Spis treściDesigned by:

Podstawowe dokumenty
Podstawowe dokumenty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 marca 2011 19:15

 

 

Podstawowe dokumenty:

 

  1. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o  niepełnosprawności intelektualnej dziecka w stopniu lekkim lub umiarkowanym i potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły.
  3. Ostatnie świadectwo szkolne.
  4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej - Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  5. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I gimnazjum - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów.
  6. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I Szkoły Przysposabiającej do Zawodu - Świadectwo ukończenia Gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
Poprawiony: niedziela, 20 marca 2011 16:33
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player