ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

SP 3a - wych. A. Warda

Klasa 1-2-3a

wych. Agnieszka Warda

 

 

 

Religia

Tydzień 16-20 marca 2020 r.


Temat: Poznajemy Pismo Święte.

Zapoznaj się z fragmentem Łk. 15. 1-7 (z pomocą rodziców). Narysuj zagubioną owieczkę - pomaluj ją.

Tydzień 23-27 marca 2020 r.


Temat: Przypomnij sobie poznane modlitwy.

Wysłuchaj Mszy Świętej w telewizji.

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

 

Narysuj i pokoloruj swoją pisankę.
Wysłuchaj Mszy Świętej w telewizji.
Narysuj palemki w wazonie.
 

Marzena Wrońska
 
 
 

Tydzień 16 - 20.03.2020 r.


Drodzy Rodzice!

Ze względu na zaistniałą sytuację proponuję w tym czasie zachęcić dzieci do wykonywania prostych prac domowych. Zachęcajcie też dzieci do wspólnego przeglądania i czytania książeczek, do wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, doskonalenia umiejętności pisania oraz wykonywania prostych ćwiczeń matematycznych.  Rozmawiajcie z dziećmi nt. przeczytanych bajek, wierszyków, zadawajcie im pytania skłaniając tym samym do wypowiedzi pełnym zdaniem.
Zachęcam też w tym czasie do uzupełnienia zaległych ćwiczeń i zadań spowodowanych nieobecnością dziecka w szkole.
Pamiętajcie też o częstym myciu rąk. Pozdrawiam serdecznie.

Agnieszka Warda

Tydzień 23 - 27.03.2020 r.

 

Kl.1
Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna
W tym tygodniu zachęcam do wykonania ćwiczeń ze str. 32 – 39 z rozdz. XXIII „Witamy wiosnę”

Edukacja matematyczna
Proponuje do wykonania zadania ze str. 21 – 23

Kl.2
Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna
W tym tygodniu proponuję wykonanie ćwiczeń ze str. 58 – 65 z rozdz. XXIV „Przyroda Budzi się do życia”.

Edukacja matematyczna
Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.
( Zindywidualizowane karty pracy zostaną przesłane droga elektroniczną )

Kl.3
Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna
W tym tygodniu proponuję wykonanie ćwiczeń ze str. 60 – 69 z rozdz. XXIV „Pobudka”

Edukacja matematyczna
Proponuję wykonanie ćwiczeń ze str. 32 – 37

Edukacja plastyczno – techniczna (kl. 1-2-3a)
Zachęcam do wykonania przestrzennej pracy związanej z porą roku „Pierwsze wiosenne kwiatki”. (technika pracy dowolna )

Edukacja muzyczna ( kl.1-2-3a)
Na YouTube posłuchaj piosenki „Maszeruje wiosna”.

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą, mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

ref: Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło,
lecą i świergocą
głośno i wesoło

Maszeruje wiosna
w ręku trzyma kwiat.
Gdy go w górę wznosi,
zielenieje świat.

ref: Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło,
lecą i świergocą
głośno i wesoło

Rewalidacja rozwijająca techniki szkolne  (kl. 1-2-3a )
Doskonalimy umiejętność pisania.
( zindywidualizowane karty pracy zostaną przesłane drogą elektroniczną)


Zajęcia rozwijające kreatywność i aktywność ( kl. 1-2-3a)
Wykonaj bociana z kółek.
Narysuj i wytnij 1 większe koło (białe), 2 białe koła mniejsze i 2 czarne oraz 3 małe białe koła, 2 małe koła niebieskie, 1 koło czerwone i 5 małych kół zielonych; wytnij dwa trójkąty- jeden mniejszy i jeden większy.
( wzór wykonanej pracy przesyłam drogą elektroniczną).


W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny. 
Pozdrawiam serdecznie

 Agnieszka Warda

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna
Drogie Dzieci!
Proponuję każdy dzień rozpocząć od ustalenia nazwy dnia tygodnia, nazwy miesiąca i pory roku. W tym tygodniu zachęcam do wykonania ćwiczeń:

Kl.1
Podręcznik cz.3 – str. 50 – 57
Ćwiczenie cz.3 – str. 40 – 47

KL.2
Podręcznik cz.3 – str. 57 – 65
Ćwiczenie cz. 3 – str. 66 – 71

Kl.3
Podręcznik cz. 3 – str. 60 – 72
Ćwiczenie cz.3 – str. 70 - 79

Edukacja matematyczna

Kl.1
Ćwiczenie cz.2 – str. 24 – 29

Kl.2
Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 30
Indywidualne karty pracy dostosowane do możliwości ucznia zostaną przesłane drogą elektroniczną)

Kl.3
Podręcznik cz.2 – str. 29 – 33
Ćwiczenie cz.2 – str. 38 – 42

Edukacja plastyczno – techniczna (kl. 1-2-3a)
Proponuję do wykonania pracę plastyczną „Bazie z gazet”.
Potrzebne materiały: kolorowa kartka, brązowy papier, czarno – białe gazety, nożyczki, klej.
Wycinamy kilka brązowych paseczków różnych długości, następnie układamy z nich gałązkę - przyklejamy na kartkę. Z czarno-białych gazet wycinamy małe kółka, które przyklejamy
na gałązkę w różnych odstępach.
( wzór pracy zostanie przesłany drogą elektroniczną)

Edukacja muzyczna (kl.1-2-3a)
W ramach zajęć muzycznych zachęcam do posłuchania piosenki „Wiosna, wiosna zawitała…”

Rewalidacja rozwijająca techniki szkolne  (kl. 1-2-3a )
Doskonalimy umiejętność pisania.
( zindywidualizowane karty pracy zostaną przesłane drogą elektroniczną)


Zajęcia rozwijające kreatywność i aktywność ( kl. 1-2-3a)
Zachęcam dziś do wykonania „Pana gniotka”.
Potrzebne materiały: balon, mąka ziemniaczana (ok. 1 szklanka ) lub ryż, lejek, włóczka
do zrobienia fryzury naszemu stworkowi oraz czarny marker.
Wsypujemy przez lejek mąkę do balona, stopniowo, żeby się nie wysypała. Gdy już wsypiemy całą szklankę, zawiązujemy sznurkiem lub gumką recepturką balona, tak mocno, żeby nie wysypała się mąka. Teraz już tylko pozostało ozdobić  naszego „gniotka”. Rysujemy markerem oczka, buźkę, na czubku głowy możemy przywiązać włóczkę.
Nasza zabawka jest już gotowa.
Możesz poprosić o pomoc rodzica lub rodzeństwo.
( wzór pracy zostanie przesłany drogą elektroniczną).


Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko!
Agnieszka Warda

Język angielski

 
Tydzień 16 - 20.03.2020 r.
Dla Franka
1. Posłuchaj piosenki i słownictwa Wild animals.
2. Wykonaj kartę pracy
              
        
 
Franek 

 

Jolanta Trębska

Dla Mai, Sylwii, Kaliny i Dawida
 
 
1. Posłuchaj piosenek Do you like ice cream?, Do you like spaghetti?
2. Wykonaj kartę pracy.
             
 
 
fruits1
 
 
Tydzień 23 - 27.03.2020 r.
Dla Franka
 
1. Posłuchaj piosenki.
2. Wypełnij luki  w tekście odpowiednim wyrazem.
 
    
 
Franek 3WALKING jt
 
 

 

Dla Mai, Sylwii, Kaliny i Dawida
 
 
1. Wykonaj kartę pracy.

 

 fruits 2
 
 Jolanta Trębska
Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.
 
Dla Mai, Sylwii, Kaliny i Dawida
 
1. Wykonaj kartę pracy
 
 farm2
 
 
 
 
Tydzień 06.04 - 10.04 2020 r.
 
1. Posłuchaj piosenki Old Macdonald had a farm.
2. Wykonaj kartę pracy.
 
          
 
animals on the farm

 

Jolanta Trębska

 

Wychowanie fizyczne: 

Tydzień 16 - 20.03.2020 r.

 

Proszę by do ćwiczeń i zabaw dziecko samo się przebrało w strój sportowy. Zaczynać zawsze będziemy od rozgrzewki by przygotować organizm do wysiłku, na początek kilka prostych ćwiczeń. Proszę obserwować dziecko, jeśli uznają państwo że jest zmęczone zalecam 1-2 minuty odpoczynku między ćwiczeniami. Dzieci w tym wieku szybko się męczą ale i bardzo szybko odpoczywają i są gotowe do dalszych ćwiczeń.

Rozgrzewka

 1. Marsz w miejscu. (około 30-45sekund)
 2. Bieg w miejscu. (około 30-45sekund)
 3. Krążenia prawa ręką w przód, stojąc w miejscu. (8 powtórzeń każde ramię)
 4. Krążenia lewą ręką w przód, stojąc w miejscu. (8 powtórzeń każde ramię)
 5. Skłony tułowia w przód. (6 skłonów, nogi rozstawione na szerokość barków, kolana proste)
 6. Krążenia bioder. (6-8 powtórzeń w każdą stronę)
 7. Przysiady. (6-8 powtórzeń)
 8. Stanie na jednej nodze. ( 5 sekund każda noga, może to ćwiczenie wykonać dwa razy)

Zabawy ruchowe

 1. Zabawa ruchowa „Powódź”.

Przebieg zabawy: Dziecko biega swobodnie po pokoju. Na hasło rodzica: ”Powódź”, dziecko musi zająć jakieś miejsce będące ponad powierzchnią podłogi, np. wejść na łóżko, wejść na krzesło, itp. (stopy dziecka nie mogą odtykać podłogi). Na koleje hasło „powódź minęła”, dziecko wraca do swobodnego biegu po pokoju.

 1. Zabawa „Lustro”.

Przebieg zabawy: Dziecko staje naprzeciw rodzica. Rodzic wykonuje proste ćwiczenia ruchowe takie jak: skłony, przysiady, podskoki, stanie na jednej nodze itp., a dziecko stara się odwzorować ruch na zasadzie lustra. Poziom zaawansowania ćwiczeń dobieramy do możliwości ruchowych dziecka.

 1. Zabawa ruchowa: „Myszka do norki”

Przebieg zabawy: Dziecko porusza się w pozycji na czworaka po podłodze. Na hasło rodzica „Myszka do norki”, dziecko stara się schować do bezpiecznej norki, np. pod krzesło, pod stół, pod biurko. Należy zachować ostrożność podczas wchodzenia i wychodzenia z „norki”.

 1. Ćwiczenie oddechowe:

Przybory potrzebne: piłka ping-pongowa.

Przebieg ćwiczenia: Dziecko ustawione z jednej strony stołu, rodzic z drugiej. Ćwiczenie polega na przedmuchaniu, ciągłym spokojnym wydechem piłeczki od rodzica do dziecka i z powrotem. Staramy się by piłka na spadła ze stołu.

Tydzień 23 - 27.03.2020 r.

 

Proszę by do ćwiczeń i zabaw dziecko samo się przebrało w strój sportowy. Zaczynać zawsze będziemy od rozgrzewki by przygotować organizm do wysiłku, na początek kilka prostych ćwiczeń. Proszę obserwować dziecko, jeśli uznają państwo że jest zmęczone zalecam 1-2 minuty odpoczynku między ćwiczeniami. Dzieci w tym wieku szybko się męczą ale i bardzo szybko odpoczywają i są gotowe do dalszych ćwiczeń.

Rozgrzewka

 1. Marsz wokół pokoju. (około 30-45sekund)
 2. Trucht wokół pokoju. (około 30-45sekund)
 3. Krążenia prawa ręką w przód, w marszu po pokoju. (8 powtórzeń każde ramię)
 4. Krążenia lewą ręką w przód, w marszu po pokoju. (8 powtórzeń każde ramię)
 5. W pozycji wyprostowanej, stojąc w miejscu staramy się unieść prawą nogę i dotknąć kolanem prawej nogi do prawego łokcia, to samo lewe kolano-lewy łokieć (4-5 powtórzeń na nogę)
 6. Krążenia kolan. (6-8 powtórzeń w każdą stronę)
 7. Przysiady. (6-8 powtórzeń)
 8. Półwaga przodem, tak zwana „jaskółka”. ( 5 sekund każda noga, liczymy głośno czas, można to ćwiczenie wykonać dwa razy)

Zabawy ruchowe

 1. „Gra w kolory” – rzucamy piłkę w określony sposób wyznaczony przez rodzica: prawa ręka, lewa ręka, oburącz sprzed klatki piersiowej, oburącz zza głowy itp. Chwytamy piłkę na wszystkie kolory poza jednym lub dwoma (np. żółty i czerwony).
 2. „Piłka do kosza” – potrzebne będzie do tej zabawy piłka i kosz, może być na bieliznę lub większe pudełko, jeśli nie ma piłki może być woreczek. Dziecko ustawiamy z piłką w określonej odległości od „kosza” – proszę dostosować odległość do poziomu sprawności dziecka. Wyznaczamy sposób wykonania rzutu i liczmy udane próby. (Np. 5 rzutów prawą i 5 rzutów lewą ręką, można zwiększać odległość dziecka od „kosza” i zmieniać sposób wykonania rzutu, np. siedząc)
 3. „Pająk i muchy” – rodzic jest pająkiem, dziecko muchą. Pająk ukryty w dowolnym miejscu, dziecko udaje muchę biegając po pokoju na hasło rodzica „pająk wychodzi!”, dziecko ma zatrzymać się w bezruchu, po krótkiej chwili na hasło rodzica: „pająk się chowa”, mucha lata dalej. Po kilku powtórzeniach lub gdy dziecko się ruszy, zmian ról. Dzieci bardzo lubią tą zabawę, proszę zwracać uwagę na utrzymywanie równowagi i bezruch dziecka.
 4. „Tor przeszkód” – w tej wersji do utworzenia toru użyjemy nici. Przywiązujemy je w dowolnych konfiguracjach, wysoko nisko, nić leży, dziecko musi przejść równoważnie, czołgać się pod, przejść nad, przeskoczyć, itp. Proszę pamiętać o objaśnieniu dziecku w jaki sposób ma pokonać konkretną przeszkodę.

Rafał Biernacki

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Rozgrzewka - przy muzyce, ćwiczenia staramy się wykonywać w rytm muzyki

 1. Marsz wokół pokoju z klaskaniem nad głową. (około 30-45sekund)
 2. Trucht wokół pokoju. (około 30-45sekund)
 3. Krążenia prawa ręką w tył, w marszu po pokoju. (8 powtórzeń każde ramię)
 4. Krążenia lewą ręką w tył, w marszu po pokoju. (8 powtórzeń każde ramię)
 5. Skłony tułowia w przód. (6 skłonów, nogi rozstawione na szerokość barków, kolana proste)
 6. Krążenia kolan. (6-8 powtórzeń w każdą stronę)
 7. Przysiady. (6-8 powtórzeń)

8.Ćwiczenie równoważne – stanie na jednej nodze w dowolnej formie. ( 5 sekund każda noga, liczymy głośno czas, można to ćwiczenie wykonać dwa razy)

Zabawy ruchowe

 1. Zabawa „przeciąganie liny”. Lina dowolna, może być sznur o odpowiedniej grubości. Stajecie naprzeciw siebie. Na środku liny należy przewiązać kontrastową chustkę lub tasiemkę. Następnie na środku pola gry zaznaczamy wyraźnie przestrzeń, poza którą wyjście liny z chustką oznacza zwycięstwo oraz dokładny środek tej przestrzeni, od którego rozpoczynamy grę. Można grać na punkty, jednak nie jest to konieczne.
 2. Wzmacniamy mięśnie brzucha. Dziecko w leżeniu tyłem (na plecach) na materacu lub kocu wykonuje naprzemienne wznosy nóg. Wznos prawej nogi – noga wyprostowana w kolanie – do pionu, powolny powrót do pozycji wyjściowej i zmiana nogi ćwiczącej. 6-8 powtórzeń na nogę.
 3. Zabawa z mocowaniem „walki kogutów”. Naprzeciw siebie, ustawieni w przysiadzie, ręce splecione. Zadaniem zawodnika jest spowodowanie upadku przeciwnika. Każde przewrócenie przeciwnika jest punktowane. Można zmieniać pozycje wyjściowe, np. w klęku, stojąc na jednej nodze itp.
 4. Klęk podparty (przyda się koc lub mata), wyprost prawej ręki w przód, wytrzymanie w tej pozycji 5 sekund, powrót, do klęku podpartego. Na tej zasadzie ćwiczmy każdą kończynę (prawa, lewa ręka – prawa, lewa noga). Ćwiczenie możemy powtórzyć kilka razy. Proszę zwrócić uwagę na proste plecy. (Jeżeli mają państwo kłopot z pozycją wyjściową do ćwiczeń, to proszę skorzystać z Internetu i wypisać daną pozycję, np. klęk podparty, wyświetli się odpowiednie ułożenie ciała.)
 5. Toczenie się po podłodze. Dziecko „turla” się po podłodze (samo lub z naszą pomocą) w każdą stronę i różnych kierunkach. W tej zabawie możemy zmieniać ułożenie ramion, np. wzdłuż tułowia, wyciągnięte w przód. Możemy również zmieniać szybkość przetaczania, wolno-szybko.

Rafał Biernacki

Logopedia

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

Ćwiczenia 

 • Ćwiczenia oddechowe (zdmuchiwanie z dłoni piórek, kawałków bibuły, zdmuchiwanie świecy). Pamiętamy, aby w stanie spoczynku, buzia była zawsze zamknięta, a oddychanie odbywało się przez nos. 
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych (wargi-cmokanie, prychanie, zaciskanie warg, szeroki uśmiech; język-kląskanie, przesuwanie wzdłuż górnych i dolnych zębów).
 • Ćwiczenia słuchowe: 
 • rozpoznawanie odgłosów przedmiotów z otoczenia - pod blatem stołu w sposób niewidoczny dla dziecka demonstrujemy dźwięk kluczy, nożyczek, dzwonka, pukamy drewniane klocki o siebie itp.        
 • Dziecko zgaduje jakie słowo zostało wypowiedziane- dorosły wypowiada bardziej i mniej znane słowa z podziałem na sylaby.

 

Utrwalanie i wzbogacanie słownika w obszarze „żywność”. Umieszczamy na stole różne produkty żywnościowe. Wskazujemy, a dziecko nazywa. Mają to być produkty, które używamy na co dzień, ale również produkty mniej znane. Jeżeli dziecko nie potrafi podpowiadamy, ale odnotowujemy, żeby przy następnych ćwiczeniach powrócić do tego słowa.

Wykonywanie poleceń złożonych. Na stole umieszczamy kilka przedmiotów. Wypowiadamy polecenie np.: daj kubek i telefon, daj klucz i klocek, daj klucz i czerwony klocek (są w różnych kolorach), przynieś klucz i podskocz, otwórz drzwi i przynieś auto, schowaj kredkę do plecaka, schowaj kredkę do kieszeni, schowaj kredkę do kubka itp. Polecenia wypowiadamy w całości nie ułatwiamy dziecku, aby podało jeden przedmiot, a później przypominamy o drugim).

W oparciu o książki z obrazkami dostępne w domu ćwiczymy budowanie zdań prostych i rozwiniętych.

Ćwiczenia dodatkowe- trudniejsze

-Czytamy dziecku krótką bajkę lub opowiadanie (ćwiczymy uwagę słuchową). Następnie zadajemy kilka pytań dotyczących bezpośrednio usłyszanej treści (o kim była bajka? co się stało? Jak miał na imię? itp. Jeśli jest możliwość zadajemy proste pytania wymagające od dziecka wyciągnięcia wniosków- przewidywania co może być dalej? dlaczego tak się zachował? czy zrobił dobrze? itp.

-Zabawa w przeciwieństwa. Osoba dorosła podaje przymiotnik –cechę dziecko wymyśla przeciwieństwo (jasny-ciemny, zimny-ciepły, ostry-tępy, biały-czarny, odważny- lękliwy, wąski-szeroki, płaski-wypukły, dobry-zły, pełny-pusty, prosty-krzywy, słodki- kwaśny itp.   

Proponuję, aby ćwiczenia wykonywać 2 razy w tygodniu. Ćwiczenia przewidziane na zajęcia trwające około 30 min.

Małgorzata Romanowska

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

-Ćwiczenia oddechowe mają na celu zwiększenie pojemności płuc i tworzenie nawyku oddychania przez nos (1. Duży powolny wdech nosem przy zamkniętych ustach i bez zatrzymania powietrza. Powolny wydech, wargi ułożone jak przy wymawianiu głoski „u”. 2. Chuchamy na zimne rączki, czy gorącą herbatę „chu, chu”). Pamiętamy, aby w stanie spoczynku, buzia była zawsze zamknięta, a oddychanie odbywało się przez nos. 

-Ćwiczenia narządów artykulacyjnych przygotowujące do prawidłowej artykulacji głosek szumiących (sz, ż, cz, dż). Wargi-cmokanie, prychanie, zaciskanie warg, szeroki uśmiech. Język-kląskanie, przesuwanie czubkiem języka po podniebieniu przy szeroko otwartych ustach, przytrzymywanie języka nieruchomo u góry przy podniebieniu, przytrzymywanie języka u góry przy podniebieniu i szybkie powtarzanie sylaby la, la, la …).

-Ćwiczenia artykulacyjne. Przypomnienie prawidłowej wymowy głoski „sz” - naśladowanie szumu wiatru (język ma być u góry przy podniebieniu, usta ściągnięte do przodu). Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „sz” w sylabach (sza, szu, szo, asz, esz, oszo, yszy itp.) oraz wyrazach (dziecko powtarza wypowiadane przez dorosłego słowa (szufelka, klosz, kasza, kryształ itp.) oraz samodzielnie nazywa przedmioty w otoczeniu (szafka, szuflada, szklanka, kosz, grosz, kapelusz itp.).

-Ćwiczenia słuchowe:                                                                                                                                

●Rozpoznawanie prawidłowej i błędnej wymowy. Mówimy jakieś słowo np.: „uszy” – Pytamy dziecko powiedziałam dobrze czy źle? Następnie podajemy kolejne słowo np.: „kastan”.  Pytamy dziecko powiedziałam dobrze czy źle? itd. Zdajemy około 10 takich zagadek słuchowych.                                                                                                                    
●Dziecko zgaduje jakie słowo zostało wypowiedziane. Dorosły wypowiada znane słowa z podziałem na głoski (ule, las, but, lis, loki, budy, wąsy itp.).

-Utrwalanie i wzbogacanie słownika w obszarze „kuchnia”. Umieszczamy na stole różne naczynia i przedmioty używane w kuchni. Wskazujemy, a dziecko nazywa. Mają to być przedmioty, które używamy na co dzień, ale również mniej znane. Jeżeli dziecko nie potrafi podpowiadamy, ale odnotowujemy, żeby przy następnych ćwiczeniach powrócić do tego słowa. Do niektórych przedmiotów, możemy zadać pytanie np.” Do czego służy nóż? Do czego służy tarka? Do czego służy deska? itp.

-Nadal ćwiczymy rozumienie poleceń złożonych. Mogą być polecenia do tej pory ćwiczone, jeżeli nadal sprawiają trudność np.: daj kubek i telefon, daj klucz i klocek, daj klucz i czerwony klocek (są w różnych kolorach), przynieś klucz i podskocz, otwórz drzwi i przynieś auto, schowaj kredkę do plecaka, schowaj kredkę do kieszeni, schowaj kredkę do kubka itp. Jeżeli tego typu polecenia dziecko potrafi wykonać, próbujemy zwiększać stopień trudności i wymyślać bardziej skomplikowane. Przypominam, że polecenia wypowiadamy w całości nie ułatwiamy dziecku, aby podało jeden przedmiot, a później przypominamy o drugim).

Ćwiczenia dodatkowe- trudniejsze

-Kształtowanie zdolności tworzenia samodzielnych wypowiedzi na podstawie sytuacji z życia codziennego. Zadajemy pytanie:                                    1. Co jest nam potrzebne, żeby wykąpać się?                                                                                                                   
2. Co jest nam potrzebne, żeby ugotować zupę pomidorową?                                                                                           
3. Co jest nam potrzebne, żeby posprzątać pokój? 

Zwracamy uwagę, aby dziecko budowało zdania poprawne gramatycznie, mówiło w sposób uporządkowany, a nie chaotycznie wymieniało rzeczy.

-Dziecko samodzielnie czyta krótką bajkę lub opowiadanie. Następnie zabieramy tekst i zadajemy kilka prostych pytań (o kim była bajka? co się stało? jak miał na imię …? itp., ale również pytania wymagające od dziecka wyciągnięcia wniosków- przewidywania co może być dalej? dlaczego tak się zachował? czy zrobił dobrze? itp.

Proponuję, aby ćwiczenia wykonywać 1-2 razy w tygodniu. Ćwiczenia przewidziane na zajęcia trwające około 30 min.

Małgorzata Romanowska

 

 

Zajęcia rewalidacyjne usprawniające komunikowanie się i sprawność manualną

 

Tydzień 16-20.03.2020 r.

Temat: Zabawa z fasolą.

 j1

               Zabawa z odrobiną rywalizacji, trening małej motoryki i ćwiczenie oddechowe, a to wszystko za sprawą słomek, kubeczków i fasoli. To kolejny przykład prostej zabawy niewielkim kosztem. Zabawa to podstawa udanej terapii i urozmaicenie ćwiczeń aparatu mowy.
Do jednego kubka wsypujemy fasolę, a dzieci otrzymują słomki i każdy swój własny kubeczek. Zabawa polegała na zasysaniu powietrza w taki sposób, aby zassać do końcówki słomki fasolę i przenieść ją do swojego kubeczka nie dotykając fasolki palcami. Nie jest to takie proste zadanie i wymaga odrobiny ćwiczeń, ale jak zobaczycie na filmie na końcu postu zabawa całkiem fajna. 

To świetne ćwiczenie aparatu mowy, małej motorki i skupienia uwagi.

j2j3

 

          Zabawę można dodatkowo urozmaicać i wprowadzać elementy edukacyjne. Wystarczy na fasolkach napisać cyferki, a dzieci po wyłowieniu przykładowo 10 fasolek zliczają zdobyte punkty dodając cyferki zapisane na wyłowionych fasolach. Inny wariant do nauki samogłosek lub sylab. Po wyłowieniu umówionej wcześniej ilości fasolek, każdy głośno odczytuje, ewentualnie zapisuje na kartce wyłowione do swojego kubeczka sylaby lub samogłoski.

 j4

 

j5

 

j6

https://youtu.be/7N61I91O-nI

Miłej zabawy #zostanwdomu

Jola Milczarek

Tydzień 23-27.03.2020 r.

Temat: Łowienie rybek.

j7

Propozycja fantastycznej zabawy manualnej i gry dla dzieci.

Zabawa dla dzieci łowienie rybek to świetna propozycja dla wszystkich.
Do zabawy potrzebujemy makaron “rurki” i słomki z możliwością wyginania. Wprowadzamy do zabawy tłumacząc, że wygięte słomki to nasze wędki, a makaroniki to rybki. Jeśli mamy więcej czasu na przygotowanie zabawy, możemy wspólnie  pomalować makaroniki niczym kolorowa ławica morskich rybek. Następnie pokazujemy jak chwycić wędkę (chwyt prawidłowy do trzymania kredki) czyli w sprytny sposób w czasie zabawy uczymy prawidłowego chwytu do nauki pisania ?

 j8

 

A teraz łapiemy rybkę, początkowo jak zobaczycie na filmiku nie jest to łatwe zadanie…

j9

 

Trochę ćwiczeń i możemy urządzać zawody w łapaniu rybek, trenując w ten sposób koordynację,
prawidłowy chwyt, cierpliwość i współpracę.

j10

 

Zapraszamy na film

https://youtu.be/rDL2Sg-wD20

Jola Milczarek

 

Tydzień 30.03-03.04.2020 r.

Temat : Zwierzątka z plasteliny.

 jj1

               Lepienie z plasteliny to nie tylko jedna z najlepszych aktywności rozwijających małą motorykę, zdolności manualne i sprawność dłoni, ale również świetna zabawa pobudzająca dziecięcą wyobraźnię. Oto kilka pomysłów, które możecie znaleźć na stronie:  mojedziecikreatywnie.pl

jj2

             Wspólnie spędzony czas na lepieniu kolejnych zwierzątek i ciekawe rozmowy,
które pobudzają rozwój mowy u dziecka, śmiechy… to chwile, które warto przeżyć ze swoim dzieckiem.

         

  Plastelina, która pod wpływem ugniatania i ciepła dłoni mięknie i staje się niezwykle plastyczna działa odstresowująco, wyciszająco i daje mnóstwo frajdy… Na końcu postu znajdziecie  filmy z You Tube, gdzie autorka strony internetowej pokazuje jak lepić zwierzątka krok po kroku…

jj3
jj4

 

 jj5jj6

 jj7    jj8     

Podczas lepienia z plasteliny dzieci uczą się planowania, cierpliwości, łączenia ze sobą poszczególnych elementów oraz współpracy w grupie. Takie zabawy rozwijają kreatywność u dziecka, dodają pewności siebie oraz wiary we własne umiejętności.

 

https://youtu.be/Qfto958glHI                                                                          

 

Z pozdrowieniami

                                                              Jolanta Milczarek-Ratajczyk

 

Zajęcia rewalidacyjne usprawniające techniki szkolne

Ćwiczenia z kaligrafii (napisz pośladzie i pokoloruj obrazek).

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

K1

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

 

k2

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

k3

 

Marek Kubiak

Zajęcia rewalidacyjne 

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Drodzy uczniowie ćwiczcie w domu w wywietrzonych pomieszczeniach, ćwiczenia które poznaliście na zajęciach.Wykonując ćwiczenia pamiętajcie o podstawowej higienie sportu tj. czysta podłoga, przewietrzone pomieszczenie, zawsze do ćwiczeń warto się przebrać w wygodny strój, po ćwiczeniach mycie obowiązkowe.

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

     Drodzy uczniowie witam was serdecznie bardzo was proszę zadbajcie o swoje bezpieczeństwo nie wychodźcie z domu, przeczekajcie ten trudny czas epidemii. Zachowajcie szczególne środki higieny w swoich domach, proszę myć ręce mydłem z ciepłą wodą, przed posiłkiem, podczas korzystania z toalety, zabawy ze zwierzętami. Płuczcie owoce i warzywa w ciepłej wodzie, odżywiajcie się zdrowo.

 

Tydzień 30.03 – 03.04.2020 r.

Drodzy uczniowie zostańcie w swoich domach, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zachęcam do aktywności fizycznej poprzez ćwiczenia swoich ulubionych zabaw i ćwiczeń poznanych na zajęciach. Proponuję w miarę możliwości w warunkach domowych grę w tenisa stołowego oczywiście bezpieczeństwo najważniejsze ćwiczymy i bawimy się pod opieka osób dorosłych. Wietrzymy pomieszczenia, pamiętamy o podstawowej higienie sportu tj. czysta podłoga, zawsze do ćwiczeń warto się przebrać w wygodny strój, po ćwiczeniach obowiązkowe mycie.

Anna Grabowicz

Biofeedback

Tydzień 23-27.03.2020 rok

Za pomocą dostępu do Internetu, otwieramy podany link:

http://www.puzzledladziecionline.pl/

Następnie samodzielnie lub z pomocą rodziców układamy wybrane dowolne obrazki zwracając uwagę na czas (układamy jak najszybciej), oraz zwracając uwagę na zaangażowanie (maksymalnie jak najdłużej wydłużyć czas zainteresowania).

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 rok

Za pomocą dostępu do Internetu, otwieramy podany link:

Oglądamy film przez 3-5 minut (max 20 minut ),i zatrzymujemy. Następnie zapisujemy na kartce wszystkie rzeczy, przedmiotu, kolory, zwierzęta które udało nam zapamiętać podczas oglądania filmu. Następnie oglądamy film od początku i porównujemy rzeczy zapisane z rzeczami pominiętymi.

 

RZECZY ZAPAMIĘTANE

RZECZY POMINIĘTE

   

 

 

Tydzień 06.04 - 10.04 2020 rok

Za pomocą dostępu do Internetu, otwieramy podany link:

https://www.kolorowankionline.net/kurczaki-i-jaja-wielkanocne

Następnie uczeń koloruje obrazek, zwracamy uwagę na szybkość wykonania zadania oraz poprawność, czynność wykonujemy 2-3 przez tydzień i zwracamy uwagę czy uczeń wykonuje zadanie szybciej lub poprawniej.

 

Kamil Latosiewicz

Zajęcia biblioteczne

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

 1. – słuchowisko dla dzieci cz.1

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

 1. – słuchowisko dla dzieci cz. 2

Wioletta Kubiak

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

 • "Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków” cz. 1 słuchowisko dla dzieci
 • "Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków” cz. 2  
 • JULKA PAJĄK I ATRAKCJE – Bajkowisko.pl– słuchowisko
 • Z PAMIĘTNIKA WILKA ANTONIEGO, CZĘŚĆ 1 - Bajkowisko.pl - bajka dla dzieci (audi
 • Z PAMIĘTNIKA WILKA ANTONIEGO, CZĘŚĆ 2 - Bajkowisko.pl - bajka dla dzieci 

Wioletta Kubiak

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK