ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

SSB - przedmioty zawodowe

Szkoła Branżowa

 Realizacja praktyk zawodowych jest zawieszona.

 

Przedmioty zawodowe
(Ewa Piszczyńska)

 

 

REGULAMIN GOTOWANIA W DOMU

 1. Obowiązuje strój ochronny – lniana/bawełniana biała bluza i spodnie (zapaska) lub fartuch z długimi rękawami, czepek na głowę, ściereczka, rękawica kuchenna.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć należy umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji. Następnie przygotować swoje stanowisko pracy.
 3. Należy przestrzegać przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 4. Narzędzia pracy, sprzęt i stanowisko utrzymywać w czystości i w porządku.
 5. Podczas gotowania zabrania się noszenia biżuterii. Nie używać agrafek, szpilek.
 6. Włosy powinny być czyste, związane, zabezpieczone nakryciem głowy.
 7. Jedzenie, picie, żucie gumy i palenie tytoniu podczas pracy są zabronione
 8. Odzież ochronna powinna być czysta.
 9. Przed wyjściem do toalety należy zdjąć odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki jednorazowe.
 10. Wymagania dotyczące rąk:
 11. paznokcie powinny być krótko obcięte, nie mogą być lakierowane.
 12. skaleczenia po zdezynfekowaniu należy zabezpieczyć szczelnym opatrunkiem.
 13. nie dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma.
 14. ręce myć często, po każdej czynności brudnej oraz dezynfekować je:
 • przed rozpoczęciem pracy
 • po każdej wizycie w toalecie, po czyszczeniu nosa
 • po każdej przerwie w pracy
 • po zmianie stanowiska pracy
 • po dotknięciu surowego mięsa, ryb, drobiu, jaj
 • przed rozpoczęciem porcjowania posiłków lub wydawania
 • po wyrzucaniu śmieci
 • po jedzeniu i piciu
 • po zakończeniu pracy.

PRZEPISY BHP PODCZAS PRACY:

 • Nie rzucać odpadków na podłogę i nie rozlewać wody, rozlane płyny wytrzeć natychmiast.
 • Z urządzeń korzystać zgodnie z instrukcją obsługi. Nie zbliżać rąk do ruchomych części pracujących urządzeń.
 • Nie dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma.
 • Wielkość płomienia dostosować do wielkości naczynia, nieużywane palniki skręcać
 • Nie wymachiwać ostrym sprzętem kuchennym.
 • Pokrywy, gorące naczynia chwytać przez rękawice kuchenne (łapki).
 • Zdejmując pokrywy z gorących naczyń odchylać je od siebie.
 • Patelnie ustawiać tak by rączki nie wystawały poza kuchenkę, na przejścia
 • Oszczędnie używać wody, detergentów.
 • Sprzęt elektryczny włączać do sieci dopiero po całkowitym jego zmontowaniu, a demontować po wyłączeniu z sieci
 • Po pracy uporządkować swoje stanowisko, odłożyć na właściwe miejsca sprzęt i narzędzia.
 • Sprzęt elektryczny wyłączyć od zasilania. Zamknąć dopływ gazu.

 

Klasa 1 

 

Technologia produkcji

                                                                        Tydzień 16 - 20 marca 2020 r.                                                                                                            

Temat: Ogólne zasady higieny produkcji.

 1. Miejsce składowania odpadów i śmieci powinno być nie bliżej niż 10metrów od budynku produkcyjnego
 2. Musi być zapewniony stały dostęp do wody pitnej (bezpiecznej do produkcji, przebadanej).
 3. Budynek musi mieć kanalizację.
 4. Należy utrzymywać czystość w zakładzie. Czyszczenie dotyczy powierzchni stołów produkcyjnych, drobnego sprzętu, części roboczych maszyn i urządzeń, które stykają się z żywnością, komór wypiekowych pieców, chłodni, pomieszczeń magazynowych, socjalnych i administracyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na sprzedaż wyrobów gotowych. Ściany, okna i podłogi również muszą być czyste.
 5. Sufit i ściany muszą być gładkie, bez szczelin, odprysków farby.
 6. Pracownicy powinni:
 • Wykonywać okresowe badania lekarskie, badania na nosicielstwo
 • Nosić odzież ochronną i obuwie ochronne na stanowisku pracy
 • Dbać o stan maszyn i urządzeń
 • Przestrzegać higieny osobistej tzn.: odpowiednio częste mycie ciała i włosów, dłonie czyste, paznokcie krótko obcięte, zakrywać włosy nakryciem głowy, osoby pracujące przy piecach stosować rękawice ochronne, w pomieszczeniach produkcyjnych nie kasłać i nie kichać, nie dotykać włosów.

 

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

Temat: Zasady magazynowania żywności. Rodzaje magazynów.

 1. Surowce, dodatki i opakowania należy magazynować tak, aby ochronić przed szkodnikami, zanieczyszczeniami i drobnoustrojami. Należy zapobiegać rozwojowi drobnoustrojów np. poprzez stosowanie odpowiedniej temperatury przechowywania żywności.
 2. Magazyn produktów suchych (mąka, cukier, cukier puder, sól, mąka ziemniaczana, orzechy, nasiona itp) musi być suchy i czysty. Jeżeli są w nim okna to powinny być zacienione i z siatkami ochronnymi (chroniącymi przed dostaniem się owadów, ptaków, gryzoni). Temperatura 15-18 stopni C, wilgotność nie więcej niż 75%
 3. Należy stosować zasadę FI-FO (first in- first out) - to co pierwsze wejdzie do magazynu, to pierwsze musi opuścić magazyn.
 4. Należy kontrolować datę przydatności do spożycia, stan opakowań jednostkowych.
 5. Jeśli w magazynie przechowuje się rożne surowce, należy je ułożyć według rodzaju, w kolejności dostaw.
 6. Wszystkie towary powinny być układane na pólkach, regalach, podestach-aby był możliwy przepływ powietrza.
 7. Komora chłodnicza służy do przechowywania nietrwałych surowców: tłuszcze, drożdże, śmietana, twaróg. Temperatura powinna wynosić około +4 stopni C
 8. Mrożone surowce (np. mrożone owoce) powinny być przechowywane w komorach zamrażalniczych w temperaturze co najmniej -18 stopni C
 9. Jaja powinny być przechowywane w osobnym pomieszczeniu, w zamkniętych opakowaniach zbiorczych.
 10. Opakowania, zapasowy drobny sprzęt, środki czystości, odzież roboczą przechowuje się w oddzielnych magazynach.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: GHP i GMP. 

Zapoznaj się z notatką, postaraj się zapamiętać jak najwięcej, jeśli masz możliwość wydrukuj ją i wklej do zeszytu.

Przed wprowadzeniem w zakładzie systemu HACCP należy wdrożyć  zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Zasady te mają na celu stworzenie warunków  do produkcji żywności bezpiecznej pod względem higienicznym.

GMP- zespól działań, które należy podjąć i warunki które trzeba spełnić, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem.

GMP- to działania które należy podjąć i warunki które trzeba spełnić na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Realizacja zasad GHP i GMP polega przede wszystkim na:

 1. Ścisłym przestrzeganiu parametrów technologicznych na wszystkich etapach produkcji ( np. czas, temperatura itp.)
 2. Utrzymywaniu dobrego stanu technicznego zakładu, pomieszczeń, maszyn i urządzeń
 3. Zapewnieniu odpowiednich warunków magazynowania surowców i gotowych wyrobów
 4. Zabezpieczeniu zakładu przed owadami, gryzoniami i innymi zwierzętami, które mogą stanowić zagrożenie zdrowotne żywności
 5. Przestrzeganiu procedur mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu
 6. Przestrzeganiu wymagań higieny i szkolenia pracowników

Dodatkowo dla chętnych po więcej informacji zachęcam do wejścia na stronę: https://wspomagamy.pl/gmp-dla-gastronomii/  oraz https://wspomagamy.pl/ghp-dla-gastronomii-sanepid/

 

Temat: Czynniki kształtujące jakość wyrobów gotowych.

Wysoka jakość wyrobów gotowych jest podstawowym wymaganiem stawianym przez konsumentów producentom.

Jakość wyrobów zależy między innymi od:

 1. Jakości surowców
 2. Kwalifikacji pracowników
 3. Starannego i rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników
 4. Wysokiego stanu bezpieczeństwa i higieny w zakładzie
 5. Odpowiednich receptur
 6. Przestrzegania parametrów procesu technologicznego
 7. Wyposażenia zakładu i jego stanu technicznego

Praca domowa:

 1. Wymień najczęstsze przyczyny zatruć pokarmowych.
 2. Wyjaśnij na czym polega dezynfekcja.

Zrób zdjęcie notatki i wyślij na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 6.04.2020 r. do godz. 8:00

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

 

Temat: Gospodarka wodno-ściekowa zakładów przetwórstwa spożywczego.

Polecenie:

Na podstawie podręcznika strona 100-103 ( skan podręcznika jest dostępny w formie PDF) poszukaj odpowiedzi na następujące pytania. Zapisz je w zeszycie pod tematem lekcji. Zrób zdjęcie notatki i wyślij na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 6.04.2020r do godz. 8:00. W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

 1. Jaka jest główna zasada gospodarki wodno- ściekowej? ( poszukaj na stronie 100)
 2. Wymień zanieczyszczenia wód: ( strona 101-102)
 3. fizyczne
 4. chemiczne
 5. biologiczne
 6. Jakie instytucje sprawują nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia? (strona 101)
 7. Wymień rodzaje ścieków. ( strona 102-103).

 

 Gospodarka wodno-ściekowa
kliknij, aby zobaczyć tekst
.

 

Tydzień 6.04 - 10.04 2020 r. 

Temat: Mąka- wiadomości ogólne. 

Na początek:

Zapoznaj się z lekcją interaktywną dostępną pod adresem: http://scholaris.pl/resources/run/id/49244

Zakres wiadomości: punkty 2,3,4 to znaczy: 2. Budowa i skład chemiczny ziarna zbóż, 3.Otrzymywanie, skład chemiczny i wartość odżywcza mąki, 4. Cechy jakościowe mąki i warunki jej przechowywania.

Zwróć uwagę, że są tam podpunkty, zakładki, filmiki i animacje oraz ćwiczenia interaktywne sprawdzające Twoją wiedzę.  Postaraj się je rozwiązać, a następnie sprawdzić odpowiedzi. Jeżeli napotkasz na jakieś problemy, pytania proszę o kontakt mailowo lub Messenger.

Przeczytaj następujące informacje, postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji, możesz je wydrukować i wkleić do zeszytu:

 1. Mąka jest otrzymywana w wyniku przemiału ziarna zbożowego. Jeśli podaje się słowo „mąka” bez określenia zboża, z którego pochodzi, oznacza ono mąkę pszenną. Mąki z innych zbóż (żyta, kukurydzy itd.) muszą mieć nazwę zboża, z którego je wyprodukowano.
 2. Cechy charakterystyczne mąki:
 3. Wygląd zewnętrzny: biel, granulacja
 • Barwa mąki powinna być jednolita, biała lub kremowobiała, czasami białoszarawa, w zależności od rodzaju zboża i typu mąki.
 • Granulacja (stopień rozdrobnienia) mąki jest jej ważną cechą ze względu na różną zdolność pochłaniania wody (mąka drobniejsza szybciej chłonie wodę).
 1. Wyciąg mąki - to stosunek masy mąki otrzymanej w czasie przemiału do masy ziarna, z którego ją uzyskano. Najwyższy wyciąg mają mąki otrzymane z całego ziarna (mąki razowe), wartość odżywcza takiej mąki jest zbliżona do wartości odżywczej ziarna, z którego ją produkowano. Natomiast mąki jasne są produkowane z ziarna wcześniej pozbawionego łuski, mają wartość odżywcza zbliżoną do bielma (środka ziarna).
 2. Typ mąki to zawartość popiołu w gramach na 100kg suchej masy mąki oznaczona liczbą trzycyfrową lub czterocyfrową wyrażające ilość gram popiołu w 100kg mąki. Np. mąka typ 500 ma 500g popiołu (0,5%) w stosunku do 100kg masy mąki.

Temat: Zastosowanie mąki pszennej i jej charakterystyka. Właściwości i rodzaje mąki.  
(2 godziny)

 1. Typy mąki pszennej:
 • Typ 450- tortowa
 • Typ 500- wrocławska, poznańska
 • Typ 500- krupczatka
 • Typ 550 luksusowa
 • Typ 650
 • Typ 750- chlebowa
 • Typ 1050
 • Typ 1400- sitkowa
 • Typ 1850- graham
 • Typ 2000- razowa, śruta chlebowa
 1. Wartość odżywcza mąki:
 2. Mąka jasna różni się składem chemicznym od mąki ciemnej, która zawiera więcej cząstek z warstw zewnętrznych ziarna. Im mąka jest jaśniejsza (typ mąki niższy) tym więcej w niej skrobi, a mniej białka, tłuszczów, składników mineralnych, błonnika pokarmowego i witamin. Im mąka ciemniejsza tym więcej zawiera tych składników.
 3. Podstawowym składnikiem maki jest skrobia (wielocukier). Ma ona zdolność wiązania wody podczas tworzenia ciasta i zatrzymuje ją podczas wypieku. W mące występują także cukry proste (glukoza, fruktoza), dwucukry (sacharoza, maltoza), które decydują o fermentacji ciasta- przyspieszają jej przebieg oraz umożliwiają tworzenie się rumianej skórki podczas wypieku.
 4. Pszenica zawiera białka- gluteinę i gliadynę, które w połączeniu z woda tworzą gluten. Gluten nadaje ciastu rozciągliwość, sprężystość.
 5. O przydatności technologicznej mąki decydują: jej skład chemiczny, granulacja, ilość i jakość glutenu, wilgotność mąki oraz zdolność do przechowywania.
 6. Mąka o niskiej zawartości (19-21%) mocnego glutenu i drobnej granulacji najlepiej nadaje się do ciast drożdżowych, ptysiowych, francuskich
 7. Mąka o średni glutenie i mocy- do ciast kruchych i półkruchych
 8. Mąka o małej zawartości glutenu lub słabszym glutenie- do ciast puszystych np. biszkopty, ciasta piaskowe.
 9. Wartość wypiekowa mąki to zespół cech decydujących o jej zachowaniu podczas wypieku. Są to:
 • Zdolność do wytwarzania i zatrzymywania gazu
 • Barwa mąki i jej skłonność do ciemnienia
 • Granulacja
 1. Okres przechowywania maki pszennej wynosi 5 miesięcy dla typów 450,550,750. Należy ja przechowywać w magazynie wietrzonym, suchym i chłodnym.

Zadanie:

Przeprowadź ocenę organoleptyczną mąki, która masz dostępną w domu.

Aby wykonać to ćwiczenie, sprawdź:

 • Jakość opakowania (czystość, sposób umieszczenia etykiety lub nadruku)
 • Wygląd (barwę, granulację) - barwa kremowa lub zbliżona do kremowej
 • Zapach (po lekkim ogrzaniu mąki w dłoni) - swoisty, charakterystyczny, delikatny
 • Smak- gdy żuje się mąkę w ustach przez 1-2 minuty, można określić jej smak jako swoisty (delikatny, lekko słodki) lub nieswoisty (kwaśny, słodki, gorzki)
 • Wilgotność- po zaciśnięciu w dłoni i otworzeniu dłoni mąka powinna rozsypać się na dłoni a nie pozostawać zbrylona.

W wykonaniu tego ćwiczenia pomoże ci punkt 4 zakładka „b” ze strony, którą zamieściłam na początku lekcji: http://scholaris.pl/resources/run/id/49244

Napisz jakie były efekty Twojej pracy, podziel się swoimi wnioskami. Czekam na wiadomość do 13.04.2020 r. godz. 8:00 – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pozdrawiam Was serdecznie,

Ewa Piszczyńska

 

Wyposażenie zakładów

 

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Temat: Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

Środki ochrony indywidualnej pracowników powinny:

 • Spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności
 • Być prawidłowo dobrane do istniejącego zagrożenia
 • Nie powodować same z siebie dodatkowego zagrożenia
 • Być udostępnione w odpowiedniej ilości
 • Być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z instrukcja podana przez producenta

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się:

 • Odzież ochronną ( czapki, buty, fartuchy itp.)
 • Środki ochrony kończyn dolnych
 • Sprzęt ochrony głowy
 • Sprzęt ochrony twarzy i oczu
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego
 • Sprzęt ochrony słuchu
 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 • Środki izolujące cały organizm
 • Środki ochrony kończyn górnych

 

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

       

Temat: Źródła i czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.

Pracownik w środowisku pracy jest narażony na różnego rodzaju czynniki.

 • Pracownik w środowisku pracy jest narażony na różnego rodzaju czynniki, które stwarzają zagrożenia zawodowe. Jeżeli ich oddziaływanie może prowadzić lub prowadzi do urazu nazywamy je czynnikami niebezpiecznymi. Gdy mogą powodować, lub powodują schorzenia to czynniki szkodliwe.
 • W przypadku ryzyka pojawienia się na skutek oddziaływania jakiegoś czynnika złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia, a taki stan nie powoduje pogorszenia stanu zdrowia- jest to czynnik uciążliwy.
 • Czynniki oddziałujące w pewnych okolicznościach w sposób uciążliwy mogą stać się szkodliwymi lub niebezpieczne.

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE (urazowe)

Działając na człowieka w sposób najczęściej nagły mogą spowodować u niego uraz, czyli wypadek przy pracy.

TYPY ZAGROŻEŃ:

 • Zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi
 • Zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi
 • Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi
 • Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym
 • Zagrożenia poparzeniem
 • Zagrożenia pożarem lub wybuchem

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE:

Działające na pracownika przez dłuższy czas mogą spowodować obniżenie jego sprawności fizycznej i psychicznej lub zmiany w stanie zdrowia, a w konsekwencji doprowadzić do choroby zawodowej.

Wyróżniamy 4 typy tych czynników:

 • Fizyczne
 • Chemiczne
 • Biologiczne
 • Psychofizyczne

Czynniki fizyczne:

Czynniki chemiczne

Czynniki biologiczne

Czynniki psychofizyczne

 1. Poruszające się maszyny i elementy
 2. Ruchome elementy maszyn i urządzeń
 3. Ostre narzędzia
 4. Ostre krawędzie
 5. Wystające elementy
 6. Temperatura powierzchni
 7. Śliskie i nierówne powierzchnie
 8. Hałas
 9. Temperatura, wilgotność powietrza
 10. Oświetlenie, promieniowanie
 11. Prąd elektryczny
 12. Pyły, aerozole
 13. Gorące płyny

Działanie na organizm:

 1. Toksyczne
 2. Drażniące
 3. Uczulające
 4. Rakotwórcze
 5. Mutagenne
 6. Upośledzające układ rozrodczy

Dostanie się do organizmu:

 1. Przez drogi oddechowe
 2. Przez skórę i błony śluzowe
 3. Przez przewód pokarmowy

Przykłady:

Wszelkiego rodzaju środki czystości do sprzątania, mycia
naczyń i powierzchni, dezynfekcji.

 1. Mikroorganizmy roślinne i zwierzęce ( bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki)
  oraz wytwarzane przez nie toksyny i alergeny.
 2. Niektóre rośliny i zwierzęta.
 1. Obciążenie fizyczne
  ( statyczne i dynamiczne)
 2. Obciążenie psychonerwowe

 

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: Sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac zawodowych w zakładach produkcji.

