ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2021/2022

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych 

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przedszkole nr 4 "Szafirek":

 1. Oddział P1 - wych. Wioletta Wolińska, pomoc naucz. Olga Nowak.
 2. Oddział P2 - wych. Aneta Klimczak, pomoc naucz. Martyna Bilska.
 3. Oddział PS 3 - wych. Marlena Seta, pomoc naucz. Sandra Ogrodnik.

Szkoła Podstawowa nr 5:

 1. Klasa 1-2u - wych. Agnieszka Felczyńska, pomoc naucz. Katarzyna Redo.
 2. Klasa 1-3a - wych. Agnieszka Warda.
 3. Klasa 1-3u - wych. Magdalena Kret, pomoc naucz. Anna Bartoszuk.
 4. Klasa 3a - wych. Monika Świąder, pomoc naucz. Marzena Nyczaj.
 5. Klasa 4-5u - wych. Agata Gudej, pomoc naucz. Edyta Szkup.
 6. Klasa 4a - wych. Małgorzata Turska.
 7. Klasa 4-7u - wych. Bogusława Długołęcka.  
 8. Klasa 5-8 - wych. Agnieszka Parol.

Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 2: 

 1. Klasa 1-3P - wych. Michał Becherka.
 2. Klasa 2P - wych. Rafał Biernacki.
 3. Klasa 2-3G - wych. Justyna Oskroba.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. Klasa 1-2 - wych. Monika Zielińska.
 2. Klasa 2-3 - wych. Małgorzata Milczarek.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

 1. Małgorzata Turska
 2. Marek Kubiak

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 3 uczniów.

Nauczanie indywidualne – 3 uczniów.

Nauczanie domowe - 1 uczeń.

 Wczesne wspomaganie rozwoju - 15 uczniów.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2021/2022

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Lisowski Maciej – dyrektor ZSS, nauczyciel wychowania fizycznego.
 2. Becherka Michał – nauczyciel matematyki, fizyki i chemii.
 3. Biernacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Długołęcka Bogusława – nauczycielka techniki oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 5. Felczyńska Agnieszka – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego.
 6. Grabowicz Anna - nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 7. Gudej Agata – nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 8. Klimczak Aneta - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 9. Kret Magdalena – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 10. Kubiak Marek – nauczyciel Zespołu rewalidacyjno-wychowawczego.
 11. Kubiak Wioletta – bibliotekarka, nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 12. Kwiatkowski Miron - nauczyciel-wychowawca świetlicy i przedmiotów zawodowych teoretycznych.
 13. Latosiewicz Kamil – nauczyciel muzyki, podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i terapii biofeedback.
 14. Milczarek Małgorzata – nauczycielka matematyki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 15. Milczarek-Ratajczyk Jolanta - nauczycielka edukacji przedszkolnej oraz zajęcia rewalidacyjne usprawniające komunikowanie i sprawność manualną. 
 16. Młynarczyk Dariusz – nauczyciel plastyki.
 17. Olejniczak Agnieszka - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii integracji sensorycznej.
 18. Oskroba Bogdan – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i przysposobienia do pracy.
 19. Oskroba Justyna – nauczycielka języka polskiego, geografii, przyrody i biologii.
 20. Parol Agnieszka – pedagog szkolny oraz terapia metodą Tomatisa.
 21. Pach Magdalena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 22. Piszczyńka Ewa – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 23. Romanowska Małgorzata – psycholog szkolny, nauczycielka terapii logopedycznej i metodą Tomatisa.
 24. Rubacha Sylwia – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy oraz wychowania fizycznego.
 25. Seta Marlena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 26. Świąder Monika – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wczesnego wspomagania rozwoju.
 27. Trębska Jolanta – nauczycielka języka angielskiego.
 28. Turska Małgorzata - nauczycielka Zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, edukacja przedszkolna oraz indywidualne zajęcia rew.-wych.
 29. Warda Agnieszka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 30. Wolińska Wioletta - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 31. Wrońska Marzena – nauczycielka religii.
 32. Zielińska Monika – funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy oraz wychowania do życia w rodzinie.

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych
w roku szkolnym 2020/2021

 

Przedszkole nr 4 "Szafirek":

 1. Oddział P1 - wych. Marlena Seta, pomoc naucz. Agnieszka Zajączkowska.
 2. Oddział P2 - wych. Wioletta Wolińska, pomoc naucz. Olga Nowak.
 3. Oddział P3 - wych. Aneta Klimczak, pomoc naucz. Martyna Bilska.

 

Szkoła Podstawowa nr 5:

 1. Klasa 1-2an - wych. Monika Świąder, pomoc naucz. Marzena Nyczaj.
 2. Klasa 1-3u - wych. Agata Gudej, pomoc naucz. E. Szkup.
 3. Klasa 2-3an - wych. Agnieszka Warda.
 4. Klasa 1-2-3ż - wych. Magdalena Kret, pomoc naucz. Anna Bartoszuk.
 5. Klasa 5-8ż - wych. Bogusława Długołęcka, pomoc naucz. Monika Grzelak.
 6. Klasa 5ża - wych. Agnieszka Felczyńska.
 7. Klasa 4-8 - wych. Michał Becherka.

Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 2: 

 1. Klasa 1-2P- wych. Rafał Biernacki.
 2. Klasa 2G - wych. Justyna Oskroba.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. Klasa 1-2 - wych. Miron Kwiatkowski.
 2. Klasa 2 - wych. Małgorzata Milczarek.
 3. Klasa 3 - wych. Małgorzata Romanowska.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 4 uczniów.

Nauczanie indywidualne – 2 uczniów.

 Wczesne wspomaganie rozwoju - 15 uczniów.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2020/2021

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Lisowski Maciej – dyrektor ZSS, nauczyciel wychowania fizycznego.
 2. Becherka Michał – nauczyciel fizyki i chemii.
 3. Biernacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Długołęcka Bogusława – nauczycielka techniki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 5. Dziuda Marta – nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 6. Felczyńska Agnieszka – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego.
 7. Florczak Katarzyna - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 8. Grabowicz Anna - nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 9. Gudej Agata – nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 10. Klimczak Aneta - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 11. Kret Magdalena – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 12. Kubiak Marek – nauczyciel przysposobienia do pracy.
 13. Kubiak Wioletta – bibliotekarka, nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 14. Kwiatkowski Miron - nauczyciel-wychowawca świetlicy i przysposobienia do pracy.
 15. Latosiewicz Kamil – nauczyciel muzyki, podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i terapii biofeedback.
 16. Milczarek Małgorzata – nauczycielka matematyki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 17. Milczarek-Ratajczyk Jolanta - nauczycielka edukacji przedszkolnej, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 18. Młynarczyk Dariusz – nauczyciel plastyki.
 19. Olejniczak Agnieszka - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii integracji sensorycznej.
 20. Oskroba Bogdan – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i przysposobienia do pracy.
 21. Oskroba Justyna – nauczycielka języka polskiego, matematyki, geografii, przyrody, biologii oraz wychowania do życia w rodzinie.
 22. Parol Agnieszka – pedagog szkolny.
 23. Piszczyńka Ewa – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 24. Romanowska Małgorzata – psycholog szkolny, nauczycielka terapii logopedycznej i przysposobienia do pracy.
 25. Rubacha Sylwia – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego oraz wychowania fizycznego.
 26. Seta Marlena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 27. Świąder Monika – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wczesnego wspomagania rozwoju.
 28. Trębska Jolanta – nauczycielka języka angielskiego.
 29. Warda Agnieszka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 30. Wolińska Wioletta - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 31. Wrońska Marzena – nauczycielka religii i przysposobienia do pracy.
 32. Zielińska Monika – urlop dla poratowania zdrowia.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor ZSS w Głownie.
 2. Michał Becherka – nauczyciel fizyki i chemii.
 3. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Bogusława Długołęcka – nauczycielka techniki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 5. Anna Dziuda - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 6. Marta Dziuda – nauczycielka języka polskiego.
 7. Agnieszka Felczyńska – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego.
 8. Katarzyna Florczak - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 9. Anna Grabowicz - nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 10. Agata Gudej – nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 11. Aneta Klimczak - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 12. Magdalena Kret – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 13. Marek Kubiak – nauczyciel przysposobienia do pracy.
 14. Wioletta Kubiak – bibliotekarka, nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 15. Miron Kwiatkowski - nauczyciel-wychowawca świetlicy i przysposobienia do pracy.
 16. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki, podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i terapii biofeedback.
 17. Małgorzata Milczarek – nauczycielka matematyki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 18. Jolanta Milczarek-Ratajczyk - nauczycielka edukacji przedszkolnej, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 19. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki.
 20. Agnieszka Olejniczak - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, terapii integracji sensorycznej.
 21. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii, przysposobienia do pracy, informatyki i wiedzy o społeczeństwie.
 22. Justyna Oskroba – nauczycielka matematyki, geografii i biologii.
 23. Pach Magdalena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 24. Agnieszka Parol – pedagog szkolny.
 25. Ewa Piszczyńka – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 26. Małgorzata Romanowska – psycholog szkolny, nauczycielka terapii logopedycznej i przysposobienia do pracy.
 27. Sylwia Rubacha – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego oraz wychowania fizycznego.
 28. Monika Świąder – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wczesnego wspomagania rozwoju.
 29. Jolanta Trębska – nauczycielka języka angielskiego.
 30. Agnieszka Warda – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 31. Wioletta Wolińska - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 32. Marzena Wrońska – nauczycielka religii i przysposobienia do pracy.
 33. Monika Zielińska – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, wychowania do życia w rodzinie.

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych
w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedszkole nr 4 "Szafirek":

 1. Oddział P1 - wych. Magdalena Pach, pomoc naucz. Agnieszka Zajączkowska.
 2. Oddział P2 - wych. Wioletta Wolińska, pomoc naucz. Olga Nowak.
 3. Oddział P3 - wych. Aneta Klimczak, pomoc naucz. Martyna Bilska.

 

Szkoła Podstawowa nr 5:

 1. Klasa 1-2a - wych. Monika Świąder, pomoc naucz. Marzena Nyczaj.
 2. Klasa 1-3u - wych. Agata Gudej, pomoc naucz. Halina Kotus.
 3. Klasa 1-2-3a - wych. Agnieszka Warda.
 4. Klasa 1-2-3u - wych. Magdalena Kret, pomoc naucz. Anna Bartoszuk.
 5. Klasa 4-8u - wych. Bogusława Długołęcka, pomoc naucz. Monika Grzelak.
 6. Klasa 4-5u - wych. Agnieszka Felczyńska.
 7. Klasa 4-6 - wych. Agnieszka Parol.
 8. Klasa 7-8 - wych. Rafał Biernacki.

 

Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 2: 

 1. Klasa 1P - wych. Sylwia Rubacha.
 2. Klasa 1-3 - wych. Justyna Oskroba.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. Klasa 1 - wych. Monika Zielińska.
 2. Klasa 2 - wych. Małgorzata Milczarek.
 3. Klasa 3 - wych. Małgorzata Romanowska.

 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 5 uczniów.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju - 14 uczniów.

Audycja muzyczna

 

Spotkanie z muzyką amerykańską

 

 

Dnia 24.09.2015 r. przyjechali do nas muzycy,

 

którzy zaprezentowali utwory z Ameryki Południowej.

 

Mieliśmy okazję śpiewać oraz grać na różnych

 

instrumentach, których wcześniej nie znaliśmy.

 

Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzątanie świata 2013

Sprzątanie świata

 

W piątek, 20 września, jak co roku, sprzątaliśmy świat wokół nas.

Z roku na rok sytuacja trochę się poprawia, niestety nadal w

pobliskim lesie znajdują się sterty śmieci. Śmieci, które same do lasu

nie poszły, a zostawiliśmy je tam, my sami i nasi bliscy.

Może te worki pełne śmieci wynoszone z lasu przez dzieci każą nam

się zastanowić nad tym problemem i zmienić swoje postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy obsługi szkoły 2012/2013

Pracownicy obsługi stanowią zgraną

i dobrze rozumiejącą się ekipę, której na

sercu leży dobro uczniów i szkoły.

Oto oni:

 

 

Adamczewska Jadwiga - pomoc nauczyciela.

Bartoszuk Anna - intendentka.

Becherka Józef - konserwator.

Kantorski Andrzej - kierowca.

Nowak Aleksandra - pomoc nauczyciela.

Pawlak Danuta - kucharka.

Sobierajska Jadwiga - woźna.

Wojcieszek Elżbieta - sprzątaczka.

Żak Małgorzata - specjalista ds. administracyjnych.

 

 

Pielęgniarką szkolną jest Mirosława Kowalczyk.

 

Kadra pedagogiczna ZSS 2013/2014

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Nauczyciele pracujący w latach minionych

 

 1. Brzeska Agnieszka

 2. Brzeska Anna Maria

 3. Brzozowska Edyta

 4. Dałek Mieczysława

 5. Dobrowolska Sandra

 6. Dziuda Marta

 7. Frodyma Krystyna

 8. Gajek Marianna

 9. Gładoch Genowefa

 10. Heinze Maria

 11. Jankowska Barbara

 12. Jasiński Sylwester

 13. Kolos Anna

 14. Kopania Włodzimierz

 15. Kosiorek Andrzej

 16. Kotulska Anna

 17. Krzemińska Elżbieta

 18. Kujawska-Podgórska Krystyna

 19. Kwiatkowski Miron

 20. Marszałek Janina

 21. Martofel Barbara

 22. Olejniczak Agnieszka

 23. Pawlak Anna

 24. Rajpold Małgorzata

 25. s. Rosińska Justyna

 26. Soliński Jerzy

 27. Stępień Monika

 28. Stopczyński Sławomir

 29. Szulc Wiesław

 30. Wesołowska Marzena

 31. Wojciech Brzeski

 32. Wójcikowska Krystyna

 33. Zwolińska Anna

 

 

 

Nauczyciele pracujący obecnie

 

 1. Biernacki Rafał

 2. Długołęcka Bogusława

 3. Janicka Bogumiła

 4. Kret Magdalena

 5. Kubiak Adam

 6. Lisowski Maciej

 7. Milczarek Małgorzata

 8. Młynarczyk Dariusz

 9. Moszczyńska Małgorzata

 10. Ogłoza Aleksandra

 11. Oskroba Bogdan

 12. Oskroba Justyna

 13. Parol Agnieszka

 14. Romanowska Małgorzata

 15. Rubacha Sylwia

 16. Staniszewska Wanda

 17. Świąder Monika

 18. Warda Agnieszka

 19. Wrońska Marzena

 20. Zielińska Monika

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

 

Pracujący w latach minionych:

 

 1. Adamczewska Jadwiga

 2. Brożek Maria

 3. Bursiak Stanisław

 4. Fedorova-Adamchevskaya Marina

 5. Florczak Władysława

 6. Gugnacka Teresa

 7. Kierus Marek

 8. Krzemińska Eufemia

 9. Michalak Henryk

 10. Milczarek Teresa

 11. Pawłowicz Józef

 12. Redo Cecylia

 13. Roza Stanisława

 14. Rudzińska Henryka

 15. Szadkowska Teresa

 16. Szremski Bartłomiej

 17. Urbanek Teresa

 18. Wesołowska Marzena

 

 

Pracujący obecnie:

 

 1. Bartoszuk Anna

 2. Becherka Józef

 3. Brzezińska-Gudej Agata

 4. Kantorski Andrzej

 5. Mroczek Maria

 6. Nowak Olga

 7. Pawlak Danuta

 8. Sobierajska Jadwiga

 9. Wojcieszek Elżbieta

 10. Żak Małgorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTORZY

 

 

 • Krystyna Kujawska-Podgórska (1967-1980)

 

 

 

 • Eugeniusz Przybyszewski (1980-1982)

 

 

 • Jolanta Dąbrowska (1982-1990)

 

 

 • Wojciech Brzeski (1990-1998)

 

 

 

 • Maciej Lisowski (od 1998)

 

Opr. praca zbiorowa nauczycieli
Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

Kadra pedagogiczna ZSS 2012/2013

Kadra pedagogiczna ZSS

 

w roku szkolnym 2012/2013

 

W Zespole Szkół Specjalanych zatrudnionych jest 22 nauczycieli.
to pedagodzy o najwyższych kwalifikacjach. Oprócz studiów kierunkowych mają ukończone studia z  oligofrenopedagogiki lub inne studia dające uprawnienia do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, są to:

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko.

Stopień awansu.

 

 

Specjalność.

 1Lisowski Maciej


Dyrektor.

Nauczyciel dyplomowany.

 


Wychowanie fizyczne, fizjoterapia, oligofrenopedagogika, zarządzanie i marketing.


 
2Biernacki RafałKontraktowy.


Pedagogika kultury
fizycznej i zdrowotnej. 

 

 
3


Brzeska Agnieszka 


Dyplomowany. 


Oligofrenopedagogika, historia. 

 

 


Długołęcka Bogusława


Mianowany. 


Surdopedagogika, oligofrenopedagogika.
 


 5


Janicka Bogumiła 


Mianowany. 


Pedagogika specjalna, logopedia. 

 


 6


Kret Magdalena 


Mianowany. 


Oligofrenopedagogika. 

 


  7 


Kubiak Adam 


Dyplomowany. 


Wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika. 

 

 

 

 


 

 

 

Milczarek Małgorzata 

 

Mianowany. 

 

Matematyka z elementami informatyki, oligofrenopedagogika. 

 


Młynarczyk Dariusz
Mianowany. 


Wychowanie plastyczne, oligofrenopedagogika. 


10

Moszczyńska Małgorzata

Kontraktowy.


Pedagogika rewalidacyjna.11


Ogłoza Aleksandra

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, informatyka.


12


Oskroba Bogdan

Dyplomowany.

Historia, wos, oligofrenopedagogika.

13

Oskroba Justyna
Mianowany.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie.14


Parol Agnieszka

Mianowany.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.


15


Romanowska Małgorzata

Dyplomowany.

Psychologia, logopedia.


16


Rubacha Sylwia

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, resocjalizacja.


17


Staniszewska Wanda

Mianowany.

Filologia angielska, pedagogika nauczania początkowego.


18


Świąder Monika

Kontraktowy.

Oligofrenopedagogika, teologia. 


19

 
Warda Agnieszka
Kontraktowy. 
Edukacja specjalna. 
 

20 

Wesołowska Marzena  Mianowany.  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. 
 

21

 
Wrońska Marzena  Mianowany.  Teologia ogólna, oligofrenopedagogika. 
 

22

 
Zielińska Monika  Mianowany.  Pedagogika rewalidacyjna. 

 

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata
 
 
          16 września pod okiem nauczycieli i wychowawców uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Wyposażeni w worki do segregacji śmieci, jednorazowe rękawiczki i masę zapału udaliśmy się do pobliskiego lasu w celu zbierania śmieci i innych porzuconych odpadów. Działania jednak nie ograniczyły się tylko do lasu, nie zapomnieliśmy również o terenie otaczającym szkołę. Zebraliśmy prawie pełny kontener posegregowanych śmieci (szkło, plastik oraz pozostałe odpadki). Trochę zmęczeni, ale zadowoleni, że przyczyniliśmy się by spacery po naszym mieście stały się jeszcze przyjemniejsze, wróciliśmy do szkoły na dalsze zajęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata
 
 
          16 września pod okiem nauczycieli i wychowawców uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Wyposażeni w worki do segregacji śmieci, jednorazowe rękawiczki i masę zapału udaliśmy się do pobliskiego lasu w celu zbierania śmieci i innych porzuconych odpadów. Działania jednak nie ograniczyły się tylko do lasu, nie zapomnieliśmy również o terenie otaczającym szkołę. Zebraliśmy prawie pełny kontener posegregowanych śmieci (szkło, plastik oraz pozostałe odpadki). Trochę zmęczeni, ale zadowoleni, że przyczyniliśmy się by spacery po naszym mieście stały się jeszcze przyjemniejsze, wróciliśmy do szkoły na dalsze zajęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram planowanych imprez i uroczystości szkolnych na rok szk. 2011/2012

 

Harmonogram planowanych imprez

 

i uroczystości szkolnych w roku szk. 2011/2012

 

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. Obchody 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 3. Akcja "Sprzątanie świata".
 4. Dzień Edukacji Narodowej.
 5. Jesienna impreza plenerowa.
 6. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Głowna.
 7. Festiwal Pieśni Patriotycznej.
 8. Andrzejki.
 9. Mikołajki.
 10. Wigilia szkolna.
 11. Bal karnawałowy.
 12. Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym.
 13. Walentynki.
 14. Pierwszy Dzień Wiosny.
 15. Wielkanoc.
 16. Dzień Dobroczynności - impreza propagująca zdrowy styl życia pod patronatem firmy Sandoz.
 17. Dzień Rodziny.
 18. Dzień Dziecka.
 19. Aukcja Twórczości Plastycznej.
 20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Prace remontowe wykonane podczas wakacji

Remonty wykonane w naszej szkole przed rozpoczęciem roku szkolengo 2011/2012

 

W czasie wakacji wykonano w naszej szkole następujące prace:

 1. Remont dachu - termomodernizacja.

 2. Remont samochodu szkolnego.

 3. Remont kuchni węglowej (wymiana ruszt i blatów żeliwnych).

 4. Malowanie korytarza na parterze i klatek schodowych.

 5. Wymiana lamp w sali nr 3 i malowanie sufitu i ścian w tej sali.

 6. Wymiana drzwi i malowanie pomieszczenia socjalnego i klatki schodowej w pionie żywienia.

 7. Prace porządkowe na terenie szkoły - mycie okien, ścian, podłóg i pranie firan.

 8. Naprawa termy w sali nr 22.

 9. Porządkowanie terenu wokół szkoły.

Głowno wczoraj i dziś

 

 

Głowno wczoraj i dziś

 

 

RYS HISTORYCZNY

 

W przekazach źródłowych nazwa miejscowości pojawiła się w trzeciej dekadzie XV wieku. 

Tereny te były jednak zamieszkałe dużo wcześniej, o czym świadczą prowadzone wielokrotnie

prace wykopaliskowe w miejscowościach: Osiny, Głowno i Władysławów. Na podstawie badań

archeologicznych możemy stwierdzić, że początki osadnictwa w okolicach Głowna sięgają

czasów prehistorycznych (około 8 tys. lat p.n.e.). Zapisy z początku XV wieku podają,

że Głowno leżało na starym szlaku handlowym.

W 1427 roku, w wyniku starań ówczesnego właściciela dóbr Jakuba z Głowna,

podczaszego sochaczewskiego, książę Ziemowit Mazowiecki

przeniósł osadę na prawo miejskie chełmińskie.

Mieszkańcy otrzymali wówczas szereg przywilejów gwarantujących szybki rozwój miasta.

Tragiczny dla naszego miasta okazał się wiek XVII. Najazd Szwedów dokonał spustoszenia,

grabieży i niemal całkowitego zniszczenia miasta. W 1676 roku w Głownie pozostało zaledwie

64 mieszkańców. W sto lat później, bo w 1777 r. miasto liczyło ponad 300 mieszkańców.

Od 1793 r. Głowno znajdowało się w zaborze pruskim, od 1807 roku Księstwie Warszawskim,

od 1815 r. w Królestwie Polskim. W końcu XIX wieku liczba mieszkańców wzrosła do 1620 osób.

Po upadku powstania styczniowego, w którym czynny udział brali mieszkańcy miasta, w ramach

represji popowstaniowych, Głownu odebrano prawa miejskie w 1869 roku.

Głowno otrzymało połączenie kolejowe w 1903 roku, z Warszawą i Łodzią, dzięki czemu

na początku XX w. powstały w mieście zalążki przemysłu. Przed wybuchem I wojny

światowej Głowno liczył 3164 mieszkańców. Podczas I wojny światowej miasto zostało

poważnie zniszczone przez ostrzał artyleryjski. W 1925 r. Głowno odzyskało prawa

miejskie. W okresie międzywojennym miasto znane było jako miejscowość wypoczynkowa,

zwłaszcza dla mieszkańców Łodzi. Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r.

w okolicy Głowna doszło do ciężkich walk polskich oddziałów z armią niemiecką.

W maju 1940 r. Niemcy utworzyli w Głownie getto, w którym zgromadzono ponad 5,6 tys.

Żydów z Głowna i innych miast regionu łódzkiego. W marcu 1941 r. getto zostało zlikwidowane,

a wszystkich jego mieszkańców wywieziono do getta w Warszawie. W okolicy Głowna działała

polska partyzantka. W styczniu 1945 r. Głowno zajęła armia sowiecka. Po II wojnie światowej

nastąpił szybki rozwój miasta jako ośrodka przemysłu maszynowego (m. in.: Wojskowe Zakłady

Motoryzacyjne nr 3, Fabryka Szlifierek "Ponar" Łódź (obecnie FAS Głowno), Wytwórnia

Urządzeń Technicznych WUTECH, Wytwórnia Urządzeń Rolniczych "Chojaczki" (Zakłady

Budowy Urządzeń Spalających). Obecnie w Głownie funkcjonują głównie zakłady gorseciarskie,

tekstylne i bieliźniarskie (m. in.: Gorseciarska Spółdzielnia Pracy "Głowno", firma Alles oraz

wiele mniejszych firm). W Głownie znajduje się, jedyna w województwie łódzkim, stocznia

jachtów pełnomorskich JanMor.

Herb Głowna przedstawia w polu czerwonym głowę Jana Chrzciciela na złotej misie.

Po raz pierwszy wystąpił na pieczęci miejskiej w XVI wieku, następnie zapomniany powrócił

po II wojnie światowej. Najprawdopodobniej jest to tzw. „herb mówiący”, czyli nawiązujący

do istniejącej już nazwy miasta.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE

 

Głowno liczy 15 320 mieszkańców i należy do miast szczególnie atrakcyjnych pod względem krajobrazowym w województwie łódzkim. Miasto zajmuje powierzchnię 1 984 ha, w tym: jeziora i rzeki 54,35 ha, lasy 608 ha, użytki rolne 631 ha, grunty zurbanizowane 684,65 ha, nieużytki 6 ha.
W Głownie działa jedna linia autobusowa komunikacji miejskiej obsługiwana przez Miejski Zakład Komunalny. Dojechać do Głowna można z Łodzi, Łowicza, Zgierza autobusami lub mikrobusami PKS oraz mikrobusami prywatnych przewoźników. Główny przystanek autobusowy PKS mieści się w centrum miasta przy pl. Wolności. Przez miasto przechodzi linia kolejowa Łowicz – Łódź Kaliska, której modernizację rozpoczęto w 2011 r.

MIESZKAŃCY I KULTURA, KTÓRĄ TWORZĄ

W życiu kulturalnym Głowna najważniejszą rolę odgrywają trzy ośrodki: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna (działalność Towarzystwa jest w fazie zaniku, nawet Muzeum Regionalne, które było pod opieką Towarzystwa przestało istnieć). Przy wsparciu władz samorządowych miasta MOK prowadzi działalność kulturalno – oświatową.

MOK powołany został do życia z dniem 1 stycznia 1989 r. Do tej pory funkcjonowało tam wiele różnych zespołów muzycznych, z których największe tradycje posiada Orkiestra Dęta. Uświetnia ona swymi występami różne publiczne imprezy organizowane w mieście. Popularnością cieszy się również Zespół Śpiewaczy „Czeremcha”, założony w drugiej połowie lat 80. Znaczące sukcesy odnosi Zespół Tańca Współczesnego „Gold”. W MOK prowadzona jest nauka gry na różnych instrumentach muzycznych, zajęcia plastyczne, teatralne oraz działają tam zespoły tańca towarzyskiego. Odbywają się również seanse kinowe dla dzieci i młodzieży. Ośrodek kultywuje też tradycje ludowe: organizuje Wieczory Świętojańskie, Święto Wiosny, zaś zimą wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – kuligi. Jest też współorganizatorem wielu imprez plenerowych.

Kolejną ważną placówką na mapie kulturalnej Głowna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Jest to samorządowa instytucja kulturalna. Od 1991 r. funkcjonuje w budynku przy ul. Kopernika 37. Jej księgozbiór liczy obecnie ok. 27 tys. woluminów. Placówka ta gromadzi i udostępnia literaturę dla dzieci i młodzieży, literaturę piękną dla dorosłych oraz popularnonaukową. Od 2004 r. zaczęła tam działać czytelnia internetowa. W 2007 r. w bibliotece rozpoczęto pracę nad tworzeniem komputerowego katalogu zbiorów bibliotecznych. Poza tym prowadzi ona różne formy popularyzacji czytelnictwa (prezentacje nowości wydawniczych, wystawy tematyczne, okolicznościowe), organizuje lekcje biblioteczne, pogadanki, spotkania autorskie.

Wielce zasłużoną dla miasta instytucją jest, a raczej było Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna, które 8 września 2005 r. obchodziło jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji zorganizowana została okolicznościowa wystawa dokumentująca dorobek artystyczny działaczy i sympatyków stowarzyszenia.
Ważną placówką kulturalną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna jest (było) Muzeum Miasta Głowna. Posiada ono obecnie 4 działy: archeologiczny, historyczny, etnograficzny oraz salę poświęconą prof. Romualdowi Adamowi Cebertowiczowi. Przy muzeum prowadzone są pracownie ceramiczna i plastyczna oraz galeria prac wykonanych przez dzieci i młodzież. W okresie ponad 30-tu lat działalności tej instytucji, oprócz stałych ekspozycji, zorganizowano w nim blisko sto wystaw czasowych o różnej tematyce. Niestety muzeum już nie istnieje, a na pytanie gdzie podziały się eksponaty w nim zgromadzone, nikt nie umie, albo nie chce odpowoedzieć. Co kilka lat Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna organizowało zjazdy koleżeńskie mieszkańców Głowna, uczestników tajnego nauczania z czasów okupacji hitlerowskiej.

W życiu kulturalnym miasta zwracają uwagę także inne cykliczne imprezy o charakterze kulturalno – rozrywkowym. Wśród nich bogate tradycje mają Dni Głowna.

PRZYRODA

Wyniesienie terenu Głowna wynosi od 119,3 m n.p.m. do 145,9 m n.p.m. na północnym skraju wysoczyzny łódzko – piotrkowskiej. Otaczają go lasy sosnowe z domieszką brzozy, a miejscami jodły – pozostałość borów pokrywających niegdyś ziemię łódzką. Na niższych terenach występuje olcha. W leśnej części Głowna najbardziej wysuniętej na północ leży rezerwat „Zabrzeźnia” z placówką jodły pospolitej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 27,6 ha. Na północnej rubieży geograficznego zasięgu rezerwatu rosną takie drzewa jak: jodła, buk. Głównym przedmiotem ochrony jest las jodłowy.
Położenie Głowna w dolinie trzech rzek w otoczeniu lasów sprawia, że wokół występuje niepowtarzalny mikroklimat. Duże zbiorniki wodne w samym sercu miasta ściągają plażowiczów i wędkarzy z całego regionu, a zwłaszcza z aglomeracji łódzkiej. Przed wojną miejscowość nasza zyskała sławę kurortu uzdrowiskowego ze względu na swoje niepowtarzalne właściwości klimatyczne. Tutejszy mikroklimat oraz spokojna atmosfera pozwalają odpocząć od szybkiego tempa dzisiejszego życia.


PERSPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU


W Głownie zarejestrowanych jest 1 188 podmiotów gospodarczych, z których bardzo dynamicznie rozwija się przemysł rolno – spożywczy, gorseciarski, maszynowy i cukierniczy. Są to branże gospodarki, które stały się w ostatnich latach swoistą wizytówką miasta. Znajduje się tu także jedyna w centralnej Polsce stocznia jachtowa „Janmor”.
Głowno obecnie realizuje trzy projekty finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013:

 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzenie nawierzchni w Mieście Głownie”;
 • „Poprawa dostępności komunikacyjnej zachodniej części miasta Głowna”;
 • „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach”;

Realizacja tych inwestycji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju miasta, poprawi się stan środowiska naturalnego, warunki życia mieszkańców oraz jego skomunikowanie. Korzystne położenie miasta oraz przyjazne podejście do inwestorów sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości w Głownie.

 

TURYSTYKA

Główną atrakcją turystyczną dla odwiedzających Głowno jest zbiornik wodny – zalew „Mrożyczka”. Nad jeziorem każda z wypoczywających osób znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji są łodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne, kąpieliska, skatepark, duży plac zabaw dla dzieci oraz piaszczysta plaża z boiskami do siatkówki plażowej i koszykówki. W sezonie letnim organizowane są tam imprezy plenerowe i sportowe m. in.: Dni Głowna, „Mroga Trophy”, Otwarte Mistrzostwa Głowna – „Strong Man”. W 2006 roku odbyły się Mistrzostwa Europy Pływających Modeli Redukcyjnych.
Co roku Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna organizuje (to już przeszłość) „Muzyczne lato” – cykl letnich koncertów przeznaczonych zarówno dla melomanów klasyki jak i młodzieży.
Występują w Głownie zabytki o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Prawną ochroną konserwatorską objęty został układ urbanistyczny centrum miasta powstały w XIX w. oraz pojedyncze obiekty architektury, zieleni i historyczne założenia parkowe wpisane do ewidencji zabytków.

Zabytki i pamiątki historii Głowna:

Układ urbanistyczny centrum miasta (prawnie chroniony), powstały w XIX wieku jako regulacja średniowiecznego układu lokacyjnego miasta.

Kamieniczki na Placu Wolności z przełomu XIX i XX wieku.

Karczma Ostatni Grosz – drewniana, wybudowana w 1740 roku przy ul. Łowickiej, później przebudowana. Prawdopodobnie najstarszy zachowany budynek w Głownie. (Obecnie w ruinie, drewniane elementy elewacji zostały usunięte)).

Zespół dworsko-parkowy "Zabrzeźnia" – dworek wybudował w 1840 roku Wincenty Matuszewski, herbu Topór. Później należał m.in. do Stanisława Michalskiego, herbu Łodzia oraz hrabiny Aleksandry Komorowskiej. Obecnie siedziba Rady Miejskiej i Urzędu Stanu Cywilnego.

Pałacyk Jabłońskich, zbudowany w latach 1905-1906 przez Władysława Jabłońskiego przy ul. Łowickiej. Był siedzibą Muzeum Regionalnego w Głownie. Obecnie przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dworzec kolejowy PKP wzniesiony w 1903 roku na trasie Kolei Warszawsko-Kaliskiej.

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła – budowany w latach 1922-1930, jako odbudowa po zniszczeniach I wojny światowej. Zaprojektowany w formie rotundy, wewnątrz freski (najstarsze z okresu II wojny światowej).

Cmentarz parafialny, należący do parafii pw. św. Jakuba Apostoła, położony przy ul. Henryka Rynkowskiego (daw. Cmentarna) i Łowickiej. Najstarsze nagrobki z II poł. XIX wieku.

Kościół parafialny w Głownie-Osinach pw. św. Barbary, wzniesiony w latach 1928-1930.

Zakłady "Norblin, bracia Buch i Werner" w dzielnicy Osiny – zespół budynków fabrycznych wzniesionych ok. 1924 roku w miejscu odlewni metali kolorowych. Później Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 3. Obecnie tereny zakładu zajmuje wiele mniejszych firm.

Szkoła Podstawowa nr 1 wzniesiona w 1930 roku, w stylu modernistycznym. Później rozbudowana. Powstała na terenie podarowanym miastu przez hrabinę Aleksandrę Komorowską. Projekt wykonał ówczesny kierownik szkoły: inżynier Henryk Rynkowski.

Młyn na Pile – młyn przy ul. Łódzkiej, przy zalewie na rzece Mrożycy. Młyn istnieje od XIX wieku, wciąż działa.

Drewniane wille z przełomu XIX i XX wieku.

Dąb Wolności – pomnik przyrody, prawem chroniony. Dąb posadzony 11 listopada 1928 na Placu Wolności, w dziesiątą rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Grodzisko w widłach rzeki Mrogi i Mrożycy.

 


Kościoły


Większość mieszkańców Głowna stanowią katolicy. Na terenie miasta działalność 
duszpasterską prowadzi także placówka zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi oraz Świadkowie Jehowy. 

Głowno należy do diecezji łowickiej i na terenie miasta działają 3 parafie rzymskokatolickie należące do dekanatu Głowno z siedzibą w Domaniewicach. Są to: parafia św. Barbary, parafia św. Maksymiliana i parafia św. Jakuba Apostoła.

 

Trasy rowerowe w okolicach Głowna:

 • Szlak rowerowy dookoła Głowna – „Głowieńska Ósemka” (30 km). - Trasa ta została opracowana z myślą o wszystkich rowerzystach: małych i dużych, zaawansowanych i początkujących, tych co lubią długie rozbudowane wycieczki i tych, którzy preferują krótkie rodzinne wypady. Znajdzie się coś dla miłośników lasów, wody, podjazdów i zjazdów, jak również dla tych, co wolą otwarte i płaskie przestrzenie pól i łąk. Będą drogi asfaltowe, szutrowe, piaszczyste, utwardzone, proste i kręte. Będzie wszystko to, co czyni Głowno atrakcyjną miejscowością z bardzo różnorodnym krajobrazem i piękną przyrodą;
 • Szlak „Młynów Nadmrożańskich” (32 km+24 km) - jest on w całości dedykowany Mrodze, rzece której dolina wraz z całym swym bogactwem przyrodniczym i kulturowym napawa dumą i zachwytem gospodarzy głowieńskich okolic i odwiedzających ją gości. Został zaprojektowany, z myślą o tych cyklistach, którzy w dość krótkim czasie chcieliby poznać pełnię różnorodności krajobrazowej okolic Głowna;
 • „Bezkrwawe łowy nad Okrętem i Rydwanem” (43 km) - Wycieczka ta to przede wszystkim raj dla rowerzystów i jednocześnie amatorów fotografii, którzy pasjonują się fotografią przyrody, bowiem stawy Okręt i Rydwan to jedna z większych ostoja ptaków w Centralnej Polsce, a jednocześnie dwa największe w tej części Polski stawy rybne;
 • Odpoczynek na „Kowalikach” (18 km) - Kolejna trasa dla pasjonatów rowerów i obcowania z przyrodą, która prowadzi w najbliższe okolice Głowna. Niedaleko centrum miasta, schowane w leśnych ostępach znajdują się dwa nieduże jeziora. Szum drzew, zapach lasu, możliwość podglądania życia mieszkańców tych zbiorników oraz poczucie spokoju, to niewątpliwe zalety tych miejsc, zaś tworzące się tuż przy ścieżkach rozlewiska wodne wprowadzają pewien rodzaj tajemniczości i niedostępności terenów;
 • „Wzdłuż Mrogi i Mrożycy” (7 km) - Ta trasa pozwoli nieco poznać Miasto Głowno. Prowadzi ona przez urocze wodne zakątki znajdujące się w jego granicach, zalew, fragment rzeki Mrogi oraz najpiękniejszy odcinek rzeki Mrożycy. Trasa jest bardzo przyjemna, miejscami trudna, ale za to krótka i pozwalająca nawiązać do szlaku „Głowieńska Ósemka” i kontynuować dalej podróż;

(ze strony www.glowno.pl)

 

 

 

Postacie związane z Głownem:

 

Osobom najbardziej zasłużonym dla Głowna Rada Miasta nadaje tytuł:Honorowy Obywatel Miasta Głowna
lub  Zasłużony dla Miasta Głowna.


Tytuły te nadawane są zarówno za życia, jak i pośmiertnie.
Honorowi Obywatele Miasta Głowna:
 
 • ks. Stanisław Banach,
 • gen. Tadeusz Bór-Komorowski – 2004,
 • Zbigniew Bródka - 2014,
 • Ryszard Brylski – 2007,
 • Romuald Adam Cebertowicz - 2003,
 • Elżbieta Dzikowska - 2011,
 • Wiesław Garboliński - 2007,
 • Papież Jan Paweł II - 2004,
 • Andrzej Janowski - 2006,
 • Klaus Leutner - 2014,
 • ks. bp. Alojzy Orszulik - 2011,
 • Peter Ramisch,
 • Krzysztof Zuchora.

  

Zasłużeni dla Miasta Głowna:

 

 • Dariusz Baranowski - 2004,
 • Mieczysław Dylik - 2004,
 • ks. Franciszek Gwoździcki - 2004,
 • Maria Jakiel,
 • Tadeusz Kittel - 2013,
 • Zofia Janina Kittel - 2011,
 • Hrabina Aleksandra Komorowska – 2003,
 • Bohdan Kowalski,
 • Janina Markiewicz - 2008,
 • Zofia Ogórek,
 • Krzysztof Radzikowski - 2014,
 • Wacława Rydzyńska – 2003,
 • Henryk Rynkowski – 2003,
 • Andrzej Sadowski - 2006,
 • Jerzy Stanisławski ps. "Piotr",
 • Alicja Wojciechowska - 2006,
 • Mieczysław Wołudzki – 2003,
 • Eligiusz Zieliński,
 • Wojciech Zuchora.

 

 Źródła:

http://www.sztetl.org.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/
http://www.glowno.pl

Organizacja pracy w ZSS w roku szk. 2011/12

Nasza placówka obejmuje edukacją, terapią i opieką dzieci i młodzież

z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

z cechami autystycznymi oraz uczniów z głęboką wieloraką

niepełnosprawnością. Obecnie ZSS liczy 81 uczniów w 10 oddziałach

i nadal się rozwija, zaspakając potrzeby edukacyjne dzieci z Miasta

i Gminy Głowno, Miasta i Gminy Stryków oraz Gminy Dmosin.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5:

 

•   Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy - wych. Monika Świąder.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 4-5 - wych. Bogumiła Janicka.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-3 - wych. Magdalena Kret.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 4-6 - wych. Bogusława Długołęcka.
 
•   Zespół Klasowy 4, 5, 6 - wych. Dariusz Młynarczyk.
 
 

 

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3:

 

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Justyna Oskroba.

•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-2 - wych. Sylwia Rubacha.

•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-2 - wych. Monika Zielińska.

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

 

•   Zespół Klasowy 2 - 3 - wych. Bogdan Oskroba.

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Aleksandra Ogłoza.

 

Z uwagi na stan psychofizyczny 5 uczniów objętych jest nauczaniem

indywidualnym w domach rodzinnych.

 

Ponadto wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest 9 uczniów.

Kadra pedagogiczna 2011/2012

Kadra pedagogiczna ZSS

 

w roku szkolnym 2011/2012

 

W Zespole Szkół Specjalanych zatrudnionych jest 22 nauczycieli.
to pedagodzy o najwyższych kwalifikacjach. Oprócz studiów kierunkowych mają ukończone studia z  oligofrenopedagogiki lub inne studia dające uprawnienia do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, są to:

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko.

Stopień awansu.

 

 

Specjalność.

 1Lisowski Maciej


Dyrektor.

Nauczyciel dyplomowany.

 


Wychowanie fizyczne, fizjoterapia, oligofrenopedagogika, zarządzanie i marketing.


 
2Biernacki RafałStażysta. 


Pedagogika kultury
fizycznej i zdrowotnej. 

 

 
3


Brzeska Agnieszka 


Dyplomowany. 


Oligofrenopedagogika, historia. 

 

 


Długołęcka Bogusława


Mianowany. 


Surdopedagogika, oligofrenopedagogika.
 


 5


Janicka Bogumiła 


Mianowany. 


Pedagogika specjalna, logopedia. 

 


 6


Kret Magdalena 


Mianowany. 


Oligofrenopedagogika. 

 


  7 


Kubiak Adam 


Dyplomowany. 


Wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika. 

 

 

 

 


 

 

 

Milczarek Małgorzata 

 

Mianowany. 

 

Matematyka z elementami informatyki, oligofrenopedagogika. 

 


Młynarczyk Dariusz
Mianowany. 


Wychowanie plastyczne, oligofrenopedagogika. 


10

Moszczyńska Małgorzata

Stażysta.


Pedagogika rewalidacyjna.11


Ogłoza Aleksandra

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, informatyka.


12


Oskroba Bogdan

Dyplomowany.

Historia, wos, oligofrenopedagogika.

13

Oskroba Justyna
Mianowany.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie.14


Parol Agnieszka

Mianowany.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.


15


Romanowska Małgorzata

Dyplomowany.

Psychologia, logopedia.


16


Rubacha Sylwia

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, resocjalizacja.


17


Staniszewska Wanda

Mianowany.

Filologia angielska, pedagogika nauczania początkowego.


18


Świąder Monika

Kontraktowy.

Oligofrenopedagogika, teologia. 


19

 
Warda Agnieszka
Kontraktowy. 
Edukacja specjalna. 
 

20 

Wesołowska Marzena  Mianowany.  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. 
 

21

 
Wrońska Marzena  Mianowany.  Teologia ogólna, oligofrenopedagogika. 
 

22

 
Zielińska Monika  Mianowany.  Pedagogika rewalidacyjna. 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK