ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Świetlica

 

Działalność świetlicy środowiskowej

 

 

Świetlica środowiskowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”  ma siedzibę
w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie, ul. Kopernika 26 a.

Obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci z rodziny potrzebujące wsparcia. Pod opieką świetlicy pozostaje
12 podopiecznych. Są to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 roku życia z Zespołu Szkół Specjalnych
w Głownie. Podopieczni ze względu na swoje deficyty rozwojowe wymagają indywidualnego podejścia
oraz szczególnej troski o bezpieczeństwo.

           Świetlica realizuje swoje zadania w ramach roku szkolnego, to znaczy od września do czerwca.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-18.00. Zajęcia prowadzone są
społecznie przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz inne osoby zaangażowane
w pracę na rzecz Stowarzyszenia.

            Podczas zajęć uczniowie w pierwszej kolejności odrabiają zadane prace domowe oraz uczestniczą
w zajęciach mających na celu wyrównywanie braków w wiedzy. W czasie wolnym biorą udział w spacerach i zabawach ruchowych na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej. Oprócz tego, odbywają się zajęcia manualne oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne. Dzieci z opiekunem robią zakupy,
a następnie
samodzielnie przygotowują kolację i po niej sprzątają. W ramach zajęć świetlicy realizowane są elementy programów profilaktycznych. Dokonywany jest dobór zagadnień adekwatnie do możliwości poznawczych podopiecznych. Prowadzone są również oddziaływania profilaktyczne mające na celu rozwijanie zainteresowań, upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych.

           Podopieczni świetlicy tworzą zintegrowaną grupę, która chętnie wspólnie spędza czas. W każdym roku przygotowują uroczystą wigilię oraz obchodzą inne okolicznościowe uroczystości.

 

 

Wigilia w świetlicy środowiskowej

 

W dniu 20.12.2016 r. odbyła się Wigilia w świetlicy środowiskowej. Wszyscy zebrani:

podopieczni i goście świętowali przy obficie zastawionym stole. Swoją obecnością

zaszczycił nas Burmistrz Głowna, pan Grzegorz Janeczek, który obdarował dzieci

paczkami zakupionymi przez Urząd Miejski w Głownie. Przekazał życzenia

bożonarodzeniowe również dla wszystkich uczniów i pracowników

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

W Wigilii uczestniczyli również prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”

pan Maciej Lisowski, wiceprezes pani Małgorzata Baraniak

oraz inni członkowie zarządu.

Czas spotkania upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze,

przy wspólnie śpiewanych kolędach.

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK