Trwa wczytywanie strony ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Organizacja pracy w ZSS w 2017/2018

 

 

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

 


Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim,

umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi  zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak:

niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu czy zespoły genetyczne.

W tym roku objęliśmy także nauką dzieci w normie intelektualnej z autyzmem.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek”

 • Oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

 

Oddział przedszkolny P1  – wychowawca – Bogumiła Janicka

Oddział przedszkolny P2  – wychowawca – Monika Świąder

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 • Zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

ZRW         - wychowawca – Agnieszka  Warda.

Klasa I       - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Wioletta Wolińska.

Klasa I       - dla dzieci z autyzmem  - wychowawca - Agata  Gudej.

Klasa 1-3   - wychowawca - Magdalena  Kret.

Klasa 4-7ż - wychowawca  - Bogusława  Długołęcka.

Klasa 4-7   - wychowawca  - Agnieszka  Parol.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy została utworzona klasa pierwsza dla dzieci autystycznych w normie intelektualnej. Odział liczy troje uczniów, którzy  realizują podstawę programową szkoły ogólnodostępnej.

Przyjęty program wpisuje się w ideę ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną klasą pierwszą Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie. Treści edukacyjne odpowiadają programowi szkoły masowej
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych naszych uczniów.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 2 G    – wychowawca – Rafał  Biernacki.

Klasa 2 Gż  – wychowawca – Monika  Zielińska.

Klasa 3 Gż  – wychowawca – Małgorzata  Milczarek.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 1 PP  – wychowawca – Małgorzata  Romanowska.

Klasa 3 PP  – wychowawca – Sylwia  Rubacha.

 

Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

 

Klasa I   –  wychowawca – Justyna  Oskroba.

Klasa II  –  wychowawca  - Bogdan  Oskroba.

 

W 2014 roku  w naszej palcówce powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Prowadzone jest w niej kształcenie
w zawodach:

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły, natomiast wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają

u pracodawców. Wiodącym zakładem, z którym współpracujemy, jest piekarnia pana Jerzego Gocka w Głownie.

W 2017 roku mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci, zdając egzamin teoretyczny wewnętrzny i praktyczny

zewnętrzny z bardzo dobrymi wynikami. Pozytywne wyniki obu egzaminów pozwoliły im uzyskać tytuł zawodowy

piekarza i cukiernika.

 

Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Planuje ją oraz

realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez

niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę

w szkole ogólnodostępnej.

W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego

wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
do których należą:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,
 • terapia behawioralna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • ergoterapia,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • terapia metodą Biofeedback.

Kadra pedagogiczna 2017/2018

Kadra pedagogiczna 2017/2018

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie
 2. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego
 3. Aneta Chlebna – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 4. Bogusława Długołęcka – nauczyciel przysposobienia do pracy
 5. Anna Dziuda – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 6. Agnieszka Felczyńska – nauczyciel świetlicy
 7. Agata Gudej – nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność
 8. Bogumiła Janicka – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 9. Magdalena Kret – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Adam Kubiak – nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 11. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki
 12. Małgorzata Milczarek – nauczyciel matematyki
 13. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki
 14. Agnieszka Olejniczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 15. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii
 16. Justyna Oskroba – nauczyciel języka polskiego
 17. Agnieszka Parol – pedagog szkolny
 18. Małgorzata Romanowska – psycholog  szkolny
 19. Sylwia Rubacha – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego
 20. Wanda Staniszewska – nauczyciel języka angielskiego
 21. Monika Świąder – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 22. Jolanta Trębska – nauczyciel języka angielskiego
 23. Małgorzata Turska – nauczyciel świetlicy
 24. Agnieszka Warda – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 25. Wioletta Wolińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 26. Marzena Wrońska – nauczyciel religii
 27. Monika Zielińska – nauczyciel techniki
 28. Wioletta Kubiak – nauczyciel biblioteki
 29. Kamila Kina – nauczyciel kształcenia zawodowego
 30. Michał Becherka – nauczyciel fizyki i chemii
 31. Marek Nowacki – nauczyciel muzyki
 32. Anna Bogusz – nauczyciel świetlicy
 33. Elżbieta Krzemińska - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 34. Agata Chabera - Młynarczyk – nauczyciel zajęć indywidualnych
Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK