Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Wczesne wspomaganie rozwoju

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju są objęte dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Występuje u nich istotne opóźnienie w rozwoju umysłowym, rozwoju mowy, sprawności motorycznej.
Zdiagnozowano niedosłuch, niedowidzenie, bądź autyzm.

W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze

1 godzina w tygodniu.

Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju,
do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej.
W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie
Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK