ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Szkoła Branżowa I Stopnia

Zespół Szkół w Głownie

 

95-015 Głowno, ul Kopernika 26a, tel. 42-7190854

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

RODZICE I UCZNIOWIE ! ! !

 

 

Z przyjemnością informujemy,
że Zespół Szkół w Głownie
umożliwia uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
(wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
zdobycie zawodu oraz dyplomu
potwierdzającego kwalifikację zawodowe.

 

 

Ogłaszamy w roku 2020/2021 nabór w następujących zawodach:

  • kucharz,

  • piekarz,

  • cukiernik,

  • pracownik obsługi hotelowej.

 

Kształcenie w powyższych zawodach obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się trzy
razy w tygodniu oraz praktyki zawodowe 
realizowane u pracodawców na terenie Głowna,
Strykowa i okolic 
(piekarnie, cukiernie, zakłady gastronomiczne, hotele) dwa razy w tygodniu.

Uczniowie podczas odbywania praktyk w niektórych zakładach otrzymują wynagrodzenie
przewidziane w umowie. 
Oferujemy nowoczesną bazę dydaktyczną: m.in. pracownią informatyczną, ekopracownię oraz klasy wyposażone w tablice multimedialne. 
Uczestniczymy i odnosimy sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.

Zapewniamy fachową i życzliwą kadrę pedagogiczną, gwarantującą wysoki poziom nauczania.

Jesteśmy szkołą bezpieczną (monitoring),
w której panuje pełna zrozumienia 
i przyjazna atmosfera dla ucznia.
W ramach realizowanej przez nas 
edukacji zdrowotnej
bierzemy udział w zajęciach rekreacyjnych na basenie.

Wymagane dokumenty:

1. skierowanie do szkoły zawodowej specjalnej wydawane jest przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia,

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (możliwość wykonania bezpłatnych badań oraz uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy),

4. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,

5. karta zdrowia i karta  szczepień,

6. jedno zdjęcie.


Zapraszamy ! ! !

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK