Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Oddziały w ZSS - 2018/2019

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak: niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu czy zespoły genetyczne.

Objęliśmy także nauką dzieci w normie intelektualnej z autyzmem.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek”

 • Oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

 

Oddział przedszkolny P1  – wychowawca – Agnieszka Felczyńska.

Oddział przedszkolny P2  – wychowawca – Monika Świąder.

Oddział przedszkolny P3 – wychowawca – Aneta Klimczak.

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 • Klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej.
 • Klasy dla uczniów z autyzmem.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa I  - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Małgorzata Turska.

Klasa II - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Agnieszka Warda.

Klasa II - dla dzieci z autyzmem  - wychowawca - Agata  Gudej.

Klasa 1-3   - wychowawca - Magdalena  Kret.

Klasa 5-8ż - wychowawca  - Bogusława  Długołęcka.

Klasa 4-8   - wychowawca  - Agnieszka  Parol.

Od pewnego czasu w naszej placówce zostały utworzone klasy dla dzieci autystycznych w normie intelektualnej. Odziały są mało liczne (maksymalnie mogą liczą czworo uczniów), a dzieci realizują podstawę programową szkoły masowej.

Przyjęty program wpisuje się w ideę ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr 1 w Głownie i wpisuje się w idee realizacji innowacji pedagogicznej.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 3 G    – wychowawca – Rafał  Biernacki.

Klasa 3 Gż  – wychowawca – Monika  Zielińska.

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 1 PP  – wychowawca – Małgorzata  Milczarek.

Klasa 2 PP  – wychowawca – Małgorzata Romanowska.

Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

 

Klasa II   –  wychowawca – Justyna  Oskroba.

Klasa III –  wychowawca  - Bogdan  Oskroba.

 

 

W 2014 roku  w naszej palcówce powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Z czasem przekształcona w Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia.  Prowadzone jest w niej kształcenie w zawodach:

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły, natomiast wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają u pracodawców. Wiodącym zakładem, z którym współpracujemy, jest piekarnia pana Jerzego Gocka w Głownie. W 2017 roku mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci, zdając egzamin teoretyczny wewnętrzny i praktyczny zewnętrzny z bardzo dobrymi wynikami. Pozytywne wyniki obu egzaminów pozwoliły im uzyskać tytuł zawodowy piekarza i cukiernika.

 

Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda. Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej. W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

 

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, do których należą:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,
 • terapia behawioralna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • ergoterapia,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • terapia metodą Biofeedback.

 

Reasumując w roku szkolnym 2018/2019

w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

naukę pobiera 85 uczniów

w następujących oddziałach:

 

Przedszkole Specjalne

Oddział przedszkolny P1 – wychowawca – Agnieszka Felczyńska

- 4 przedszkolaków.

Oddział przedszkolny P2 – wychowawca – Monika Świąder

- 4 przedszkolaków.

Oddział przedszkolny P3 – wychowawca – Aneta Klimczak

- 3 przedszkolaków.

 

Szkoła Podstawowa nr 5

 

Klasa I – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Małgorzata Turska - 2 uczniów.

Klasa II – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Agnieszka Warda - 6 uczniów.

Klasa II – dla dzieci z autyzmem

- wychowawca - Agata  Gudej - 3 uczniów.

Klasa 1-3

- wychowawca - Magdalena  Kret - 4 uczniów.

Klasa 5-8ż

- wychowawca  - Bogusława  Długołęcka - 7 uczniów.

Klasa 4-8

- wychowawca  - Agnieszka  Parol -13 uczniów.

 

Gimnazjum nr 3

Klasa 3 – wychowawca – Rafał  Biernacki - 3 uczniów.

Klasa 3ż – wychowawca – Monika  Zielińska - 5 uczniów.

 

Szkoła Przysposobiająca do Pracy

Klasa 1 PP – wychowawca – Małgorzata Milczarek  - 4 uczniów.

Klasa 2 PP – wychowawca – Małgorzata Romanowska - 5 uczniów.

 

Szkoła Branżowa

Klasa II – wychowawca – Justyna  Oskroba - 7 uczniów.

Klasa III – wychowawca  - Bogdan  Oskroba - 5 uczniów.

 

Nauczanie indywidualne - 1 uczeń.

Indywidualne zajęcie rewalidacyjno – wychowawcze - 6 uczniów.

Wczesne wspomaganie rozwoju - 3 uczniów.

 

Łączna ilość uczniów w ZSS – 85.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK