ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Dyrektor ZSS

 

          

          Pan  Maciej  Lisowski  objął  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Głownie  w  dniu  20 listopada  1998 r.  Od   tego  dnia  w  sposób  ciągły i  niezwykle  rzetelny   dba  o  rozwój  placówki  zapewniając jednocześnie  optymalny i wszechstronny rozwój ucznia o różnych  potrzebach edukacyjnych, a  także  różnych  predyspozycjach  intelektualnych.  Nieustająco wzbogaca bazę dydaktyczno–wychowawczą polepszając i doskonaląc  warunki  nauki  dla  uczniów  i  pracy  dla  wszystkich   pracowników.

          Potwierdzeniem  bardzo dobrej i  najwyższej jakości  pracy  dyrektora jest uzyskiwanie zawsze  najwyższych ocen  pracy  zawodowej  oraz  szereg  otrzymywanych  nagród  (nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty,  nagroda  Starosty Zgierskiego,  nagroda Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole).  

          Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

          Dyrektor Lisowski był inicjatorem powstania Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" w Głownie, w którym pełni funkcję prezesa.

         

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK