ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26a
tel./fax (42) 719-08-54
.

Spis treści

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020.

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor ZSS w Głownie.
 2. Michał Becherka – nauczyciel fizyki i chemii.
 3. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
 4. Bogusława Długołęcka – nauczycielka techniki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 5. Anna Dziuda - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 6. Marta Dziuda – nauczycielka języka polskiego.
 7. Agnieszka Felczyńska – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego.
 8. Katarzyna Florczak - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 9. Anna Grabowicz - nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 10. Agata Gudej – nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 11. Aneta Klimczak - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 12. Magdalena Kret – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.
 13. Marek Kubiak – nauczyciel przysposobienia do pracy.
 14. Wioletta Kubiak – bibliotekarka, nauczycielka-wychowawczyni świetlicy.
 15. Miron Kwiatkowski - nauczyciel-wychowawca świetlicy i przysposobienia do pracy.
 16. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki, podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i terapii biofeedback.
 17. Małgorzata Milczarek – nauczycielka matematyki, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy.
 18. Jolanta Milczarek-Ratajczyk - nauczycielka edukacji przedszkolnej, indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 19. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki.
 20. Agnieszka Olejniczak - nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, terapii integracji sensorycznej.
 21. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii, przysposobienia do pracy, informatyki i wiedzy o społeczeństwie.
 22. Justyna Oskroba – nauczycielka matematyki, geografii i biologii.
 23. Pach Magdalena - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 24. Agnieszka Parol – pedagog szkolny.
 25. Ewa Piszczyńka – nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 26. Małgorzata Romanowska – psycholog szkolny, nauczycielka terapii logopedycznej i przysposobienia do pracy.
 27. Sylwia Rubacha – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego oraz wychowania fizycznego.
 28. Monika Świąder – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wczesnego wspomagania rozwoju.
 29. Jolanta Trębska – nauczycielka języka angielskiego.
 30. Agnieszka Warda – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 31. Wioletta Wolińska - nauczycielka edukacji przedszkolnej.
 32. Marzena Wrońska – nauczycielka religii i przysposobienia do pracy.
 33. Monika Zielińska – nauczycielka funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, wychowania do życia w rodzinie.

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych
w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedszkole nr 4 "Szafirek":

 1. Oddział P1 - wych. Magdalena Pach, pomoc naucz. Agnieszka Zajączkowska.
 2. Oddział P2 - wych. Wioletta Wolińska, pomoc naucz. Olga Nowak.
 3. Oddział P3 - wych. Aneta Klimczak, pomoc naucz. Martyna Bilska.

 

Szkoła Podstawowa nr 5:

 1. Klasa 1-2a - wych. Monika Świąder, pomoc naucz. Marzena Nyczaj.
 2. Klasa 1-3u - wych. Agata Gudej, pomoc naucz. Halina Kotus.
 3. Klasa 1-2-3a - wych. Agnieszka Warda.
 4. Klasa 1-2-3u - wych. Magdalena Kret, pomoc naucz. Anna Bartoszuk.
 5. Klasa 4-8u - wych. Bogusława Długołęcka, pomoc naucz. Monika Grzelak.
 6. Klasa 4-5u - wych. Agnieszka Felczyńska.
 7. Klasa 4-6 - wych. Agnieszka Parol.
 8. Klasa 7-8 - wych. Rafał Biernacki.

 

Szkoła Branżowa 1 stopnia nr 2: 

 1. Klasa 1P - wych. Sylwia Rubacha.
 2. Klasa 1-3 - wych. Justyna Oskroba.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 1. Klasa 1 - wych. Monika Zielińska.
 2. Klasa 2 - wych. Małgorzata Milczarek.
 3. Klasa 3 - wych. Małgorzata Romanowska.

 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - 5 uczniów.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju - 14 uczniów.

Audycja muzyczna

 

Spotkanie z muzyką amerykańską

 

 

Dnia 24.09.2015 r. przyjechali do nas muzycy,

 

którzy zaprezentowali utwory z Ameryki Południowej.

 

Mieliśmy okazję śpiewać oraz grać na różnych

 

instrumentach, których wcześniej nie znaliśmy.

 

Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzątanie świata 2013

Sprzątanie świata

 

W piątek, 20 września, jak co roku, sprzątaliśmy świat wokół nas.

Z roku na rok sytuacja trochę się poprawia, niestety nadal w

pobliskim lesie znajdują się sterty śmieci. Śmieci, które same do lasu

nie poszły, a zostawiliśmy je tam, my sami i nasi bliscy.

Może te worki pełne śmieci wynoszone z lasu przez dzieci każą nam

się zastanowić nad tym problemem i zmienić swoje postępowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy obsługi szkoły 2012/2013

Pracownicy obsługi stanowią zgraną

i dobrze rozumiejącą się ekipę, której na

sercu leży dobro uczniów i szkoły.

Oto oni:

 

 

Adamczewska Jadwiga - pomoc nauczyciela.

Bartoszuk Anna - intendentka.

Becherka Józef - konserwator.

Kantorski Andrzej - kierowca.

Nowak Aleksandra - pomoc nauczyciela.

Pawlak Danuta - kucharka.

Sobierajska Jadwiga - woźna.

Wojcieszek Elżbieta - sprzątaczka.

Żak Małgorzata - specjalista ds. administracyjnych.

 

 

Pielęgniarką szkolną jest Mirosława Kowalczyk.

 

Kadra pedagogiczna ZSS 2013/2014

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GŁOWNIE

KADRA PEDAGOGICZNA

 

Nauczyciele pracujący w latach minionych

 

 1. Brzeska Agnieszka

 2. Brzeska Anna Maria

 3. Brzozowska Edyta

 4. Dałek Mieczysława

 5. Dobrowolska Sandra

 6. Dziuda Marta

 7. Frodyma Krystyna

 8. Gajek Marianna

 9. Gładoch Genowefa

 10. Heinze Maria

 11. Jankowska Barbara

 12. Jasiński Sylwester

 13. Kolos Anna

 14. Kopania Włodzimierz

 15. Kosiorek Andrzej

 16. Kotulska Anna

 17. Krzemińska Elżbieta

 18. Kujawska-Podgórska Krystyna

 19. Kwiatkowski Miron

 20. Marszałek Janina

 21. Martofel Barbara

 22. Olejniczak Agnieszka

 23. Pawlak Anna

 24. Rajpold Małgorzata

 25. s. Rosińska Justyna

 26. Soliński Jerzy

 27. Stępień Monika

 28. Stopczyński Sławomir

 29. Szulc Wiesław

 30. Wesołowska Marzena

 31. Wojciech Brzeski

 32. Wójcikowska Krystyna

 33. Zwolińska Anna

 

 

 

Nauczyciele pracujący obecnie

 

 1. Biernacki Rafał

 2. Długołęcka Bogusława

 3. Janicka Bogumiła

 4. Kret Magdalena

 5. Kubiak Adam

 6. Lisowski Maciej

 7. Milczarek Małgorzata

 8. Młynarczyk Dariusz

 9. Moszczyńska Małgorzata

 10. Ogłoza Aleksandra

 11. Oskroba Bogdan

 12. Oskroba Justyna

 13. Parol Agnieszka

 14. Romanowska Małgorzata

 15. Rubacha Sylwia

 16. Staniszewska Wanda

 17. Świąder Monika

 18. Warda Agnieszka

 19. Wrońska Marzena

 20. Zielińska Monika

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

 

Pracujący w latach minionych:

 

 1. Adamczewska Jadwiga

 2. Brożek Maria

 3. Bursiak Stanisław

 4. Fedorova-Adamchevskaya Marina

 5. Florczak Władysława

 6. Gugnacka Teresa

 7. Kierus Marek

 8. Krzemińska Eufemia

 9. Michalak Henryk

 10. Milczarek Teresa

 11. Pawłowicz Józef

 12. Redo Cecylia

 13. Roza Stanisława

 14. Rudzińska Henryka

 15. Szadkowska Teresa

 16. Szremski Bartłomiej

 17. Urbanek Teresa

 18. Wesołowska Marzena

 

 

Pracujący obecnie:

 

 1. Bartoszuk Anna

 2. Becherka Józef

 3. Brzezińska-Gudej Agata

 4. Kantorski Andrzej

 5. Mroczek Maria

 6. Nowak Olga

 7. Pawlak Danuta

 8. Sobierajska Jadwiga

 9. Wojcieszek Elżbieta

 10. Żak Małgorzata

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTORZY

 

 

 • Krystyna Kujawska-Podgórska (1967-1980)

 

 

 

 • Eugeniusz Przybyszewski (1980-1982)

 

 

 • Jolanta Dąbrowska (1982-1990)

 

 

 • Wojciech Brzeski (1990-1998)

 

 

 

 • Maciej Lisowski (od 1998)

 

Opr. praca zbiorowa nauczycieli
Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie

Kadra pedagogiczna ZSS 2012/2013

Kadra pedagogiczna ZSS

 

w roku szkolnym 2012/2013

 

W Zespole Szkół Specjalanych zatrudnionych jest 22 nauczycieli.
to pedagodzy o najwyższych kwalifikacjach. Oprócz studiów kierunkowych mają ukończone studia z  oligofrenopedagogiki lub inne studia dające uprawnienia do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, są to:

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko.

Stopień awansu.

 

 

Specjalność.

 1Lisowski Maciej


Dyrektor.

Nauczyciel dyplomowany.

 


Wychowanie fizyczne, fizjoterapia, oligofrenopedagogika, zarządzanie i marketing.


 
2Biernacki RafałKontraktowy.


Pedagogika kultury
fizycznej i zdrowotnej. 

 

 
3


Brzeska Agnieszka 


Dyplomowany. 


Oligofrenopedagogika, historia. 

 

 


Długołęcka Bogusława


Mianowany. 


Surdopedagogika, oligofrenopedagogika.
 


 5


Janicka Bogumiła 


Mianowany. 


Pedagogika specjalna, logopedia. 

 


 6


Kret Magdalena 


Mianowany. 


Oligofrenopedagogika. 

 


  7 


Kubiak Adam 


Dyplomowany. 


Wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika. 

 

 

 

 


 

 

 

Milczarek Małgorzata 

 

Mianowany. 

 

Matematyka z elementami informatyki, oligofrenopedagogika. 

 


Młynarczyk Dariusz
Mianowany. 


Wychowanie plastyczne, oligofrenopedagogika. 


10

Moszczyńska Małgorzata

Kontraktowy.


Pedagogika rewalidacyjna.11


Ogłoza Aleksandra

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, informatyka.


12


Oskroba Bogdan

Dyplomowany.

Historia, wos, oligofrenopedagogika.

13

Oskroba Justyna
Mianowany.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie.14


Parol Agnieszka

Mianowany.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.


15


Romanowska Małgorzata

Dyplomowany.

Psychologia, logopedia.


16


Rubacha Sylwia

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, resocjalizacja.


17


Staniszewska Wanda

Mianowany.

Filologia angielska, pedagogika nauczania początkowego.


18


Świąder Monika

Kontraktowy.

Oligofrenopedagogika, teologia. 


19

 
Warda Agnieszka
Kontraktowy. 
Edukacja specjalna. 
 

20 

Wesołowska Marzena  Mianowany.  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. 
 

21

 
Wrońska Marzena  Mianowany.  Teologia ogólna, oligofrenopedagogika. 
 

22

 
Zielińska Monika  Mianowany.  Pedagogika rewalidacyjna. 

 

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata
 
 
          16 września pod okiem nauczycieli i wychowawców uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Wyposażeni w worki do segregacji śmieci, jednorazowe rękawiczki i masę zapału udaliśmy się do pobliskiego lasu w celu zbierania śmieci i innych porzuconych odpadów. Działania jednak nie ograniczyły się tylko do lasu, nie zapomnieliśmy również o terenie otaczającym szkołę. Zebraliśmy prawie pełny kontener posegregowanych śmieci (szkło, plastik oraz pozostałe odpadki). Trochę zmęczeni, ale zadowoleni, że przyczyniliśmy się by spacery po naszym mieście stały się jeszcze przyjemniejsze, wróciliśmy do szkoły na dalsze zajęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata
 
 
          16 września pod okiem nauczycieli i wychowawców uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Wyposażeni w worki do segregacji śmieci, jednorazowe rękawiczki i masę zapału udaliśmy się do pobliskiego lasu w celu zbierania śmieci i innych porzuconych odpadów. Działania jednak nie ograniczyły się tylko do lasu, nie zapomnieliśmy również o terenie otaczającym szkołę. Zebraliśmy prawie pełny kontener posegregowanych śmieci (szkło, plastik oraz pozostałe odpadki). Trochę zmęczeni, ale zadowoleni, że przyczyniliśmy się by spacery po naszym mieście stały się jeszcze przyjemniejsze, wróciliśmy do szkoły na dalsze zajęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram planowanych imprez i uroczystości szkolnych na rok szk. 2011/2012

 

Harmonogram planowanych imprez

 

i uroczystości szkolnych w roku szk. 2011/2012

 

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. Obchody 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 3. Akcja "Sprzątanie świata".
 4. Dzień Edukacji Narodowej.
 5. Jesienna impreza plenerowa.
 6. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Głowna.
 7. Festiwal Pieśni Patriotycznej.
 8. Andrzejki.
 9. Mikołajki.
 10. Wigilia szkolna.
 11. Bal karnawałowy.
 12. Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym.
 13. Walentynki.
 14. Pierwszy Dzień Wiosny.
 15. Wielkanoc.
 16. Dzień Dobroczynności - impreza propagująca zdrowy styl życia pod patronatem firmy Sandoz.
 17. Dzień Rodziny.
 18. Dzień Dziecka.
 19. Aukcja Twórczości Plastycznej.
 20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Prace remontowe wykonane podczas wakacji

Remonty wykonane w naszej szkole przed rozpoczęciem roku szkolengo 2011/2012

 

W czasie wakacji wykonano w naszej szkole następujące prace:

 1. Remont dachu - termomodernizacja.

 2. Remont samochodu szkolnego.

 3. Remont kuchni węglowej (wymiana ruszt i blatów żeliwnych).

 4. Malowanie korytarza na parterze i klatek schodowych.

 5. Wymiana lamp w sali nr 3 i malowanie sufitu i ścian w tej sali.

 6. Wymiana drzwi i malowanie pomieszczenia socjalnego i klatki schodowej w pionie żywienia.

 7. Prace porządkowe na terenie szkoły - mycie okien, ścian, podłóg i pranie firan.

 8. Naprawa termy w sali nr 22.

 9. Porządkowanie terenu wokół szkoły.

Organizacja pracy w ZSS w roku szk. 2011/12

Nasza placówka obejmuje edukacją, terapią i opieką dzieci i młodzież

z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

z cechami autystycznymi oraz uczniów z głęboką wieloraką

niepełnosprawnością. Obecnie ZSS liczy 81 uczniów w 10 oddziałach

i nadal się rozwija, zaspakając potrzeby edukacyjne dzieci z Miasta

i Gminy Głowno, Miasta i Gminy Stryków oraz Gminy Dmosin.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5:

 

•   Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy - wych. Monika Świąder.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 4-5 - wych. Bogumiła Janicka.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-3 - wych. Magdalena Kret.
 
•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 4-6 - wych. Bogusława Długołęcka.
 
•   Zespół Klasowy 4, 5, 6 - wych. Dariusz Młynarczyk.
 
 

 

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3:

 

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Justyna Oskroba.

•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-2 - wych. Sylwia Rubacha.

•   Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. 1-2 - wych. Monika Zielińska.

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

 

•   Zespół Klasowy 2 - 3 - wych. Bogdan Oskroba.

•   Zespół Klasowy 1, 2, 3 - wych. Aleksandra Ogłoza.

 

Z uwagi na stan psychofizyczny 5 uczniów objętych jest nauczaniem

indywidualnym w domach rodzinnych.

 

Ponadto wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest 9 uczniów.

Kadra pedagogiczna 2011/2012

Kadra pedagogiczna ZSS

 

w roku szkolnym 2011/2012

 

W Zespole Szkół Specjalanych zatrudnionych jest 22 nauczycieli.
to pedagodzy o najwyższych kwalifikacjach. Oprócz studiów kierunkowych mają ukończone studia z  oligofrenopedagogiki lub inne studia dające uprawnienia do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, są to:

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko.

Stopień awansu.

 

 

Specjalność.

 1Lisowski Maciej


Dyrektor.

Nauczyciel dyplomowany.

 


Wychowanie fizyczne, fizjoterapia, oligofrenopedagogika, zarządzanie i marketing.


 
2Biernacki RafałStażysta. 


Pedagogika kultury
fizycznej i zdrowotnej. 

 

 
3


Brzeska Agnieszka 


Dyplomowany. 


Oligofrenopedagogika, historia. 

 

 


Długołęcka Bogusława


Mianowany. 


Surdopedagogika, oligofrenopedagogika.
 


 5


Janicka Bogumiła 


Mianowany. 


Pedagogika specjalna, logopedia. 

 


 6


Kret Magdalena 


Mianowany. 


Oligofrenopedagogika. 

 


  7 


Kubiak Adam 


Dyplomowany. 


Wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika. 

 

 

 

 


 

 

 

Milczarek Małgorzata 

 

Mianowany. 

 

Matematyka z elementami informatyki, oligofrenopedagogika. 

 


Młynarczyk Dariusz
Mianowany. 


Wychowanie plastyczne, oligofrenopedagogika. 


10

Moszczyńska Małgorzata

Stażysta.


Pedagogika rewalidacyjna.11


Ogłoza Aleksandra

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, informatyka.


12


Oskroba Bogdan

Dyplomowany.

Historia, wos, oligofrenopedagogika.

13

Oskroba Justyna
Mianowany.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie.14


Parol Agnieszka

Mianowany.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.


15


Romanowska Małgorzata

Dyplomowany.

Psychologia, logopedia.


16


Rubacha Sylwia

Mianowany.

Oligofrenopedagogika, resocjalizacja.


17


Staniszewska Wanda

Mianowany.

Filologia angielska, pedagogika nauczania początkowego.


18


Świąder Monika

Kontraktowy.

Oligofrenopedagogika, teologia. 


19

 
Warda Agnieszka
Kontraktowy. 
Edukacja specjalna. 
 

20 

Wesołowska Marzena  Mianowany.  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika. 
 

21

 
Wrońska Marzena  Mianowany.  Teologia ogólna, oligofrenopedagogika. 
 

22

 
Zielińska Monika  Mianowany.  Pedagogika rewalidacyjna. 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone przez ZSSGŁOWNO
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK