Strona główna Spis treści Z życia szkoły Wydarzenia różne Ślubowanie kandydatów na piekarzy 2014

Spis treściDesigned by:

Ślubowanie kandydatów na piekarzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 września 2014 17:40

„Ślubowanie kandydatów na piekarzy”

 

        9 września 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uroczystość tę uhonorowali swoją obecnością licznie przybyli goście.

        Uroczystość poprowadził dyrektor szkoły Maciej Lisowski. Dyrektor Lisowski w krótkich słowach przedstawił cele i zadania nowoutworzonej Szkoły Zawodowej.

        Następnie głos zabrali dostojni goście: wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, starosta zgierski Krzysztof Kozanecki, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński, burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek oraz burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski. Wszyscy mówcy w ciepłych słowach i z uznaniem wypowiadali się o nowej inicjatywie Zespołu Szkół Specjalnych, dziękowali za zaangażowanie w powstanie Szkoły Zawodowej, a także życzyli uczniom powodzenia i osiągnięcia celu, czyli zdania egzaminu czeladniczego za 3 lata.

        Uczniowie pierwszej klasy złożyli ślubowanie na księgę mądrości i bochen chleba.

        Ślubowali:

1. Sumiennie uczyć się zawodu piekarza.

2. Być posłusznym swoim mistrzom i nauczycielom.

3. Piec chleb smaczny i zdrowy.

4. Dzielić się chlebem codziennym z biednymi i potrzebującymi.

5. Sławić imię polskiego piekarza.

 

       Po ślubowaniu, zgodnie z nowym ceremoniałem, wojewoda posypał mąką głowy uczniów, aby wyrośli z nich dobrzy piekarze. Następnie kurator łódzki włożył im na głowę białą piekarską czapeczkę, a starosta zgierski pasował ich drewnianą piekarską łopatką, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Zawodowej”. Dopełnieniem ceremonii było wręczenie uczniom przez burmistrza Głowna dyplomów pasowania na ucznia ZSZ.

        Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczno-sportowa zorganizowana przez nauczycieli i uczniów młodszych klas. Na gości czekał smaczny poczęstunek przygotowany również własnymi siłami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Maciej Lisowski wita licznie zgromadzonych gości.

 

 

 

Pierwszy zabrał głos wicewojewoda Paweł Bejda, który podkreślił wagę i znaczenie zawodu piekarza.

 

 

Wiele słów zachęty i wytrwałości w realizacji naszych planów usłyszeliśmy
od starosty Krzysztofa Kozaneckiego.

 

 

Kurator Oświaty Jan Kamiński gratulował nam pomysłu i życzył uczniom osiągnięcia celu.

 

 

 

Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek wyrażał zadowolenie, że będziemy kształcić dobrych piekarzy dla miasta. 

 

 

Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski podkreślił szacunek dla chleba w tradycji polskiego narodu.

 

 

Artur, Natalia, Mateusz, Tomek, Adrian, Artur i Kamil składają piekarskie ślubowanie.

 

 

Czy z tej mąki będzie chleb?

 

 

Symbol piekarzy, białe czapeczki już na głowach piekarskich uczniów.

 

 

"Pasuję Cię na ucznia Szkoły Zawodowej".

 

 

Dyplom potwierdzający pasowanie na ucznia.

 

 

 

Tańce i śpiewy porwały do zabawy nie tylko najmłodszych.

 

 

Zawody sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

 

 

 

Dziewczyny chyba piłkę pomyliły?

 

 

Mecz siatkówki był główną atrakcją zajęć sportowych.

Poprawiony: piątek, 12 września 2014 08:29
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player