Polecenie:

Uzupełnij tabelkę ( 2 końcowe kolumny), skorzystaj z podanych poniżej określeń,  w kolumnę możesz wpisać tylko literkę znajdująca się przed określeniem do wyboru. Na czerwono macie przykład rozwiązania. Zauważcie że odpowiedzi są spójne, czyli jeżeli w kolumnie 3 ( możliwe skutki zagrożenia) jest literka „c) to w 4 kolumnie ( środki ochrony przed zagrożeniem) też wpisana jest „c”. Do każdego zagrożenia pasuje tylko jedna odpowiedź ( literka)

Uzupełnioną tabelkę w wersji elektronicznej odeślij na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 6.04.2020r do godz 8:00. W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

Możliwe skutki zagrożenia:  (wybierz 1 literkę)

a) złamanie kości, potłuczenia, zwichnięcia

b) poparzenie

c) choroby układu ruchu i żylaki

d) skaleczenia rąk

e) porażenie prądem elektrycznym, śmierć

f)bezsenność, depresje, nerwice

g) poparzenie, śmierć

h) omdlenia

Środki ochrony przed zagrożeniami: ( wybierz 1 literkę)

a) odpowiednie obuwie, czyste i suche podłogi, porządek na stanowisku pracy

b) szkolenie stanowiskowe, odpowiednia odzież robocza, rękawice ochronne, zachowanie ostrożności

c) przerwy w pracy, stosowanie się do zaleceń/norm odnośnie dźwigania ciężarów, prawidłowe techniki dźwigania

d) szkolenia stanowiskowe, zachowanie ostrożności

e) pomiary elektryczne, przeglądy instalacji, gniazd wtykowych, podłączeń urządzeń, szkolenia stanowiskowe

f)organizacja pracy, dobra atmosfera, wsparcie osób nadzorujących, szkolenia stanowiskowe, w tym w zakresie metod odreagowywania stresu

g) przestrzeganie terminów sprawdzania szczelności instalacji gazowej, pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych, czujniki gazu, dymu, szkolenia stanowiskowe

h) wentylacja, klimatyzacja, wyciągi miejscowe, dostarczanie napojów.

 

Zagrożenie:

Przyczyna zagrożenia:

Możliwe skutki zagrożenia:

Środki ochrony przed zagrożeniami

Przeciążenie układu ruchu

Praca w pozycji stojącej, w pochyleniu, chodzenie, dźwiganie, przenoszenie ciężarów

 c)

 c)

Upadek na tym samym poziomie, poślizgnięcie się, potknięcie

Śliskie podłogi, rozlane płyny, przedmioty stojące na podłodze, leżące na posadzce przewody elektryczne

 a)

 a)

Przeciążenie układu nerwowego

Pospiech, kontakt z szefem i współpracownikami, klientami

   

Kontakt z ostrymi krawędziami

Noże, urządzenia do krojenia

   

Kontakt z gorącymi mediami lub powierzchniami

Kuchnie, piece, gorące naczynia, gorący tłuszcz itp.

   

Wybuch

Kuchnie gazowe, zwarcie w instalacji elektrycznej

   

Prąd elektryczny

Urządzenia zasilane energią elektryczną: kuchnie, piece, krajalnice, miesiarki, dzielarki itp

   

Mikroklimat

Podwyższona temperatura i wilgotność powietrza

   

 

 

 Tydzień 6.04 - 10.04 2020 r. 

 

Temat: Zasady ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Zapoznaj się z tematem ochrony przeciwpożarowej w podręczniku- strona 50-51- skan jest załączony.

Zwróć uwagę na następujące punkty:

 1. Na czym polega ochrona przeciwpożarowa?
 2. Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy?
 3. Jakie obowiązki w zakresie ochrony pożarowej mają pracownicy?
 4. Jakie są główne przyczyny pożarów?
 5. Jak należy się zachować, gdy w pobliżu powstanie pożar?

Tutaj masz kilka informacji do tematu lekcji:

W zeszycie zapisz odpowiedź na pytanie 5, zrób zdjęcie i wyślij je na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., abym mogła ocenić Twoje zaangażowanie na lekcji. Termin oddania pracy: 13.04.2020 r. godz. 8:00

 

Ochrona przeciwpożarowa w zakładach

kliknij, aby zobaczyć tekst.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewa Piszczyńska

 

Klasa 3

 

Technologia produkcji

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

Tematy: Przykładowe zadania egzaminacyjne- część pisemna.

Proszę, aby uczniowie zrobili po 2 testy on-line w kwalifikacji odpowiadającej ich zawodom. Egzamin znajdziecie na stronie www.kwalifikacjewzawodzie.pl zakładka: egzaminy on line, obszar: turystyczno-gastronomiczny i wybieracie odpowiednią kwalifikację. Poniżej przesyłam linki, które można skopiować i wkleić do przeglądarki. Proszę, aby po rozwiązaniu testu sprawdzić jakie są prawidłowe rozwiązania i przeanalizować swoje odpowiedzi.

Piekarz- kwalifikacja T.03

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-t3/t3_czerwiec_2014/

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-t3/t3_czerwiec_2015/

Cukiernik – kwalifikacja T.04

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-t4/t4_czerwiec_2014/

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-t4/t4_wrzesien_2014/

Pracownik pomocniczy w obiektach hotelarskich – kwalifikacja T.01

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-t1/t1_wrzesien_2014/

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-t1/t1_czerwiec_2015/

 Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Piekarz 

Temat: Wypiek pieczywa mieszanego, specjalnego. Wypiek odroczony i wypiek próbny (4 godziny lekcyjne).

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku (skan)- strona 56-63. W oparciu o treść podręcznika  uzupełnij  tekst. Jeśli masz możliwość wydrukuj i uzupełnij, jeśli nie- możesz zapisać  (uzupełnić) w wordzie, ewentualnie napisz  w zeszycie.

 

Wypiek pieczywa mieszanego i specjalnego.
Kliknij, aby przeczytać tekst z podręcznika. 

 

WYPIEK PIECZYWA MIESZANEGO

Pieczywo mieszane ma nieco ……………………… objętość niż pieczywo żytnie. Należy dokładnie poznać recepturę, żeby stwierdzić, z jakim rodzajem ciasta mamy do czynienia- wtedy dopiero można prawidłowo zaplanować wypiek. Dominująca zawartość mąki …………………………..lub …………………………w cieście będzie decydować o czasie trwania wypieku, temperaturze oraz intensywności zaparowania komory…………………………..Wypiek pieczywa mieszanego to wypadkowa parametrów wypieku ciast pszennych i żytnich.

WYPIEK PIECZYWA SPECJALNEGO

Wypiek niektórych rodzajów pieczywa specjalnego można prowadzić w  tradycyjnych piecach piekarskich, jeśli wymagana  temperatura wypieku i stopień nawilżenia komory wypiekowej są możliwe do osiągnięcia.

Są jednak takie rodzaje pieczywa specjalnego, których technologia produkcji, a w szczególności wypiek, wymagają specjalistycznego sprzętu. Przykładem takiego pieczywa jest pieczywo chrupkie, ekstrudowane i pumpernikiel.

Pieczywo chrupkie:

…………………………………….jest najprostszym i najtańszym sposobem produkcji pieczywa chrupkiego. Wymagania technologiczne w stosunku do mąki na pieczywo chrupkie są inne niż mąki na pieczywo tradycyjne.

Proces ekstruzji  jest zaliczany do technik………………….., ponieważ wysoka temperatura i ciśnienie oddziałują na materiał w krótkim czasie. W czasie tych przemian właściwości składników i wartości odżywcze zostają zachowane.

Chleb pumpernikiel:

Pumpernikiel to ciemny razowy chleb na zakwasie, który powstaje z ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wypieka się go w temperaturze 130 °C przez ……………………………………………..godzin.

Ma kolor………………………………………………

 

WYPIEK ODROCZONY

Technologie piekarskie wykorzystujące zjawiska niskich temperatur noszą nazwę wypieku odroczonego.

Wyróżnia się dwie metody wypieku odroczonego:

 1. wypiek zamrożonych kęsów ciasta w piekarnie według schematu:
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 1. wypiek zapieczonych i zamrożonych kęsów ciasta w piekarni według schematu:
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..

WYPIEK PRÓBNY

Bezpośrednią metodą oceny mąki jest wypiek próby pieczywa. Na jego podstawie wnioskujemy o ………………………………………….

Dzięki wypiekowi próbnemu można ocenić takie cechy ciasta jak:

 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..

Wypiek próbny jest nazywany także …………………………………………………….., pozwala na obserwowanie wpływu poszczególnych składników mąki na właściwości ciasta i objętość pieczywa. Podczas wypieku mogą ujawnić się wszystkie właściwości mąki, których nie można przewidzieć na podstawie pośrednich metod badania maki.

 

Cukiernik 

Temat:  Wyroby cukiernicze trwałe - ( 3 godziny lekcyjne).

Do wyrobów cukierniczych trwałych zalicza się:

 1. Cukierki (karmelki, drażetki, pomadki, cukierki pudrowe, żelki)
 2. Wyroby wschodnie (wyroby grylażowe, sezamki, chałwa, nugaty)
 3. Wyroby czekoladowane (rdzenie czekoladowane, rdzenie likworowe, rdzenie z mas grylażowych, rdzenie pomadowe, praliny, trufle).

 

PDF - Wyroby cukiernicze

Na postawie podręcznika do technologii, której skan jest załączony do zadania rozwiąż krzyżówkę wpisując odpowiednie nazwy wyrobów cukierniczych.  Rozwiązaną krzyżówkę w wersji elektronicznej, bądź zdjęcie napisanej odręcznie prześlijcie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 6.04.2020r godz. 8:00.W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

 1. Wyrób o charakterystycznej włóknistej strukturze, sporządzany z napowietrzonej masy karmelowej, miazgi sezamowej, i innych surowców np. orzechów, rodzynek, kakao, tłuszczu roślinnego.
 2. Wyroby wytwarzane z mieszaniny roztworu cukrowo-syropowego, piany białkowej, miodu i uprażonych posiekanych orzechów lub migdałów.
 3. Jedne z cukierków, o twardej konsystencji. Pierwszy etap produkcji obejmuje sporządzenie masy karmelowej.
 4. Rodzaj rdzeni, odznaczających się cienką, skrystalizowaną warstwą cukrową, która otacza gęstą ciecz, najczęściej doprawianą napojami alkoholowymi.
 5. Cukierki o konsystencji miękkiej i elastycznej, powoli rozpuszczające się w ustach. Produkuje się je najczęściej z żelatyny, zagęszczonego roztworu cukrowo-syropowego, tłuszczu, aromatów, barwników. Formowane na różne kształty np. misie
 6. Wyroby wytworzone ze schłodzonego ganaszu w proporcji 2 części czekolady na 1 część śmietanki. Formowane ręcznie ( w kształcie kulek) lub za pomocą kulistego wydrążacza do owoców. Kulki można obtaczać w kakao, wiórkach kokosowych, posiekanych orzechach lub oblać cienką warstwa czekolady.
 7. Czekoladki zawierające nadzienie z masy lub orzechy. Mogą mieć różne kształty, kolory i smaki.
 8. Wyrób wschodni, sporządzony z cukru, syropu ziemniaczanego lub glukozowego, niewielkiej ilości wody oraz ziarna sezamowego.
 9. Cukierki o charakterystycznej ciągliwej lub kruchej konsystencji, np. irysy, krówki, toffi.
      1            
     2  U          
      3              
     4              
     5        
     6  R          
 x            N    
             I  
9       A        

 

 

Zadanie 2:

Wyjaśnij i zapisz w zeszycie na czym polega produkcja chałwy i jakie powinna mieć ona właściwości.

Zadanie 3:

Omów, zapisując w zeszycie kolejne etapy produkcji ptasiego mleczka.

Odpowiedzi do zadań 2 i 3 (zrób zdjęcie notatki) również prześlij na podany wcześniej mail do 6.04.2020 godz. 8:00

Temat: Wyroby cukiernicze regionalne.30.03.2020r

Zadanie:

Odszukaj za pośrednictwem Internetu, książek, czasopism jakie są w Polsce wyroby cukiernicze regionalne, krótko je scharakteryzuj. Możesz poszukać filmów na temat tych wyrobów,zdjęć, zrobić prezentację multimedialną lub plakat. Forma pracy jest dowolna. Efekty pracy proszę prześlij na mojego maila.

Np. Wielkopolska- rogale świętomarcińskie - rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w Poznaniu i niektórych częściach Wielkopolski z okazji Dnia Świętego Marcina (11 listopada). Rogale świętomarcińskie są głównym wypiekiem podczas obchodów dnia ulicy Święty Marcin w Poznaniu.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Tematy: (4 lekcje)

Wyroby okolicznościowe- Wielkanoc.  Sporządzanie i ocena wypieków. Obliczanie zapotrzebowania surowcowego na podstawie receptury. Schematy technologiczne wykonanych wypieków.

„Podczas świąt zajadamy się nie tylko jajami i pasztetami, ale też słodkościami. Przepisów na wielkanocne ciasta jest tak dużo, że trudno podjąć decyzję. Ale po co się ograniczać? Dekoracyjne mazurki, tradycyjne babki, puszyste serniki to w końcu obowiązkowe pozycje świątecznego menu.

Ciasta wielkanocne to nie tylko przysmaki, ale też prawdziwe ozdoby świątecznego stołu. Wypieki, lukrowane, ustrojone migdałami, polewami i czekoladą wyglądają tak pięknie. Jeśli chcemy zaszaleć możemy też zdecydować się na bardziej oryginalnego mazurka hibiskusowego w intensywnym kolorze.

Tradycyjne polskie ciasta wielkanocne to oczywiście babki, mazurki i serniki. W niektórych rodzinach przepisy na świąteczne wypieki przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Czasem warto jest poeksperymentować i udoskonalić rodzinną recepturę - na przykład decydując się na babkę czekoladową lub owsianą, która jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa.

W czasie świąt zdecydowanie nie ma co liczyć kalorii, tylko zajadać się ulubionymi wypiekami do woli. Prawdziwe łasuchy na wielkanocne ciasta czekają przez cały rok. W końcu niektóre z tych wypieków rzadko goszczą w naszych domach podczas innych okazji. Dzięki temu podczas Świąt Wielkanocy smakują jeszcze lepiej.”

Źródło: www.onfemin.pl

Zapoznajcie się z pomysłami na wielkanocne wypieki, korzystając z książek kucharskich, czasopism, Internetu. Wykonajcie wybrane świąteczne ciasto, zaplanujcie potrzebną ilość surowców oraz etapy swojej pracy. Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad BHP- załącznik 1. Podzielcie się efektami swojej pracy, udostępniając na grupie klasowej Messenger kilka zdjęć z przebiegu waszej pracy, zdjęcie efektu końcowego i oczywiście podzielcie się przepisem!

Ja również obiecuję przesłać Wam efekty moich świątecznych wypieków ;-)

 

Zajrzyjcie na stronę internetową: https://www.garneczki.pl/blog/10-pomyslow-na-wielkanocne-ciasta/  Tutaj znajdziecie pomysły na wielkanocne ciasta, ale i podpowiedzi do rozwiązania krzyżówki, której hasłem będzie najpopularniejszy wielkanocny wypiek:
”MAZUREK”

Rozwiążcie krzyżówkę, możecie ją wydrukować lub przepisać odpowiedzi do zeszytu. Na rozwiązania czekam do 13.04.2020r godz.8:00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Ciasto w formie strucli, z dodatkiem masy makowej
 2. Bazą tego wschodniego przysmaku jest tłusty twaróg ucierany ze śmietaną, masłem, cukrem i żółtkami
 3. Tradycyjny był wypiekany nad ogniskiem, na drewnianym obracanym wałku
 4. Dekoracyjna polewa na babkę wykonana np. z białek i cukru pudru
 5. Jedna z popularnych bakalii dodawanych do keksa
 6. Może być wiedeński lub królewski
 7. Popularne ciasto wielkanocne, gotowane lub pieczone w specjalnej rowkowanej formie z dziurką

1

 x x x x x

M

             

2

 x x x x  

A

       x x x x

3

         

Z

 x x x x x x x

4

 x x x x  

U

         x x x

5

 x x x x x

R

             

6

 x x x x  

E

         x x x

7

 x x      

K

   x x x x x x

 

Życzę wszystkim Zdrowych Radosnych Świąt,

Ewa Piszczyńska

 

Technika

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Temat: Urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz rodzaje instalacji.

 1. Urządzenia do uzdatniania wody

Woda należy do zasobów niewyczerpywalnych.  Nawet jeśli zasoby wody staną się zanieczyszczone lub szkodliwe możliwe jest jej oczyszczenie różnymi procesami.

Metody uzdatniania wody dzieli się na

 1. Mechaniczne- usuwanie zawiesin za pomocą sedymentacji ( naturalne opadanie cząstek powodujących zanieczyszczenia), filtrowanie, odgazowywanie i napowietrzanie.
 2. Fizyczno- chemiczne- tj. koagulacja, zmiękczanie, demineralizacja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja chlorem lub ozonem oraz filtracja.
 3. Urządzenia do oczyszczania ścieków

Ścieki to wody zużyte przez ludzi do celów bytowo-gospodarczych lub przemysłowych oraz wody pochodzące z opadów atmosferycznych.

Ścieki dzieli się na:

 1. Ścieki bytowo-gospodarcze to wody zanieczyszczone z gospodarstw domowych (z łazienki, ubikacji, pralni, zlewozmywaka)
 2. Ścieki przemysłowe to wody zużyte do celów technologicznych w przemyśle np. cukierniczym, piekarniczym
 3. Ścieki opadowe to wody deszczowe, wody z topniejącego śniegu, z dachów
 4. Ścieki rolnicze to wody opadowe spływające do rowów melioracyjnych

Oczyszczanie ścieków to proces technologiczny, który polega na zmianie składu chemicznego i właściwości fizycznych oraz biologicznych ścieków w taki sposób, aby można było odprowadzić je do odbiornika wodnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Metody oczyszczania ścieków:

 1. Mechaniczna polega na usunięciu ze ścieków zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, obejmuje sedymentację, odtłuszczanie oraz zatrzymanie ich na kratach i sitach, łapaczach tłuszczu, osadniach, filtrach lub odstojnikach
 2. Fizyczno-chemiczna polega na stosowaniu do oczyszczania ścieków procesów fizycznych (koagulacji, sorpcji) oraz chemicznych ( utleniania, redukcji).
 3. Biologiczna to rozkład zanieczyszczeń w wyniku rozwoju pewnych grup bakterii.
 1. Urządzenia do oczyszczania powietrza

Ochrona powietrza polega przede wszystkim na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Oddziaływanie pyłu na stanowiskach pracy możemy eliminować poprzez:

 • Usunięcie źródła pylenia
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pyłu u jego źródła
 • Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.
 1. Rodzaje instalacji

Każdy zakład produkcyjny wymaga działania wielu instalacji, które warunkują poprawne funkcjonowanie procesów produkcyjnych oraz optymalne warunki pracy dla pracujących w nim osób.

Rodzaje instalacji:

 1. Elektryczna
 • Miejska o napięciu 230V Umożliwia zasilanie urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych, instalacji oświetleniowej
 • Siłowa o napięciu 400V Umożliwia zasilanie maszyn przemysłowych, urządzeń grzewczych.

Instalacja musi być odporna na wpływ wilgoci, wysokiej temperatury czy zapylenia. Wszystkie maszyny i urządzenia musza mieć zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.

 1. Wentylacyjna i klimatyzacyjna

Wentylacja polega na wymianie powietrza w pomieszczeniach. Może odbywać się w sposób naturalny lub mechaniczny. Oprócz wentylacji ogólnej usuwającej nadwyżki ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń konieczne jest zainstalowanie okapów lub wyciągów w miejscach zwiększonego źródła ciepła.

W celu poprawy warunków temperatury powietrza w pomieszczeniach stosuje się urządzenia klimatyzacyjne.

 1. Wodna

Wodociąg powinien spełniać następujące warunki:

 • Woda doprowadzana powinna mieć odpowiednia jakość, zdatna do picia
 • Ciśnienie wody powinno być stałe o odpowiedniej wartości
 • Powinna być zapewniona ciągłość dostawy wody
 • Wodociąg powinien dostarczać wody także na potrzeby przeciwpożarowe.
 1. Kanalizacyjna (ściekowa)

Kanalizacja służy do zbierania, odprowadzania oraz unieszkodliwiania ścieków powstałych  wyniku działalności człowieka. Jest przystosowana do przyjęcia i odprowadzania ścieków opadowych.

 1. Gazowa

Gaz stosuje się do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody, gotowania, suszenia itp. Podczas spalania gazu wydziela się ciepło. Gaz mieszający się z powietrzem nawet w małych stężeniach tworzy niebezpieczną mieszaninę wybuchową. Należy zachować ostrożność poprzez:

 • Zakładanie czujników reagujących na ulatnianie się gazu
 • Stosowanie automatycznych zaworów zamykających dopływ gazu w wyniku niekontrolowanego przerwania spalania gazu
 • Nadaje się specyficzny zapach gazowi w procesie tzw. nawaniania.
 1. Grzewcza (kotłowa)

Instalacja cieplna umożliwia podniesienie temperatury powietrza w pomieszczeniach, a także podnoszenia temperatury cieczy stosowanej do celów domowych i gospodarczych, czy też produkcyjnych. Podniesienie temperatury cieczy odbywa się przez ogrzewanie jej z różnych źródeł np.: paliwa płynne, gaz ziemny, węgiel, biopaliwa.

 1. Telefoniczna i telefaksowa

 

 Tydzień 23-27 marca 2020 r.

Temat: Aparatura kontrolno-pomiarowa.

Właściwy przebieg procesów technologicznych w przemyśle cukierniczym zależy od utrzymania na stałym poziomie różnych parametrów:

 • Ciśnienia
 • Temperatury
 • Wilgotności
 • Masy
 • Ilości cieczy

Odpowiednia jakość wyrobu gotowego zależy w znacznej mierze od prawidłowego przebiegu pomiaru.

Temat: Manometry, wakuometry i przepływomierze.

Ciśnienie może przybierać wartości większe od ciśnienia atmosferycznego, wówczas mówi się o nadciśnieniu, lub wartości mniejsze od zera- wówczas mówi się o podciśnieniu lub tzw. próżni.

Ciśnienie wywierane przez słup powietrza atmosferycznego nosi nazwę ciśnienia atmosferycznego.

Ciśnienie może być podawane w takich jednostkach jak: Pa (paskal), bar, wysokość słupka wody, tor (czyli wysokość słupka rtęci)

Do pomiaru ciśnienia służą:

 • Manometry
 • Wakuometry

Manometr służy do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów.

Wakuometr służy do pomiaru podciśnienia.

Przepływomierz służy do pomiaru objętości cieczy lub gazu poruszającego się przez dana powierzchnie prostopadłą do kierunku przepływu.

Temat: Termometry, pirometry i higrometry. 

Termometr służy do oznaczania temperatury.

Rodzaje termometrów:

 • Rozszczelnościowe ( cieczowe szklane)- wykorzystują rozszerzalność cieplną cieczy ( rtęci albo alkoholu) wraz ze zmiana temperatury
 • Manometryczne- wykorzystują zjawisko zmiany ciśnienia płynu (przy stałej objętości)
 • Elektryczne (oporowe) – wykorzystują zmianę oporu przewodnika pod wpływem temperatury
 • Elektroniczne – są bardzo powszechne w przemyśle.

Pirometr to przyrząd służące do bezdotykowego pomiaru temperatury na powierzchni przedmiotów. Zakres temperatury jaki możemy zmierzyć wynosi od -30 do +205 stopni C.

Higrometr służy do pomiaru wilgotności względnej powietrza. Najbardziej znany jest higrometr włosowy, który do pomiaru wykorzystuje włos ludzki lub koński. Włos zmienia swoją długość w zależności od ilości pochłoniętej wilgoci, im bardziej mokry tym dłuższy. Do włosa przymocowana jest wskazówka, która wskazuje aktualna wilgotność na tarczy.

Psychrometr służy do pomiaru wilgotności powietrza, składa się z dwóch termometrów rtęciowych: suchego i zwilżonego. Po odczytaniu wskazań obu termometrów wyznacza się wilgotność powietrza.

Przykładowe filmiki dla chętnych przedstawiające działanie wybranych urządzeń:

 Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: Wagi i rejestratory ( 2 godziny lekcyjne).

Uważnie zapoznaj się z informacjami w pliku- skan podręcznika- strony 121-125, postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji i odpowiedz na następujące pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym, pod tematem lekcji. Notatkę ( zdjęcie lub skan) odeślij na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 6.04.2020r do godz 8:00. W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

 1. Do czego służy waga i jakie znasz rodzaje wag ( wymień i krótko opisz) ( strona 121-123)
 2. Co to jest rejestrator i do czego służy? ( strona 125)
 3. Jakie znasz typy rejestratorów? ( strona 125).

 

 PDF - Wagi i rejestratory 

kliknij, aby przeczytać tekst.

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości: aparatura kontrolno-pomiarowa ( 1 godzina lekcyjna).

W oparciu o materiały zamieszczone na stronie szkoły ( 16,23, 30 marca) rozwiąż kartę pracy (krzyżówkę). Możesz ją wydrukować i wtedy uzupełnić, a jeśli nie masz takiej możliwości napisz w zeszycie odpowiedzi. Swoją pracę odeślij na mojego maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   do 6.04.2020r do godz 8:00.  W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

Karta pracy-krzyżówka- powtórzenie wiadomości z tematów:

 

Urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz rodzaje instalacji oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.

 1. instalacja, która służy do zbierania, odprowadzania oraz unieszkodliwiania ścieków powstałych wyniku działalności człowieka. Jest przystosowana do przyjęcia i odprowadzania ścieków opadowych.
 2. rodzaj ścieków- wody zużyte do celów technologicznych w przemyśle np. cukierniczym, piekarniczym
 3. urządzenie, które służy do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów
 4. urządzenie, które służy do pomiaru wilgotności względnej powietrza
 5. waga o nośności 250-1000kg do ważenia większej ilości surowców i półproduktów
 6. instalacja, która polega na wymianie powietrza w pomieszczeniach. Może odbywać się w sposób naturalny lub mechaniczny
 7. rodzaj wagi, służącej m.in. do sprawdzania ciężaru ciastek, półproduktów oraz dokładnego odmierzania niektórych surowców
 8. przyrząd służący do bezdotykowego pomiaru temperatury na powierzchni przedmiotów. Zakres temperatury jaki możemy zmierzyć wynosi od -30 do +205 stopni C.
 9. urządzenie, które służy do pomiaru podciśnienia.

 

 1    A                    x
 2  P                    
 3    A              
 4        R            
                 A  
 6        T              
 7    U              
 8        R            
 9    A              


 Tydzień 6.04 - 10.04 2020 r. 

 

Temat: Zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym. Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń.
            Higiena i dezynfekcja maszyn i urządzeń - (3 godziny).

 1. Warunki dopuszczenia pracownika do pracy
 2. Czynności przed rozpoczęciem pracy
 3. Ogólne zasady eksploatacji maszyn i urządzeń
 4. Higiena i dezynfekcja maszyn i urządzeń:
 5. Dezynfekcja i środki do dezynfekcji
 6. Mydła i detergenty.

Przepisz do zeszytu tematy lekcji i w/w punkty.

Przeczytaj uważnie załączony skan podręcznika- strony 128-132.

Odpowiedz w zeszycie na następujące pytania:

 1. Omów warunki dopuszczenia pracownika do pracy.
 2. Omów czynności przed rozpoczęciem pracy.
 3. Przedstaw ogólne zasady eksploatacji maszyn i urządzeń.
 4. Co to są detergenty i jak ich należy używać?

Abym mogła ocenić Twoja pracę na lekcji i zaangażowanie prześlij na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcie wykonanych zadań. Termin mija 13.04.2020 r. godz. 8:00

 

Obsługa maszyn i urządzeń

kliknij, aby przeczytać tekst.

Ewa Piszczyńska

 

 

 

BHP

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

Temat: Warunki sanitarno-higieniczne obowiązujące w zakładach cukierniczych i piekarniach.

 • Miejsce składowania odpadów i śmieci powinno być nie bliżej niż 10metrów od budynku produkcyjnego
 • Musi być zapewniony stały dostęp do wody pitnej ( bezpiecznej do produkcji, przebadanej).
 • Budynek musi mieć kanalizację.
 • Należy utrzymywać czystość w zakładzie.
 • Czyszczenie dotyczy powierzchni stołów produkcyjnych, drobnego sprzętu, części roboczych maszyn i urządzeń które stykają się z żywnością, komór wypiekowych pieców, chłodni, pomieszczeń magazynowych, socjalnych i administracyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na sprzedaż wyrobów gotowych. Ściany, okna i podłogi również muszą być czyste.
 • Sufit i ściany muszą być gładkie, bez szczelin, odprysków farby.
 • Pracownicy powinni:
 • Wykonywać okresowe badania lekarskie, badania na nosicielstwo
 • Nosić odzież ochronną i obuwie ochronne na stanowisku pracy
 • Dbać o stan maszyn i urządzeń
 • Przestrzegać higieny osobistej tzn: odpowiednio częste mycie ciała i włosów, dłonie czyste, paznokcie krótko obcięte, zakrywać włosy nakryciem głowy, osoby pracujące przy piecach stosować rękawice ochronne, w pomieszczeniach produkcyjnych nie kasłać i nie kichać, nie dotykać włosów.

 

Tydzień 30.03 - 03.04.2020 r.

Temat: Wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. GHP, GMP. 

Zapoznaj się z notatką, postaraj się zapamiętać jak najwięcej, jeśli masz możliwość wydrukuj ją i wklej do zeszytu.

Przed wprowadzeniem w zakładzie systemu HACCP należy wdrożyć  zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Zasady te mają na celu stworzenie warunków  do produkcji żywności bezpiecznej pod względem higienicznym.

GMP- zespól działań, które należy podjąć i warunki które trzeba spełnić, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem.

GMP- to działania które należy podjąć i warunki które trzeba spełnić na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Realizacja zasad GHP i GMP polega przede wszystkim na:

 1. Ścisłym przestrzeganiu parametrów technologicznych na wszystkich etapach produkcji ( np. czas, temperatura itp.)
 2. Utrzymywaniu dobrego stanu technicznego zakładu, pomieszczeń, maszyn i urządzeń
 3. Zapewnieniu odpowiednich warunków magazynowania surowców i gotowych wyrobów
 4. Zabezpieczeniu zakładu przed owadami, gryzoniami i innymi zwierzętami, które mogą stanowić zagrożenie zdrowotne żywności
 5. Przestrzeganiu procedur mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu
 6. Przestrzeganiu wymagań higieny i szkolenia pracowników

Dodatkowo dla chętnych po więcej informacji zachęcam do wejścia na stronę: https://wspomagamy.pl/gmp-dla-gastronomii/   oraz https://wspomagamy.pl/ghp-dla-gastronomii-sanepid/

Zadania do napisania w zeszycie: Poszukacie w Internecie odpowiedzi na podane niżej 3 pytania. Napiszcie je w zeszytach, wyślijcie na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia prac do 6.04.2020r godz. 8:00

 1. Co to jest higiena żywności i higiena produkcji?
 2. Co to jest dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja?
 3. Co to znaczy, że żywność jest bezpieczna dla konsumentów?

Tydzień 06.04 - 10.04 2020 r.

Temat: Zagrożenia bezpieczeństwa żywności. 

Przeczytaj uważnie tekst, postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji. Możesz wydrukować notatkę i wkleić do zeszytu.

 1. Proces przetwórstwa i produkcji żywności jest narażony na działanie czynników, które mogą doprowadzić do obniżenia jakości zdrowotnej żywności. Czynniki te nazywa się zagrożeniami zdrowotnymi.
 2. Wyróżnia się 4 grupy zagrożeń:
 • Fizyczne
 • Chemiczne
 • Biologiczne
 • Mikrobiologiczne
 1. Zagrożenia fizyczne to ciała obce, które mogą się dostać do żywności w wyniku zaniedbań pracowników oraz z braku właściwej higieny produkcji. Obecność ciał obcych w wyrobach gotowych mogą być przyczyną uszkodzenia jamy ustnej lub przewodu pokarmowego.

Rodzaje zagrożeń fizycznych:

 1. Surowce (piasek, sznurek, etykiety, kamyki, pestki, łupiny itp.)
 2. Otoczenie (odłamki szkła, zaschnięte resztki farby, odchody ptaków i gryzoni, kurz, ziemia itp.)
 3. Sprzęt produkcyjny (śruby, wkręty, drzazgi itp.)
 4. Pracownicy (biżuteria, guziki, agrafki, włosy, monety, kapsle itp.)
 5. Zagrożenia chemiczne to pozostałości środków ochrony roślin, detergentów i środków dezynfekcyjnych oraz substancje chemiczne pochodzące z konserwacji maszyn (smary, farby). Zagrożeniami chemicznymi mogą być także niedozwolone oraz przedawkowane substancje dodatkowe stosowane w produkcji żywności (barwniki, konserwanty)
 6. Zagrożenia biologiczne to szkodniki magazynowe i ich pozostałości, takie jak:
 • gryzonie (myszy, szczury),
 • owady (muchy, prusaki, karaczany, mkliki),
 • magazynowe szkodniki zbożowo-mączne (np. roztocza)
 • ptaki
 1. Zagrożenia mikrobiologiczne to bakterie, drożdże, wirusy, pleśnie. Pochodzą z zanieczyszczonych surowców lub ich przyczyna jest nieprzestrzeganie przez pracowników warunków higieny podczas produkcji, konfekcjonowania, ekspedycji i transportu wyrobów gotowych.

Drobnoustroje szkodliwe występujące w pieczywie i wyrobach cukierniczych można podzielić na:

 • Powodujące psucie się wyrobów
 • Chorobotwórcze – stanowią największe zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ich źródłem mogą być surowce pochodzenia zwierzęcego, ludzie, szkodniki. Drobnoustroje chorobotwórcze są przyczyna zatruć pokarmowych i zakażeń.

 

Zadanie:

Odszukaj w Internecie, podręczniku lub innych źródłach:

 1. Ilustracji szkodników magazynowych i produkcyjnych oraz owadów będących zagrożeniem biologicznym.
 2. Napisz na czym polega szkodliwe działanie rozkruszka, a jakie gryzoni?
 3. Jak można przeciwdziałać zagrożeniom mikrobiologicznym?

Odpowiedzi na 2 i 3 zadanie zapiszcie w zeszycie, prześlij; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16.04.2020 r. godz.8:00. W przypadku pytań, wątpliwości piszcie mailowo lub Messenger

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK