Strona główna Spis treści Zasady rekrutacji

Spis treściDesigned by:

Zasady rekrutacji
Podstawowe dokumenty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 marca 2011 19:15

 

 

Podstawowe dokumenty:

 

  1. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o  niepełnosprawności intelektualnej dziecka w stopniu lekkim lub umiarkowanym i potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły.
  3. Ostatnie świadectwo szkolne.
  4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej - Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  5. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I gimnazjum - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów.
  6. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I Szkoły Przysposabiającej do Zawodu - Świadectwo ukończenia Gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
Poprawiony: niedziela, 20 marca 2011 16:33
 
Regulamin rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 marca 2011 19:12
Regulamin rekrutacji uczniów
 
w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.
 


Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych:

1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym).

2) Do klasy pierwszej Gimnazjum Specjalnego nr 3 przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym).

Poprawiony: niedziela, 20 marca 2011 16:36
Więcej…
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player