra pedagogiczna 2017/2018

Kadra pedagogiczna 2017/2018

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
 2. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego
 3. Aneta Chlebna – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 4. Bogusława Długołęcka – nauczyciel przysposobienia do pracy
 5. Anna Dziuda – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 6. Agnieszka Felczyńska – nauczyciel świetlicy
 7. Agata Gudej – nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność
 8. Bogumiła Janicka – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 9. Magdalena Kret – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Adam Kubiak – nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 11. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki
 12. Małgorzata Milczarek – nauczyciel matematyki
 13. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki
 14. Agnieszka Olejniczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 15. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii
 16. Justyna Oskroba – nauczyciel języka polskiego
 17. Agnieszka Parol – pedagog szkolny
 18. Małgorzata Romanowska – psycholog  szkolny
 19. Sylwia Rubacha – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego
 20. Wanda Staniszewska – nauczyciel języka angielskiego
 21. Monika Świąder – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 22. Jolanta Trębska – nauczyciel języka angielskiego
 23. Małgorzata Turska – nauczyciel świetlicy
 24. Agnieszka Warda – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 25. Wioletta Wolińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 26. Marzena Wrońska – nauczyciel religii
 27. Monika Zielińska – nauczyciel techniki
 28. Wioletta Kubiak – nauczyciel biblioteki
 29. Kamila Kina – nauczyciel kształcenia zawodowego
 30. Michał Becherka – nauczyciel fizyki i chemii
 31. Marek Nowacki – nauczyciel muzyki
 32. Anna Bogusz – nauczyciel świetlicy
 33. Elżbieta Krzemińska - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 34. Agata Chabera - Młynarczyk – nauczyciel zajęć indywidualnych

Zestawy podręczników 2017/2018

 

 

 

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDSZKOLA

L.p

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Tropiciele

B. Gawrońska, E.Raczek

WSiP

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KL. I-III

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna kl. I-III

Elementarz Odkrywców cz. I, II, III, IV (edukacja pol. i mat.)

 

Ja i mój świat- elem. Obrazu i elem. wyrazu cz. I, II

Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Co dzień naprzód. Oto my

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

(ed. pol.)

K. Wielenica, M. Kwil, L. Lankiewicz (ed. mat)

M. Bednarz, J. Bladowska, K. Kluczkowska

B. Bok, Z. Brzeska, M. Marszarek, K. Radtke-Michalewska

A. Borowska- Kociemba, M. Krukowska

M. Dawidowicz, K. Kozak

Nowa era

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

Harmonia

 

 

Harmonia

 

 

 

Harmonia

2.

Język angielski kl. I-III

Bugs World

Our Discovery Island

Pearson

3.

Religia  kl. I

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

8.

Religia  kl. II

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

9.

Religia  kl. III

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. IV – VII

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

Kl. IV-V

 

 

Kl. VI

KL. VII 

 

„Seria „ Jutro pójdę w świat”

„Czytanie ze zrozumieniem”

 

„Jutro pójdę w świat”

 

„Słowa na start”

 

H. Dobrowolska, U. Dobrawa

 

H. Dobrowolska, U. Dobrawa

 

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc

WSiP

WSiP

Nowa Era

2

Język angielski

 

Kl  IV-V

Look

 

Discover

S. Elseworth, J. Rose,

M. Tetiurka

Judy Boyle, M. Bogucka

 

 

Pearson

Longman

3

Matematyka

Kl. IV –VI

 

Kl. VII

 

„Matematyka wokół nas” podręcznik

„Matematyka z kluczem”

H. Lewicka, M. Kowalczyk

 

 

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

WSiP

 

 

Nowa Era

4

Informatyka

Kl. IV-VII

Informatyka europejczyka

D. Kiałka, K. Kiałka

Helion

5

Przyroda kl. IV-VI

Tajemnice przyrody

 

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

6

Historia kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Kl. VII

„ Historia wczoraj i dziś”

„Historia wczoraj i dziś”

„Historia wczoraj i dziś”

„Historia wczoraj i dziś”

G. Wojciechowski

G. Wojciechowski

G. wojciechowski

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era

7

Fizyka

„Spotkania z fizyką”

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

8

Chemia

„Chemia Nowej Ery”

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

9

Geografia

„Puls życia”, „Planeta”

R. Malarz, M. Szubert

Nowa Era

10

Technika

Kl. IV-VI

„Technika na co dzień”

E.Bubak, E. Królicka, M. Duda

WSiP

11

Muzyka

Kl. IV-VII

„ I gra muzyka”

M. Gromek, G. Kielbach

Nowa Era

12

Religia

„ W ramionach Ojca-Bóg prowadzi mnie” kl IV-VII

A.M. Kielar

Święty Wojciech

13

WDŻ

„ Wędrując ku dorosłości”- podręcznik

T. Król

Rubikon

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM Kl. II

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

Słowa na czasie podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego ,językowego z ćwiczeniami

Język polski podręcznik dla gimnazjum

M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski

M. Nowacka, D.Nowacki

Nowa Era

WSiP

2

Język angielski

Smart Time

V.Evans, J. Dooley

Express Publishing

3

Historia

Historia

T. Małkowski, J. Rześniowiecki

GWO

4

Chemia

„Ciekawa Chemia”

H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

5

Matematyka

Matematyka wokół nas

Maria Wójcicka,

Ewa Duvnjak,

WSIP

6

Geografia

Bliżej geografii cz.2

 1. Lechowicz,
 2. M. Lechowicz
 3. P. Stankiewicz

WSiP

7

Fizyka

„Świat fizyki”

B. Saganowska

WSiP

8

Biologia

Biologia cz.1

M. Wiechowska

WSiP

9

Technika

„Technika w praktyce”

Bliżej techniki

W. Czyżewski, W. Lib

B. Bogacka,-Osińska, E. Królicka

Nowa Era

WSiP

10

Informatyka

„Informatyka”

Ewa Gubriel

PWN

11

Religia

„Aby nie ustać w drodze”

J. Szpet

D. Jackowiak

Święty Wojciech

Poznań

12

Muzyka

Muzyka

13

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik i ćwiczenia

T. Król

Rubikon

14

WOS

WOS

 

Nowa Era

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW DLA KL. I  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Lp

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

J. POLSKI

Kl. I ZSZ

Kl. I SSB

SERIA ZROZUMIEĆ ŚWIAT 2

E.NOWOSIELSKA

U. SZYDŁOWSKA

NOWA ERA

2.

J. ANGIELSKI

Kl. I ZSZ

Kl. I SSB

„COOKING”

V. EVANS, J. DOOLEYR. HAYLEY

EXPRESS PUBLISHING

3.

MATEMATYKA  Kl. SSB

Kl. I ZSS

MATEMATYKA  CZ 1

MATEMATYKA  CZ 2

W. BABIŃSKI

K. WEJ

NOWA ERA

4.

BIOLOGIA

Kl. I SSB

Kl. I ZSS

BIOLOGIA NA CZASIE

E.BONAR, W. KRZESZOWIEC-JELEŃ, ST.CZACHOWSKI

NOWA ERA

5.

BHP

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

W. BUKAŁA, K. SZCZĘCH

WSIP

6.

GEOGRAFIA Kl. SSB

GEOGRAFIA

S. KUREK

OPERON

7.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚC

Kl. I ZSS

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZASIE

K. Garbacik, M. Żmiejko

NOWA ERA

8.

HISTORIA

Kl. I SSB

Kl. I ZSS

 

„HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO ”

„HISTORIA”

 

M. Markowicz, O. Pytlińska

M. Pietracha

 

WSiP

WSiP

9.

RELIGIA KL. I ZSS

Kl. I SSB

„MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE”

„MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE”

RED. KS. J. SZPET

D. JACKOWIAK

ŚWIĘTY WOJCIECH , POZNAŃ

10.

WDŻ

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. PODR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH .

T. KRÓL

RUBIKON

11.

FIZYKA KL. I SSB

„ŚWIAT FIZYKI”

M. FIJAŁKOWSKA, J.M. KREJNER, M. GODLEWSKI

WSiP

12.

CHEMIA kl. I SSB

„TO JEST CHEMIA”

R.CHASSA, A.MRZIGOT, J.MRZIGOT

NOWA ERA

13.

TECHNIKA W PRODUKCJI

Kl. I SSB, KL. I ZSS

„TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ”

K. CHOCIERZ

WSiP

14.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Kl. I SSB, KL. I ZSS

TECHNOLOGIA PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

M. KAŹMIERCZAK

WSiP

15.

ZASADY BHP KL. I ZSS

BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNRJ

P.DOMINIK

WSiP

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z UMIARKOWANĄ LUB ZNACZNĄ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

Kl. IV „Kolorowy start z plusem”,

„Raz Dwa Trzy  kl. I „

Ćw. Grafomotoryczne

„Mój pierwszy elementarz” mat.

„Elementarz ćw. w pisaniu i czytaniu”

„Edukacja z pomysłem”

Kl. V „Kolorowy Start z plusem”

„Elementarz odkrywców”

 

Kl. VI „Funkcjonowanie osobiste i społeczne”

Karty pracy dla i etapu eduk.”Już jesień nadeszła”

„Elementarz odkrywców” cz. I, II, III, IV

„Elementarz XXI w” zestaw mat. eduk.

 

Kl. VII „Elementarz odkrywców” pol.cz. I, II, III, IV i mat. Cz. I, II

„Podróż przez pory roku dla II etapu eduk.”

„Przyszła wiosna nadeszło lato”

„Boże Narodzenie”

„Mój pierwszy elementarz” mat.

„Elementarz XXI w” zestaw mat. eduk.

 

W. Żaba-Żabińska

S. Doroszuk, J. Gawryszewska

M. Kurdziel

J. Brzóska, K. Harmak, K. Izbińska

W. Żabińska,

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

W. Żaba-Żabińska

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

 

A.Borowska,-Kociemba, M. Krukowska

R. Naprawa, A. Tanajewska

 

E.Hryszkiewicz, B. Stępień

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

 

A.Tanajewska. R. Naprawa

A.Tanajewska. R. Naprawa

 

J. Janosz, M. Kurowska

M. Kurdziel

K. Bielenica, M. Bura,M. Kwil

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

MAC

Nowa Era

GREG

WSiP

MAC

Nowa Era

MAC

Nowa Era

 

Harmonia

Harmonia

Nowa Era

Nowa Era

 

Harmonia

Harmonia

 

 

Harmonia

GREG

Nowa Era

Nowa Era

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLASY GIMNAZJALNEJ Z UMIERKOWANĄ LUB ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KL. II, III

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

Kl. II „Pewny Start bezpieczeństwo na drodze”

„Pewny Start choroba ,

higiena ,

kawiarnia

Pewny Start kino,

komunikacja miejska,

nagłe zdarzenie,

pory roku,

savoir vivre,

zakupy,

chłopcy, o dojrzewaniu

„Pewny Start wokół pór roku” mat. edukacyjny

D.Aksamit, E. Młynarczyk-Karabin

D.Aksamit, E. Młynarczyk-Karabin

 

 

I.Fornalik

M. Pouch, D. Szczęsna

PWN

 

 

 

PWN

PWN

2.

Kl. III „Podróż przez pory roku”

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”

„Śladami pór roku”

Boże narodzenie” – karty pracy

Plastyka

„Radosne odkrywanie świata”

„Pewny start  wokół pór roku”

„Kolorowy start z plusem”

„Pewny start świat wokół mnie”

„Pewny start o dojrzewaniu – dziewczęta”

„Pewny start o dojrzewaniu – chłopcy”

„Pewny start funkcjonowanie społeczne”

A. Tanajewska, R. Naprawa

A. Borowska-Kociemba M. Kurkowska

A. Tanajewska, R. Naprawa

J. Janosz, M. Kurowska

A. Borowska-Kociemba, M. Krukowski

J. Białobrzeska

M. Pouch, D. Szczęsna

W. Żaba-Żabińska

A. Pliwka, K. Radzka

I. Fornalik

I. Fornalik

I. Konieczna, K. Smolińska

 

 

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Didasko

PWN

MAC

PWN

PWN

PWN

PWN

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PRZYSPASABIAJĄCEJ DO PRACY

Kl. I, III

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

Kl. III Uczę się z kartami pracy. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy cz. 1, 2, 3, 4

„Czytanki ze zrozumieniem”

Matematyka. Karty pracy cz 1, 2

 

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”

 

„Pewny start – O dorosłości”

„Pewny start- wokół pór roku”

„Pewny start – świat wokół mnie”

„Pewny start o dojrzewaniu – dziewczęta”

„Pewny start o dojrzewaniu – chłopcy”

„Pewny start- funkcjonowanie społeczne

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”

 

„Podróż przez pory roku” z kartami pracy

Ćwiczenia językowe cz. 1,2

A.Borowska-Kociemba, M. Krukowska

 

M. Heinz

A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska

A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska

L. Klaro-Celej, B. Szostak

M. Pouch, D. Szczęsna

A. Pliwka, K, Radzka

I. Fornalik

I. Fornalik

I. Konieczna, B. Kosewska

A. Borowska-Kociemba, R. Naprawa

A. Tanajewska, R. Naprawa

M. Wiśniewska

Harmonia

 

 

Harmonia

Harmonia

 

Harmonia

 

PWN

PWN

PWN

PWN

PWN

PWN

Harmonia

 

Harmonia

 

Harmonia

5.

Kl. I „Śladami pór roku”

„Podróż przez pory roku – Karty pracy”

„Ja i mój świat”

Matematyka cz. 1,2

 

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne” karty pracy – wiosna, lato, jesień, zima

„Pewny start – mój dobry rok”

„Pewny start- o dorosłości”

A.Tanajewska, R. Naprawa,

A.Tanajewska, R. Naprawa,

M. Bednarz, J. Bladowska,

A.Borowska-Kociemba, M. Krukowska

 

A.Borowska-Kociemba, M. Krukowska

A.Pliwka, K. Radzka

L. Klaro-Celej, B. Szostak

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

 

Harmonia

 

PWN

PWN

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDSZKOLA

L.p

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Tropiciele

B. Gawrońska, E.Raczek

WSiP

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KL. I-III

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna kl. I-III

Elementarz Odkrywców cz. I, II, III, IV (edukacja pol. i mat.)

 

Ja i mój świat- elem. Obrazu i elem. wyrazu cz. I, II

Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Co dzień naprzód. Oto my

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

(ed. pol.)

K. Wielenica, M. Kwil, L. Lankiewicz (ed. mat)

M. Bednarz, J. Bladowska, K. Kluczkowska

B. Bok, Z. Brzeska, M. Marszarek, K. Radtke-Michalewska

A. Borowska- Kociemba, M. Krukowska

M. Dawidowicz, K. Kozak

Nowa era

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

Harmonia

 

 

Harmonia

 

 

 

Harmonia

2.

Język angielski kl. I-III

Bugs World

Our Discovery Island

Pearson

3.

Religia  kl. I

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

8.

Religia  kl. II

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

9.

Religia  kl. III

W ramionach Ojca-Bóg kocha mnie

 1. Kielar, ks. J. Tomczak

Święty Wojciech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. IV – VII

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

Kl. IV-V

 

 

Kl. VI

KL. VII 

 

„Seria „ Jutro pójdę w świat”

„Czytanie ze zrozumieniem”

 

„Jutro pójdę w świat”

 

„Słowa na start”

 

H. Dobrowolska, U. Dobrawa

 

H. Dobrowolska, U. Dobrawa

 

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc

WSiP

WSiP

Nowa Era

2

Język angielski

 

Kl  IV-V

Look

 

Discover

S. Elseworth, J. Rose,

M. Tetiurka

Judy Boyle, M. Bogucka

 

 

Pearson

Longman

3

Matematyka

Kl. IV –VI

 

Kl. VII

 

„Matematyka wokół nas” podręcznik

„Matematyka z kluczem”

H. Lewicka, M. Kowalczyk

 

 

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

WSiP

 

 

Nowa Era

4

Informatyka

Kl. IV-VII

Informatyka europejczyka

D. Kiałka, K. Kiałka

Helion

5

Przyroda kl. IV-VI

Tajemnice przyrody

 

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

6

Historia kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Kl. VII

„ Historia wczoraj i dziś”

„Historia wczoraj i dziś”

„Historia wczoraj i dziś”

„Historia wczoraj i dziś”

G. Wojciechowski

G. Wojciechowski

G. wojciechowski

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era

7

Fizyka

„Spotkania z fizyką”

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

8

Chemia

„Chemia Nowej Ery”

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

9

Geografia

„Puls życia”, „Planeta”

R. Malarz, M. Szubert

Nowa Era

10

Technika

Kl. IV-VI

„Technika na co dzień”

E.Bubak, E. Królicka, M. Duda

WSiP

11

Muzyka

Kl. IV-VII

„ I gra muzyka”

M. Gromek, G. Kielbach

Nowa Era

12

Religia

„ W ramionach Ojca-Bóg prowadzi mnie” kl IV-VII

A.M. Kielar

Święty Wojciech

13

WDŻ

„ Wędrując ku dorosłości”- podręcznik

T. Król

Rubikon

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM Kl. II

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

Słowa na czasie podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego ,językowego z ćwiczeniami

Język polski podręcznik dla gimnazjum

M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski

M. Nowacka, D.Nowacki

Nowa Era

WSiP

2

Język angielski

Smart Time

V.Evans, J. Dooley

Express Publishing

3

Historia

Historia

T. Małkowski, J. Rześniowiecki

GWO

4

Chemia

„Ciekawa Chemia”

H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

5

Matematyka

Matematyka wokół nas

Maria Wójcicka,

Ewa Duvnjak,

WSIP

6

Geografia

Bliżej geografii cz.2

 1. Lechowicz,
 2. M. Lechowicz
 3. P. Stankiewicz

WSiP

7

Fizyka

„Świat fizyki”

B. Saganowska

WSiP

8

Biologia

Biologia cz.1

M. Wiechowska

WSiP

9

Technika

„Technika w praktyce”

Bliżej techniki

W. Czyżewski, W. Lib

B. Bogacka,-Osińska, E. Królicka

Nowa Era

WSiP

10

Informatyka

„Informatyka”

Ewa Gubriel

PWN

11

Religia

„Aby nie ustać w drodze”

J. Szpet

D. Jackowiak

Święty Wojciech

Poznań

12

Muzyka

Muzyka

13

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik i ćwiczenia

T. Król

Rubikon

14

WOS

WOS

 

Nowa Era

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW DLA KL. I  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Lp

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

J. POLSKI

Kl. I ZSZ

Kl. I SSB

SERIA ZROZUMIEĆ ŚWIAT 2

E.NOWOSIELSKA

U. SZYDŁOWSKA

NOWA ERA

2.

J. ANGIELSKI

Kl. I ZSZ

Kl. I SSB

„COOKING”

V. EVANS, J. DOOLEYR. HAYLEY

EXPRESS PUBLISHING

3.

MATEMATYKA  Kl. SSB

Kl. I ZSS

MATEMATYKA  CZ 1

MATEMATYKA  CZ 2

W. BABIŃSKI

K. WEJ

NOWA ERA

4.

BIOLOGIA

Kl. I SSB

Kl. I ZSS

BIOLOGIA NA CZASIE

E.BONAR, W. KRZESZOWIEC-JELEŃ, ST.CZACHOWSKI

NOWA ERA

5.

BHP

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

W. BUKAŁA, K. SZCZĘCH

WSIP

6.

GEOGRAFIA Kl. SSB

GEOGRAFIA

S. KUREK

OPERON

7.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚC

Kl. I ZSS

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZASIE

K. Garbacik, M. Żmiejko

NOWA ERA

8.

HISTORIA

Kl. I SSB

Kl. I ZSS

 

„HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO ”

„HISTORIA”

 

M. Markowicz, O. Pytlińska

M. Pietracha

 

WSiP

WSiP

9.

RELIGIA KL. I ZSS

Kl. I SSB

„MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE”

„MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE”

RED. KS. J. SZPET

D. JACKOWIAK

ŚWIĘTY WOJCIECH , POZNAŃ

10.

WDŻ

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. PODR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH .

T. KRÓL

RUBIKON

11.

FIZYKA KL. I SSB

„ŚWIAT FIZYKI”

M. FIJAŁKOWSKA, J.M. KREJNER, M. GODLEWSKI

WSiP

12.

CHEMIA kl. I SSB

„TO JEST CHEMIA”

R.CHASSA, A.MRZIGOT, J.MRZIGOT

NOWA ERA

13.

TECHNIKA W PRODUKCJI

Kl. I SSB, KL. I ZSS

„TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ”

K. CHOCIERZ

WSiP

14.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Kl. I SSB, KL. I ZSS

TECHNOLOGIA PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

M. KAŹMIERCZAK

WSiP

15.

ZASADY BHP KL. I ZSS

BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNRJ

P.DOMINIK

WSiP

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z UMIARKOWANĄ LUB ZNACZNĄ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

Kl. IV „Kolorowy start z plusem”,

„Raz Dwa Trzy  kl. I „

Ćw. Grafomotoryczne

„Mój pierwszy elementarz” mat.

„Elementarz ćw. w pisaniu i czytaniu”

„Edukacja z pomysłem”

Kl. V „Kolorowy Start z plusem”

„Elementarz odkrywców”

 

Kl. VI „Funkcjonowanie osobiste i społeczne”

Karty pracy dla i etapu eduk.”Już jesień nadeszła”

„Elementarz odkrywców” cz. I, II, III, IV

„Elementarz XXI w” zestaw mat. eduk.

 

Kl. VII „Elementarz odkrywców” pol.cz. I, II, III, IV i mat. Cz. I, II

„Podróż przez pory roku dla II etapu eduk.”

„Przyszła wiosna nadeszło lato”

„Boże Narodzenie”

„Mój pierwszy elementarz” mat.

„Elementarz XXI w” zestaw mat. eduk.

 

W. Żaba-Żabińska

S. Doroszuk, J. Gawryszewska

M. Kurdziel

J. Brzóska, K. Harmak, K. Izbińska

W. Żabińska,

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

W. Żaba-Żabińska

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

 

A.Borowska,-Kociemba, M. Krukowska

R. Naprawa, A. Tanajewska

 

E.Hryszkiewicz, B. Stępień

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

 

A.Tanajewska. R. Naprawa

A.Tanajewska. R. Naprawa

 

J. Janosz, M. Kurowska

M. Kurdziel

K. Bielenica, M. Bura,M. Kwil

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

MAC

Nowa Era

GREG

WSiP

MAC

Nowa Era

MAC

Nowa Era

 

Harmonia

Harmonia

Nowa Era

Nowa Era

 

Harmonia

Harmonia

 

 

Harmonia

GREG

Nowa Era

Nowa Era

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLASY GIMNAZJALNEJ Z UMIERKOWANĄ LUB ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KL. II, III

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

Kl. II „Pewny Start bezpieczeństwo na drodze”

„Pewny Start choroba ,

higiena ,

kawiarnia

Pewny Start kino,

komunikacja miejska,

nagłe zdarzenie,

pory roku,

savoir vivre,

zakupy,

chłopcy, o dojrzewaniu

„Pewny Start wokół pór roku” mat. edukacyjny

D.Aksamit, E. Młynarczyk-Karabin

D.Aksamit, E. Młynarczyk-Karabin

 

 

I.Fornalik

M. Pouch, D. Szczęsna

PWN

 

 

 

PWN

PWN

2.

Kl. III „Podróż przez pory roku”

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”

„Śladami pór roku”

Boże narodzenie” – karty pracy

Plastyka

„Radosne odkrywanie świata”

„Pewny start  wokół pór roku”

„Kolorowy start z plusem”

„Pewny start świat wokół mnie”

„Pewny start o dojrzewaniu – dziewczęta”

„Pewny start o dojrzewaniu – chłopcy”

„Pewny start funkcjonowanie społeczne”

A. Tanajewska, R. Naprawa

A. Borowska-Kociemba M. Kurkowska

A. Tanajewska, R. Naprawa

J. Janosz, M. Kurowska

A. Borowska-Kociemba, M. Krukowski

J. Białobrzeska

M. Pouch, D. Szczęsna

W. Żaba-Żabińska

A. Pliwka, K. Radzka

I. Fornalik

I. Fornalik

I. Konieczna, K. Smolińska

 

 

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Didasko

PWN

MAC

PWN

PWN

PWN

PWN

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PRZYSPASABIAJĄCEJ DO PRACY

Kl. I, III

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

Kl. III Uczę się z kartami pracy. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy cz. 1, 2, 3, 4

„Czytanki ze zrozumieniem”

Matematyka. Karty pracy cz 1, 2

 

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”

 

„Pewny start – O dorosłości”

„Pewny start- wokół pór roku”

„Pewny start – świat wokół mnie”

„Pewny start o dojrzewaniu – dziewczęta”

„Pewny start o dojrzewaniu – chłopcy”

„Pewny start- funkcjonowanie społeczne

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne”

 

„Podróż przez pory roku” z kartami pracy

Ćwiczenia językowe cz. 1,2

A.Borowska-Kociemba, M. Krukowska

 

M. Heinz

A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska

A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska

L. Klaro-Celej, B. Szostak

M. Pouch, D. Szczęsna

A. Pliwka, K, Radzka

I. Fornalik

I. Fornalik

I. Konieczna, B. Kosewska

A. Borowska-Kociemba, R. Naprawa

A. Tanajewska, R. Naprawa

M. Wiśniewska

Harmonia

 

 

Harmonia

Harmonia

 

Harmonia

 

PWN

PWN

PWN

PWN

PWN

PWN

Harmonia

 

Harmonia

 

Harmonia

5.

Kl. I „Śladami pór roku”

„Podróż przez pory roku – Karty pracy”

„Ja i mój świat”

Matematyka cz. 1,2

 

„Funkcjonowanie osobiste i społeczne” karty pracy – wiosna, lato, jesień, zima

„Pewny start – mój dobry rok”

„Pewny start- o dorosłości”

A.Tanajewska, R. Naprawa,

A.Tanajewska, R. Naprawa,

M. Bednarz, J. Bladowska,

A.Borowska-Kociemba, M. Krukowska

 

A.Borowska-Kociemba, M. Krukowska

A.Pliwka, K. Radzka

L. Klaro-Celej, B. Szostak

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

 

Harmonia

 

PWN

PWN

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW


– ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDSZKOLA

 

L.p

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Trampolina

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I-III

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna kl. I-III

Mały elementarz

Od A do Z

Kolorowy Start

Wiesława Żaba-Żabińska

Joanna Białobrzeska

Wiesława Żaba-Żabińska

Mac

Didasko

Mac

2.

J.angielski kl. I-III

Our Discovery Island

Leone Dyson, Katarzyna Pogłodzińska, Tessa Lochowski, Linette Ansel Erocak, Sagrario Salaberri

Pearson

3.

Religia  kl.I

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

J.Szpet, D.Jackowiak

Święty Wojciech

8.

Religia  kl.II

Kochamy Pana Jezusa

J.Szpet, D.Jackowiak

Święty Wojciech

9.

Religia  kl.III

Jezusowa wspólnota serc

J.Szpet, D.Jackowiak

Święty Wojciech

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 4 – 6

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

 

Seria „ Jutro pójdę w świat”

H.Dobrowolska,

U. Dobrowolska

WSiP

2

Język angielski

Look

S. Elseworth, J. Rose,

M. Tetiurka

Pearson

3

Matematyka

 

„ Matematyka wokół nas” podręcznik

H. Lewicka, M. Kowalczyk

WsiP

4

Informatyka

 

Informatyka europejczyka

D. Kiałka, K. Kiałka

Helion

5

Przyroda

Tajemnice przyrody

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

6

Historia

 

„ Historia wczoraj i dziś”

R. Lolo, A. Pieńkowska,

R. Towalski

Nowa Era

7

Technika

 

„Zajęcia Techniczne”

Zajęcia techniczne

B. Stanecka, Cz. Stanecki

U. Białka, J. Chrabąszcz

Stanpol

Operon

8

Muzyka

 

„ I gra muzyka”

M. Gromek, G.Kielbach

Nowa Era

9

Religia

„ Jestem chrześcijaninem” kl 4

„Wierzę w Boga” kl 5

Wierzę w kościół kl 6

J. Szpet, D. Jackowiak

Święty Wojciech

10

WDŻ

„ Wędrując ku dorosłości”- podręcznik

T. Król

Rubikon

 

 

 

Zestaw podręczników dla gimnazjum Klasa I- III

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

„Język polski. Słowa na czasie kształcenie literackie i kulturowe i kształcenie językowe z ćwiczeniami

M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski

Nowa Era

2

Język angielski

Smart Time

V.Evans, J. Dooley

Express Publishing

3

Historia

Historia

T. Małkowski

GWO

4

Chemia

„Ciekawa Chemia”

H. Gulińska, J. Smolińska

WsiP

5

Matematyka

Matematyka wokół nas

Maria Wójcicka,

Ewa Duvnjak,

WSIP

6

Geografia

Bliżej geografii

 1. Lechowicz,
 2. M. Lechowicz
 3. P. Stankiewicz

WsiP

7

Fizyka

„Świat fizyki”

B. Saganowska

WsiP

8

Biologia

„Puls życia

M. Jefimow, M. Sęktas, B. Sągin

A. Boczarowski

Nowa Era

9

Zajęci techniczne

„Technika

U.Białka

Operon

10

Informatyka

„Informatyka”

Ewa Gubriel

PWN

11

Religia

„Spotkanie ze słowem”

Aby nie ustać w drodze

Żyjąc z innymi dla innych

J. Szpet

D. Jackowiak

Święty Wojciech

Poznań

12

Muzyka

Muzyka

13

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik i ćwiczenia

T. Król

Rubikon

14

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma, G.Zając

Nowa Era

15

WOS

Wos

 

Nowa Era

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

J. POLSKI

PODRĘCZNIK DLA  ZSZ

SERIA ZROZUMIEĆ ŚWIAT

 1. NOWOSIELSKA

U. SZYDŁOWSKA

NOWA ERA

MATEMATYKA

MATEMATYKA  DO ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W. BABIŃSKI

K. WEJ

NOWA ERA

BIOLOGIA

PO PROSTU BIOLOGIA

 1. ARCHADZKA, R. ARCHADZKI, K. SPALIK, J. STOCKA

WSIP

BHP

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

W. BUKAŁA, K. SZCZĘCH

WSIP

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Z. MAKIEŁA, T. RACHWAŁT

NOWA ERA

HISTORIA

 

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. WIEK XX. PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

S. ROSZAK

J. KŁACZKÓW

NOWA ERA

RELIGIA

 

 

MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE

RED. KS. J. SZPET

D. JACKOWIAK

ŚWIĘTY WOJCIECH , POZNAŃ

WDŻ

 

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. PODR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH .

T. KRÓL

RUBIKON

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z UMIARKOWANĄ LUB ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 


L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

Mały elementarz

Wiesława Żaba-Żabińska

Mac

2.

Od A do Z

Joanna Białobrzeska

Didasko

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLASY GIMNAZJALNEJ
Z UMIERKOWANĄ LUB ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną . Jesień.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

2.

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Zima.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

3.

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wiosna, Lato.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

4.

Poznajemy zawody i miejsca pracy.

J. Bladowska, A. Szakiewicz.

Harmonia

5.

Odżywianie

J. Bladowska, A. Szakiewicz

Harmonia

6.

Matematyka Cz I i II

A.Borowska-Kociemba, M. Kurowska

Harmonia

7.

Pewny Start Cztery pory roku

Opracowanie zbiorowe

PWN

8.

Pewny Start ĆWICZENIA INTERAKTYWNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ + CD

Opracowanie zbiorowe

PWN

9.

Pewny Start Mój dobry rok - karty demonstracyjne

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

10.

Pewny Start Mój dobry rok- pakiet

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

11.

Pewny Start świat wokół mnie karty demonstracyjne i materiały interaktywne

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

12.

Pewny Start – O dorosłości

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

13.

Ja i mój świat - piosenki

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

14.

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

15.

Pewny Start Zajęcia rewalidacyjne. Percepcja słuchowa

Funkcjonowanie społeczne.

Koncentracja uwagi.

Piramida zdrowia.

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

16.

Poznaję świat plansze demonstracyjne

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

17.

Pewny Start Mój dobry rok – owoce, warzywa, zwierzęta

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

18.

Pewny Start Mój dobry rok – Dom, rodzina, świat.

Opracowanie zbiorowe

PWN

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

Uczę się z kartami pracy. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy cz. 1, 2, 3, 4

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

2.

Matematyka. Karty pracy cz 1, 2

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

3.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia

 

4.

Pewny start – O dorosłości

L. Klaro-Celej, B. Szostak

PWN

 

Wigilia w świetlicy środowiskowej.

 

Wigilia w świetlicy środowiskowej

 

W dniu 20.12.2016 r. odbyła się Wigilia w świetlicy środowiskowej. Wszyscy zebrani:

podopieczni i goście świętowali przy obficie zastawionym stole. Swoją obecnością

zaszczycił nas Burmistrz Głowna, pan Grzegorz Janeczek, który obdarował dzieci

paczkami zakupionymi przez Urząd Miejski w Głownie. Przekazał życzenia

bożonarodzeniowe również dla wszystkich uczniów i pracowników

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

W Wigilii uczestniczyli również prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”

pan Maciej Lisowski, wiceprezes pani Małgorzata Baraniak

oraz inni członkowie zarządu.

Czas spotkania upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze,

przy wspólnie śpiewanych kolędach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W teatrze "Pinokio"

 

W teatrze "Pinokio"

 

Dnia 14 czerwca klasa 1-3 GżA z wychowawczynią M. Milczarek była na spektaklu pt. „Świnki 3”

w reżyserii i adaptacji Łukasza Bzury w Teatrze „Pinokio” w Łodzi. Jest to adaptacja baśni

Wilhelma i Jakuba Grimm. Przedstawienie łączyło dwa gatunki filmowe - western i musical,

przez co było pełne humorystycznych sytuacji i wesołych piosenek. Za pośrednictwem mapetów,

twórcy przedstawienia opowiadają o samotności „pośród swoich” oraz o budowaniu nie tylko

domów, ale i mostów.

           Uczennice dobrze się bawiły i w wesołych nastrojach wróciły do szkoły. Wyjazd zorganizowany

           był w ramach realizacji programu z zakresu upowszechniania kultury dzieci i młodzieży.

 

 

Zestaw podręczników

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

 

 

 

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW DO KLAS 1- 3

 

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna kl. II-III

Uczę się z Ekoludkiem

H. Kituńska,

D. Orzechowska

Żak

2.

J.angielski kl. II-III

Bugs World

Carol Read, Ana Soberon, Magdalena Kondro

Macmilan

3.

Religia  kl.I

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

J.Szpet, D.Jackowiak

Święty Wojciech

8.

Religia  kl.II

Kochamy Pana Jezusa

J.Szpet, D.Jackowiak

Święty Wojciech

9.

Religia  kl.III

Jezusowa wspólnota serc

J.Szpet, D.Jackowiak

Święty Wojciech

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 4 – 6

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

Seria „ Jutro pójdę w świat”

H.Dobrowolska,

U. Dobrowolska

WSiP

2

Język angielski

Look

S. Elseworth, J. Rose,

M. Tetiurka

Pearson

3

Matematyka

„ Matematyka wokół nas” podręcznik

H. Lewicka, M. Kowalczyk

WSiP

4

Informatyka

Informatyka europejczyka

D. Kiałka, K. Kiałka

Helion

5

Przyroda

Tajemnice przyrody

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

6

Historia

„ Historia wokół nas

R. Lolo, A. Pieńkowska,

R. Towalski

Nowa Era

7

Technika

„Zajęcia Techniczne”

Zajęcia techniczne

B. Stanecka, Cz. Stanecki

U. Białka, J. Chrabąszcz

Stanpol

Operon

8

Muzyka

„ I gra muzyka”

M. Gromek, G.Kielbach

Nowa Era

9

Religia

„ Jestem chrześcijaninem” kl 4

„Wierzę w Boga” kl 5

Wierzę w kościół kl 6

J. Szpet, D. Jackowiak

Święty Wojciech

10

WDŻ

„ Wędrując ku dorosłości”- podręcznik

T. Król

Rubikon

 

 

Zestaw podręczników dla gimnazjum Klasa I- III

 

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1

Język polski

„Język polski. Słowa na czasie kształcenie literackie i kulturowe i kształcenie językowe z ćwiczeniami

M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski

Nowa Era

2

Język angielski

Smart Time

V.Evans, J. Dooley

Express Publishing

3

Historia

Bliżej Historii

I.Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch

WSiP

4

Chemia

„Ciekawa Chemia”

H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

5

Matematyka

Matematyka wokół nas

Maria Wójcicka,

Ewa Duvnjak,

WSIP

6

Geografia

Bliżej geografii

M. Lechowicz,

P. Stankiewicz

 

WSiP

7

Fizyka

„Świat fizyki”

B. Saganowska

WSiP

8

Biologia

„Puls życia

M. Jefimow, M. Sęktas,

B. Sągin

A. Boczarowski

Nowa Era

9

Zajęci techniczne

„Technika

U.Białka

Operon

10

Informatyka

„Informatyka”

Ewa Gubriel

PWN

11

Religia

„Spotkanie ze słowem”

Aby nie ustać w drodze

Żyjąc z innymi dla innych

J. Szpet

D. Jackowiak

Święty Wojciech

Poznań

12

Muzyka

Muzyka

   

13

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik i ćwiczenia

T. Król

Rubikon

14

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma, G.Zając

Nowa Era

15

WOS

Wos

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1

J. POLSKI

PODRĘCZNIK DLA  ZSZ

SERIA ZROZUMIEĆ ŚWIAT

 1. NOWOSIELSKA

NOWA ERA

2

MATEMATYKA

MATEMATYKA  DO ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W. BABIŃSKI

K. WEJ

NOWA ERA

3

BIOLOGIA

PO PROSTU BIOLOGIA

ARCHADZKA, R. ARCHADZKI, K. SPALIK, J. STOCKA

WSIP

4

BHP

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

W. BUKAŁA, K. SZCZĘCH

WSIP

5

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Z. MAKIEŁA, T. RACHWAŁT

NOWA ERA

6

HISTORIA

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. WIEK XX. PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

S. ROSZAK

J. KŁACZKÓW

NOWA ERA

7

RELIGIA

MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE

RED. KS. J. SZPET

D. JACKOWIAK

ŚWIĘTY WOJCIECH , POZNAŃ

8

WDŻ

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. PODR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH .

T. KRÓL

RUBIKON

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z UMIARKOWANĄ LUB ZNACZNĄ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1. 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną . Jesień.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

2. 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Zima.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

3. 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wiosna, Lato.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

4. 

Poznajemy zawody i miejsca pracy.

J. Bladowska, A. Szakiewicz.

Harmonia

5.

Odżywianie

J. Bladowska, A. Szakiewicz

Harmonia

6.

ABC Mówienia, czytania i pisania

J. Bladowska, A. Szakiewicz

Harmonia

7.

Matematyka. Karty pracy Cz. I i II

A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska

Harmonia

8.

Wesoła szkoła i przyjaciele

H. Dobrowolska, A. Konieczna

WSiP

9.

Uczę się z ekoludkiem

H. Kitlińska, D. Orzechowska

Żak

10.

Przygoda z uśmiechem

O. Bełczewska

WSiP

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLASY GIMNAZJALNEJ

Z UMIERKOWANĄ LUB ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

 

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1. 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną . Jesień.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

2. 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Zima.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

3. 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wiosna, Lato.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

4. 

Poznajemy zawody i miejsca pracy.

J. Bladowska, A. Szakiewicz.

Harmonia

5.

Odżywianie

J. Bladowska, A. Szakiewicz

Harmonia

6.

Matematyka Cz I i II

A.Borowska-Kociemba, M. Kurowska

Harmonia

7.

Ja i mój świat Karty pracy i podręcznik

J. Bladowska, K. Kluczkowska

Harmonia

8.

ABC Mówienia, czytania i pisania

J. Bladowska, A. Szakiewicz

Harmonia

 

 

Wykaz podręczników dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

 

 

L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

1. 

Uczę się z kartami pracy. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy cz. 1, 2, 3, 4

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

2. 

Matematyka. Karty pracy cz 1, 2

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska.

Harmonia.

 

 

Światowy Dzień Ziemi

 

Światowy Dzień Ziemi                                                      

 

W naszym przedszkolu z ogromnym zaangażowaniem i radością obchodziliśmy

 

Światowy Dzień Ziemi. Najpierw wybraliśmy się na spacer do lasu, by zaczerpnąć  

świeżego powietrza, upewnić się, że wiosna zawitała do nas na stałe

 

i co najważniejsze, postanowiliśmy zaczerpnąć pozytywnej energii

 

z naszej Matki Ziemi przytulając się do drzew J.

 

Przedszkolaki wykonały również plakat z okazji Dnia Ziemi,

 

bawiąc się przy tym doskonale, a hasło plakatu „DZIELNA ZIEMIA”

 

jest autorskim pomysłem naszej  6-letniej Hani.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej foto relacji!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta w teatrze

Wizyta w teatrze

 

W dniu 09.03.2016 r. klasa V i VI z wychowawczynią Bogusławą Długołęcką wyjechała do teatru Arlekin w Łodzi na przedstawienie pt: ,,Złodziej czasu‘’. Spektakl jest ponadczasową opowieścią o przemijaniu, o walce z upływającym czasem, gubieniu i szukaniu szczęścia.

Celem wyjazdu było rozbudzenie zainteresowań dzieci teatrem, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowanie ze sztuką , rozwijanie wrażliwości estetycznej, aktywne spędzanie czasu wolnego, kulturalne zachowanie w miejscu publicznym.

 

 

 

 

Szkolne jasełka - 2015

Szkolne jasełka

 

 

Tradycyjnie, jak co roku, we wtorek 22 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie odbyła się

uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów

w jasełkach, ukazujących historyczne wydarzenie jakim było narodzenie Chrystusa. Klimat tamtych czasów

i miejsca udało się wiernie odtworzyć dzięki odpowiednim strojom, muzyce oraz przepięknej scenografii.

Biblijna opowieść, którą przeplatały różne kolędy dostarczyła wielu emocji i pozytywnych wrażeń.

            W roli Maryi wystąpiła uczennica kl. II gimnazjum Marta Borowiak, św. Józefa odegrał - Tomasz Sasin

            z kl. I gimnazjum. Wystąpili również pastuszkowie, aniołowie oraz narrator. Kolędy śpiewane były przez

            szkolny chórek złożony z najbardziej uzdolnionych muzycznie uczniów naszej placówki.

            Uroczystość otworzył dyrektor Maciej Lisowski, który powitał zaproszonych rodziców oraz gości:

            Wojciecha Brzeskiego - członka zarządu powiatu zgierskiego, Andrzeja Jankowskiego - burmistrza Strykowa

            oraz proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie - ks. dr Stanisława Banacha.

            Uroczystość przygotowały nauczycielki: Monika Zielińska i Małgorzata Milczarek.

            Na następne Jasełka zapraszamy wszystkich za rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

 

samodzielnego referenta ds. administracyjnych

 

w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, ul. Kopernika 26a informuje,

 

że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko,

 

Komisja wybrała kandydatkę - panią Agnieszkę Grzyb.

 

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. 

 

Posiada odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje 

do pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych

w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Książki naszych marzeń - 2015

"Książki naszych marzeń"

 

 

Nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek

 

 

do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu

 

 

"Książki naszych marzeń". Kwota dotacji to 1000 zł,

 

 

a wkład własny to 250 zł. Za te pieniądze zostało

 

 

zakupionych 47 książek o różnej tematyce. Biblioteka

 

 

szkolna wzbogaciła się o książki dla najmłodszych dzieci,

 

 

jak też dla dzieci starszych i młodzieży z gimnazjum

 

 

i ze szkoły zawodowej. Nowe książki bardzo nam się

 

 

podobają i chętnie będziemy je czytać.

 

 

 

 

 

 

 

Bal andrzejkowy - 2015

Bal andrzejkowy w naszej szkole

 

 

 

            Jak każdego roku, w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa połączona

 

                                      z wróżbami i konkursami zorganizowana

 

przez panie A. Felczyńską, M. Turską i A. Wardę z własną oprawą muzyczną.

 

Uczniowie chętnie brali udział w zaproponowanych zabawach i konkursach

 

oraz tańcach przy muzyce dyskotekowej.

 

 

            Szereg konkursów nawiązywało do polskich tradycji związanych

 

z wróżbami i gusłami. Rozstrzygnięcia większości zabaw uhonorowane

 

było atrakcyjnymi nagrodami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na znaczek pocztowy - 2015

Przemysław Szychowski

 

autorem najlepszej pracy w konkursie pocztowym.

 

            Uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki

 

wzięli udział w konkursie plastycznym, którego celem było

 

zaprojektowanie własnego znaczka pocztowego o tematyce

 

„Moje święta Bożego Narodzenia”.

 

            Specjalnie powołana komisja z Urzędu Pocztowego

 

w Głownie wyłoniła najlepsze z nadesłanych prac konkursowych.

 

Zwycięzcą z naszej szkoły został

 

 

Przemysław Szychowski uczeń klasy VI.

 

 

 

 

 

Basen - 2015

Zajęcia na basenie - 2015

 

 

Dzięki Stowarzyszeniu "Pomoc Rodzinie" uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają

 

na basen w Brzezinach.

 

Niektórzy uczniowie mają okazję pierwszy raz skorzystać z pływalni.

 

Wyjazdy na basen odbywają się w każdy wtorek pod opieką Bogdana Oskroby

 

i Bogusławy Długołęckiej.

 

Uczniowie podczas zajęć na basenie aktywnie spędzają czas wolny,

 

współpracują w grupie, integrują się oraz uczą się samodzielności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadra ZSS 2014/2015

Kadra ZSS w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Kadra pedagogiczna:

 

 

1.Biernacki Rafał

2.Długołęcka Bogusława

3.Gudej Agata

4.Janicka Bogumiła

5.Kret Magdalena

6.Lisowski Maciej

7.Milczarek Małgorzata

8.Młynarczyk Dariusz

9.Moszczyńska Małgorzata

10.Ogłoza Aleksandra

11.Oskroba Bogdan

12.Oskroba Justyna

13.Parol Agnieszka

14.Romanowska Małgorzata

15.Rubacha Sylwia

16.Świąder Monika

17.Warda Agnieszka

18.Wrońska Marzena

19.Zielińska Monika

20.Kubiak Adam

21.Nowicki Marek

22.Olejniczak Agnieszka

23.Staniszewska Wanda

24.Zwolińska Anna

 

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 

 

1.Bartoszuk Anna – intendent,

2.Becherka Józef – konserwator,

3.Kantorski Andrzej – kierowca,

4.Kubiak Wioletta – pomoc w sekretariacie,

5.Mroczek Maria – pomoc kucharki,

6.Nowak Olga – pomoc nauczyciela,

7.Pawlak Danuta – kucharka,

8.Rudzka Nina – księgowa,

9.Sobierajska Jadwiga – woźna,

10.Wojcieszek Elżbieta – sprzątaczka,

11.Wolińska Wioletta – pomoc nauczyciela,

12.Żak Małgorzata – specjalista ds. adm.-gosp.

 

 

 

 

Kadra ZSS 2015/2016

Kadra ZSS
w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna:

 

 

 

 

1.Biernacki Rafał

2.Długołęcka Bogusława

3.Gudej Agata-Brzezińska

4.Janicka Bogumiła

5.Kret Magdalena

6.Lisowski Maciej

7.Milczarek Małgorzata

8.Młynarczyk Dariusz

9.Oskroba Bogdan

10.Oskroba Justyna

11.Parol Agnieszka

12.Romanowska Małgorzata

13.Rubacha Sylwia

14.Turska (Moszczyńska) Małgorzata

15.Warda Agnieszka

16.Wrońska Marzena

17.Zielińska Monika

18.Chlebna Aneta

19.Dziuda Anna

20.Felczyńska Agnieszka

21.Kubiak Adam

22.Nowicki Marek

23.Olejniczak Agnieszka

24.Staniszewska Wanda

25.Trębska Jolanta

26.Zwolińska Anna

 

 

 

 

 

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 

 

 1.Bartoszuk Anna – intendent,

2.Becherka Józef – konserwator,

3.Kantorski Andrzej – kierowca,

4.Kubiak Wioletta – pomoc w sekretariacie,

5.Mazurkiewicz Ewa – sprzątaczka,

6.Mroczek Maria – pomoc kucharki,

7.Nowak Olga – pomoc nauczyciela,

8.Pawlak Danuta – kucharka,

9.Rudzka Nina – księgowa,

10.Sobierajska Jadwiga – woźna,

11.Wojcieszek Elżbieta – sprzątaczka,

12.Wolińska Wioletta – pomoc nauczyciela,

13.Żak Małgorzata – specjalista ds. adm.-gosp.

 

 

 

 

Audycja muzyczna

 

Spotkanie z muzyką amerykańską

 

 

Dnia 24.09.2015 r. przyjechali do nas muzycy,

 

którzy zaprezentowali utwory z Ameryki Południowej.

 

Mieliśmy okazję śpiewać oraz grać na różnych

 

instrumentach, których wcześniej nie znaliśmy.

 

Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mistrz ortografii - 2015"

 

 

"Mistrz ortografii - 2015"

 

 

 

4 marca 2015 r. 3 uczniów naszego gimnazjum

 

 

po raz pierwszy reprezentowało naszą szkołę

 

 

w VII Regionalnym Konkursie Ortograficznym

 

 

"Mistrz ortografii" w Łęczycy.

 

 

 

 

Najpierw uczniowie zmagali się 

 

 

z dykdandem indywidualnie, 

 

 

a potem zespołowo rozwiązywali 

 

 

ortograficzne zagadki.

 

 

 

 

Konkurs bardzo nam się podobał

 

 

i mamy nadzieję, że na stałe zagości 

 

 

w naszym harmonogramie konkursów.

 

 

 

 

 VII Ortograficzny Konkurs "Mistrz ortografii 2015"

 

 

 Grażyna Nowak - nasza reprezentantka, w oczekiwaniu na dyktando. 

 

 Tomek Porzeziński też skoncentrowany.

 

 Nasza drużyna w akcji.

 

 Na zakończenie Konkursu - zdjęcie pamiątkowe.

 

Pożegnanie zimy - przywitanie wiosny - 2015.

 

Pożegnanie zimy - przywitanie wiosny.

 

 

        25 marca 2015 r. uczniowie naszej szkoły

 

oficjalnie pożegnali zimę, a powitali wiosnę!

 

 

    Zorganizowaliśmy wiosenny przemarsz na

 

polanę z Marzanną, przygotowaną przy udziale

 

wszystkich oddziałów klasowych. Nie była to

 

jednak tradycyjna kukła, którą topi się

 

w rzece!

 

   Była to Eko-Marzanna w całości wykonana

 

 

 

ze śmieci, którą w ramach pożegnania zimy

 

 

 

rozłożyliśmy na surowce wtórne!

 

    Po oficjalnym pożegnaniu zimy mieliśmy
 
 
 
ognisko, pieczenie kiełbasek, super zabawy
 
 
 
ruchowe, zagadki i konkursy o tematyce
 
 
 
wiosennej.
 
 
    Wszyscy wspaniale się bawiliśmy, no i pogoda
 
 
 
dopisała, jak na zamówienie :)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowe kierunki kształcenia w ZSZ w roku szk. 2015/1016

 

 

                                                 Naszą misją jest:

 

 

                                              Dobra szkoła, pewny zawód,

                                                    bezpieczna przyszłość.

 

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się nabór do pierwszej klasy szkoły   zawodowej
o trzyletnim cyklu nauczania na kierunkach:

-   piekarz – absolwent z przygotowaniem w tym zawodzie może być zatrudniony w każdej piekarni. 
Absolwenci szkoły przystępują do zewnętrznego egzaminu czeladniczego. 
- kucharz – umożliwia absolwentom podjęcie pracy w małych zakładach gastronomicznych 

i sieciach fast-food na terenie całego kraju. Absolwent może także podjąć działalność

gastronomiczną na własny rachunek. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym

kwalifikacje zawodowe.

W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest również uruchomienie nowych kierunków kształcenia

w zawodach cukiernik oraz pracownik obsługi hotelowej.

Kształcenie w powyższych zawodach obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się

trzy razy w tygodniu oraz praktyki zawodowe realizowane u pracodawców na terenie

Głowna i Strykowa (piekarnie, cukiernie, zakłady gastronomiczne, hotele) dwa razy w tygodniu.

Uczniowie podczas odbywania praktyk otrzymują wynagrodzenie przewidziane w umowie.

Oferujemy nowoczesną bazę dydaktyczną, m.in. z niedawno doposażoną pracownią informatyczną.

Uczestniczymy i odnosimy sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.

Zapewniamy fachową i życzliwą kadrę pedagogiczną, gwarantującą wysoki poziom nauczania.

Jesteśmy szkołą bezpieczną (monitoring), w której panuje pełna zrozumienia i przyjazna

atmosfera dla ucznia. W ramach realizowanej przez nas edukacji zdrowotnej bierzemy udział

w zajęciach rekreacyjnych na basenie. Dbamy również o nasze środowisko od lat prowadząc

akcję zbiórki i odzyskiwania surowców wtórnych.

Wymagane dokumenty:

v  skierowanie do szkoły zawodowej specjalnej wydawane jest przez Starostwo Powiatowe

w Zgierzu, ul. Sadowa 6a na wniosek rodzica/opiekuna prawnego,

v  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

v  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu

oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (możliwość wykonania

bezpłatnych badań oraz uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy),

v  świadectwo ukończenia gimnazjum,

v  karta zdrowia i karta  szczepień,

v  trzy zdjęcia.

 

Nasze prace - lalki z drewnianych łyżek

 

 

Uczniowie klas naucznia początkowego, po zdrowym i pożywnym

 

 

 

śniadaniu, wykonali z drewnianych łyżek lalki, które będą aktorami

 

 

 

w przedstawieniu teatralnym pt. "Kopciuszek", które wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace godne podziwu.

 

 

Gratulacje!

 

"Końska dawka emocji - 2014" - impreza plenerowa.

 

 

"Końska dawka emocji

- będziemy turystycznie mocni".

 

 

pod takim hasłem 19 września 2014 r. w Dzierżąźni odbyła się impreza plenerowa

 

zorganizowana przez Stowarzyszenie "Bo jesteś jeszcze Ty". Celem imprezy było m.in.:

 

propagowanie turystyki pieszej i konnej wśród dzieci i młodzieży. W imprezie tej wzięła udział

 

drużyna z naszej szkoły pod opieką Bogusławy Długołęckiej i Jadwigi Adamczewskiej.

 

Po zajęciach w kuźni, uczestnicy odbyli przejażdżkę wozami drabiniastymi i bryczkami,

 

a po smacznym poczęstunku miała miejsce zabawa i tańce na świeżym powietrzu przy

 

 

dźwiękach muzyki ludowej. Na zakańczenie wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali

 

 

dyplomy i upominki.

 

 

Zostały nam miłe wspomnienia i fotografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowe śnadanie

                        Zdrowe śniadanie

 

 

Uczniowie klas 1 - 3 wraz ze swoją wychowawczynią panią Magdą Kret


przygotowali bardzo zdrowe śniadanie. Z wielkim zapałem pracowali


ponad godzinę, ale warto było, ponieważ wynik przeszedł najśmielsze


oczekiwania. Były to nie tylko zdrowe, ale smaczne i piękne kanapki,


które zostały zjedzone z apetytem.

 

 

                        My możemy tylko na nie popatrzeć.

 

 

 

 

 

 

 

Po posiłku uczniowie wykonali prace plastyczne,


tematycznie nawiązujące do śniadania. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                  W szkole jest fajnie!

Domek dla ptaków

W dniu 2.04.2014 r. uczniowie naszej szkoły Adam Kupis i Bartek Sobiński zawiesili na drzewach domki

dla ptaków, które sami stworzyli. Nadeszła wiosna, ptaki mogą zamieszkać z nami. Czekamy na małe pisklęta.

 

 

 

 

 

 

Lekcja w Bibliotece Miejskiej

 

Lekcja w Bibliotece Miejskiej

 

05 marca 2014 r. uczniowie klasy IV-VI udali się do Biblioteki Miejskiej na lekcję biblioteczną.

Pani bibliotekarka bardzo ciekawie opowiadała o książkach i ich znaczeniu w życiu każdego człowieka.

Lekcja bardzo nam się spodobała i od razu zostaliśmy zaproszeni na następną.

 

 

 

 

Walentynki 2014

Walentynki


13.02.2014 r. w naszej szkole odbyły się Walentynki. Z tej okazji została zorganizowana dyskoteka. Uczniowie mieli możliwość przesłania sobie walentynek, wyznawania miłości, oraz innych wzajemnych uczuć. Organizatorami imprezy byli : Dariusz Młynarczyk, Monika Zielińska, Bogusława Długołęcka.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na najciekawszą "walentynkę",


wygrała "walentynka" następującej treści:


"Na górze fiołki, na dole róże,


kochają się, jak dwa głąbki".

Prace remontowe

Prace remontowe

 

W latach 2010-2013 przeprowadzone zostały remonty oraz prace modernizacyjne na terenie szkoły.

Środki na w/w działania pochodziły z budżetu oraz instytucji nas wspierających.

Duży udział w realizacji tych przedsięwzięć miało Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie. Firma Sandoz i inne firmy z terenu Głowna.

Znaczną część finansów uzyskaliśmy poprzez organizowane aukcje prac plastycznych dzieci niepełnosprawnych oraz ofiarodawców, którzy przekazali nam swoje obrazy.

W roku 2010:

 • zostało wykonane ogrodzenie terenu szkoły,
 • powstał plac zabaw w skład którego wchodzi boisko rekreacyjne do piłki siatkowej ze sztuczną nawierzchnią niezbędne do przeprowadzenia zajęć rehabilitacji związanej z terapią emocjonalną.

W roku 2011:

 • największą inwestycją był pierwszy etap termomodernizacji dachu,
 • wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (wejście na stołówkę),
 • remont samochodu szkolnego,
 • remont kuchni węglowej,
 • malowanie korytarza na parterze i klatki schodowej do I piętra,
 • malowanie pomieszczeń socjalnych i klatki schodowej w pionie żywienia,
 • sukcesywnie wymieniane lampy oświetleniowe,
 • wymiana drzwi do pionu kuchennego,
 • plac zabaw został wzbogacony w bardzo potrzebną ścieżkę rehabilitacyjną w skład której weszły:

 1. równoważnia łamana
 2. poręcze
 3. płotki do przeskoków
 4. drabinka pionowa
 5. pomost ruchowy
 6. drążki do akrobacji

 

W roku 2012:

 • wykonano drugi etap termomodernizacji dachu,
 • generalnie wyremontowano łazienkę na parterze, która została przystosowana do potrzeb nowo powstałego oddziału przedszkolnego,
 • został przeprowadzony remont jednej z sal lekcyjnych, która została zaadaptowana dla przedszkolaków,
 • zakupiono stolarkę drzwiową na pierwsze piętro.

W roku 2013:

 • wykonano renowację parkietu jednej z sal lekcyjnych,
 • wyremontowano pokój nauczycielski:
 1. malowanie
 2. podłoga z paneli
 • wyremontowano pion żywienia
 1. malowanie ścian
 2. malowanie stolarki drzwiowej
 • wyremontowano salę lekcyjną 15
 1. malowanie ścian
 2. założenie paneli podłogowych
 • zaadoptowano jedną z klas lekcyjnych na II oddział przedszkolny
 1. zakup mebli, wykładziny i wyposażenia
 2. wymiana kaloryfera
 • pozyskano jedną z sal lekcyjnych remontując ją po byłej bibliotece, która została przeniesiona do pomieszczenia na parterze.

Uroczystości Szkolne na rok szkolny 2013/2014

 

Uroczystości szkolne na rok szkolny 2013/2014

 

 

Lp.

 

Tematyka

 

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialni

 

1.

 

   

 

Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego

2013/2014

 

 

Wrzesień

 

Małgorzata Milczarek

2.

 

Obchody 74 rocznicy

wybuchu II wojny

światowej.

 

 

Wrzesień

 

Bogdan Oskroba

 

3.

 

Akcja ,, Sprzątanie świata ''

 

 

Wrzesień

 

Justyna Oskroba

 

 

4.

 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka

 

 

Wrzesień

 

Monika Świąder

Bogdan Oskroba

 

Bogumiła Janicka

 

 

 

5.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

Październik

 

 

Bogumiła Janicka

Dariusz Młynarczyk

 

 

6.

 

Turniej Piłki Nożnej

 

 

Listopad

 

Rafał Biernacki

Adam Kubiak

 

 

7.

 

Andrzejki

 

Listopad

 

Małgorzata Moszczyńska

Agnieszka Warda

 

 

8.

 

Mikołajki

 

 

Grudzień

 

Wychowawcy klas

 

9.

 

Wigilia szkolna

 

 

Grudzień

 

Aleksandra Ogłoza

Agnieszka Parol

 

10.

   

 

Bal Karnawałowy

 

Styczeń

Dariusz Młynarczyk

Magdalena Kret

Sylwia Rubacha

 

11.

 

 

Walentynki

 

Luty

 

 

Bogusława Długołęcka

Monika Zielińska

 

 

12.

 

Pierwszy Dzień Wiosny

 

Marzec

 

Rafał Biernacki

Małgorzata Moszczyńska

 

 

13.

 

Szkolny Turniej
Tenisa Stołowego

 

 

Marzec

 

Rafał Biernacki

 

14.

 

Wielkanoc

 

 

Kwiecień

 

Małgorzata Milczarek

Marzena Wrońska

 

 

15.

 

Dzień Dobroczynności
– Turniej Piłki Siatkowej

 

 

Maj

 

Rafał Biernacki

 

 

16.

 

 

Dzień Mamy

 

 

Maj

 

Sylwia Rubacha

Monika Zielińska

Bogusława

Długołęcka

 

 

17.

 

 

Dzień Dziecka

 

 

Czerwiec

 

Małgorzata Romanowska

 

 

18.

 

Zakończenie roku

szkolnego 2013/2014

 

 

Czerwiec

 

 

Małgorzata Milczarek

Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

 

 

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy istnieje przy ZSS w Głownie od 1999r. Został powołany w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością. Zgodnie z ustawą zespół rewalidacyjno-wychowawczy obejmuje swoją opieką 2-4 uczniów. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

 

Rewalidacja  dotyczy takich obszarów jak: usprawnianie komunikacji, rozwijanie umiejętności społecznych, stymulacja polisensoryczna, usprawnianie ruchowe, rozwój zainteresowania otoczeniem, doskonalenie funkcji poznawczych. W ramach zajęć wychowawczych doskonalone są natomiast umiejętności samoobsługowe, społeczne oraz wykonuje się czynności pielęgnacyjne. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości fizyczne uczniów, pracę wychowawcy wspiera opiekun.

 

Dobór treści rewalidacyjnych i wychowawczych jest oczywiście dostosowany do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczniów. A że potrzeby te i możliwości są często bardzo specyficzne, wychowawcy starają sie poszukiwać takich form pracy, które będą dla podopiecznych jak najbardziej dostępne, aktywizujące ale i atrakcyjne.

 

Ważnym aspektem pracy w zespole rewalidacyjno-wychowawczym jest odpowiednia organizacja otoczenia – tak by stymulowało wszystkie zmysły uczniów i dostarczało im wrażeń ruchowych, których sami nie są w stanie doświadczyć. Z tego względu dbamy o  doposażenie pracowni w odpowiednie środki dydaktyczne – m.in. korzystamy ze szkolnego sprzętu SI, zorganizowaliśmy również kącik do pracy w ciemni. Nawiązujemy również współpracę z instytucjami na zewnątrz – np. z firmą rehabilitacyjną UNIMEDIPOL, która wykonuje zabiegi rehabilitacyjne dla uczniów zespołu oraz z Pływalnią Miejską w Brzezinach, gdzie uczniowie zespołu korzystają z basenu oraz groty solnej.

 

Dbamy również o to, aby uczniowie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, mimo swoich głębokich deficytów rozwojowych i ograniczeń ruchowych uczestniczyli we wszystkich imprezach ogólnoszkolnych  oraz aby ich kontakt z uczniami szkoły był żywy i radosny.

Realizacja programów i projektów wynikających ze szkolnych programów

Realizacja programów i projektów poszerzających działania wynikające ze szkolnych programów wychowawczego i profilaktycznego

             Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku uczestniczą w realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych, turystyczno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych.

Większość przedsięwzięć jest prowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomoc Rodzinie” w Głownie. Każdego roku realizowanych jest kilka programów, które są finansowane przez: Urząd Miejski w Głownie, Urząd Gminy w Głownie, Urząd Miasta-Gminy Stryków.

Dwukrotnie realizowaliśmy projekty finansowane przez Telewizję Polską w ramach Akcji Charytatywnej „Reklama Dzieciom” ( „Samodzielni w dorosłość” -2004 r., „Aktywni-silni, sprawni”-2008r.). Dzięki temu zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1)      Remont i wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego niezbędnej do zajęć praktycznych realizowanych w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

2)      Powstanie obok szkoły boiska do gier i zabaw ruchowych ze sztuczną nawierzchnią.

W XII 2013 r. również złożony został wniosek do TVP na realizację  projektu

„Praca z dzieckiem metodą SI”. Zakłada przygotowanie sali do terapii SI, zaopatrzenie w brakujący sprzęt i pomoce oraz prowadzenie terapii wskazaną metodą.  

 W roku 2011 na terenie szkoły zrealizowano następujące programy:

-„Edukacja kulturalna warunkiem wszechstronnego rozwoju” 

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci

i młodzieży.  Obejmował wyjazdy do teatru i kina w Łodzi, audycje muzyczne na terenie szkoły oraz wyjścia na projekcje do  MOK w Głownie.

Program realizowany był przez okres 6 miesięcy (IV, V, VI, IX,X, XI 2011r.). Uczestniczyło w nim około 65 uczniów.

 

-„Jestem patriotą – poznaję moją Ojczyznę”

Program obejmował 2-dniową wycieczkę do Gniezna i Biskupina. Uczestnicy zwiedzili: Sanktuarium w Licheniu, Gniezno, Biskupin, Skansen w Pobiedziskach, Mysią Wieżę w Kruszwicy oraz odbyli rejs po Jeziorze Gopło. W wyjeździe uczestniczyło

19 uczniów.

 

-„Sprawni i zdrowi”

W ramach programu zakupione zostały pomoce i przyrządy służące do rozwijania sfery motorycznej dzieci i młodzieży. Prowadzone były zajęcia służące rozwijaniu sprawności i koordynacji ruchowej. Zakupione wyposażenie jest systematycznie wykorzystywane również po zakończeniu realizacji programu w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej.

 

-„Jestem sprawny jak rybka”

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Obejmował udział w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna – Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie 4 miesięcy. Uczestniczyło w nim 20 osób.

  

-„Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”

Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych uczniów. Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na pływalni Miejskiej w Brzezinach. Podsumowaniem programu był Meeting Pływacki „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

Program realizowany był w miesiącach marzec - wrzesień 2011 r.

Uczestniczyło w nim około 20 osób. Wyjazdy na basen odbywały się raz w tygodniu.

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką świetlicy pozostaje 12 dzieci. Świetlica obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci. z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin niepełnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Świetlica realizuje swoje zadania w ramach roku szkolnego, to znaczy od września do czerwca. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-18.00. Zajęcia prowadzą nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz inne osoby zaangażowane w pracę na rzecz ZSS w Głownie. Podczas zajęć uczniowie w pierwszej kolejności odrabiają zadane prace domowe oraz uczestniczą w zajęciach mających na celu wyrównywanie braków w wiedzy. W czasie wolnym biorą udział w spacerach i  zabawach ruchowych na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej. Oprócz tego, odbywają się zajęcia manualne oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne. Dzieci z opiekunem robią zakupy, a następnie samodzielnie przygotowują kolację i sprzątają po niej.

W ramach zajęć świetlicy prowadzone są oddziaływania profilaktyczne mające na celu rozwijanie zainteresowań, upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz psychoedukacja w różnych obszarach.

 

-„Rozumiemy i chronimy przyrodę wokół nas” .

Program obejmował zajęcia ekologiczne w Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, zwiedzanie Puszczy Kampinoskiej oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie. Zrealizowany został w miesiącach: czerwiec, wrzesień, październik 2011r. Uczestniczyło w nim 30 uczniów.

 

-„Profilaktyka szkolna”

            Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów pomocnych w realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami.           

 

W roku 2012 zrealizowane zostały następujące programy:

 

-„Korzystamy z dóbr kultury”

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży.  Obejmował wyjazdy do teatru Pinokio, kina Silver Screen, Cinema City  w Łodzi oraz audycje muzyczne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

Oprócz tego realizowane były warsztaty w Muzeum Papieru i Druku oraz Muzeum Bajki Se-Ma-For w Łodzi. Uczestnicy poznali historię piśmiennictwa i druku, historię powstania animacji oraz zobaczyli ulubionych bohaterów ulubionych bajek.

Program realizowany był okresie od kwietnia do listopada 2012r.

Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły, około 65 osób.

  

-„Poznajemy najciekawsze miejsca naszego regionu, uczymy się chronić przyrodę i korzystać z jej bogactw”

             W ramach programu zorganizowana została 2-dniowa wycieczka na trasie Góra Św. Anny, Łęczyca, Uniejów, Borysew. Uczestnicy odwiedzili zamek w Łęczycy, kolegiatę w Tumie, kompleks basenowo-termalny w Uniejowie oraz Zoo Safari w Borysowie. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat ochrony gatunkowej zwierząt. Wycieczka odbyła się w czerwcu 2012 r. Uczestniczyło w niej 29 uczniów.

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką pozostaje 12 uczniów. Są to dzieci i młodzież w wieku od 8 do 22 roku życia. Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych. Rozwijają swoją samodzielność przez wspólne przygotowywanie posiłków oraz sprzątanie po nich.

-„Jaś i Małgosia”

Program obejmował działania rewalidacyjne i terapeutyczne. Skierowany był do grupy 12 dzieci w wieku od 3-6 roku życia.

W ramach programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, publikacje, programy komputerowe oraz materiały edukacyjne. W oparciu o nie prowadzono zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju podczas których usprawniano zaburzone funkcje. Należały do nich: sfera werbalna, poznawcza, manualna, percepcja wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

-„Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”

Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych uczniów. Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na pływalni Miejskiej w Brzezinach. Podsumowaniem programu był Meeting Pływacki „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

Program realizowany był w miesiącach marzec - wrzesień 2012 r.

Uczestniczyło w nim około 30 osób. Wyjazdy na basen odbywały się najczęściej raz w tygodniu.

 

-Szkolny Turniej Pływacki „Jestem sprawny jak rybka”

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Obejmował udział w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna – Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie od maja - października 2012 r.

Uczestniczyło w nim 14 osób.

 

-„Profilaktyka szkolna”

            Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów profilaktycznych w postaci płyt DVD .      

 W roku 2013 zrealizowane zostały następujące programy:

 

-„Poznajemy instytucje kulturalne i korzystamy z ich dorobku”

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży.  Obejmował wyjazdy do teatru, kina w Łodzi, audycje muzyczne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, wyjścia na projekcję do MOK w Głownie.

Oprócz tego realizowane były warsztaty w Muzeum w Łowiczu. Uczestnicy poznali architekturę i folklor wsi łowickiej, wykonywali wycinanki łowickie. 

Program realizowany był okresie od kwietnia do listopada 2013r.

Uczestniczyło w nim około 65 uczniów.

 

-„Poznajemy najciekawsze miejsca naszego regionu, uczymy się chronić przyrodę i korzystać z jej bogactw”

             W ramach programu zorganizowana została 2-dniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie . Uczestnicy odwiedzili zamek w Chęcinach, Rezerwat Przyrody w Kadzielni, weszli na Łysą Górę. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Wycieczka odbyła się w czerwcu 2013 r. Uczestniczyło w niej 20 uczniów.

 

-„Świetlica środowiskowa”

Pod jej opieką pozostaje 12 uczniów. Są to dzieci i młodzież w wieku od 8 do 22 roku życia. Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych. Rozwijają swoją samodzielność przez wspólne przygotowywanie posiłków oraz sprzątanie po nich.

 

-„Profilaktyka szkolna”

            Program obejmował wystawienie na terenie szkoły przedstawienia profilaktycznego przez objazdowy teatr „Kurtyna” z Krakowa oraz zakup materiałów pomocnych w realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami.           

 

-„Samodzielni w dorosłość”

Program jest  kontynuacją programu realizowanego w 2004 roku. Obejmował on doposażenie pracowni gospodarstwa domowego w brakujące urządzenia, naczynia, drobne sprzęty kuchenne. Dzięki temu uczniowie naszej placówki mogą nabywać umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

-Szkolny Turniej Pływacki „Jestem sprawny jak rybka”

Program służył upowszechnianiu aktywnego wypoczynku oraz zachowań służących zdrowiu wśród dzieci i młodzieży. Obejmował relaksację w grocie solnej oraz udział w zajęciach na pływalni, których podsumowaniem była impreza sportowo-rekreacyjna –

IV Szkolny Turniej Pływacki.

Program realizowany był okresie od marca - grudnia 2013 r. Uczestniczyło w nim 25osób.

 

-„Dożywianie najuboższych mieszkańców Głowna”

Program obejmował działania mające na celu wsparcie rzeczowe uczniów i ich rodzin. Grupa 15 uczniów otrzymała 3 paczki żywnościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc, wakacje. Oprócz tego w okresie od kwietnia do grudnia na terenie szkoły przygotowywane były kanapki na śniadanie dla wszystkich potrzebujących uczniów.

 

Udział zespołu w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

 

-„Radosna Szkoła”

            Program finansowany przez MEN w ramach zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkoły podstawowej. Obejmował zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

 

 -„Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczna służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty”

Szkoła przyłączyła się do opracowaniu wniosku, którego koordynatorem jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu. W ramach projektu zaplanowano prowadzenie zajęć: informatycznych, matematycznych, psychologiczno-terapeutycznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe,  arteterapię. Będzie on finansowany ze środków Unii Europejską.

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

 

 

 

Oddziały

 

w Zespole Szkół Specjalnych

 

w Głownie


 

Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim

oraz ze współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi takimi jak:

autyzm, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu

czy zespoły genetyczne.

 


 

W skład

 

Zespołu Szkół Specjalnych

 

w Głownie wchodzą:

 

 

 

Przedszkole "Szafirek" - 2 oddziałyOddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym


oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

Nasza oferta obejmuje:


 1. bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu,
 2. opiekę wykwalifikowanej kadry z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi 
  o szczególnych potrzebach rozwojowych,
 3. zajęcia stymulujące rozwój dziecka:
 • zajęcia logopedyczne,

 • terapię behawioralną,

 • terapię metodą integracji sensorycznej,

 • hipoterapię,

 • zajęcia terapeutyczne,

 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

 • ćwiczenia rehabilitacyjne na pływalni i w grocie solnej,

 • kompleksową opiekę psychologiczno- pedagogiczną,

 • indywidualne wsparcie dla rodziców dziecka,

 • salę wyposażoną w pomoce i sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka,

 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie,

 • zajęcia specjalistyczne w okresie wakacyjnym.

 

 

Występ przedszkolaków podczas szkolnej wigilii.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 

 

 • Oddział rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

 

Prowadzimy zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim. Zajęcia zespołowe odbywają się w istniejącym przy ZSS w Głownie od 1999 r. Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym.

Zespół ten został powołany w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością. Zgodnie z ustawą Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy obejmuje swoją opieką 2 - 4 uczniów. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Rewalidacja dotyczy takich obszarów jak: usprawnianie komunikacji, rozwijanie umiejętności społecznych, stymulacja polisensoryczna, usprawnianie ruchowe, rozwój zainteresowania otoczeniem, doskonalenie funkcji poznawczych. W ramach zajęć wychowawczych doskonalone są natomiast umiejętności samoobsługowe, społeczne oraz wykonuje się czynności pielęgnacyjne. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości fizyczne uczniów, pracę wychowawcy wspiera opiekun.

 

 

 


 

 

Dobór treści rewalidacyjnych i wychowawczych jest oczywiście dostosowany do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczniów. A że potrzeby te i możliwości są często bardzo specyficzne, wychowawcy starają się poszukiwać takich form pracy, które będą dla podopiecznych jak najbardziej dostępne, aktywizujące sale i atrakcyjne.

Ważnym aspektem pracy w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym jest odpowiednia organizacja otoczenia – tak by stymulowało wszystkie zmysły uczniów i dostarczało im wrażeń ruchowych, których sami nie są w stanie doświadczyć. Z tego względu dbamy o doposażenie pracowni w odpowiednie środki dydaktyczne – m.in. korzystamy ze szkolnego sprzętu SI, zorganizowaliśmy również kącik do pracy w ciemni. Nawiązujemy również współpracę z instytucjami na zewnątrz – np. z firmą rehabilitacyjną UNIMEDIPOL, która wykonuje zabiegi rehabilitacyjne dla uczniów zespołu oraz z Pływalnią Miejską w Brzezinach, gdzie uczniowie zespołu korzystają z basenu oraz groty solnej.

Dbamy również o to, aby uczniowie Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego, mimo swoich głębokich deficytów rozwojowych i ograniczeń ruchowych, uczestniczyli we wszystkich imprezach ogólnoszkolnych oraz aby ich kontakt z uczniami szkoły był żywy i radosny.

 

 

Klasa 1 dla autystów.

 

 

Klasa 1-3.

 

 

Klasa 4-6 życia.

 

 

Klasa 4-6.

 

 


 


Szkoła Podstawowa na galowo.

 

 

 

 

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 

 

 

 

Klasa 1-3.Klasa 1-3A życia.Klasa 1-3B życia. • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

Klasa 2-3 PP.Klasa 1-3 PP.

 


 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Gotujemy smacznie i zdrowo.

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Od 2014 r. kształcimy młodzież w Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunkach piekarz i cukiernik.

 


Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 1 godzina w tygodniu. Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda. Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej. W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne, objęte zostaje ono kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.


Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, do których należą:

 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,

 • terapia pedagogiczna,

 • terapia psychologiczna,

 • terapia behawioralna,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • integracja sensoryczna,

 • stymulacja polisensoryczna,

 • ergoterapia,

 • arteterapia,

 • muzykoterapia,

 • hipoterapia.

 

 

 

 

Nasze dzieci na zajęciach dogoterapii.

 

 

 

 

 

Sylwia Rubacha, Monika Świąder.

Sprzątanie świata 2013

Sprzątanie świata

 

W piątek, 20 września, jak co roku, sprzątaliśmy świat wokół nas.

Z roku na rok sytuacja trochę się poprawia, niestety nadal w

pobliskim lesie znajdują się sterty śmieci. Śmieci, które same do lasu

nie poszły, a zostawiliśmy je tam, my sami i nasi bliscy.

Może te worki pełne śmieci wynoszone z lasu przez dzieci każą nam

się zastanowić nad tym problemem i zmienić swoje postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny bal karnawałowy - 2013.

 

SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY

7 lutego 2013 r. był dniem długo oczekiwanym przez uczniów naszej szkoły.

Tego dnia odbył się, tradycyjnie jak co roku, szkolny bal karnawałowy.

Na bal stawili się wszyscy uczniowie, wielu z nich w specjalnie na tę okazję przygotowanych karnawałowych przebraniach.

Zgodnie ze szkolną tradycją bal rozpoczął się polonezem. W tym roku pięknie zaprezentowali go najstarsi uczniowie naszej szkoły, którzy na długo przed ciężko i ambitnie trenowali pod opieką pani Sylwii Rubachy. Po takim wstępie na dobre rozpoczęła się zabawa taneczna. Oprawą muzyczną zajął się niezastąpiony w tej roli pan Darek Młynarczyk.

Tańce przeplatane były wieloma konkursami i zabawami, które przygotowały panie Magda Kret i Sylwia Rubacha. Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w konkursie sprawnościowym oraz w konkursie wiedzy o bajkach. Dużo emocji wzbudziła skierowana do starszych uczniów zabawa sprawnościowa „Najwyższa wieża” polegająca na układaniu wieży z plastikowych kubków na czas, w której przodowali zdecydowanie chłopcy. Wiele radości i śmiechu wzbudziły również pozostałe zabawy takie jak: zabawa z kapeluszem (zabawa kołowa polegająca na zakładaniu na głowę i przekazywaniu dalej kapelusza, wszystko w rytm muzyki, kto zostanie z kapeluszem gdy muzyka zgaśnie – odpada), lot na balonie (kto usiądzie na balonie a on pęknie – ten wygrywa) oraz wyścigi rodzin, do której zaproszono uczniów i nauczycieli (przypisano im konkretne role rodzinne by w ten sposób powstały dwie rywalizujące ze sobą drużyny – rodziny).

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali słodkie upominki.

Tegoroczny bal karnawałowy można uznać za udany. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, chętnie brali udział we wszystkich zaproponowanych przez panią Magdę i panią Sylwię zabawach, a tańcom nie było końca.

ORGANIZATORZY: Magdalena Kret, Sylwia Rubacha, Dariusz Młynarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie w przedszkolu

 

 

Otwarcie przedszkola


Dnia 11 października 2012 r. w ZSS w Głownie dokonano uroczystego otwarcia oddziału przedszkolnego, który od września rozpoczął swą działalność. Poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi inauguracji przedszkola dokonali samorządowcy z powiatu zgierskiego: starosta zgierski Krzysztof Kozanecki, wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak, burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek, burmistrz miasta-gminy Stryków Andrzej Jankowski oraz dyrektor ZSS Maciej Lisowski. Podczas tych uroczystości odbyło się pasowanie na przedszkolaka dzieci uczęszczających do oddziału.

 

 

 

Mikołajki


W dniu 12 grudnia 2012 odbyły się w oddziale przedszkolnym Mikołajki. Tego dnia w ZSS pojawił się św. Mikołaj i obdarował przedszkolaków prezentami na które w pełni zasłużyli. Dzięki zaangażowaniu i współpracy z rodzicami przygotowany został poczęstunek dla przedszkolaków.

 

 

 

 

 

 

 

Festiwal kolęd i pastorałek


Dnia 20 grudnia 2012 w ZSS w Głownie odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek. W festiwalu wzięli udział wszyscy uczniowie ZSS, w tym również po raz pierwszy dzieci z oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki wystąpiły z pastorałką Arki Noego "Świeć gwiazdeczko, świeć" Dużą inicjatywą wykazali się również rodzice przedszkolaków, którzy wspólnie z nauczycielkami zadbali o stroje dla dzieci.

 

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy obsługi szkoły 2012/2013

Pracownicy obsługi stanowią zgraną

i dobrze rozumiejącą się ekipę, której na

sercu leży dobro uczniów i szkoły.

Oto oni:

 

 

Adamczewska Jadwiga - pomoc nauczyciela.

Bartoszuk Anna - intendentka.

Becherka Józef - konserwator.

Kantorski Andrzej - kierowca.

Nowak Aleksandra - pomoc nauczyciela.

Pawlak Danuta - kucharka.

Sobierajska Jadwiga - woźna.

Wojcieszek Elżbieta - sprzątaczka.

Żak Małgorzata - specjalista ds. administracyjnych.

 

 

Pielęgniarką szkolną jest Mirosława Kowalczyk.

 

Kadra pedagogiczna ZSS 2013/2014

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Nauczyciele pracujący w latach minionych

 

 1. Brzeska Agnieszka

 2. Brzeska Anna Maria

 3. Brzozowska Edyta

 4. Dałek Mieczysława

 5. Dobrowolska Sandra

 6. Dziuda Marta

 7. Frodyma Krystyna

 8. Gajek Marianna

 9. Gładoch Genowefa

 10. Heinze Maria

 11. Jankowska Barbara

 12. Jasiński Sylwester

 13. Kolos Anna

 14. Kopania Włodzimierz

 15. Kosiorek Andrzej

 16. Kotulska Anna

 17. Krzemińska Elżbieta

 18. Kujawska-Podgórska Krystyna

 19. Kwiatkowski Miron

 20. Marszałek Janina

 21. Martofel Barbara

 22. Olejniczak Agnieszka

 23. Pawlak Anna

 24. Rajpold Małgorzata

 25. s. Rosińska Justyna

 26. Soliński Jerzy

 27. Stępień Monika

 28. Stopczyński Sławomir

 29. Szulc Wiesław

 30. Wesołowska Marzena

 31. Wojciech Brzeski

 32. Wójcikowska Krystyna

 33. Zwolińska Anna

 

 

 

Nauczyciele pracujący obecnie

 

 1. Biernacki Rafał

 2. Długołęcka Bogusława

 3. Janicka Bogumiła

 4. Kret Magdalena

 5. Kubiak Adam

 6. Lisowski Maciej

 7. Milczarek Małgorzata

 8. Młynarczyk Dariusz

 9. Moszczyńska Małgorzata

 10. Ogłoza Aleksandra

 11. Oskroba Bogdan

 12. Oskroba Justyna

 13. Parol Agnieszka

 14. Romanowska Małgorzata

 15. Rubacha Sylwia

 16. Staniszewska Wanda

 17. Świąder Monika

 18. Warda Agnieszka

 19. Wrońska Marzena

 20. Zielińska Monika

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

 

Pracujący w latach minionych:

 

 1. Adamczewska Jadwiga

 2. Brożek Maria

 3. Bursiak Stanisław

 4. Fedorova-Adamchevskaya Marina

 5. Florczak Władysława

 6. Gugnacka Teresa

 7. Kierus Marek

 8. Krzemińska Eufemia

 9. Michalak Henryk

 10. Milczarek Teresa

 11. Pawłowicz Józef

 12. Redo Cecylia

 13. Roza Stanisława

 14. Rudzińska Henryka

 15. Szadkowska Teresa

 16. Szremski Bartłomiej

 17. Urbanek Teresa

 18. Wesołowska Marzena

 

 

Pracujący obecnie:

 

 1. Bartoszuk Anna

 2. Becherka Józef

 3. Brzezińska-Gudej Agata

 4. Kantorski Andrzej

 5. Mroczek Maria

 6. Nowak Olga

 7. Pawlak Danuta

 8. Sobierajska Jadwiga

 9. Wojcieszek Elżbieta

 10. Żak Małgorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTORZY

 

 

 • Krystyna Kujawska-Podgórska (1967-1980)

 

 

 

 • Eugeniusz Przybyszewski (1980-1982)

 

 

 • Jolanta Dąbrowska (1982-1990)

 

 

 • Wojciech Brzeski (1990-1998)

 

 

 

 • Maciej Lisowski (od 1998)

 

Opr. praca zbiorowa nauczycieli
Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

Kadra pedagogiczna ZSS 2012/2013

Kadra pedagogiczna ZSS

 

w roku szkolnym 2012/2013

 

W Zespole Szkół Specjalanych zatrudnionych jest 22 nauczycieli.
to pedagodzy o najwyższych kwalifikacjach. Oprócz studiów kierunkowych mają ukończone studia z  oligofrenopedagogiki lub inne studia dające uprawnienia do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, są to:

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko.

Stopień awansu.

 

 

Specjalność.

 1Lisowski Maciej


Dyrektor.

Nauczyciel dyplomowany.

 


Wychowanie fizyczne, fizjoterapia, oligofrenopedagogika, zarządzanie i marketing.


 
2Biernacki RafałKontraktowy.


Pedagogika kultury
fizycznej i zdrowotnej. 

 

 
3


Brzeska Agnieszka 


Dyplomowany. 


Oligofrenopedagogika, historia. 

 

 


Długołęcka Bogusława


Mianowany. 


Surdopedagogika, oligofrenopedagogika.
 


 5


Janicka Bogumiła 


Mianowany. 


Pedagogika specjalna, logopedia. 

 


 6


Kret Magdalena 


Mianowany. 


Oligofrenopedagogika. 

 


  7 


Kubiak Adam 


Dyplomowany. 


Wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika. 

 

 

 

 


 

 

 

Milczarek Małgorzata 

 

Mianowany. 

 

Matematyka z elementami informatyki, oligofrenopedagogika. 

 


Młynarczyk Dariusz
Mianowany. 


Wychowanie plastyczne, oligofrenopedagogika. 


10

Moszczyńska Małgorzata

Kontraktowy.


Pedagogika rewalidacyjna.11


Ogłoza Aleksandra

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, informatyka.


12


Oskroba Bogdan

Dyplomowany.

Historia, wos, oligofrenopedagogika.

13

Oskroba Justyna
Mianowany.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie.14


Parol Agnieszka

Mianowany.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.


15


Romanowska Małgorzata

Dyplomowany.

Psychologia, logopedia.


16


Rubacha Sylwia

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, resocjalizacja.


17


Staniszewska Wanda

Mianowany.

Filologia angielska, pedagogika nauczania początkowego.


18


Świąder Monika

Kontraktowy.

Oligofrenopedagogika, teologia. 


19

 
Warda Agnieszka
Kontraktowy. 
Edukacja specjalna. 
 

20 

Wesołowska Marzena  Mianowany.  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. 
 

21

 
Wrońska Marzena  Mianowany.  Teologia ogólna, oligofrenopedagogika. 
 

22

 
Zielińska Monika  Mianowany.  Pedagogika rewalidacyjna. 

 

Wizyta duszpasterska

                       

Wizyta duszpasterska

 

9 maja 2012 r. do naszej szkoły z wizytą przyjechał biskup łowicki Andrzej Dziuba wraz z towarzyszącymi mu kapłanami, m.in. proboszczem parafii św. Jakuba w Głownie - ks. Stanisławem Banachem, szczególnie zaprzyjaźnionym z naszą placówką. Uczniowie przywitali gości piosenką ”Bądź pozdrowiony gościu nasz”, a następnie wszyscy zaproszeni zostali na przedstawienie przygotowane przez uczniów Koła Teatralnego pt. „Piękna i Bestia”. Główna rola (Bestii) przypadła Marcinowi Brzózce oraz Magdalenie Piestrzeniewicz, która zagrała Piękną. Przedstawienie bardzo się podobało, oklaskom nie było końca, biskup po obejrzeniu spektaklu wyraził swój podziw w stosunku do aktorów i ich umiejętności, zwłaszcza w zapamiętywaniu długich ról. Na zakończenie Dyrektor Szkoły wręczył symboliczne wiązanki kwiatów przybyłym Gościom i zaprosił na poczęstunek.

 

 

 

           14 czerwca gościliśmy w szkole naszych rodziców z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Uczniowie wierszami, piosenkami i tradycyjnym 100 lat wyrazili swoje podziękowanie za trud włożony w wychowanie swoich pociech. Głównym punktem było także zaprezentowanie przed rodzicami przedstawienia pt. „Piękna i Bestia”, do którego dzieci przygotowywały się kilka miesięcy. Na zakończenie rodzice zostali zaproszeni na poczęstunek. Wszystko odbyło się na sali gimnastycznej, która na czas tej ważnej uroczystości zamieniła się w bajkowy zakątek. Rodzice z wielką przyjemnością i wzruszeniem podziwiali swoje dzieci, a później wraz z nimi świętowali.

Wielkanoc 2012

 

Wielkanoc w naszej szkole

 

Czwartego kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
Po życzeniach od pana dyrektora odbyło się przedstawienie pt. „Wielkanoc u Zająca”, podczas którego uczniowie przypominali sobie razem z Zającem tradycje i obrzędy wielkanocne. Oczywiście było przy tym dużo zabawy i śmiechu. Bawiła się cała szkoła – uczniowie i kadra pedagogiczna!

Kolejnym punktem wielkanocnej imprezy było losowanie nagród w konkursie na najładniejszą pisankę, które to były przygotowywane w okresie przedświątecznym przez chętnych uczniów. Każdy kto przedstawił swoją pracę do konkursu był losowany do wyboru nagrody, a było ich bez liku! W związku z tym nikt nie wyszedł z pustymi rękami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przywitanie wiosny

Przywitanie wiosny.

 

 

21 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny. Świętowanie rozpoczęliśmy od dumnej parady z Marzanną na czele (przygotowaną przez uczniów klasy 1-3PPB), z którą to zmierzaliśmy na polanę. Po dotarciu na miejsce pożegnaliśmy zimę, a powitaliśmy wiosnę ekologicznie, bo nie przez topienie Marzanny w rzece, a spalenie jej w ognisku!  Uczniowie poznali tradycje żegnania zimy, recytowali wiersze o tematyce wiosennej, a na zakończenie obchodów święta wiosny uczcili je wspólnym pieczeniem kiełbasek w ognisku. Pogoda i humory dopisały. Oby cała wiosna przeszła nam w tak wspaniałym nastroju!

 

 

Wszystko gotowe - czas ruszać.

 

 

Ruszył pochód w ostatnią drogę z Marzanną.

 

Marcin Karwacki przed swoim blokiem.

 

Marzannę - symbol zimy, spaliliśmy bez żalu.

 

Marzanna spłonęła - czas na wiosnę.

 

Już wiosna - pieczemy kiełbaski.

 

Tomek, Paweł, Bartek i Dawid - nasi kiełbasiarze.

 

Adam Kupis i Bogdan Oskroba pracownicy obsługi ogniska w towarzystwie dyr. Macieja Lisowskiego.

Szkolne jasełka

 

Szkolne jasełka.

 

Tradycyjne, jak co roku, w okresie przedświątecznym odbyły się w naszej szkole jasełka. Tym razem dzieci na tle pięknej scenerii i w gustownych przebraniach śpiewały kolędy poświęcone bożemu narodzeniu.Obejrzyjmy kilka fotografii z tej uroczystości, które więcej nam powiedzą, niż tysiące słów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Andrzejki" w naszej szkole.

        W piątek 25 listopada w naszej szkole odbyła się Zabawa Andrzejkowa, w programie której znalazły się oczywiście tradycyjne konkursy i wróżby andrzejkowe. a na zakończenie zagrała muzyka, przy której uczniowie mogli oddać się tanecznym pląsom.  
        Jednakże jeszcze przed dyskoteką wielu było chętnych poznania swojej przyszłości, dowiedzenia się czyj but pierwszy przekroczy próg, czy też imienia drugiej połówki. Oczywiście każdy biorący udział w konkursach nagradzany był słodka nagrodą. Kiedy już wszystkie wróżby dobiegły końca Wróżki prowadzące włączyły muzykę i zaprosiły wszystkie dzieci do tanecznych szaleństw.

Organizatorki: Agnieszka Warda, Małgorzata Moszczyńska

 

 

 

 

 

 

Dzień Chłopaka w kl. 4-6

Klasowy Dzień Chłopaka,

 

jaki urządziły dziewczyny z mojej klasy kolegom 30 września.
Były życzenia, poczęstunek, pamiątkowe fotki i tańce- dlatego są 4 zdjęcia o takich właśnie nazwach.
Pozdrawiam.
Darek Młynarczyk

 

 

Życzenia.

 

 

 

Poczęstunek.

 

 

 

Tańce.

 

 

 

Pamiątkowa fotografia.

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata
 
 
          16 września pod okiem nauczycieli i wychowawców uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Wyposażeni w worki do segregacji śmieci, jednorazowe rękawiczki i masę zapału udaliśmy się do pobliskiego lasu w celu zbierania śmieci i innych porzuconych odpadów. Działania jednak nie ograniczyły się tylko do lasu, nie zapomnieliśmy również o terenie otaczającym szkołę. Zebraliśmy prawie pełny kontener posegregowanych śmieci (szkło, plastik oraz pozostałe odpadki). Trochę zmęczeni, ale zadowoleni, że przyczyniliśmy się by spacery po naszym mieście stały się jeszcze przyjemniejsze, wróciliśmy do szkoły na dalsze zajęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata
 
 
          16 września pod okiem nauczycieli i wychowawców uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Wyposażeni w worki do segregacji śmieci, jednorazowe rękawiczki i masę zapału udaliśmy się do pobliskiego lasu w celu zbierania śmieci i innych porzuconych odpadów. Działania jednak nie ograniczyły się tylko do lasu, nie zapomnieliśmy również o terenie otaczającym szkołę. Zebraliśmy prawie pełny kontener posegregowanych śmieci (szkło, plastik oraz pozostałe odpadki). Trochę zmęczeni, ale zadowoleni, że przyczyniliśmy się by spacery po naszym mieście stały się jeszcze przyjemniejsze, wróciliśmy do szkoły na dalsze zajęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram planowanych imprez i uroczystości szkolnych na rok szk. 2011/2012

 

Harmonogram planowanych imprez

 

i uroczystości szkolnych w roku szk. 2011/2012

 

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. Obchody 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 3. Akcja "Sprzątanie świata".
 4. Dzień Edukacji Narodowej.
 5. Jesienna impreza plenerowa.
 6. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Głowna.
 7. Festiwal Pieśni Patriotycznej.
 8. Andrzejki.
 9. Mikołajki.
 10. Wigilia szkolna.
 11. Bal karnawałowy.
 12. Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym.
 13. Walentynki.
 14. Pierwszy Dzień Wiosny.
 15. Wielkanoc.
 16. Dzień Dobroczynności - impreza propagująca zdrowy styl życia pod patronatem firmy Sandoz.
 17. Dzień Rodziny.
 18. Dzień Dziecka.
 19. Aukcja Twórczości Plastycznej.
 20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Prace remontowe wykonane podczas wakacji

Remonty wykonane w naszej szkole przed rozpoczęciem roku szkolengo 2011/2012

 

W czasie wakacji wykonano w naszej szkole następujące prace:

 1. Remont dachu - termomodernizacja.

 2. Remont samochodu szkolnego.

 3. Remont kuchni węglowej (wymiana ruszt i blatów żeliwnych).

 4. Malowanie korytarza na parterze i klatek schodowych.

 5. Wymiana lamp w sali nr 3 i malowanie sufitu i ścian w tej sali.

 6. Wymiana drzwi i malowanie pomieszczenia socjalnego i klatki schodowej w pionie żywienia.

 7. Prace porządkowe na terenie szkoły - mycie okien, ścian, podłóg i pranie firan.

 8. Naprawa termy w sali nr 22.

 9. Porządkowanie terenu wokół szkoły.

Głowno wczoraj i dziś

 

 

Głowno wczoraj i dziś

 

 

RYS HISTORYCZNY

 

W przekazach źródłowych nazwa miejscowości pojawiła się w trzeciej dekadzie XV wieku. 

Tereny te były jednak zamieszkałe dużo wcześniej, o czym świadczą prowadzone wielokrotnie

prace wykopaliskowe w miejscowościach: Osiny, Głowno i Władysławów. Na podstawie badań

archeologicznych możemy stwierdzić, że początki osadnictwa w okolicach Głowna sięgają

czasów prehistorycznych (około 8 tys. lat p.n.e.). Zapisy z początku XV wieku podają,

że Głowno leżało na starym szlaku handlowym.

W 1427 roku, w wyniku starań ówczesnego właściciela dóbr Jakuba z Głowna,

podczaszego sochaczewskiego, książę Ziemowit Mazowiecki

przeniósł osadę na prawo miejskie chełmińskie.

Mieszkańcy otrzymali wówczas szereg przywilejów gwarantujących szybki rozwój miasta.

Tragiczny dla naszego miasta okazał się wiek XVII. Najazd Szwedów dokonał spustoszenia,

grabieży i niemal całkowitego zniszczenia miasta. W 1676 roku w Głownie pozostało zaledwie

64 mieszkańców. W sto lat później, bo w 1777 r. miasto liczyło ponad 300 mieszkańców.

Od 1793 r. Głowno znajdowało się w zaborze pruskim, od 1807 roku Księstwie Warszawskim,

od 1815 r. w Królestwie Polskim. W końcu XIX wieku liczba mieszkańców wzrosła do 1620 osób.

Po upadku powstania styczniowego, w którym czynny udział brali mieszkańcy miasta, w ramach

represji popowstaniowych, Głownu odebrano prawa miejskie w 1869 roku.

Głowno otrzymało połączenie kolejowe w 1903 roku, z Warszawą i Łodzią, dzięki czemu

na początku XX w. powstały w mieście zalążki przemysłu. Przed wybuchem I wojny

światowej Głowno liczył 3164 mieszkańców. Podczas I wojny światowej miasto zostało

poważnie zniszczone przez ostrzał artyleryjski. W 1925 r. Głowno odzyskało prawa

miejskie. W okresie międzywojennym miasto znane było jako miejscowość wypoczynkowa,

zwłaszcza dla mieszkańców Łodzi. Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r.

w okolicy Głowna doszło do ciężkich walk polskich oddziałów z armią niemiecką.

W maju 1940 r. Niemcy utworzyli w Głownie getto, w którym zgromadzono ponad 5,6 tys.

Żydów z Głowna i innych miast regionu łódzkiego. W marcu 1941 r. getto zostało zlikwidowane,

a wszystkich jego mieszkańców wywieziono do getta w Warszawie. W okolicy Głowna działała

polska partyzantka. W styczniu 1945 r. Głowno zajęła armia sowiecka. Po II wojnie światowej

nastąpił szybki rozwój miasta jako ośrodka przemysłu maszynowego (m. in.: Wojskowe Zakłady

Motoryzacyjne nr 3, Fabryka Szlifierek "Ponar" Łódź (obecnie FAS Głowno), Wytwórnia

Urządzeń Technicznych WUTECH, Wytwórnia Urządzeń Rolniczych "Chojaczki" (Zakłady

Budowy Urządzeń Spalających). Obecnie w Głownie funkcjonują głównie zakłady gorseciarskie,

tekstylne i bieliźniarskie (m. in.: Gorseciarska Spółdzielnia Pracy "Głowno", firma Alles oraz

wiele mniejszych firm). W Głownie znajduje się, jedyna w województwie łódzkim, stocznia

jachtów pełnomorskich JanMor.

Herb Głowna przedstawia w polu czerwonym głowę Jana Chrzciciela na złotej misie.

Po raz pierwszy wystąpił na pieczęci miejskiej w XVI wieku, następnie zapomniany powrócił

po II wojnie światowej. Najprawdopodobniej jest to tzw. „herb mówiący”, czyli nawiązujący

do istniejącej już nazwy miasta.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE

 

Głowno liczy 15 320 mieszkańców i należy do miast szczególnie atrakcyjnych pod względem krajobrazowym w województwie łódzkim. Miasto zajmuje powierzchnię 1 984 ha, w tym: jeziora i rzeki 54,35 ha, lasy 608 ha, użytki rolne 631 ha, grunty zurbanizowane 684,65 ha, nieużytki 6 ha.
W Głownie działa jedna linia autobusowa komunikacji miejskiej obsługiwana przez Miejski Zakład Komunalny. Dojechać do Głowna można z Łodzi, Łowicza, Zgierza autobusami lub mikrobusami PKS oraz mikrobusami prywatnych przewoźników. Główny przystanek autobusowy PKS mieści się w centrum miasta przy pl. Wolności. Przez miasto przechodzi linia kolejowa Łowicz – Łódź Kaliska, której modernizację rozpoczęto w 2011 r.

MIESZKAŃCY I KULTURA, KTÓRĄ TWORZĄ

W życiu kulturalnym Głowna najważniejszą rolę odgrywają trzy ośrodki: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna (działalność Towarzystwa jest w fazie zaniku, nawet Muzeum Regionalne, które było pod opieką Towarzystwa przestało istnieć). Przy wsparciu władz samorządowych miasta MOK prowadzi działalność kulturalno – oświatową.

MOK powołany został do życia z dniem 1 stycznia 1989 r. Do tej pory funkcjonowało tam wiele różnych zespołów muzycznych, z których największe tradycje posiada Orkiestra Dęta. Uświetnia ona swymi występami różne publiczne imprezy organizowane w mieście. Popularnością cieszy się również Zespół Śpiewaczy „Czeremcha”, założony w drugiej połowie lat 80. Znaczące sukcesy odnosi Zespół Tańca Współczesnego „Gold”. W MOK prowadzona jest nauka gry na różnych instrumentach muzycznych, zajęcia plastyczne, teatralne oraz działają tam zespoły tańca towarzyskiego. Odbywają się również seanse kinowe dla dzieci i młodzieży. Ośrodek kultywuje też tradycje ludowe: organizuje Wieczory Świętojańskie, Święto Wiosny, zaś zimą wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – kuligi. Jest też współorganizatorem wielu imprez plenerowych.

Kolejną ważną placówką na mapie kulturalnej Głowna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Jest to samorządowa instytucja kulturalna. Od 1991 r. funkcjonuje w budynku przy ul. Kopernika 37. Jej księgozbiór liczy obecnie ok. 27 tys. woluminów. Placówka ta gromadzi i udostępnia literaturę dla dzieci i młodzieży, literaturę piękną dla dorosłych oraz popularnonaukową. Od 2004 r. zaczęła tam działać czytelnia internetowa. W 2007 r. w bibliotece rozpoczęto pracę nad tworzeniem komputerowego katalogu zbiorów bibliotecznych. Poza tym prowadzi ona różne formy popularyzacji czytelnictwa (prezentacje nowości wydawniczych, wystawy tematyczne, okolicznościowe), organizuje lekcje biblioteczne, pogadanki, spotkania autorskie.

Wielce zasłużoną dla miasta instytucją jest, a raczej było Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna, które 8 września 2005 r. obchodziło jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji zorganizowana została okolicznościowa wystawa dokumentująca dorobek artystyczny działaczy i sympatyków stowarzyszenia.
Ważną placówką kulturalną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna jest (było) Muzeum Miasta Głowna. Posiada ono obecnie 4 działy: archeologiczny, historyczny, etnograficzny oraz salę poświęconą prof. Romualdowi Adamowi Cebertowiczowi. Przy muzeum prowadzone są pracownie ceramiczna i plastyczna oraz galeria prac wykonanych przez dzieci i młodzież. W okresie ponad 30-tu lat działalności tej instytucji, oprócz stałych ekspozycji, zorganizowano w nim blisko sto wystaw czasowych o różnej tematyce. Niestety muzeum już nie istnieje, a na pytanie gdzie podziały się eksponaty w nim zgromadzone, nikt nie umie, albo nie chce odpowoedzieć. Co kilka lat Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna organizowało zjazdy koleżeńskie mieszkańców Głowna, uczestników tajnego nauczania z czasów okupacji hitlerowskiej.

W życiu kulturalnym miasta zwracają uwagę także inne cykliczne imprezy o charakterze kulturalno – rozrywkowym. Wśród nich bogate tradycje mają Dni Głowna.

PRZYRODA

Wyniesienie terenu Głowna wynosi od 119,3 m n.p.m. do 145,9 m n.p.m. na północnym skraju wysoczyzny łódzko – piotrkowskiej. Otaczają go lasy sosnowe z domieszką brzozy, a miejscami jodły – pozostałość borów pokrywających niegdyś ziemię łódzką. Na niższych terenach występuje olcha. W leśnej części Głowna najbardziej wysuniętej na północ leży rezerwat „Zabrzeźnia” z placówką jodły pospolitej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 27,6 ha. Na północnej rubieży geograficznego zasięgu rezerwatu rosną takie drzewa jak: jodła, buk. Głównym przedmiotem ochrony jest las jodłowy.
Położenie Głowna w dolinie trzech rzek w otoczeniu lasów sprawia, że wokół występuje niepowtarzalny mikroklimat. Duże zbiorniki wodne w samym sercu miasta ściągają plażowiczów i wędkarzy z całego regionu, a zwłaszcza z aglomeracji łódzkiej. Przed wojną miejscowość nasza zyskała sławę kurortu uzdrowiskowego ze względu na swoje niepowtarzalne właściwości klimatyczne. Tutejszy mikroklimat oraz spokojna atmosfera pozwalają odpocząć od szybkiego tempa dzisiejszego życia.


PERSPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU


W Głownie zarejestrowanych jest 1 188 podmiotów gospodarczych, z których bardzo dynamicznie rozwija się przemysł rolno – spożywczy, gorseciarski, maszynowy i cukierniczy. Są to branże gospodarki, które stały się w ostatnich latach swoistą wizytówką miasta. Znajduje się tu także jedyna w centralnej Polsce stocznia jachtowa „Janmor”.
Głowno obecnie realizuje trzy projekty finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013:

 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzenie nawierzchni w Mieście Głownie”;
 • „Poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna”;
 • „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach”;

Realizacja tych inwestycji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju miasta, poprawi się stan środowiska naturalnego, warunki życia mieszkańców oraz jego skomunikowanie. Korzystne położenie miasta oraz przyjazne podejście do inwestorów sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości w Głownie.

 

TURYSTYKA

Główną atrakcją turystyczną dla odwiedzających Głowno jest zbiornik wodny – zalew „Mrożyczka”. Nad jeziorem każda z wypoczywających osób znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji są łodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne, kąpieliska, skatepark, duży plac zabaw dla dzieci oraz piaszczysta plaża z boiskami do siatkówki plażowej i koszykówki. W sezonie letnim organizowane są tam imprezy plenerowe i sportowe m. in.: Dni Głowna, „Mroga Trophy”, Otwarte Mistrzostwa Głowna – „Strong Man”. W 2006 roku odbyły się Mistrzostwa Europy Pływających Modeli Redukcyjnych.
Co roku Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna organizuje (to już przeszłość) „Muzyczne lato” – cykl letnich koncertów przeznaczonych zarówno dla melomanów klasyki jak i młodzieży.
Występują w Głownie zabytki o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Prawną ochroną konserwatorską objęty został układ urbanistyczny centrum miasta powstały w XIX w. oraz pojedyncze obiekty architektury, zieleni i historyczne założenia parkowe wpisane do ewidencji zabytków.

Zabytki i pamiątki historii Głowna:

Układ urbanistyczny centrum miasta (prawnie chroniony), powstały w XIX wieku jako regulacja średniowiecznego układu lokacyjnego miasta.

Kamieniczki na Placu Wolności z przełomu XIX i XX wieku.

Karczma Ostatni Grosz – drewniana, wybudowana w 1740 roku przy ul. Łowickiej, później przebudowana. Prawdopodobnie najstarszy zachowany budynek w Głownie. (Obecnie w ruinie, drewniane elementy elewacji zostały usunięte)).

Zespół dworsko-parkowy "Zabrzeźnia" – dworek wybudował w 1840 roku Wincenty Matuszewski, herbu Topór. Później należał m.in. do Stanisława Michalskiego, herbu Łodzia oraz hrabiny Aleksandry Komorowskiej. Obecnie siedziba Rady Miejskiej i Urzędu Stanu Cywilnego.

Pałacyk Jabłońskich, zbudowany w latach 1905-1906 przez Władysława Jabłońskiego przy ul. Łowickiej. Był siedzibą Muzeum Regionalnego w Głownie. Obecnie przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dworzec kolejowy PKP wzniesiony w 1903 roku na trasie Kolei Warszawsko-Kaliskiej.

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła – budowany w latach 1922-1930, jako odbudowa po zniszczeniach I wojny światowej. Zaprojektowany w formie rotundy, wewnątrz freski (najstarsze z okresu II wojny światowej).

Cmentarz parafialny, należący do parafii pw. św. Jakuba Apostoła, położony przy ul. Henryka Rynkowskiego (daw. Cmentarna) i Łowickiej. Najstarsze nagrobki z II poł. XIX wieku.

Kościół parafialny w Głownie-Osinach pw. św. Barbary, wzniesiony w latach 1928-1930.

Zakłady "Norblin, bracia Buch i Werner" w dzielnicy Osiny – zespół budynków fabrycznych wzniesionych ok. 1924 roku w miejscu odlewni metali kolorowych. Później Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 3. Obecnie tereny zakładu zajmuje wiele mniejszych firm.

Szkoła Podstawowa nr 1 wzniesiona w 1930 roku, w stylu modernistycznym. Później rozbudowana. Powstała na terenie podarowanym miastu przez hrabinę Aleksandrę Komorowską. Projekt wykonał ówczesny kierownik szkoły: inżynier Henryk Rynkowski.

Młyn na Pile – młyn przy ul. Łódzkiej, przy zalewie na rzece Mrożycy. Młyn istnieje od XIX wieku, wciąż działa.

Drewniane wille z przełomu XIX i XX wieku.

Dąb Wolności – pomnik przyrody, prawem chroniony. Dąb posadzony 11 listopada 1928 na Placu Wolności, w dziesiątą rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Grodzisko w widłach rzeki Mrogi i Mrożycy.

 


Kościoły


Większość mieszkańców Głowna stanowią katolicy. Na terenie miasta działalność 
duszpasterską prowadzi także placówka zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi oraz Świadkowie Jehowy. 

Głowno należy do diecezji łowickiej i na terenie miasta działają 3 parafie rzymskokatolickie należące do dekanatu Głowno z siedzibą w Domaniewicach. Są to: parafia św. Barbary, parafia św. Maksymiliana i parafia św. Jakuba Apostoła.

 

Trasy rowerowe w okolicach Głowna:

 • Szlak rowerowy dookoła Głowna – „Głowieńska Ósemka” (30 km). - Trasa ta została opracowana z myślą o wszystkich rowerzystach: małych i dużych, zaawansowanych i początkujących, tych co lubią długie rozbudowane wycieczki i tych, którzy preferują krótkie rodzinne wypady. Znajdzie się coś dla miłośników lasów, wody, podjazdów i zjazdów, jak również dla tych, co wolą otwarte i płaskie przestrzenie pól i łąk. Będą drogi asfaltowe, szutrowe, piaszczyste, utwardzone, proste i kręte. Będzie wszystko to, co czyni Głowno atrakcyjną miejscowością z bardzo różnorodnym krajobrazem i piękną przyrodą;
 • Szlak „Młynów Nadmrożańskich” (32 km+24 km) - jest on w całości dedykowany Mrodze, rzece której dolina wraz z całym swym bogactwem przyrodniczym i kulturowym napawa dumą i zachwytem gospodarzy głowieńskich okolic i odwiedzających ją gości. Został zaprojektowany, z myślą o tych cyklistach, którzy w dość krótkim czasie chcieliby poznać pełnię różnorodności krajobrazowej okolic Głowna;
 • „Bezkrwawe łowy nad Okrętem i Rydwanem” (43 km) - Wycieczka ta to przede wszystkim raj dla rowerzystów i jednocześnie amatorów fotografii, którzy pasjonują się fotografią przyrody, bowiem stawy Okręt i Rydwan to jedna z większych ostoja ptaków w Centralnej Polsce, a jednocześnie dwa największe w tej części Polski stawy rybne;
 • Odpoczynek na „Kowalikach” (18 km) - Kolejna trasa dla pasjonatów rowerów i obcowania z przyrodą, która prowadzi w najbliższe okolice Głowna. Niedaleko centrum miasta, schowane w leśnych ostępach znajdują się dwa nieduże jeziora. Szum drzew, zapach lasu, możliwość podglądania życia mieszkańców tych zbiorników oraz poczucie spokoju, to niewątpliwe zalety tych miejsc, zaś tworzące się tuż przy ścieżkach rozlewiska wodne wprowadzają pewien rodzaj tajemniczości i niedostępności terenów;
 • „Wzdłuż Mrogi i Mrożycy” (7 km) - Ta trasa pozwoli nieco poznać Miasto Głowno. Prowadzi ona przez urocze wodne zakątki znajdujące się w jego granicach, zalew, fragment rzeki Mrogi oraz najpiękniejszy odcinek rzeki Mrożycy. Trasa jest bardzo przyjemna, miejscami trudna, ale za to krótka i pozwalająca nawiązać do szlaku „Głowieńska Ósemka” i kontynuować dalej podróż;

(ze strony www.glowno.pl)

 

 

 

Postacie związane z Głownem:

 

Osobom najbardziej zasłużonym dla Głowna Rada Miasta nadaje tytuł:Honorowy Obywatel Miasta Głowna
lub  Zasłużony dla Miasta Głowna.


Tytuły te nadawane są zarówno za życia, jak i pośmiertnie.
Honorowi Obywatele Miasta Głowna:
 
 • ks. Stanisław Banach,
 • gen. Tadeusz Bór-Komorowski – 2004,
 • Zbigniew Bródka - 2014,
 • Ryszard Brylski – 2007,
 • Romuald Adam Cebertowicz - 2003,
 • Elżbieta Dzikowska - 2011,
 • Wiesław Garboliński - 2007,
 • Papież Jan Paweł II - 2004,
 • Andrzej Janowski - 2006,
 • Klaus Leutner - 2014,
 • ks. bp. Alojzy Orszulik - 2011,
 • Peter Ramisch,
 • Krzysztof Zuchora.

  

Zasłużeni dla Miasta Głowna:

 

 • Dariusz Baranowski - 2004,
 • Mieczysław Dylik - 2004,
 • ks. Franciszek Gwoździcki - 2004,
 • Maria Jakiel,
 • Tadeusz Kittel - 2013,
 • Zofia Janina Kittel - 2011,
 • Hrabina Aleksandra Komorowska – 2003,
 • Bohdan Kowalski,
 • Janina Markiewicz - 2008,
 • Zofia Ogórek,
 • Krzysztof Radzikowski - 2014,
 • Wacława Rydzyńska – 2003,
 • Henryk Rynkowski – 2003,
 • Andrzej Sadowski - 2006,
 • Jerzy Stanisławski ps. "Piotr",
 • Alicja Wojciechowska - 2006,
 • Mieczysław Wołudzki – 2003,
 • Eligiusz Zieliński,
 • Wojciech Zuchora.

 

 Źródła:

http://www.sztetl.org.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/
http://www.glowno.pl

Organizacja pracy w ZSS w roku szk. 2011/12

Nasza placówka obejmuje edukacją, terapią i opieką dzieci i młodzież

z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

z cechami autystycznymi oraz uczniów z głęboką wieloraką

niepełnosprawnością. Obecnie ZSS liczy 81 uczniów w 10 oddziałach

i nadal się rozwija, zaspakając potrzeby edukacyjne dzieci z Miasta

i Gminy Głowno, Miasta i Gminy Stryków oraz Gminy Dmosin.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5:

 

•   Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy - wych. Monika Świąder.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 4-5 - wych. Bogumiła Janicka.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-3 - wych. Magdalena Kret.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 4-6 - wych. Bogusława Długołęcka.
 
•   Zespół Klasowy 4, 5, 6 - wych. Dariusz Młynarczyk.
 
 

 

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3:

 

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Justyna Oskroba.

•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-2 - wych. Sylwia Rubacha.

•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-2 - wych. Monika Zielińska.

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

 

•   Zespół Klasowy 2 - 3 - wych. Bogdan Oskroba.

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Aleksandra Ogłoza.

 

Z uwagi na stan psychofizyczny 5 uczniów objętych jest nauczaniem

indywidualnym w domach rodzinnych.

 

Ponadto wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest 9 uczniów.

Kadra pedagogiczna 2011/2012

Kadra pedagogiczna ZSS

 

w roku szkolnym 2011/2012

 

W Zespole Szkół Specjalanych zatrudnionych jest 22 nauczycieli.
to pedagodzy o najwyższych kwalifikacjach. Oprócz studiów kierunkowych mają ukończone studia z  oligofrenopedagogiki lub inne studia dające uprawnienia do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, są to:

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko.

Stopień awansu.

 

 

Specjalność.

 1Lisowski Maciej


Dyrektor.

Nauczyciel dyplomowany.

 


Wychowanie fizyczne, fizjoterapia, oligofrenopedagogika, zarządzanie i marketing.


 
2Biernacki RafałStażysta. 


Pedagogika kultury
fizycznej i zdrowotnej. 

 

 
3


Brzeska Agnieszka 


Dyplomowany. 


Oligofrenopedagogika, historia. 

 

 


Długołęcka Bogusława


Mianowany. 


Surdopedagogika, oligofrenopedagogika.
 


 5


Janicka Bogumiła 


Mianowany. 


Pedagogika specjalna, logopedia. 

 


 6


Kret Magdalena 


Mianowany. 


Oligofrenopedagogika. 

 


  7 


Kubiak Adam 


Dyplomowany. 


Wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika. 

 

 

 

 


 

 

 

Milczarek Małgorzata 

 

Mianowany. 

 

Matematyka z elementami informatyki, oligofrenopedagogika. 

 


Młynarczyk Dariusz
Mianowany. 


Wychowanie plastyczne, oligofrenopedagogika. 


10

Moszczyńska Małgorzata

Stażysta.


Pedagogika rewalidacyjna.11


Ogłoza Aleksandra

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, informatyka.


12


Oskroba Bogdan

Dyplomowany.

Historia, wos, oligofrenopedagogika.

13

Oskroba Justyna
Mianowany.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie.14


Parol Agnieszka

Mianowany.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.


15


Romanowska Małgorzata

Dyplomowany.

Psychologia, logopedia.


16


Rubacha Sylwia

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, resocjalizacja.


17


Staniszewska Wanda

Mianowany.

Filologia angielska, pedagogika nauczania początkowego.


18


Świąder Monika

Kontraktowy.

Oligofrenopedagogika, teologia. 


19

 
Warda Agnieszka
Kontraktowy. 
Edukacja specjalna. 
 

20 

Wesołowska Marzena  Mianowany.  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. 
 

21

 
Wrońska Marzena  Mianowany.  Teologia ogólna, oligofrenopedagogika. 
 

22

 
Zielińska Monika  Mianowany.  Pedagogika rewalidacyjna. 

 

Szkolny bal karnawałowy

 

SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY

 

 

W dniu 25.02.2011 r. w naszej szkole odbył się szkolny bal karnawałowy. Uczestnikami zabawy były wszystkie klasy wchodzące w skład szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.

Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom balu było wzmacnianie więzi i pozytywnych relacji w społeczności szkolnej, a przede wszystkim stworzenie atmosfery radosnej zabawy.

Zanim rozpoczął się bal wszyscy uczniowie spotkali się w szkolnej stołówce na specjalnie przygotowany poczęstunek, po czym pełni energii udali się na salę gimnastyczną.

Jak na prawdziwy bal przystało, nie mogło zabraknąć uroczystego rozpoczęcia polonezem. Jednak zanim rozpoczęła się zabawa taneczna, na uczniów czekała nie lada niespodzianka – koncert utalentowanego, młodego artysty Marcina Cybulskiego. Oklaskom i bisom zdawało się nie być końca!

Po takim wstępie, na dobre „ruszyła” zabawa taneczna, której oprawą muzyczną zajął się pan Darek Młynarczyk. Tańce przeplatane były wieloma konkursami (sprawnościowymi, wiedzy na temat karnawału i najpopularniejszych bajek oraz baśni) oraz staropolskimi zabawami kołowymi, które przygotowały i poprowadziły panie Magda Kret i Sylwia Rubacha. Nie zapomniały też o słodkich nagrodach!

Królem i królową tego wspaniałego balu zostali uczniowie: Dawid Królikowski i Weronika Drzewiecka.

Dowodem na to, że wszyscy bardzo dobrze się bawili były uśmiechy i zadowolenie na twarzach oraz strugi potu, jakie wszyscy wylali.

 

  

 

Organizatorzy obiecują,

 

 

że następna taka zabawa już wkrótce!

 

 

ORGANIZATORZY:
Magdalena Kret, Sylwia Rubacha, Dariusz Młynarczyk.

 

 

 

 

   

Poloneza czas zaczynać. 

W pierwszej parze pani Sylwia z Mateuszem.

 

 

 

 

 

 

Wszyscy tańczyli poloneza.

 

 

 

 

 

 

Występ Marcina Cybulskiego.

 

 

 

 

 

 

Czapeczki pasowały na każdą głowę.

 

 

 

 

 

 

Wszyscy dobrze się bawili.

 

 

 

 

 

 

Taniec to radość i samo zdrowie.

 

 

Pożegnanie zimy - przywitanie wiosny.

 

Pożegnanie zimy - przywitanie wiosny.

 

 

          Wczoraj w uroczysty sposób pożegnaliśmy zimę i przywitaliśm wiosnę.
Uczeń Sylwek Janiak przygotował piękną Marzannę. Po pochodzie między
blokami Osiedla Kopernika dotarliśmy na polanę pod lasem. Po krótkiej części
artystycznej spaliliśmy Marzannę, jako symbol odchodzącej zimy. Później była
najprzyjemniejsza część imprezy, czyli pieczenie kiełbasek. Po posiłku grupa
uczniów pod przewodnictwem dyr. Macieja Lisowskiego wybrała się na długi
spacer w poszukiwaniu pierwszych śladów nadchodzącej wiosny.

 

 

 

Nasza Marzanna.

 

 

 

Palenia Marzanny.

 

 

 

Sylwek Janiak - twórca Marzanny.

 

 

 

Kiełbasek nie brakowało.

 

 

 

 

Pierwsze oznaki wiosny.

Organizacja pracy w ZSS w 2010/2011

Nasza placówka obejmuje edukacją, terapią i opieką dzieci i młodzież 

z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, 

z cechami autystycznymi oraz uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.

Obecnie ZSS liczy 75 uczniów w 10 oddziałach i nadal się rozwija,

zaspakając potrzeby edukacyjne dzieci

z Miasta i Gminy Głowno, Miasta i Gminy Stryków oraz Gminy Dmosin.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5:

•   Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy - wych. Monika Świąder.
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 4-5 - wych. Bogumiła Janicka.
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-3 - wych. Magdalena Kret.
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 4-6 - wych. Bogusława Długołęcka.
•   Zespół Klasowy 4, 5, 6 - wych. Dariusz Młynarczyk.
 

Gimnazjum Specjalne nr 3:

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Justyna Oskroba.

•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-2 - wych. Sylwia Rubacha.

•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-2 - wych. Monika Zielińska.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Bogdan Oskroba.

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Aleksandra Ogłoza.

Z uwagi na stan psychofizyczny 5 uczniów objętych jest nauczaniem indywidualnym w domach rodzinnych.

Ponadto wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest 7 uczniów.

Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym

Mistrzostawa Szkoły w Tenisie Stołowym

 

W lutym br. odbyły się u nas rozgrywki o tytuł Mistrza Szkoły w Tenisie Stołowym. Do turnieju zgłosiło się dwunastu zawodników. Ośmiu uczniów reprezentowało Gimnazjum, trzech Szkołę Przysposabiającą do Pracy i jeden Szkołę Podstawową. W pierwszej rundzie, rozgrywanej systemem pucharowych, uzyskano następujące wyniki:

Pracownicy obsługi szkoły

 

Pracownicy obsługi stanowią zgraną

 

i dobrze rozumiejącą się ekipę, której na

 

sercu leży dobro uczniów i szkoły.

 

 

Oto oni:

 

 

Adamczewska Jadwiga - pomoc nauczyciela.

Adamczewska Marika - pomoc nauczyciela.

Bartoszuk Anna - intendentka.

Becherka Józef - konserwator.

Kantorski Andrzej - kierowca.

Pawlak Danuta - kucharka.

Sobierajska Jadwiga - woźna.

Wojcieszek Elżbieta - sprzątaczka.

Żak Małgorzata - specjalista ds. administracyjnych.

  

Pielęgniarką szkolną jest Mirosława Kowalczyk.

Kadra pedagogiczna 2010/2011

Kadra pedagogiczna ZSS

 

w roku szkolnym 2010/2011

 

W Zespole Szkół Specjalanych zatrudnionych jest 23 nauczycieli.
to pedagodzy o najwyższych kwalifikacjach. Oprócz studiów kierunkowych mają ukończone studia z  oligofrenopedagogiki lub inne studia dające uprawnienia do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, są to:

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko.

Stopień awansu.

 

 

Specjalność.

 1Lisowski Maciej


Dyrektor.

Nauczyciel dyplomowany.

 


Wychowanie fizyczne, fizjoterapia, oligofrenopedagogika, zarządzanie i marketing.


 
2Biernacki RafałStażysta. 


Pedagogika kultury
fizycznej i zdrowotnej. 

 

 
3


Brzeska Agnieszka 


Dyplomowany. 


Oligofrenopedagogika, historia. 

 

 


Długołęcka Bogusława


Mianowany. 


Surdopedagogika, oligofrenopedagogika.
 


 5


Janicka Bogumiła 


Mianowany. 


Pedagogika specjalna, logopedia. 

 


 6


Kret Magdalena 


Mianowany. 


Oligofrenopedagogika. 

 


  7 


Kubiak Adam 


Dyplomowany. 


Wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika. 

 


  8 


Martofel Barbara 


Stażysta. 


Zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastyczne.
 

 

 

Milczarek Małgorzata 

 

Mianowany. 

 

Matematyka z elementami informatyki, oligofrenopedagogika. 

 


10
 
Młynarczyk Dariusz
Mianowany. 


Wychowanie plastyczne, oligofrenopedagogika. 


11

Moszczyńska Małgorzata

Stażysta.


Pedagogika rewalidacyjna.12


Ogłoza Aleksandra

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, informatyka.


13


Oskroba Bogdan

Dyplomowany.

Historia, wos, oligofrenopedagogika.

14

Oskroba Justyna
Mianowany.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie.15


Parol Agnieszka

Mianowany.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.


16


Romanowska Małgorzata

Dyplomowany.

Psychologia, logopedia.


17


Rubacha Sylwia

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, resocjalizacja.


18


Staniszewska Wanda

Mianowany.

Filologia angielska, pedagogika nauczania początkowego.


19


Świąder Monika

Kontraktowy.

Oligofrenopedagogika, teologia. 


20

 
Warda Agnieszka
Kontraktowy. 
Edukacja specjalna. 
 

21 

Wesołowska Marzena  Mianowany.  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. 
 

22

 
Wrońska Marzena  Mianowany.  Teologia ogólna, oligofrenopedagogika. 
 

23

 
Zielińska Monika  Mianowany.  Pedagogika rewalidacyjna. 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK