Strona główna Spis treści Z życia szkoły

Spis treściDesigned by:

Z życia szkoły
Lekcje otwarte PDF Drukuj Email
Wpisany przez ML   
wtorek, 12 marca 2019 12:05

 

 

Lekcje otwarte

 


 

Dyrektor ZSS Maciej Lisowski

cykliczne prowadzi otwarte lekcje wychowania fizycznego

dla nauczycieli naszej szkoły.

 

Na zdjęciach uczniowie w trakcie nauki i wykonywania

skoku rozkrocznego przez kozła.

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach poniżej uczniowie doskonalą odbicia

 

sposobem górnym i dolnym.

 

 

 

 

 

 

 

PLAN METODYCZNY W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

Prowadzący: Maciej Lisowski – Dyrektor ZSS w Głownie

Data: 28.03.2018

Przedmiot: Wychowanie fizyczne

Klasa: IIIG chłopcy

Temat: PS – doskonalimy odbicia sposobem górnym i dolnym

Czas trwania zajęć: 45 minut

Zadania szczegółowe lekcji w zakresie:

Umiejętności:

- uczeń potrafi wykonać odbicie sposobem górnym i dolnym

- uczeń potrafi wykonać ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion

- uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę siatkarską

 

Wiadomości:

- uczeń zna podstawowe zasady gry w piłkę siatkową

- uczeń zna zasady ułożenia ramion do poszczególnych odbić

- uczeń wie jak poprawnie wykonać ćwiczenia rozciągające

mięśnie kończyn dolnych

 

Sprawności motorycznej:

- uczeń poprawia koordynację wzrokowo-ruchową

- uczeń poprawia dokładność podań

- uczeń poprawia swoją skoczność

 

Usamodzielnienie:

- uczeń potrafi ocenić swoją sprawność na tle klasy

- uczeń przestrzega zasad wykonywania ćwiczeń

Metody pracy:

- pogadanka

- metoda zadaniowa-ścisła

-metoda zabawowo-klasyczna

Formy pracy:

- frontalna

- szereg

- pary

 

Środki dydaktyczne: piłki, materace.

Część lekcji

Czynności Nauczyciela

Czynności uczniów

Dozowanie

Uwagi org-met.

docelowe

szczegółowe

czas

l.p.

Część wstępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zarządza zbiórkę

-wita uczniów

 

-sprawdza gotowość do zajęć

-podaje temat i zadania lekcji

 

-podaje fabułę zabawy

-daje znak do rozpoczęcia zabawy

-czuwa nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem

 

 

 

 

 

 

 

 

-kończy zabawę

 

-uczeń dyscyplinuje się

-zapozna się z tematem i zadaniami lekcji

 

 

-pobudzi organizm do wysiłku

 

 

-uczniowie ustawiają się w szeregu

-słuchają nauczyciela

 

 

 

 

-uczestniczą w zabawie „Berek ranny”. Uczniowie uciekają przed berkiem, gdy berek kogoś złapie dana osoba staje się bekiem i trzyma się za miejsce w które została dotknięta przez poprzedniego berka.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min.

 

 

-pogadanka

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zabawowo-klasyczna

Część główna a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część główna b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część końcowa

 

 

 

 

 

-tłumaczy następujące po siebie ćwiczenia

 

- czuwa nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń

 

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

-tłumaczy kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

-kończy ćwiczenie

 

 

 

 

 

-tłumaczy ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

-kończy ćwiczenie

 

 

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-czuwa nad bezpieczeństwem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sędziuje, liczy punkty

 

 

 

-tłumaczy  kolejne ćwiczenie

 

-czuwa nad prawidłowym wykonaniem

 

-koryguje błędy

 

 

 

 

 

 

 

-Zarządza zbiórkę

 

-omawia lekcję, wyróżnia najlepszych

 

-żegna klasę

- ucz. kształtuje cechy motoryczne przez ćwiczenia

 

 

-wzmocni m. ramion

 

 

-j.w.

-wzmocni m. nóg

 

 

 

 

 

- rozciągnie staw barkowy

 

- rozciągnie staw barkowy

 

-doskonali koordynację ruchową

-doskonali koordynację ruchową

-doskonali koordynację ruchową

 

 

 

 

 

 

-doskonali poruszanie się po boisku

-doskonali blok

 

 

 

 

 

 

doskonali poruszanie się po boisku

-doskonali blok

 

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali elementy techniczne w rozgrzewce

 

 

 

-wzmocni m. tułowia

 

-wzmocni m. tułowia

 

-wzmocni m. tułowia

-rozciągnie m. nóg

-rozciągnie m. nóg

 

 

-rozciągnie m. nóg

 

-rozciągnie m. nóg

 

-rozgrzeje stawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dogrzeje staw barkowy, poprawi czucie piłki

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym

 

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

 

- doskonali odbicia sp. górnym

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym

 

 

-doskonali odbicia sp. dolnym

 

 

-doskonali odbicia sp. górnym i dolnym

 

 

 

 

 

 

-doskonali zagrywkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-doskonali umiejętności odbić w grze

 

 

 

 

 

-uspokoi organizm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ucz. dyscyplinuje się

Ćwiczenia w biegu po obwodzie boiska:

* krążenia ramion oburącz w przód

* j.w. w tył

*krążenie naprzemianstronne w przód

* j.w. w tył

* skip A

*skip C

 

Ćwiczenia po przekątnej boiska:

 

* wymachy prawą/lewą ręką w przód

* wymachy prawą/lewą ręką w bok

*podskoki na lewej/prawej nodze

*bieg krokiem odst-dost

*bieg krokiem skrzyżnym

*bieg tyłem

*bieg tyłem z obrotem

 

Ćwiczenia na połowie boiska (do siatki):

 

-od linii końcowej wyk. skip A, po szerokości boiska krok odst-dost, następnie skip A, co krok ucz. wyk. wyskok do bloku

 

-j.w. skip C i bieg kr. skrzyżnym

 

- wyk. skip A i wyskok do bloku co krok

 

-j.w. skip C

 

- ucz. ust. parami na linii końcowej wyk:

- 3 wyskoki obunóż, pad w przód, dobieg do siatki, zbicie, powrót

-ust.w miejscu na ob. koła :

*skłon tł. w przód z pogłębieniem

*j.w. w tył

-skręty tł. w p. i l. stronę

*skrętoskłony do nogi p. i l.

*półprzysiad na nodze l. i p.

*wypad z pogłębieniem p/l nogi w przód

*siad pr. skłon tł. z pogłębieniem

*j.w. w siadzie rozkrocznym

*kr. nadgarstków i stawów skokowych

 

- słuchają nauczyciela

 

-ucz. ustawienie w parach, piłka na parę:

*rzuty do partnera

-oburącz zza głowy

-j.w. z kozłem i skłonem

-jednorącz

 

Ćwiczenie 1:

*(1) narzuca piłkę (2) wyk odbicie sposobem górnym. zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 2:

*j.w. odbicie sposobem dolnym

 

 

Ćwiczenie 3:

*(1) odbija piłkę od parkietu, nast. odbicie do (2) sposobem górnym. Zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 4:

*j.w. odbicie sposobem dolnym.

 

Ćwiczenie 5:

* wyk. odbicia sposobem górnym w klęku na materacu.

 

Ćwiczenie 6:

*j.w. sposobem dolnym w klęku na materacu.

 

Ćwiczenie 7:

* (1) wyk. odbicia sposobem górnym, (2) dolnym w klęku. Zmiana w parach.

 

Ćwiczenie 8:

-ucz. ustawieni na linach końcowych boiska: na gwizdek wyk. serwis dowolnym sposobem górnym do partnera po przeciwnej str. sali

 

 

 

 

-słuchają nauczyciela

*ucz. wykonują ćwiczenia oddechowe polegające na wykonaniu 10 powolnych skłonów z głębokim wdechem i powolnym wydechem.

 

-ustawiają się w szeregu

 

-słuchają nauczyciela

 

-żegnają nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

2

min.

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

2

min.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

2 min.

 

 

 

 

3 min.

 

 

 

 

 

x8

 

 

 

x8

x8

 

 

x8

 

 

 

 

 

 

 

x10

 

x10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x10

x10

 

x10

x5

x5

x5

x5

x10

 

 

 

 

 

metoda Zadaniowa-ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-metoda zadaniowa ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa –ścisła

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa-ścisła

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

metoda zadaniowa - ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pogadanka

 

Poprawiony: piątek, 15 marca 2019 10:59
 
XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek - 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez KL   
poniedziałek, 28 stycznia 2019 15:00

XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Szkół Specjalnych

w Aleksandrowie Łódzkim.

 

XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek Szkół Specjalnych odbył się 17.01.2019 roku  w Czarnym Stawie. W tegorocznym festiwalu udział wzięło 10 szkół z województwa łódzkiego. Każda szkoła rywalizowała w kategorii: zespół i solista.

 

Naszą szkołę reprezentował solista Gabriel Pacho z pastorałką : „O gwiazdo Betlejemska”, oraz zespół wokalny „ISKIERKI”, w składzie : Ewelina Chak, Dominik Jabłoński, Julian Skura, Maja Mikołajczuk, Sebastian Pawlak, Gabryjel Pacho, Patrycja Dałek, który prezentował swoje umiejętności śpiewając i grając na instrumentach pastorałkę pt: „Bosy Pastuszek”.

 

Jury oceniało aranżację utworu, znajomość słów i ich wymowę, ogólną prezentację zespołu, czystość wykonania oraz ruch sceniczny. Uczniowie naszej szkoły zdobyli nowe doświadczenia,  a także mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne publicznie na dużej scenie.

 

W tym roku szkolnym nasi uczniowie również odnieśli sukces. W kategorii solista, Gabriel Pacho wyśpiewał wyróżnienie, a zespół wokalny ISKIERKI wywalczył wyróżnienie i  zdobył nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe i Starostę Powiatu Zgierskiego. Każdy z uczestników po występnie został nagrodzony pysznym obiadem,  a w nagrodę za udział uczniowie otrzymali słodkie upominki. Uczniów przygotował nauczyciel muzyki pan Kamil Latosiewicz.

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 stycznia 2019 15:12
 
50 lat naszej szkoły. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 stycznia 2019 15:03

Jubileusz – 50 lat naszej szkoły.

 

23 czerwca 2017 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dyrektor Maciej Lisowski ogłosił nadchodzący rok szkolny rokiem jubileuszowym z okazji 50 rocznicy powstania naszej szkoły.

 


50 wspomnień na 50-lecie.

 

We wrześniu ogłosiliśmy akcję 50 wspomnień na 50-lecie. Zwróciliśmy się z prośbą do wszystkich byłych i obecnych pracowników szkoły, a także do współpracowników i osób związanych ze szkołą o osobiste wspomnienia i refleksje związane z pracą w Szkole Specjalnej. Mimo, że minął już rok jubileuszowy nasza prośba nadal jest aktualna. Wspomnienia w formie pisemnej prosimy wysłać na adres mailowy ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub pocztowy szkoły (95-015 Głowno, ul. Kopernika 26a) lub też dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu szkoły. Cenne dla nas będzie każde wspomnienie, nawet najkrótsze opisujące jeden dzień, jedno wydarzenie, zawierające anegdoty, czy też opisujące ogólne wrażenie i atmosferę pracy w szkole. Zebrane wspomnienia opublikujemy drukiem lub na naszej szkolnej stronie internetowej w zakładce Wspomnienia.

 


Spotkanie po latach.

 

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia naszej szkoły 2 października 2017 r. doszło do spotkania po latach. W spotkaniu wzięły udział nauczycielki-seniorki, które od pierwszych dni tworzyły Szkołę Specjalną w Głownie. Przybyły na spotkanie Panie: Krystyna Kujawska-Podgórska, Mieczysława Dałek, Maria Heinze-Ciąpała, Janina Marszałek i Genowefa Gładoch. Dyrektor Maciej Lisowski serdecznie przywitał Panie w progach naszej szkoły, a następnie w miłej atmosferze przy kawie z ciastkiem wspomnieniom nie było końca. Po obiedzie, obejrzały Panie szkołę, która tak bardzo zmienia się na naszych oczach.

 

 

 

 

 

 

 

Koncert jubileuszowy.

 

We wtorek (24.04.2018 r.) o godz. 17.00 w Miodowym Domu (ul. Dąbrowskiego w Głownie) odbył się koncert z okazji 50-lecia naszej szkoły. Zaprosiliśmy wszystkich naszych przyjaciół i miłośników dobrej muzyki. W prezencie dla dzieci zagrali: zespół Bille Jean w składzie: Małgorzata Stec (vocal), Adam Lis (gitara), Adrian Latosiewicz (piano) i Szymon Musierowicz (bas), duet bluesowy Sapieja – Gara, czyli Jarosław „Sapcio” Sapieja (harmonijka) i Jerzy Gara (vocal, gitara) oraz zespół Trzeci Oddech Kaczuchy czyli Andrzej Janeczko i Maja Piwońska. Na widowni zaszczycili nas swoją obecnością Starosta Bogdan Jarota z małżonką, wicestarosta Wojciech Brzeski, burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski. Sala pełna gości bawiła się pięknie. W przerwach między występami zespołów muzycznych Justyna i Bogdan Oskrobowie przedstawili prezentację multimedialną na temat historii i czasów obecnych naszej szkoły. Pomysłodawcą i organizatorem koncertu był Dariusz Młynarczyk.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość kończąca obchody 50-lecia naszej szkoły.

 

13 czerwca 2018 r. w środę miała miejsce uroczystość kończąca obchody 50-lecia naszej szkoły. Program uroczystości przedstawiał się następująco:

 

 

 

1. Rozpoczęcie uroczystości przez prowadzących (Monika Świąder i Kamil Latosiewicz).

2. Wystąpienie dyrektora szkoły Macieja Lisowskiego.

3. Przemówienia gości.

4. Nadanie sztandaru szkole.

5. Wręczenie wyróżnionym medalu „Złoty Piotruś”.

6. Część artystyczna – przedstawienie pt. „Jeżyk” przygotowane przez Bogusławę Długołęcką i Monikę Zielińską.

7. Wspólna zabawa – pląsy, tańce, piosenki (Monika Świąder i Kamil Latosiewicz).

8. Tort i poczęstunek.

9. Zabawy z dziećmi na placu zabaw.


 

 

 

 

 

 

 

Po części wstępnej nastąpiła ceremonia poświęcenia i nadania sztandaru szkole. Uroczystość ta przebiegała według następującego scenariusza. Prowadzący Bogdan Oskroba przy dźwiękach muzyki Fryderyka Chopina wprowadził uroczystą atmosferę słowami:

 

„Zarówno w życiu pojedynczych ludzi, jak i całych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w sercach i w pamięci. Taką chwile będziemy przeżywać i my na dzisiejszej uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru naszej szkole.”

 

W dalszej części prowadzący zwrócił się do obecnego księdza:

 

„Zanim sztandar stanie się własnością społeczności szkolnej prosimy ks. Cypriana o poświęcenie sztandaru. Proszę wszystkich o powstanie.”


 

Ksiądz Cyprian poświęcił sztandar, a prowadzący poprosił księdza:

„Prosimy również o modlitwę, abyśmy my i nasi uczniowie, w swoim życiu czcili wartości, jakimi dla każdego Polaka są BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

 

Po modlitwie prowadzący:

„Dziękujemy serdecznie księdzu Cyprianowi. Za chwilę sztandar stanie się prawną własnością szkoły. Proszę pana starostę Bogdana Jarotę o przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły panu Maciejowi Lisowskiemu”.

 

Pan starosta podchodzi do sztandaru, który znajduje w centralnej części placu pod opieką strażnika sztandaru Rafała Biernackiego. Dyrektor zajmuje miejsce naprzeciwko starosty. Pan starosta przekazuje sztandar dyrektorowi ze słowami:

„Panie Dyrektorze, przekazuję ten sztandar Zespołowi Szkół Specjalnych w Głownie. Sztandar szkoły jest symbolem tradycji patriotycznych i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej. Bądźcie wierni tym ideom po wsze czasy.”

 


 

Dyrektor odpowiada:

„Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowania za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są fundamentem pracy naszej szkoły. Od dziś z otrzymanym sztandarem będziemy uczestniczyć we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych.”

 


 

 

Dyrektor klęka na jedno kolano, ujmuje brzeg sztandaru i całuje go. Wstaje i przejmuje sztandar od starosty.

 

Prowadzący dziękuje Staroście, a dyrektora prosi o prezentacje sztandaru. Dyrektor dokonuje prezentacji sztandaru, pochyla w stronę widowni najpierw awers, a następnie rewers sztandaru. W tym czasie prowadzący opisuje sztandar:

 


 

 

„Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 100x100 cm. Awers jest w kolorze czerwonym. Na takim tle widnieje godło państwowe orzeł biały w koronie. Królewskiego ptaka otacza napis wyszyty złotą nicią Pracą i Nauką Służymy Ojczyźnie. Rewers jest w kolorze granatowym. W centralnej części umieszczony jest wizerunek naszej szkoły. Nad budynkiem szkoły świeci Słońce, symbol oświecenia, ciepła i nadziei, którego promienie tworzą drogę, po której rodzice z dzieckiem zmierzają do szkoły, do naszej szkoły. Na rewersie znajduje się wyszyta srebrną nicią nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOWNIE. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewce zakończone jest metalowym okuciem z figurą orła. Na drzewcu sztandaru znajduje się tabliczka z nazwiskami fundatorów sztandaru."

 

Po prezentacji i opisie sztandaru następuje przekazanie sztandaru uczniom naszej szkoły.

Prowadzący: „Teraz nastąpi przekazanie sztandaru uczniom. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Specjalnych do przyjęcia sztandaru wystąp!”

 

Poczet sztandarowy w składzie: Gabriel Pacho, Patrycja Dałek i Emilia Jóźwiak zajmuje miejsce naprzeciwko dyrektora szkoły. Dyrektor przekazuje sztandar młodzieży szkolnej ze słowami:

 

„Drodzy Uczniowie. Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Nieście sztandar wysoko, rozsławiajcie imię naszej szkoły.”

 


 

Chorąży pocztu przyjmując sztandar mówi:

 

„My uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie przyjmując ten sztandar przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszego powiatu i naszej Ojczyzny.”

 

Prowadzący: „Spocznij! Dziękujemy panu dyrektorowi. Teraz przedstawiciele klas w imieniu wszystkich uczniów złożą ślubowanie na sztandar szkoły. Proszę o wystąpienie przedstawicieli uczniów do ślubowania”

 

Reprezentanci klas występują, ustawiają się naprzeciwko siebie, po czworo w szeregu. Chorąży występuje naprzód, pochyla sztandar pomiędzy szeregami. Tekst przysięgi przeczyta uczennica Oliwia Szczerba, a uczniowie składający przysięgę powtarzają: ślubujemy. Prowadzący wydaje komendę: „Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Do ślubowania!”


 

 

Uczennica czyta tekst ślubowania:

 

„My, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, w obecności naszych rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości, naszej Ojczyźnie i tobie, Szkoło, uroczyście ślubujemy:


 • sumiennie uczyć się i pracować,
 • ŚLUBUJEMY,
 • szanować rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
 • ŚLUBUJEMY,
 • dbać o dobre imię naszej szkoły oraz godnie ją reprezentować,
 • ŚLUBUJEMY.

 

Uczniowie oddają hołd sztandarowi przez pochylenie głowy.

 

Prowadzący: „Po ślubowaniu! Spocznij! Uczniowie po ślubowaniu proszę wstąpić! Proszę o zabranie głosu Dyrektora szkoły”.

 

Dyrektor:

 

„Czym flaga dla kraju, tym sztandar dla szkoły. Cieszymy się, że nasze marzenie się spełniło. A spełniło się dzięki fundatorom sztandaru. Są nimi:


 • Starosta Powiatu Zgierskiego – pan Bogdan Jarota,
 • Pan Ryszard Raczyński,
 • Państwo Alicja i Sławek Wojciechowscy,
 • Pan Andrzej Janowski,
 • Pan Marian Janowski,
 • Państwo Katarzyna i Andrzej Florczakowie,
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie,
 • Pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych.

 

Dziękujemy z całego serca wszystkim fundatorom naszego sztandaru. Fundatorów prosimy o złożenie podpisu pod Aktem przekazania sztandaru szkole.”

 


 

 

Fundatorzy podpisują Akt przekazania sztandaru szkole. W imieniu pracowników szkoły – Magdalena Kret, a w imieniu Rady Rodziców - Barbara Doroba.

Na tym zakończono uroczystość nadania sztandaru naszej szkole. Uroku i powagi całości dodawała dostojna dekoracja.

 


 

 

 

Następnie wręczono Medal "Złotego Piotrusia" trzem nagrodzonym osobom: Małgorzacie Żak, Bogdanowi Jarocie i Ryszardowi Raczyńskiemu.

 

W części artystycznej obejrzeliśmy wzruszające przedstawienie pt. "Jeżyk", tańczyliśmy z maluchami przy pląsach i wysłuchaliśmy kilku piosenek.


 

 

 

 

 

Na zakończenie dyrektor Lisowski zaprosił na tort urodzinowy, który wspólne dzielili: pani Krystyna Kujawska-Podgórska, Wojciech Brzeski i Maciej Lisowski.

 


 

 

 

Skromny poczęstunek i zabawy z dziećmi na placu zabaw

zakończyły uroczystość obchodów 50-lecia naszej szkoły.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2019 12:00
 
Wycieczka do Łowicza - 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez DM   
piątek, 27 października 2017 09:28

 

Wycieczka do Łowicza

24 października młodzież z klas II i III gimnazjum pod opieką nauczycieli

Małgorzaty Milczarek oraz Dariusza Młynarczyka odwiedziła Łowicz.

Pierwszym punktem programu była wizyta w biurze poselskim Posła na Sejm RP

Pawła Bejdy. Podczas spotkania Pan Poseł przekazał młodzieży interesujące informacje

na temat pracy sejmu oraz swej działalności w roli posła. Mówił także o zasadach

działania biur poselskich. Uczniowie zadawali pytania, na które Paweł Bejda chętnie

odpowiadał. Na pamiątkę otrzymaliśmy piękny album fotograficzny o Ziemi Łódzkiej,

który Pan Poseł podarował naszej szkolnej bibliotece.

Po krótkim spacerze po Starym Rynku, odwiedziliśmy Muzeum łowickie,

gdzie zwiedziliśmy wspaniałą wystawę malarstwa pt. "Koń w malarstwie polskim".

Do obejrzenia był tam zestaw ponad 40-stu obrazów najlepszych historycznych malarzy

polskich, którzy w swej twórczości często malowali konie. Juliusz, Wojciech oraz Jerzy

Kossakowie, Aleksander Gierymski, Józef Brandt, Józef Chełmoński, Jan Matejko

to wybitni twórcy, których dzieła obok innych mieliśmy okazję obejrzeć.

Pozdrawiam

Darek Młynarczyk


Poprawiony: piątek, 27 października 2017 13:28
 
Szkolny biwak - 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 maja 2017 09:54

Szkolny biwak - 2017 r.

 

 

 

 

W dniach 12-13 maja nauczyciele

 

Agnieszka Parol, Rafał Biernacki

 

i Bogdan Oskroba zorganizowali


w naszej szkole biwak

 

dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Biwak rozpoczęliśmy w piątek po lekcjach

 

przygotowaniem miejsc noclegowych

 

na sali gimnastycznej.

 

Po podwieczorku ruszyliśmy

 

do lasu na grę terenową

 

pt."W lesie czujemy się bezpiecznie".

 

Gra przebiegała w atmosferze

 

sportowej rywalizacji,

 

w której zwyciężył Kuba Sobański z kl. 6.

 

Kolacja to tradycyjne kiełbaski przy ognisku.

 

Nie brakowało również

 

śpiewów i tańców biwakowych.

 

Po tak aktywnie spędzonym dniu

 

sen przyszedł natychmiast

 

w warunkach biwakowych.

 

W sobotę po śniadaniu

 

wybraliśmy się na wycieczkę

 

do Arboretum w Rogowie.

 

Dzięki pięknej pogodzie

 

spacer po parku i kontakt z przyrodą

 

był wielką przyjemnością,

 

o czym świadczą

 

zamieszczone niżej fotografie.

 

W szkole czekał już na nas przepyszny obiad.

 

Pełni wrażeń wracaliśmy do domu.

 

Czekamy już na następny biwak.

 

Szkolne Koło Turystyczne "Rusz się"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poprawiony: piątek, 26 maja 2017 11:15
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player