Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

 

 

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy istnieje przy ZSS w Głownie od 1999r. Został powołany w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością. Zgodnie z ustawą zespół rewalidacyjno-wychowawczy obejmuje swoją opieką 2-4 uczniów. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

 

Rewalidacja  dotyczy takich obszarów jak: usprawnianie komunikacji, rozwijanie umiejętności społecznych, stymulacja polisensoryczna, usprawnianie ruchowe, rozwój zainteresowania otoczeniem, doskonalenie funkcji poznawczych. W ramach zajęć wychowawczych doskonalone są natomiast umiejętności samoobsługowe, społeczne oraz wykonuje się czynności pielęgnacyjne. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości fizyczne uczniów, pracę wychowawcy wspiera opiekun.

 

Dobór treści rewalidacyjnych i wychowawczych jest oczywiście dostosowany do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczniów. A że potrzeby te i możliwości są często bardzo specyficzne, wychowawcy starają sie poszukiwać takich form pracy, które będą dla podopiecznych jak najbardziej dostępne, aktywizujące ale i atrakcyjne.

 

Ważnym aspektem pracy w zespole rewalidacyjno-wychowawczym jest odpowiednia organizacja otoczenia – tak by stymulowało wszystkie zmysły uczniów i dostarczało im wrażeń ruchowych, których sami nie są w stanie doświadczyć. Z tego względu dbamy o  doposażenie pracowni w odpowiednie środki dydaktyczne – m.in. korzystamy ze szkolnego sprzętu SI, zorganizowaliśmy również kącik do pracy w ciemni. Nawiązujemy również współpracę z instytucjami na zewnątrz – np. z firmą rehabilitacyjną UNIMEDIPOL, która wykonuje zabiegi rehabilitacyjne dla uczniów zespołu oraz z Pływalnią Miejską w Brzezinach, gdzie uczniowie zespołu korzystają z basenu oraz groty solnej.

 

Dbamy również o to, aby uczniowie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, mimo swoich głębokich deficytów rozwojowych i ograniczeń ruchowych uczestniczyli we wszystkich imprezach ogólnoszkolnych  oraz aby ich kontakt z uczniami szkoły był żywy i radosny.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK