ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

SP 1-3u - wych. A. Gudej

Klasa 1-3u 
wych. Agata Gudej

 

Religia

Tydzień 16-20 marca 2020 r.


Temat: Poznajemy Pismo Święte.

Zapoznaj się z fragmentem Łk. 15. 1-7 (z pomocą rodziców). Narysuj zagubioną owieczkę - pomaluj ją.

Tydzień 23-27 marca 2020 r.


Temat: Przypomnij sobie poznane modlitwy.

Wysłuchaj Mszy Świętej w telewizji.

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

 

Narysuj i pokoloruj koszyczek z jajkami.
 

Marzena Wrońska
 
 

 

Szanowni Państwo,

znajdujemy się w nowej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji. W związku z tym, proponuję byście Państwo skupili się na tym, co jest w procesie terapeutycznym dla naszych dzieci w przyszłości najważniejsze, czyli dążenie do niezależności i samodzielności. Obecna nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, przebywanie przez długi czas w domu, posiadanie dużej ilości wolnego czasu to dogodne warunki,  by bez codziennego pośpiechu przeznaczyć ten czas na rozwijanie i doskonalenie ważnych sfer moich uczniów jakimi są czynności samoobsługowe, praca oraz pomoc w domu, nauka samodzielności. Polecam by w miarę możliwości ustalili Państwo stały harmonogram dnia dla swoich dzieci i by możliwie jego przestrzegać, co pomoże w usprawnieniu funkcjonowania dzieci, pozwoli efektywnie wykorzystać ten czasu, ale i usystematyzuje codzienność dziecka.

Moja propozycja przebiegu dnia:

 1. Próby samodzielnego ścielenia łóżka. Czynności higieniczne w łazience. Proszę o pozwolenie na SAMODZIELNE wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci – mycie rąk, zębów, twarzy, czesanie włosów (nauka dbania o wygląd, obserwacja swojego wyglądu w lustrze). Dobrze żeby dziecko samo sięgało po przybory, samo odkręciło pastę i nałożyło ją na szczoteczkę, samo myło buzię i wycierało ją swoim ręcznikiem. Proszę rozwijać samodzielność w zakresie wykonywania czynności po załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Rodzic w trakcie wykonywanych czynności stara się stać obok, obserwuje nad czym należy szczególnie pracować,  podpowiada w miarę potrzeby. Jeśli jest możliwość włączajmy rodzeństwo w wyżej opisane czynności, by dziecko uczyło się poprzez naśladownictwo bądź wykonujmy czynności higieniczne razem z dzieckiem.
 2. Samodzielne wybieranie bielizny, skarpet, ubrań na dzień – ograniczmy nasze zaangażowanie do minimum, miejmy przygotowane w tym przypadku w szafie dziecka na wierzchu rzeczy na co dzień, do chodzenia po domu. Stosujmy krótkie podpowiedzi słowne bądź manualne, starajmy się nie wyręczać dzieci, przecież chodzi o usprawnianie tych umiejętności. Ćwiczymy również umiejętność przewracania rzeczy na prawą stronę, składania piżamy, ubrań i odkładania ich na właściwe miejsce. Ćwiczmy samodzielne zapinanie guzików, suwaków. Prośmy dzieci o nazywanie elementów ubioru, o nazywanie kolorów, określanie wzorów, czerwona bluzka, getry w kropki, itp. Wykorzystujmy symbole komunikacji wspomagającej i alternatywnej, jeśli mamy taką możliwość.
 3. Przygotowanie posiłku – angażowanie dziecka w nakrywanie do stołu: rozkładanie talerzy, sztućców, przygotowywanie kubków na herbatę, wrzucanie torebek z herbatą, wykładanie chleba z chlebaka, wykładanie wędliny, jedzenia z lodówki. Dokonywanie w miarę samodzielnych wyborów co do spożywanych potraw, np. dziecko wybiera jedną z dwóch propozycji. Samodzielne przygotowywanie kanapki – smarowanie masłem, nakładanie dżemu czy wędliny – z zastosowaniem zasad higieny i zachowania kultury przy stole . Zwracajcie Państwo uwagę na odpowiednią pozycję w trakcie spożywania posiłków przez dzieci – dziecko powinno siedzieć prosto, odpowiednio blisko przysunięte do stołu. Od posiłku odchodzi kiedy skończy śniadanie. Pomaga sprzątać po posiłku, wkładając delikatnie brudne przedmioty do zlewu bądź z pomocą rodzica wkłada je do zmywarki. Po posiłku wyciera stół, wsuwa krzesła. Zachęcajmy do współpracy z członkami rodziny, rozwijajmy chęć niesienia pomocy drugiej osobie. Uczmy dzieci prosić o pomoc – w razie występującej trudności uczymy: „Powiedz POMÓŻ”.
 4. Czas na pracę przy stoliku. Starajmy się, by dziecko samo próbowało organizować sobie potrzebne przybory, wyjęło je z szafki, piórnika. Zabezpieczmy stół np. starą ceratą, która może ulec zniszczeniu, pobrudzeniu, dzieci są do tej formy zabezpieczeń przyzwyczajoneJ. Ćwiczmy rozumienie mowy, rozumienie prostych poleceń, rozwijajmy orientację, pokazujmy co należy robić, dziecko potrzebuje wzoru. Wykorzystujmy dostępne w domu pomoce terapeutyczne, gry i zabawy. Jeśli pracujemy przy stoliku, zwróćmy uwagę na prawidłową postawę dziecka siedzenia na krześle, obie rączki powinny znajdować się na stoliku. Jeśli spędzamy czas na dywanie zwróćmy uwagę, by dziecko siedziało siadem skrzyżnym, potocznie „po turecku”. Po zakończonych aktywnościach, zabawie zachęcajmy dziecko do uporządkowania przestrzeni, do odniesienia przyborów na miejsce. W pracy stolikowej proponuję zaczynać od ćwiczeń łatwych i przyjemnych, lubianych przez dziecko, dających poczucie własnego sukcesu (mogą to być 3 proste ćwiczenia), następnie przechodzimy do tych trudniejszych. Można przygotować specjalną tabliczkę motywacyjną – na kartkę naklejamy zdjęcie dziecka bądź dziecko może samo narysować swoją twarz z wykorzystaniem lustra, pod spodem za wykonane ćwiczenie rysujemy buźkę, nagradzamy smakołykiem, gilgotamy dziecko czy przytulamy i mówimy Jesteś super! Brawo!  Wspaniale! - z wyraźnym zabarwieniem emocjonalnym, dobór nagród dowolny, ale bardzo ważnyJ. Po zakończonych pracach stolikowych mówimy „KONIEC, możesz się pobawić” bądź przechodzimy do zabawy z dzieckiem na dywan.
 5. Zachęcajmy dziecko do pomocy przy przygotowaniu obiadu. Pamiętajmy o częstym myciu rąk, szczególnie przed rozpoczęciem czynności w kuchni, ale i nie tylko. Dziecko może obierać obieraczką warzywa, następnie je myć – to dobre ćwiczenie manipulacyjne rączek. Polecam samodzielne zakręcanie, odkrywanie, zamykanie wszelkiego rodzaju pojemników, jak również zachęcajmy do samodzielnego otwierania przez dziecko jogurtu, soku czy torebeczek z ulubionymi przysmakami – ciężko o lepszą motywacjęJ.  Dbajmy oczywiście o bezpieczeństwo dziecka w trakcie wykonywanych czynności. Dzieci w szkole samodzielnie przynoszą do stolika talerz z zupą, z drugim daniem (pod opieką nauczyciela) – utrwalajmy te umiejętności. Zachęcajmy do przygotowania stołu do posiłku oraz sprzątania po obiedzie.
 6. Czas wolny dla dziecka. Spacer na świeżym powietrzu, rozwijanie ciekawości otaczającego świata, ulubiona aktywność ruchowa dziecka.
 7. Dowolne zabawy i aktywności.
 8. Kolacja – pomoc w przygotowaniu i sprzątaniu.
 9. Czynności higieniczne w łazience(te same, które wykonuje dziecko rano).
 10. Samodzielne przebranie się w piżamę, złożenie ubrań, wyniesienie bielizny, zabrudzonej odzieży do kosza na pranie. Rozróżnianie i ocena ubrań – czyste, brudne.

Pamiętajcie Państwo, by inicjować kontakt z dzieckiem, rozmawiać, najlepiej w spontanicznych sytuacjach dnia codziennego jak i zabawowych. Nazywajcie przedmioty, czynności, rozwijajcie umiejętności komunikacyjne, poszerzajcie zasób słownictwa, rozwijajcie rozumienie mowy oraz wykonywanie poleceń, ale nie zapominajmy, o dużej dawce uśmiechu i radości ze wspólnego spędzania czasu w domu z rodziną J. Pamiętajmy by praca, zabawa z dzieckiem była lekka, przyjemna i bez presji czasu – nie podejmujmy pracy kiedy nie mamy czasu, dzieci potrzebują naszej uwagi i naszego spokoju.

Moje propozycja zajęć dla uczniów:

Tydzień 16 – 20 marca 2020 r.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Jestem członkiem rodziny. Oglądanie albumów rodzinnych, wskazywanie, nazywanie członków rodziny, odszukiwanie siebie na zdjęciach. Po swobodnym obejrzeniu zdjęć, albumów rodzinnych wspólnie z dzieckiem polecam wybrać kilka czytelnych zdjęć przedstawiających bliskich członków rodziny. Następnie zapisać na małych kartkach biurowych w podwójnej ilości nazwy członków rodziny: MAMA x2, TATAx2, BRATx2, SIOSTRAx2, DZIADEKx2, BABCIAx2, CIOCIAx2 itp. ( zadanie dla dzieci czytających lub próbujących czytać). Rodzic lub dziecko czyta napis, a zadaniem dziecka jest przyporządkować napis do właściwej osoby na zdjęciu (ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem). Dla dzieci niepotrafiących czytać – dziecko dopasowuje napis do właściwego podpisu zdjęcia ułożonego pod fotografią przez rodzica (czytanie globalne). Dziecko na niższym poziomie funkcjonowania może dopasować napis z symbolem do symbolu danego zdjęcia, tj. np. pod zdjęciem mamy rysujemy na kartce czerwoną kropkę i taki sam znaczek rysujemy nad napisem MAMA – dziecko odszukuje właściwe zdjęcie i stara się nazwać członka rodziny, podpowiadamy: to mama – powiedz „MA”, to tata, powiedz „TA”, gdzie jest mama? Gdzie jest tata? Pokaż itd. Można wzbogacić ćwiczenie o imiona członków rodziny.                                 

Cel: dostrzeganie zmian zachodzących w wyglądzie, rozwijanie więzi rodzinnych, budowanie tożsamości.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWONOŚĆ

Nowa rodzinka z gazety. Metoda: kolaż. Potrzebne przybory: stare, niepotrzebne gazety, czasopisma zawierające obrazki dzieci, osób w różnym wieku, które dzieci mogą zniszczyć, duży biały karton, nożyczki, klej, kredki drewniane lub świecowe.

Zadaniem dzieci jest przeglądanie gazet w celu poszukiwania ilustracji osób w różnym wieku, dzieci, dorosłych, osób starszych. Dziecko stara się skompletować rodzinę różnicując wygląd              i wiek osób, czyli tworzy nową rodzinę z gazety. W tym celu wyrywa bądź wycina obrazek osoby, jej twarzy i przykleja w rzędzie na kartonie. (Dzieci niżej funkcjonujące mogą wyrywać, wyciąć całe postacie i przykleić je na kartkę, ze względu na trudności w wykonywaniu samodzielnego rysunku.) Następnie po skompletowaniu wizerunków, dziecko może dorysować brakujące części ciała, pokolorować ubrania. Może podpisać osoby                           z wykorzystaniem wzorów napisów, który wcześniej wspólnie przygotowaliście przy okazji zabawy ze zdjęciami. Zachęćmy dzieci, by nadały osobom nowe imiona, jeśli dziecko posiada takie możliwości. Przeglądanie gazet to dobra okazja do rozwijania słownika dzieci, komunikowania, nazywania różnych rzeczy, osób, zjawisk i rozwijania spostrzegania wzrokowego. Dorysowywanie części ciała rozwija orientację w schemacie własnego ciała, ciała drugiej osoby oraz pozwala na ćwiczenia rysowania zgodnie z  proporcją ciała człowieka. Ćwiczenie to pozwala również na rozwijanie umiejętności właściwego rozmieszczania i przyklejenia elementów na kartkę. Zachęcam do wspólnej, równoległej zabawy z dzieckiem, mogą powstać dwie rodziny – jedna dziecka, druga rodzica.

Cel: rozwijanie procesów poznawczych, myślenie kreatywne, doskonalenie technik plastyczno - technicznych.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Zabawa naśladowcza przed lustrem w śmieszne miny. Zachęcamy dziecko do wyrażania emocji przed lustrem – smutny, wesoły, wystraszony, zaskoczony, zdziwiony. Nazywanie emocji. Przytaczanie sytuacji, w których towarzyszą dane emocje, np. Kiedy jesteś smutny? Dziecko: Kiedy boli mnie brzuch. Albo mówimy do dziecka: Ola dostała prezent. Jak się czuje? Narysuj. Pokaż, itp.

Usprawnianie narządów artykulacyjnych – przez lustrem, wspólnie z rodzicem. Wymawianie szerokimi ustami samogłosek: A E O U Y I (pojedynczo). Naśladowanie konika (kląskanie języka), motorka, cmokanie, dmuchanie na rączki, napełnianie powietrzem buzi, przetaczanie powietrza w buzi z jednej strony na drugą tzw. balonik, wypychanie językiem policzków – raz jeden, raz drugi, oblizywanie zębów wewnątrz i zewnątrz, liczenie ząbków językiem,  szczerzymy zęby, oblizujemy usta, wysuwamy maksymalnie język do przodu, cofamy do tyłu język przy otwartej buzi, stukanie ząbkami (otwieranie i zamykanie żuchwy) – czynności te powtarzamy co najmniej dwa razy w tygodniu.

Podane treści zalecam dzielić na partie. Pamiętajmy do dostosowywaniu treści do tempa pracy i możliwości psychofizycznych uczniów.

Pozdrawiam serdecznie!

Agata Gudej

Tydzień 23 – 27 marca 2020 r.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Zajęcia rozwijające kreatywność.

Zajęcia rozwijające komunikowanie sięproponowane treści wiążą się ze sobą.

Proponowane zabawy możecie Państwo realizować i modyfikować według własnego uznania mając na uwadze możliwości psychofizyczne swoich dzieci. Polecam powtarzać i utrwalać zabawy kilkakrotnie.

 1. Prezentacja edukacyjnego filmiku dzieciom „Krótkiego filmu o wirusie na literę K i żmii”:

,

który wyjaśni  w formie obrazkowej historyjki, dlaczego nie mogą chodzić do szkoły i odpowie na wiele innych pytań.

 1. Wspólnie z dzieckiem przygotowujemy zestaw przedmiotów: mydło, ręcznik, szczoteczkę oraz pastę do zębów, suszarkę, gąbkę, płyn do kąpieli, szczotkę, małe lusterko, grzebień, szczoteczkę do mycia rąk, chusteczki do nosa, papier toaletowy.  Rozkładamy rzeczy na dywanie, siadamy naprzeciw dziecka. „Co to? Do czego to służy?” – zadajemy pytanie dziecku.  Jeśli to możliwe dziecko nazywa poszczególne przedmioty i określa przeznaczenie przedmiotu np. szczotka do czesania włosów, mydło do mycia rąk, płyn do kąpieli itp.
  Celem zabawy jest nazywanie przedmiotów oraz nazywanie czynności, wzbogacanie słownika dziecka.

 2. Czarodziejski worek. Rodzic przygotowuje worek, torebkę lub pudełko większych rozmiarów, takie, które pomieści wszystkie przygotowane przedmioty do higieny. Wspólnie z dzieckiem chowamy je do worka. Zadaniem dziecka jest włożenie ręki do pojemnika bądź worka i odgadnięcie po dotyku, jaki przedmiot wylosowało. Dziecko wyjmuje przedmiot, nazywa go oraz naśladuje czynność do której służy np. ręcznikiem wykonujemy wycieranie twarzy, włosów, stóp czy całego ciała a szczoteczką do mycia zębów naśladujemy mycie zębów. Można losować, bawić się na przemian z dzieckiem. Zachęcam by rodzic wylosowaną rzecz używał niezgodnie z przeznaczeniem np. szczoteczką do zębów naśladował czyszczenie paznokci – wówczas czeka na reakcję dziecka i oczekuje na prawidłową podpowiedź i reakcję dziecka. W razie potrzeby naprowadza dziecko na odpowiedni tok rozumowania, kojarzenia.
  Celem rozbudzanie ciekawości dziecka, rozumienie użyteczności przedmiotów higieny, rozwijanie myślenia logicznego, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, rozwijanie percepcji dotykowej oraz naśladownictwa.

 3. Ćwiczenia pamięci. Potrzebne wyżej wymienione przedmioty higieny oraz nieprzezroczysta chusta, materiał, miś lub lala. Zabawa przy stoliku. Dziecko wybiera 2, 3 lub 4 (stopniujmy trudność w zależności od możliwości dziecka) dowolne przedmioty i układa je jeden za drugim w poziomie przez lalą lub misiem. Stara się zapamiętać po kolei układ przedmiotów (każdy przedmiot dotyka paluszkiem i nazywa go – zawsze w kolejności od strony lewej do prawej). Rodzic nakrywa przedmioty i je miesza, odkrywa. Zadaniem dziecka jest odtworzyć z pamięci układ przedmiotów pamiętając o nazywaniu ich. Dla uczniów mających trudności komunikacyjne rodzic wskazuje gestem i nazywa przedmiot, zachęca dziecko do wskazywania i wymawiania pojedynczych sylab, które zawiera dany wyraz, np. chusteczka – „chuka”, szczotka – „ ka”, papier toaletowy – „pa”, lusterko – „lu”, mydło – „my –o”;  najlepiej by były to sylaby otwarte, by dziecko nie miało większych trudności z naśladowaniem dźwięków wydawanych przez rodzica, mogą być to również tylko umowne samogłoski: AOUYIE. Zalecam zabawy naprzemienne – rodzic odtwarza swój układ, a dziecko dokonuje oceny zgodności ; dobrym rozwiązaniem będą celowe pomyłki rodzica, by rozwijać spostrzegawczość oraz myślenie logiczne u dziecka. W zabawie posługujemy się określeniami stwierdzającymi „dobrze, pasuje, nie pasuje” pamiętajmy o nagradzaniu za aktywność! Celem ćwiczenie pamięci, odtwarzanie układów i szeregów,  umiejętności artykulacyjnych i komunikacyjnych.

 4. Rozwijanie komunikacji, mowy, poszerzenie repertuaru zabawy. Wykorzystajmy przedmioty higieny do wspólnej zabawy z misiem, kotkiem, lalą lub zabawką, którą dziecko lubi. Dziecko, lub rodzic może ułożyć historyjkę Np. Ojej! Lala wróciła z ze spaceru. Zobacz ma brudne rączki i włosy! Musi szybko umyć rączki i włosy! Powiedz (podaj, pokaż) co jej będzie potrzebne.  Albo układamy dwa, trzy przedmioty – dziecko z rodzicem bądź samo ma za zadanie ułożyć historyjkę. Np. chusteczka, lusterko, szczotka - przykład historyjki: Ojoj! Miś jest chory! Ma katar! A psik! Szybko, daj misiowi chusteczkę! Pokaż misiowi jak on źle wygląda, niech się przejrzy… Haha! Zobacz! Ale miś ma fryzurę…haha! Teraz uczesz misia. itp.
  Celem poszerzanie repertuaru zabawy, zabawa symboliczna, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, naśladowczych, rozumienie mowy, rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego.

 5. „Ciepło – zimno” . Prosimy dziecko o 1 lub kilka jego ulubionych zabawek. Tłumaczymy dziecku, że za chwilę jego zabawki gdzieś się ukryją… Dziecko podchodzi do wyznaczonego miejsca np. ściany, bądź wychodzi z pokoju, zamyka bądź zakrywa oczy, jeśli potrafi, liczy do 10 a w tym czasie rodzic ukrywa zabawkę w pokoju. Jeśli dziecko nie liczy można włączyć np. budzik na pół minutki, ustawić minutnik, by wiedziało, że musi poczekać na rozpoczęcie zabawy. Na hasło „SZUKAJ!” dziecko przeszukuje pokój. Kierujemy jego uwagę używając słów ciepło – zimno lub blisko – daleko. Bawmy się kilkakrotnie, zmieniajmy miejsca skrytek, chowajmy zabawki na podłodze jak i wysoko na półkach, by zachęcać dziecko do rozglądania się w różnych kierunkach na różnych płaszczyznach.  Zachęcajmy do określania położenia ukrytej zabawki np. Gdzie leży miś? Na parapecie, obok krzesła, pod stołem itp. Pamiętajmy o zamianie ról z dzieckiem – dzieciom sprawia wiele frajdy, gdy rodzic nie może odnaleźć ukrytej zabawki (mimo, że często została ukryta na wprost jego oczuJ).  
  Celem rozwijanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, współdziałania, nauka zabawy, doskonalenie odruchów orientacyjnych, nazywanie stosunków przestrzennych.

 6. Kolorowe łapki - aktywność plastyczna. Potrzebne przybory: duży karton, farby, ołówek, pędzel, zabezpieczenie stolika w postaci ceraty czy podkładki, suszarka. Praca przy stoliku. Na kartonie dziecko obrysowuje ołówkiem swoje dłonie – w razie trudności pomagamy. Następnie wybiera pojemniczek z farbą, w dowolnym wybranym przez siebie kolorze, odkręca go i pędzlem samodzielnie zamalowuje dokładnie swoje dłonie – najpierw jedną dłoń i odciska ją na papierze dopasowując do odpowiedniego konturu, następnie drugą dłoń. Dziecko dokładnie myje rączki, wyciera je do sucha. Powracamy do stolika, samodzielnie włączamy suszarkę, dziecko kieruje ciepłe powietrze w miejsca, by dosuszyć mokrą farbę na kartonie. Możemy ciepłym powietrzem również ogrzać rączki dziecka – oczywiście z bezpiecznej odległości. Gdy praca jest sucha, dziecko może dorysować paznokcie bądź je pomalować, dorysować pierścionki itp. Zachęcam dzieci do przeliczania swoich paluszków oraz do ponumerowania paluszków odznaczonych na kartonie. Możemy zadać polecenie np. pokaż rękę lewą, prawą, klaśnij 2,3,4 razy. Teraz klaskając łapkami podziel na sylaby: ”imię dziecka”,” imiona kolegów i koleżanek z klasy”, pani, mama, tata, dom, but, kot, oko, zupa, kotek, ryba, samolot, papryka, parasol itp.
  Celem działania twórcze, rozwijanie ekspresji artystycznej, dodawanie nowych doznań zmysłowych, kreatywne zabawy.

 7. Polecam zabawę plastyczną Kolorowe łapki w wydaniu Kolorowe stópki ze wszystkimi wskazówkami jak w poprzedniej zabawie (Pkt.7.). Odrysowanie własnych stópek i pomalowanie ich farbą będzie świetną zabawą dla dzieci i nie lada wyzwaniem! Oczywiście w grę wchodzi tupanie J

Czekam na wspólne efekty Państwa pracy z dziećmi w formie zachowanych wykonanych prac, planuję po powrocie do szkoły zrobić wystawę na nasze potrzeby.

Proszę pamiętać, że liczy się przede wszystkim zabawa i samodzielna aktywność dzieci. Prace plastyczne, techniczne nie muszą być idealne, nie o to tutaj chodzi.

W przyszłym tygodniu postaram się zorganizować uczniom „Spotkanie z wiosną”, stąd już proszę o wykorzystywanie wspaniałej możliwości, jaką jest obserwacja bocianich gniazd z wykorzystaniem kamer online w Internecie, podaję stronę z transmisjami na żywo: http://www.bocianyonline.pl/kamery.html .

Sprawdzajmy co dzień czy już do nas przyleciały bociany, strony sprawdzone przeze mnie:

– gniazdo bociana czarnego – proszę głośno włączyć dźwięk

https://klekusiowo.pl/#kamera – bocian biały

http://www.bosz.com.pl/page/30/Nasze-bociany%22 – bocian biały

https://zamekwtykocinie.pl/bocian/ - bocian biały. Dokonujcie obserwacji co robi bocian, jak się zachowuje, stoi czy siedzi, czy może buduje gniazdo, czy jest sam, obserwujcie kilka razy dziennie a nawet wieczorem.

Polecam Państwu również korzystanie z propozycji materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (co ważne z uwzględnieniem komunikacji wspomagającej i alternatywnej) zamieszczonych na stronach internetowych  Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym

Opublikowane materiały ćwiczeniowe możecie Państwo drukować i wykorzystywać w pracy ze swoim dzieckiem uwzględniając oczywiście jego potrzeby edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz umiejętności. Materiały te powstały w oparciu o obowiązującą uczniów Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Polecam również korzystanie z innych zasobów internetowych o tematyce dziecięcej, gdzie znajdują się ogólno rozwijające zestawy zabaw, ćwiczeń, gier edukacyjnych oraz materiałów fabularnych, np.:

 1. Zabawy edukacyjne ITO http://www.ito.hg.pl/ - interaktywny program edukacyjny z zabawami edukacyjnymi, również bogaty w zasób piktogramów, trafny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w razie problemów z otwarciem programu należy zainstalować wtyczkę Flash);
 2. Serwis Polskie Radio Dzieciom https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom;
 3. TVP ABC https://abc.tvp.pl/.

W razie pytań możliwy jest ze mną kontakt telefoniczny pod udostępnionym Państwu moim prywatnym numerem telefonu.

Pozdrawiam serdecznie i przesyłam uśmiechy dla moich uczniów!

Agata Gudej

 Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Witaj wiosno!

 1. Polecam obejrzeć przedstawienie „Pierwszy dzień wiosny”:

 

(Przy włączaniu filmów proszę o przełączenie na tryb pełnoekranowy oraz ustawienie odpowiedniej głośności, mając na uwagę nadwrażliwości wzrokowe oraz  słuchowe uczniów.)

Zachęcam by dzieci angażowały się w zabawy muzyczno - ruchowe z dziećmi w trakcie przedstawienia przed ekranem. Po obejrzeniu przedstawienia można dziecku zadać pytanie np. Kto do przyszedł do nas i do dzieci? Zima czy wiosna? Jakie zwierzątka i owady występowały w przedstawieniu? Czy za oknem jest już wiosna? itp.

 1. Poszukajmy wiosny na dworze.

Proponuję wyjście na spacer w obrębie podwórka, bo poszukać oznak wiosny – przyglądamy się przyrodzie, nasłuchujemy śpiewu ptaków, podnosimy głowę w kierunku nieba – wyglądamy ptaków, bociana, szukamy gdzie wygląda słoneczko itp.. Szczególną uwagę zwracamy również na pojawiające się na drzewach, krzewach pączki, które dzieciom mogą kojarzyć się z pewnym smakołykiem (proponuję pokazać zdjęcia po powrocie do domu):

 

 

ag1                         

Tu pączki….         

  ag2

   i tu pączki….

 

 1. Zachęcam do obserwacji transmisji z bocianich gniazd, do których linki załączyłam w poprzednim materiale.

 

Zajęcia rozwijające kreatywność

 1. Krokus – wiosenny kwiat. Wskaż gdzie kwiat, gdzie jego łodyga z liśćmi.

 ag3ag4

Proponuję wydrukowanie obrazka i wypełnienie rysunku krokusa poprzez rozcieranie plasteliny – bardzo dobre ćwiczenie dla paluszków. Pamiętajmy, by zaprezentować dziecku wzór w kolorze. Zalecam uczniom najpierw rozgrzanie plasteliny w palcach poprzez ugniatanie, by nabrała plastyczności. Dzieciom z większymi trudnościami w postrzeganiu wzrokowym, przed nałożeniem plasteliny proponuję wykonać podpowiedź graficzną - grubym mazakiem zaznaczyć kontury części fioletowej oraz zielonej.

Proponuję wykonywanie pracy z wesołą, wiosenną melodią w tle, np.: Vivaldi – Wiosna :

.

Pracę podpisujemy i przechowujemy.

2. Podróż do zoo. Zabawa ruchowa:

Zalecam uczniom wygodny strój oraz ćwiczenia wykonywać na boso, na dywaniku. Proszę o pomoc dzieciom w razie potrzeby.

Uwagi:

W zabawie Pantera (w przypadku braku dużej piłki): dziecko kładzie się na dywanie            i podnosi raz rękę, raz nogę na zmianę.

W zabawie Tygrys dziecko siada na piętach i wyciąga ręce na małej piłce bądź baloniku do przodu.

3. Karta pracy (można wydrukować i rozciąć, do wielokrotnego użytku):

ag5ag6

4. Wiosenne memory:

https://learningapps.org/watch?v=pijoiipxc20&fbclid=IwAR3du5L619AdXMe80n0H6oXEgtG9fuh1s8hgx6Qjca0xCqknwYEBy4WsxPw. Znajdź parę klikając na poszczególne pola.

5. Wycinanka/układanka.

Wytnij puzzle. Ułóż je. Możesz nakleić je na karton. Pamiętaj o zabezpieczeniu stolika przez zabrudzeniem, elementy smaruj klejem na podkładce.

 ag7

6. Witamy wiosnę w Dolinie Muminków.

Bajka „Wiosna w Dolinie Muminków”:

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

 1. Karta pracy (do druku):

Z pomocą rodzica zapisz i przeliteruj słowo WIOSNA. Podziel je na sylaby. Policz z ilu literek składa się wyraz wiosna – Zapisz je na kartce i pod każdą literką narusuj kółeczko – ile jest literek? Policz i zapisz wynik.

 ag8

2. Czytanie metodą symultaniczno – sekwencyjną, sylaby BA BO (ćwiczenie logopedyczne).

3. Wzbogacanie słownika biernego. Film pt. „Pierwsze oznaki wiosny”:

4. Kolejne przedstawienie „Żegnaj zimo, witaj wiosno!” kształtujące korzystanie wiedzy z tematycznych form teatralnych, rozumienie mowy;  zawierające zagadki wiosenne:

.

Agata Gudej

Wychowanie fizyczne

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Ćwiczenia z wychowania fizycznego do pracy w domu:

Proszę by do ćwiczeń i zabaw dziecko samo się przebrało w strój sportowy. Zaczynać zawsze będziemy od rozgrzewki by przygotować organizm do wysiłku, na początek kilka prostych ćwiczeń. Proszę obserwować dziecko, jeśli uznają państwo że jest zmęczone zalecam 1-2 minuty odpoczynku między ćwiczeniami. Dzieci w tym wieku szybko się męczą ale i szybko odpoczywają i są gotowe do dalszych ćwiczeń. (Jeżeli mają państwo kłopot z pozycją wyjściową do ćwiczeń, to proszę skorzystać z Internetu i wypisać daną pozycję, np. klęk podparty, wyświetli się odpowiednie ułożenie ciała.)

Rozgrzewka

 1. Marsz w miejscu. (około 30-45sekund)
 2. Krążenia prawa ręką w przód, stojąc w miejscu. (5 powtórzeń każde ramię)
 3. Krążenia lewą ręką w przód, stojąc w miejscu. (5 powtórzeń każde ramię)
 4. Krążenia prawą ręką w tył, stojąc w miejscu. (5 powtórzeń każde ramię)
 5. Krążenia lewą ręką w tył, stojąc w miejscu. (5 powtórzeń każde ramię)
 6. Skłony tułowia w przód. (5 skłonów, nogi rozstawione na szerokość barków, kolana w miarę możliwości proste)
 7. Krążenia bioder. (5 powtórzeń w każdą stronę)
 8. Próby utrzymana równowagi stojąc na jednej nodze. (3 sekund każda noga, może to ćwiczenie wykonać dwa razy)

Zadania ruchowe

 1. Poruszanie się według wskazówek rodzica, np. zrób jeden krok w przód, zrób jeden krok do tyłu, zrób jeden krok w prawo, itp. (proszę pamiętać, że stojąc naprzeciwko dziecka nasza prawa to dziecka lewa ręka, dlatego zawsze pokazujemy zadania na zasadzie odbicia lustrzanego).
 2. Klęk podparty (przyda się koc lub mata), wyprost prawej ręki w przód, wytrzymanie w tej pozycji 5 sekund, powrót, do klęku podpartego. Na tej zasadzie ćwiczmy każdą kończynę (prawa, lewa ręka – prawa, lewa noga). Ćwiczenie możemy powtórzyć kilka razy. Proszę zwrócić uwagę na proste plecy.
 3. Czołganie się pod przeszkodą. Jako przeszkodę można ustawić krzesło, przejście pod stolikiem, lub rozciągnąć sznurek, nić. Proszę czołgać się tylko do przodu. Po wykonaniu zadania, dziecko wstaje, odpoczywa chwilę i powtarza ćwiczenie.
 4. Przejścia równoważne. Na podłodze rozciągamy sznurek, grubszą nić, zwinięty ręcznik. Stajemy za lub obok dziecka i asekurujemy, zwracając uwagę na prawidłowe ustawianie stóp w trakcie wykonania ćwiczenia.
 5. Wyklaskiwanie dłońmi lub wygrywanie na instrumencie prostego rytmu.

Ćwiczenia z wychowania fizycznego do pracy w domu:

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

 

Proszę by do ćwiczeń i zabaw dziecko samo się przebrało w strój sportowy. Zaczynać zawsze będziemy od rozgrzewki by przygotować organizm do wysiłku, na początek kilka prostych ćwiczeń. Proszę obserwować dziecko, jeśli uznają państwo że jest zmęczone zalecam 1-2 minuty odpoczynku między ćwiczeniami. Dzieci w tym wieku szybko się męczą ale i szybko odpoczywają i są gotowe do dalszych ćwiczeń. (Jeżeli mają państwo kłopot z pozycją wyjściową do ćwiczeń, to proszę skorzystać z Internetu i wypisać daną pozycję, np. klęk podparty, wyświetli się odpowiednie ułożenie ciała.)

 

 1. Marsz dookoła pokoju z klaskaniem w dłonie nad głową. (około 30-45sekund)
 2. Wolny trucht dookoła pokoju (około 30sekund)
 3. Naprzemianstronne krążenia w przód, (wykonujemy jedno krążenie najpierw prawa ręką, następnie jedno krążenie lewą ręką. 5 powtórzeń każde ramię)
 4. Skręty tułowia raz w prawą, raz w lewą stronę stojąc w delikatnym rozkroku. Ramiona odwiedzione w bok, wyprostowane, dłonie na wysokości barków. Przy wykonaniu skrętu tułowia, staramy się obserwować dłoń która aktualnie znajduje się z tyłu. (5 skrętów na każdą stronę).
 5. Skłony tułowia w przód. (5 skłonów, nogi rozstawione na szerokość barków, kolana w miarę możliwości proste)
 6. Krążenia kolanami. (5 powtórzeń w każdą stronę)
 7. Skręty głowy prawo-lewo. (Proszę nie wykonywać krążeń głową, a jedynie skręty lub skłony głowy.)

Zadania ruchowe

 1. „Strzelanie goli”. Będziemy potrzebować piłkę, za bramkę można użyć kosza na bieliznę, lub kartonowego pudełka. Proszę konkretnie wytłumaczyć w jaki sposób dziecko ma piłkę kopnąć, pamiętamy by kopać w równej mierze prawą i lewą nogą. Zaczynamy z bliskiej odległości od bramki, stopniowo ją zwiększając.
 2. Zbijanie baniek mydlanych. Rodzic wypuszcza bańki mydlane po pokoju, zadaniem dziecka jest zbicie jak największej ilości baniek. (Sposób na wytworzenie baniek, znajdą państwo w Internecie)
 3. Doskonalenie rzutów i chwytów. Stojąc w odległości 2-3metrów wykonujemy rzuty do siebie piłką, lub dowolnym przedmiotem. Pamiętamy o tym że im mniejszy przedmiot tym trudniej go chwycić, zalecam piłki w standardowym rozmiarze. Określamy sposób wykonania rzutu i chwytu (jednorącz prawa, lewa ręka, oburącz sprzed klatki piersiowej, oburącz z za głowy  itp. następnie możemy zwiększyć odległość od siebie lub pozycję, np. w klęku lub siedząc).
 4. „Piłka do kosza” – potrzebne będzie do tej zabawy piłka i kosz, może być na bieliznę lub większe pudełko, jeśli nie ma piłki może być woreczek. Dziecko ustawiamy z piłką w określonej odległości od „kosza” – proszę dostosować odległość do poziomu sprawności dziecka. Wyznaczamy sposób wykonania rzutu i liczmy udane próby (np. 5 rzutów prawą i 5 rzutów lewą ręką, następnie można zwiększać odległość dziecka od „kosza” lub zmieniać sposób wykonania rzutu, np. siedząc).
 5. Ćwiczenie oddechowe: Dziecko ustawione z jednej strony stołu, rodzic z drugiej. Ćwiczenie polega na przedmuchaniu, ciągłym spokojnym wydechem piłeczki pingpongowej od rodzica do dziecka i z powrotem. Staramy się by piłka na spadła ze stołu.

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Rozgrzewka - przy muzyce, ćwiczenia staramy się wykonywać w rytm muzyki

 1. Marsz wokół pokoju z klaskaniem nad głową. (około 30-45sekund)
 2. Trucht wokół pokoju. (około 30-45sekund)
 3. Krążenia prawa ręką w tył, w marszu po pokoju. (8 powtórzeń każde ramię)
 4. Krążenia lewą ręką w tył, w marszu po pokoju. (8 powtórzeń każde ramię)
 5. Skłony tułowia w przód. (6 skłonów, nogi rozstawione na szerokość barków, kolana proste)
 6. Krążenia kolan. (6-8 powtórzeń w każdą stronę)
 7. Przysiady. (6-8 powtórzeń)

8.Ćwiczenie równoważne – stanie na jednej nodze w dowolnej formie. ( 5 sekund każda noga, liczymy głośno czas, można to ćwiczenie wykonać dwa razy)

Zabawy ruchowe

 1. Zabawa „przeciąganie liny”. Lina dowolna, może być sznur o odpowiedniej grubości. Stajecie naprzeciw siebie. Na środku liny należy przewiązać kontrastową chustkę lub tasiemkę. Następnie na środku pola gry zaznaczamy wyraźnie przestrzeń, poza którą wyjście liny z chustką oznacza zwycięstwo oraz dokładny środek tej przestrzeni, od którego rozpoczynamy grę. Można grać na punkty, jednak nie jest to konieczne.
 2. Wzmacniamy mięśnie brzucha. Dziecko w leżeniu tyłem (na plecach) na materacu lub kocu wykonuje naprzemienne wznosy nóg. Wznos prawej nogi – noga wyprostowana w kolanie – do pionu, powolny powrót do pozycji wyjściowej i zmiana nogi ćwiczącej. 6-8 powtórzeń na nogę.
 3. Zabawa z mocowaniem „walki kogutów”. Naprzeciw siebie, ustawieni w przysiadzie, ręce splecione. Zadaniem zawodnika jest spowodowanie upadku przeciwnika. Każde przewrócenie przeciwnika jest punktowane. Można zmieniać pozycje wyjściowe, np. w klęku, stojąc na jednej nodze itp.
 4. Klęk podparty (przyda się koc lub mata), wyprost prawej ręki w przód, wytrzymanie w tej pozycji 5 sekund, powrót, do klęku podpartego. Na tej zasadzie ćwiczmy każdą kończynę (prawa, lewa ręka – prawa, lewa noga). Ćwiczenie możemy powtórzyć kilka razy. Proszę zwrócić uwagę na proste plecy. (Jeżeli mają państwo kłopot z pozycją wyjściową do ćwiczeń, to proszę skorzystać z Internetu i wypisać daną pozycję, np. klęk podparty, wyświetli się odpowiednie ułożenie ciała.)
 5. Toczenie się po podłodze. Dziecko „turla” się po podłodze (samo lub z naszą pomocą) w każdą stronę i różnych kierunkach. W tej zabawie możemy zmieniać ułożenie ramion, np. wzdłuż tułowia, wyciągnięte w przód. Możemy również zmieniać szybkość przetaczania, wolno-szybko.

Rafał Biernacki

 

Zajęcia rewalidacyjne w kierunku ćwiczeń koncentracji uwagi 

 

Tydzień 23 - 27 marca 2020 rok

"Pisanie na plecach" razem z rodzicem należy narysować dziecku palcem na plecach jakąś literkę, cyfrę, lub symbol, sprawdzić, czy dziecko potrafi odgadnąć, a następnie zamiana ról narysować cyfrę literę , znak lub symbol na plecach rodzica.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 rok

Z pomocą rodziców proszę wydrukować obrazek. Następnie rozciąć obrazek wg linii cięcia, tak aby powstały cztery obrazki.

Zadanie 1

Dziecko powinno ułożyć obrazki chronologicznie, w razie potrzeby proszę powtórzyć układanie kilka razy.

Zadanie 2

Następnie proszę rozciąć każdy z 4 obrazków na 3-4 kawałki, tak aby dziecko potrafiło ułożyć w całość (tak jak puzzle), a następnie przykleić na karton każdy obrazek.

ka3

 

Kamil Latosiewicz

 

Tydzień 06.04 – 10.04 2020 rok

Z pomocą rodziców proszę wydrukować obrazek. Następnie uczeń powinien dokończyć szlaczki grafomotoryczne, każdy inny kolorem a na koniec pomalować wg uznania.

kam3

 

Kamil Latosiewicz

 

Zajęcia kształtujące kreatywność i aktywność

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Temat: Kompozycja z kolorowych kwadratów.

Z pomocą rodzica wytnij z kolorowego bloku kilkanaście kwadratów o różnej wielkości (np. o bokach od 2 do 10 cm). Na białym kartonie z bloku technicznego przyklej w dowolnym układzie wycięte kwadraty.

 

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

Temat: Kolorowa piłka.

Na kartonie z bloku rysunkowego za pomocą cyrkla narysuj duże koło. Na jego powierzchni narysuj powtarzające się elementy (np. kwiaty, koła kwadraty), tak aby zakomponować całe koło. Szkic pokoloruj kredkami.

UWAGA: Jeśli masz możliwość - zakończonej pracy zrób zdjęcie i prześlij na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Poproś o pomoc Rodziców.

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: Projekt pisanki wielkanocnej (Świąteczny Konkurs Plastyczny).

Na kartonie a4 należy naszkicować możliwie duży kontur jajka. Kontur należy pokryć dowolnymi motywami (młodsi uczniowie- np. paski, kropki, kwadraty, trójkąty; starsi- motywy kojarzące się z Wielkanocą – zając, baranek, bazie, koszyk z kolorowymi pisankami). Przygotowany rysunek należy pokolorować kredkami lub pastelami, pomalować farbami, wykleić plasteliną lub kolorowymi papierkami. Najbardziej cenione będą oryginalne i własne pomysły oraz solidność ich realizacji. W ocenie będą brane pod uwagę wiek i możliwości uczniów.

Zdjęcia prac proszę przesłać na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły około 10-12 kwietnia 2020, a nagrody wręczymy po powrocie do szkoły na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

Poproś o pomoc Rodziców lub rodzeństwo.

Dariusz Młynarczyk

Propozycja ćwiczeń służących rozwijaniu mowy

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Ćwiczenia oddechowe (zdmuchiwanie z dłoni piórek, kawałków bibuły, zdmuchiwanie świecy). Pamiętamy, aby w stanie spoczynku, buzia była zawsze zamknięta, a oddychanie odbywało się przez nos. 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych (wargi-cmokanie, prychanie, zaciskanie warg, szeroki uśmiech; język-kląskanie, przesuwanie wzdłuż górnych i dolnych zębów)

Ćwiczenia słuchowe: 

●rozpoznawanie odgłosów przedmiotów z otoczenia- pod blatem stołu w sposób niewidoczny dla dziecka demonstrujemy dźwięk kluczy, nożyczek, dzwonka, pukamy drewniane klocki o siebie itp.        

●Dzieci mówiące zgadują jakie słowo zostało wypowiedziane- dorosły wypowiada słowo z podziałem na sylaby.

Wzbogacanie słownika w obszarze „żywność” umieszczamy na stole różne produkty żywnościowe (ich ilość dobieramy stosownie do poziomu dziecka -mały zasób słów 3-4, większy zasób złów-stosownie rozszerzamy zakres).

Ćwiczenie 1 - my nazywamy dziecko wskazuje.

Ćwiczenie 2 - my wskazujemy dziecko nazywa; jeżeli nie potrafi podpowiadamy, ale odnotowujemy, żeby przy następnych ćwiczeniach powrócić do tego słowa i utrwalić.

Wykonywanie poleceń. Ćwiczenia dobieramy adekwatnie do możliwości dziecka. Ćwiczenia łatwiejsze – daj kubek, daj telefon oraz inne przedmioty, które mamy w zasięgu. Ćwiczenia trudniejsze-polecenia złożone. Na stole umieszczamy kilka przedmiotów. Wypowiadamy polecenie np.: daj kubek i telefon, daj klucz i klocek, daj klucz i czerwony klocek (są dwa czerwony i żółty) przynieś klucz i podskocz, otwórz drzwi i przynieś auto itp. Wypowiadamy w całości nie ułatwiamy dziecku, aby podało jeden przedmiot, a później przypominamy o drugim).

W oparciu o książki z obrazkami dostępne w domu ćwiczymy budowanie zdań prostych i rozwiniętych.

Proponuję, aby ćwiczenia wykonywać 1- 2 razy w tygodniu. Ćwiczenia przewidziane na około 30 min.

Małgorzata Romanowska

 

Zajęcia biblioteczne

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

 1. – słuchowisko dla dzieci cz.1

 

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

 1. – słuchowisko dla dzieci cz. 2

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

 • "Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków” cz. 1 słuchowisko dla dzieci
 • "Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków” cz. 2  
 • JULKA PAJĄK I ATRAKCJE – Bajkowisko.pl– słuchowisko
 • Z PAMIĘTNIKA WILKA ANTONIEGO, CZĘŚĆ 1 - Bajkowisko.pl - bajka dla dzieci (audi
 • Z PAMIĘTNIKA WILKA ANTONIEGO, CZĘŚĆ 2 - Bajkowisko.pl - bajka dla dzieci 

Wioletta Kubiak

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK