Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół w Głownie


95-015 Głowno, ul Kopernika 26a, tel. 42-7190854

 

SZANOWNI PAŃSTWO,


RODZICE I UCZNIOWIE ! ! !

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół w Głownie umożliwia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną) zdobycie zawodu oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikację zawodowe.

 

 

Ogłaszamy w roku 2018/2019 nabór w następujących zawodach:

 

  • kucharz,

  • piekarz,

  • cukiernik,

  • pracownik obsługi hotelowej.

 

Kształcenie w powyższych zawodach obejmuje zajęcia teoretyczne,

które odbywają się trzy razy w tygodniu oraz praktyki zawodowe

realizowane u pracodawców na terenie Głowna, Strykowa i okolic

(piekarnie, cukiernie, zakłady gastronomiczne, hotele) dwa razy w tygodniu.

Uczniowie podczas odbywania praktyk w niektórych zakładach otrzymują

wynagrodzenie przewidziane w umowie.

Oferujemy nowoczesną bazę dydaktyczną: m.in. pracownią informatyczną,

ekopracownię oraz klasy wyposażone w tablice multimedialne.

Uczestniczymy i odnosimy sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.

Zapewniamy fachową i życzliwą kadrę pedagogiczną, gwarantującą

wysoki poziom nauczania.

Jesteśmy szkołą bezpieczną (monitoring), w której panuje pełna zrozumienia


i przyjazna atmosfera dla ucznia. W ramach realizowanej przez nas

edukacji zdrowotnej bierzemy udział w zajęciach rekreacyjnych na basenie.

 

Wymagane dokumenty:

1. skierowanie do szkoły zawodowej specjalnej wydawane jest przez

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a na wniosek rodzica/opiekuna

prawnego lub pełnoletniego ucznia,

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania

wybranego zawodu oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(możliwość wykonania bezpłatnych badań oraz uzyskania zaświadczenia

od lekarza medycyny pracy),

4. świadectwo ukończenia gimnazjum,

5. karta zdrowia i karta  szczepień,

6. jedno zdjęcie.

 


Zapraszamy ! ! !

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK