ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

1 SSB G - wych. J. Oskroba

1 SSB G
wych. Justyna Oskroba

 

 

Realizacja praktyk zawodowych jest zawieszona.

 

 

 

Religia

Tydzień 16-20 marca 2020 r.


Temat: Zapoznaj się z rozważaniami stacji Drogi Krzyżowej. 

 

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

Temat: Poznajemy Pismo Święte.

Zapoznaj się z fragmentem J. 10. 1-18 (Przypowieść o Dobrym Pasterzu). Pomódl się za zagubionych ludzi.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

 

Przypomnij sobie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych. Obejrzyj film "Quo Vadis".

 


Marzena Wrońska 

Język polski

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

 

Dobierz wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym:

przysłówki:

trudno – łatwo (przykład),

wesoło -

głośno -

dużo -

ładnie -

czasowniki:

skończyć -

mówić -

pomagać -

rzeczowniki:

ranek -

dzień -

zima -

pilność -

miłość -

dobroć -

wojna -

praca -

Tydzień 30.03. - 3.04.2020 r.

 

Temat: Ignacy Krasicki – książę poetów w oświeceniowej Polsce.

 1. Przeczytaj z podręcznika tekst „Krasicki na obiedzie czwartkowym”.

-wyjaśnij termin „mecenat”,

-określ czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w utworze,

-wymień wybitne postacie oświecenia.

 1. Zredaguj krótką notatkę biograficzną prezentującą sylwetkę poety.
 2. Przeczytaj bajki: „Ptaszki w klatce”, „Przyjaciele”, „Lew i zwierzęta”.

Proszę o przesłanie wykonanych zadań na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Dziuda

 

Język angielski

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

 

Przypomnij sobie słownictwo z karty pracy i zrób wykreślankę.

food wykrelanka

 

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

1. Połącz obrazki z tekstami. Jeden obrazek nie pasuje do żadnego tekstu. 
2. Wypisz co w swoim pudełku ma Will, Mark i Anna.
 

 

lunch box

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

 

Temat: This what we eat in a week.
 
1. Przyporządkuj wyrazy z ramki do produktów na obrazku z karty pracy.

2. Patrząc na obrazek opisz w zeszycie obrazek ćwicząc konstrukcję a lot of - dużo
They eat a lot of salad. - Oni jedzą dużo sałaty.
They eat a lot of bread. - Oni jedzą dużo chleba.
Napisz jeszcze 6 zdań.

3. Rozwiąż krzyżówkę i zrób zadanie 3 z podanej karty pracy.

food 5


 

food 6

 

Jolanta Trębska 

 
 

Historia

 

 

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

 Temat: Wojna obronna Polski.

1. Korzystając z podręcznika i atlasu historycznego przedstaw w punktach przebieg kampanii
    wrześniowej 1939 r - zapisz w zeszycie.

2. Kim był Stefan Starzyński? - napisz krótką notatkę.

Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Temat: Bilans wojny obronnej Polski.

1. Wymień zniszczenia i straty wojenne Polski z 1939 r.

2. Czwarty rozbiór Polski - układ między Trzecią Rzeszą a ZSRR.

 

Tydzień 30.03 -03.04 2020 r. 

Temat: Podboje Stalina 1939 - 1940 r.

  

 1. Wojna zimowa - najazd ZSRR na Finlandię.
 2. Zajęcie przez ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii.
 3. Zajęcie części terytorium Rumunii przez ZSRR.

Na podstawie informacji z podręcznika (lub innego źródła wiedzy) zapisz w zeszycie przyczyny i wynik wojny zimowej.

 Bogdan Oskroba

 

Geografia

Drodzy rodzice i uczniowie!

Bardzo proszę abyście w miarę możliwości,
wykonane przez was prace domowe przesłali
na mój adres e-mail w formie zdjęcia lub skanu lub w wiadomości Messenger.

Mój adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękuję i życzę zdrowia.

 

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Temat: Gospodarka leśna.

Na podstawie podręcznika, atlasu i Internetu wyjaśnij pojęcia: lesistość, deforestacja.

Wskaż na mapie główne obszary leśne świata.

Jakie są funkcje lasów (przyrodnicze i gospodarcze)?

Jakie są główne zagrożenia dla lasów i ich przyczyny?

Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Temat: Rybołówstwo i eksploatacja zasobów morskich.

 1. Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij pojęcia: rybołówstwo i, mar kultura i akwakultura.
 2. Omów rolę spożywania ryb dla zdrowia człowieka.
 3. Jaką rolę spełnia rybołówstwo w gospodarce państw.
 4. Na podstawie mapy wskaż główne rejony połowów na świecie.

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: Surowce energetyczne na świecie.

Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij:

1. Jakie są tradycyjne surowce energetyczne?

2. Jakie są możliwości wykorzystania gospodarczego ropy naftowej?

3. Przedstaw podział źródeł energii na nieodnawialne i odnawialne.

4. Wskaż na mapie główne regiony wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego.

 Justyna Oskroba

Biologia

Drodzy rodzice i uczniowie!

Bardzo proszę abyście w miarę możliwości,
wykonane przez was prace domowe przesłali
na mój adres e-mail w formie zdjęcia lub skanu lub w wiadomości Messenger.

Mój adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękuję i życzę zdrowia.

 

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Temat: Czym jest różnorodność biologiczna?

Na podstawie podręcznika i Internetu napisz:

Co to jest różnorodność biologiczna?

Jakie są poziomy różnorodności biologicznej?

Jakie są przyczyny różnic w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi?

Jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna dla człowieka?

Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Korzystając z różnych źródeł informacji zrób notatkę i odpowiedz na pytania:

 • • jakie są przyczyny wymierania gatunków?
 • • jakie są różnice między współczesnym wymieraniem gatunków a poprzednimi wymieraniami?
 • • jakie są przykłady gatunków zagrożonych wyginięciem?
 • •jakie są przykłady działalności człowieka przyczyniającej się do spadku różnorodności biologicznej?
 • • jakie są przyczyny zanikania różnorodności biologicznej na świecie?

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij:

 1. Jakie są cele ochrony przyrody?
 2. Jakie są współczesne koncepcje ochrony przyrody?

 Justyna Oskroba

Matematyka

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

 

Temat 1: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z rozdziału:"Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne".

Temat 2: Powtórzenie wiadomości z rozdziału :"Funkcje i ich własności".

 
 Tydzień 23-27 marca 2020 r. 
 

Temat 1: Przykłady zastosowań trygonometrii w sytuacjach praktycznych - str.  160 z podręcznika.

Temat 2: Powtórzenie wiadomości z rozdziału "Funkcje trygonometryczne".

Zachęcam do korzystania z portalu e-podreczniki.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat 1: Rozwiązywanie zadań.

Wybierz i rozwiąż 3 zadania z strony171 -180 w podręczniku.

Temat 2: Wielkości wprost proporcjonalne.

Zapoznaj się z tematem (podręcznik str. 193, platforma e- podręczniki)

Wykonaj zadanie z strony 225.

Małgorzata Milczarek

Fizyka

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Proszę napisać referat na temat: „Promieniotwórczość naturalna – rola i wpływ na życie człowieka”.

 

Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Temat: „Energetyka jądrowa”.

Napiszcie pod tematem, krótką notatkę opisującą korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: „Reakcje jądrowe, Słońce i bomba wodorowa”.

Napiszcie pod tematem, krótką notatkę opisującą :

- syntezę, czyli fuzję jąder,

- co tak naprawdę zachodzi w gwiazdach i dlaczego wytwarza się energia,

- bomba wodorowa, czym różni się od bomby atomowej, oraz gdzie była po raz pierwszy użyta.

Michał Becherka

Chemia

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Temat: „Substancje uzależniające” 

Proszę o wymienienie rodzaju uzależnień i ich negatywne skutki na życie człowieka.

 Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Temat: „Rodzaje tworzyw sztucznych” 

Proszę o napisanie czym są tworzywa sztuczne. Jaki pozytywny lub negatywny mają wpływ na życie człowieka.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: „Rodzaje opakowań”

Proszę o wypisanie pod tematem przykładów z życia codziennego zastosowań dla opakowań:

- metalowych,

- papierowych,

- szklanych,

- z tworzyw sztucznych.

Jaki pozytywny lub negatywny wpływ mają na życie człowieka.

Michał Becherka

 

Informatyka
(Lekcje pobrane ze strony gov.pl - zakłada
Usługi dla obywatela/Edukacja/Nauka online/Zdalne lekcje)

 

Korzystaj również ze strony https://www.youtubekids.com/

Tydzień 16 - 20.03 2020 rok 

 

Lekcja 1. W poszukiwaniu skarbu - duszek w labiryncie.

Dowiem się jak poruszać duszkiem za pomocą klawiszy klawiatury po planszy.

 

Tydzień 23 - 27 marca 2020 r.

 

Lekcja 2. Power Point - moja książka.

Dowiem się, opowiadać historie tak, aby były ciekawsze dla odbiorców. Nauczę się, jak przedstawić historię w MS Office.

Przygotuj projekt prezentacji na dowolny temat.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

 

Lekcja 3. Power Point – przepiśnik.

Nauczę się dodawać dźwięk do prezentacji. Zrobię „przepiśnik" z ulubionymi daniami, który będzie ilustrowany i omówiony (dźwięk w prezentacji).

 

Bogdan Oskroba

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tydzień 16 - 20.03 2020 r.

 1. Zdefiniuj pojęcie zdrowia. Wymień i krótko opisz czynniki warunkujące zdrowie. Odpowiedzi zapisuj w zeszycie do EDB.

 

Tydzień 23 - 27.03 2020 r.

 1. Odszukaj i wypisz w punktach kolejność działań jaką podejmiesz przy RKO (reanimacji krążeniowo-oddechowej).

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

1.Opisz co rozumiesz pod pojęciem „bezpieczny obywatel” i „bezpieczne państwo”.

Rafał Biernacki

Wychowanie fizyczne (dz)

Klasa 1-3SSB G, 1SSB P dziewczęta.

 

Tydzień 23-27.03.2010 r.

Drogie Uczennice, pamiętajcie by do ćwiczeń przebrać się w strój sportowy. Zachęcam do wykonania niżej wymienionych ćwiczeń 3-4 razy w tym tygodniu. Pilnujcie by czas ćwiczeń nie przekraczał 30 minut. Pamiętajcie by kompleksowo trenować cały organizm, wykonując ćwiczenia od pozycji wysokich (w staniu) do niskich izolowanych (w leżeniu).

Poniżej przedstawiam kilka przykładowych ćwiczeń do wykonania na ten tydzień.

 1. Bieg (może być w miejscu).
 2. Ćwiczenia w biegu (skipy, bieg z wysokim uniesieniem kolan i klaśnięciem w prawe i lewe kolano, bieg z wysokim uniesieniem kolan i klaśnięciem pod nogą wymachową).
 3. Krążenia ramion (przód, tył, do wewnątrz, na zewnątrz).
 4. Skłony tułowia (we wszystkich formach i płaszczyznach).
 5. Ćwiczenia rozciągające kończyny dolne (siad prosty, siad prosty rozkroczny, siady płotkarski).
 6. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha (skłony tułowia z leżenia-brzuszki).
 7. Ugięcia ramion w podporze leżąc przodem (pompki, dla ułatwienia oprzyj jedno kolano o podłogę).
 8. Ćwiczenie równoważne (np. stanie na prawej i lewej nodze, półwaga przodem-jaskółka).

Pamiętaj by po wykonanych ćwiczeniach zadbać o higienę osobistą.

 

Tydzień 30.03.-3.04.2020 r.

Przedstawiam propozycję zestawu ćwiczeń do wykonania w domu w ramach lekcji wychowania fizycznego. Proponuję by ćwiczenia wykonywać minimum 3 razy w tygodniu. Jeżeli chcecie – możecie ćwiczyć codziennie. Pamiętajcie jednak by czas ćwiczeń nie przekraczał 30 minut. Ćwiczcie w odpowiednim do tego stroju sportowym. Pamiętajcie również by zadbać o higienę osobistą po wykonanych ćwiczeniach.

Dziewczęta, ćwiczenia możecie wykonywać przy muzyce.

 1. Marsz w miejscu (45 sekund).
 2. Lekki trucht w miejscu (45 sekund).
 3. Bieg w miejscu z krążeniem prawą/lewą ręką w przód (10 powtórzeń prawe ramię, 10 powtórzeń lewe ramię).
 4. Bieg w miejscu z krążeniem prawą/lewą ręką w tył (10 powtórzeń prawe ramię, 10 powtórzeń lewe ramię).
 5. Skip A (ćwiczymy 2x15 sekund – 30 sekund odpoczywamy między seriami).
 6. Skip C (jak wyżej).
 7. Podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę (10 powtórzeń).
 8. Podskoki obunóż (10 powtórzeń).
 9. Skręty tułowia stojąc (ramiona wyprostowane w bok, patrzymy się ze ręką która jest z tyłu, 10 powtórzeń).
 10. Krążenia bioder (10 powtórzeń w każdą stronę).
 11. Krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony).
 12. Przysiady (w 2 seriach, 20 powtórzeń).
 13. Siad prosty – ćwiczenie rozciągające (siad z wyprostowanymi nogami, nogi proste w kolanach, chwytamy się za stopy, wytrzymujemy w tej pozycji 8 sekund; wykonujemy 2 serie tego ćwiczenia).
 14. Siad rozkroczny – ćwiczymy jak wyżej, nogi są ustawione w rozkroku.
 15. Ugięcia tułowia z leżenia tyłem tzw. „brzuszki” – wykonujemy 20 powtórzeń; ćwiczenie wykonujemy w 2 seriach.
 16. Ćwiczenia uspokajające organizm – luźne podskoki, rozluźnienie mięsni kończyn dolnych i górnych, ćwiczenia oddechowe (wdech – unosimy ręce do góry, wydech – opuszczamy ręce w dół; pamiętamy o zasadzie wdech nosem – wydech ustami).

Pamiętajcie też o możliwości wykonywania ćwiczeń przy pomocy filmików umieszczonych w Internecie, w których gwiazdy sportu pokazują Wam jak trenować.

 

Sylwia Rubacha

 

 

 

 Wychowanie fizyczne (chł)

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

 

Zalecamy codzienne wykonanie minimum 30 minutowej rozgrzewki, poznanej na lekcji wychowania fizycznego. Pamiętaj by kompleksowo rozgrać cały organizm, wykonując ćwiczenia od pozycji wysokich (w staniu) do niskich izolowanych (w leżeniu).

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych ćwiczeń do wykonania.

 1. Bieg (może być w miejscu)
 2. Ćwiczenia w biegu (skipy, nakładania i odwodzenia nóg)
 3. Krążenia ramion (przód, tył, do wewnątrz, na zewnątrz)
 4. Skłony tułowia (we wszystkich formach i płaszczyznach)
 5. Ćwiczenia rozciągające kończyny dolne (siad prosty, siad prosty rozkroczny, siady płotkarski)
 6. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha (skłony tułowia z leżenia-brzuszki)
 7. Ugięcia ramion w podporze leżąc przodem (pompki, dla ułatwienia oprzyj jedno kolano o podłogę)
 8. Ćwiczenie równoważne (np. półwaga przodem-jaskółka)

Drogi uczniu pamiętaj by ćwiczenia wykonywać w stroju sportowym!

Pamiętaj również by po wykonanych ćwiczeniach zadbać o higienę osobistą.

Wkrótce kolejne zabawy i zestawy ćwiczeń. Pamiętajcie o możliwości wykonywania ćwiczeń przy pomocy filmików w Internecie, gdzie gwiazdy sportu pokazują wam jak trenować, uważamy to ta świetną alternatywę dla znanych Ci ćwiczeń.

Pozdrawiamy nauczyciele wychowania fizycznego.

 Tydzień 23-27 marca 2020 r.

 

Zalecam  wykonanie niżej wymienionych ćwiczeń 3-4 razy w tym tygodniu, pilnujcie by czas ćwiczenia nie przekraczał 30 minut. Pamiętaj by kompleksowo trenować cały organizm, wykonując ćwiczenia od pozycji wysokich (w staniu) do niskich izolowanych (w leżeniu).

Poniżej przedstawiam kilka przykładowych ćwiczeń do wykonania na ten tydzień.

 1. Bieg (może być w miejscu)
 2. Ćwiczenia w biegu (skipy, nakładania i odwodzenia nóg)
 3. Krążenia ramion (przód, tył, do wewnątrz, na zewnątrz)
 4. Skłony tułowia (we wszystkich formach i płaszczyznach)
 5. Ćwiczenia rozciągające kończyny dolne (siad prosty, siad prosty rozkroczny, siady płotkarski)
 6. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha (skłony tułowia z leżenia-brzuszki)
 7. Ugięcia ramion w podporze leżąc przodem (pompki, dla ułatwienia oprzyj jedno kolano o podłogę)
 8. Ćwiczenie równoważne (np. półwaga przodem-jaskółka)

Drogi uczniu pamiętaj by ćwiczenia wykonywać w stroju sportowym!

Pamiętaj również by po wykonanych ćwiczeniach zadbać o higienę osobistą.

Co tydzień będą zamieszane kolejne zestawy ćwiczeń dla was. Pamiętajcie o możliwości wykonywania ćwiczeń przy pomocy filmików w internecie, gdzie gwiazdy sportu pokazują wam jak trenować, uważam to ta świetną alternatywę dla znanych Ci ćwiczeń.

Ćwiczenia z wychowania fizycznego do zdalnego nauczania dla klasy SSB

 Tydzień 23-27.03.2020 r.

Poniżej przedstawiam zestaw ćwiczeń do wykonania w domu w ramach lekcji wychowania fizycznego. Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w odpowiednim do tego stroju sportowym. Jeśli uznasz, że masz jeszcze siłę do dalszych ćwiczeń możesz wykonać dodatkowo ćwiczenia nr: 2, 4, 6 i 12. Pamiętaj by zadbać o higienę osobistą po wykonanych ćwiczeniach.

Ćwiczenie

Liczba powtórzeń/ czas trwania ćwiczenia

Uwagi przy wykonaniu

1. Bieg w miejscu

45 sekund

 

2. Bieg w miejscu z krążeniem prawą/lewą ręką  w przód

10 powtórzeń prawe ramię

10 powtórzeń lewe ramię

 

3. Bieg w miejscu z krążeniem prawą / lewą ręką w tył

10 powtórzeń prawe ramię

10 powtórzeń lewe ramię

 

4. Skrętoskłony

8 powtórzeń do każdej nogi

Prawa ręka do lewej nogi – wyprost – lewa ręka do prawej nogi – wyprost. (nogi proste w kolanach!)

5. Skręty tułowia stojąc

10 powtórzeń

Ramiona wyprostowane w bok, patrzymy się za ręką która jest z tyłu

6. Poruszamy się krokiem odstawno-dostawnym 3 kroki w prawą stronę , 3 kroki w lewą stronę.

2x30sekund

plecy proste- kolana ugięte

7. Krążenia ramion do wewnątrz stojąc w miejscu

10 powtórzeń

 

8. Krążenia ramion na zewnątrz stojąc w miejscu

10 powtórzeń

 

9. Skip A

3x 15sekund (ćwiczymy)– 30 sekund przerwy (odpoczywamy)

wykonujemy 3 serie tego ćwiczenia

10.  Skip C

3x 15sekund (ćwiczymy)– 30 sekund przerwy (odpoczywamy)

wykonujemy 3 serie tego ćwiczenia

11. Siad prosty, rozciągnie.

3x 8 sekund

Siad z wyprostowanymi nogami, nogi proste w kolanach , chwytamy za stopy, wytrzymujemy w tej pozycji 8 sekund.

12. Siad prosty rozkroczny, rozciąganie.

3x 8 sekund

ćwiczmy jak wyżej, nogi ustawione w rozkroku.

13. Ugięcia tułowia z leżenia tyłem (brzuszki)

2 serie – 20 powtórzeń

(w miarę swoich możliwości) Jeśli 20 zbyt mało, wykonać kilka powtórzeń więcej, jeśli 20 powtórzeń za dużo, wykonać kilka powtórzeń mniej.

14. Przysiady

2 serie – 20 powtórzeń

(w miarę swoich możliwości) Jeśli 20 zbyt mało, wykonać kilka powtórzeń więcej, jeśli 20 powt. zbyt dużo, wykonać kilka powt. mniej

15. Dowolne ćwiczenie równoważne (np. półwaga bokiem)

2 serie – 10 sekund

staraj się nie dotknąć podłoża nogą trzymaną w górze.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Rafał Biernacki

 

 

Podstawy przedsiębiorczości 

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Na podstawie podręcznika opisz „Rodzaje urlopów wypoczynkowych w Polsce”.

Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Na podstawie podręcznika zapoznaj się i opisz najważniejsze zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z Systemem Płac w Polsce.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

TEMAT: Co to jest przedsiębiorstwo?

Na podstawie podręcznika oraz dowolnych źródeł internetowych napisz notatkę do zeszytu opisując termin: Co to jest PRZEDSIĘBIORSTWO?

 

Tydzień 06 - 08.04 2020 r.

TEMAT: Powtórzenie wiadomości - Praca zaliczeniowa – Napisz CV

Napisz swoje CV do pracy w zawodzie, w którym odbywasz praktyki.

Następnie prace zaliczeniową prześlij na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kamil Latosiewicz

 

Zajęcia kształtujące kreatywność i aktywność

Tydzień 16-20 marca 2020 r. 

Klasa 1 - 3

Temat: Człowiek przy pracy. Szkic ołówkiem.

Na kartonie o formacie a4 narysuj postać wykonującą dowolne zajęcie.  Zadbaj o to, aby poza postacią zakomponować rysunkowo tło na całym kartonie.

 Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Klasa 1 - 3

Temat: Człowiek przy pracy, cz.2.

Pokoloruj kredkami lub farbami akwarelowymi szkic z ubiegłego tygodnia.

UWAGA: Jeśli masz możliwość - zakończonej pracy zrób zdjęcie i prześlij na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Temat: Projekt pisanki wielkanocnej (Świąteczny Konkurs Plastyczny).

Na kartonie a4 należy naszkicować możliwie duży kontur jajka. Kontur należy pokryć dowolnymi motywami (młodsi uczniowie- np. paski, kropki, kwadraty, trójkąty; starsi- motywy kojarzące się z Wielkanocą – zając, baranek, bazie, koszyk z kolorowymi pisankami). Przygotowany rysunek należy pokolorować kredkami lub pastelami, pomalować farbami, wykleić plasteliną lub kolorowymi papierkami. Najbardziej cenione będą oryginalne i własne pomysły oraz solidność ich realizacji. W ocenie będą brane pod uwagę wiek i możliwości uczniów.

Zdjęcia prac proszę przesłać na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły około 10-12 kwietnia 2020, a nagrody wręczymy po powrocie do szkoły na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

Dariusz Młynarczyk

 

Zajęcia Rewalidacyjne Usprawniające Techniki Szkolne

 Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Dzielenie liczb (powtórzenie).

Marek Kubiak

 

 

Rewalidacja usprawniająca techniki szkolne

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

Proszę ćwiczyć arkusz egzaminu zawodowego. Rozwiążcie jeden wybrany przez siebie arkusz.

 

Tydzień 23-27 marca 2020 r. 

Dbamy o własne bezpieczeństwo.

Drodzy uczniowie zostańcie w domu zadbajcie o swoje bezpieczeństwo, przeczekajcie ten trudny czas epidemii. Zachowajcie szczególne środki higieny w swoich domach proszę myć ręce mydłem z ciepłą wodą. Uważajcie na siebie, pozdrawiam.

 

Tydzień 30.03 - 03.04 2020 r.

Wdrażanie do nauki własnej:

- zachęcam do powtórzenia i utrwalenia poznanego materiału z przedmiotów zawodowych pod kontem swojego przyszłego zawodu.

 

Tydzień 06 - 08.04 2020 r.

Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu:

- zachęcam do samodzielnego ułożenia życzeń na święta wielkanocne,

- proponuję przesłać drogą elektroniczną ułożone przez was życzenia znajomym, rodzinie.

Życzę zdrowych spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie najbliższych osób. Dużo nadziei, optymizmu, zdrowia. Zostańcie w domu, pozdrawiam serdecznie.      

Anna Grabowicz

 

Zajęcia biblioteczne

Tydzień 16-20 marca 2020 r.

 1.   „Zwiadowcy Ruiny Gorlandu”  Rozdział 1

Tydzień 23-27 marca 2020 r.

 1. „ Zwiadowcy Ruiny Gorlandu” Rozdział 2

Tydzień 30.03-03.04 2020 r.

 1. „ Zwiadowcy Ruiny Gorlandu” Rozdział 3

Tydzień 06 - 08.04 2020 r.

 1. „Zwiadowcy Ruiny Gorlandu” Rozdział 4
 2. „Zwiadowcy Ruiny Gorlandu” Rozdział 5
 3. „Zwiadowcy Ruiny Gorlandu” Rozdział 6
 4. „Zwiadowcy Ruiny Gorlandu” Rozdział 7
 5. „Zwiadowcy Ruiny Gorlandu” Rozdział 8

Wioletta Kubiak

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK