Strona główna Spis treści Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" Aktualności Współpraca z Urzędem Miasta w Głownie

Spis treściDesigned by:

Współpraca z Urzędem Miasta w Głownie PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
środa, 20 kwietnia 2016 09:01

 

Programy zrealizowane we współpracy

 

 

z Urzędem Miasta w Głownie:

 

 

2018 r.

 

 

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. zorganizowana została 3-dniowa wycieczka na Podlasie.

Uczestniczyło w niej 9 podopiecznych naszego Stowarzyszenia pochodzących z terenu Głowna.

W programie wyjazdu było:

- zwiedzanie Drohiczyna: Katedry Trójcy Przenajświętszej, Kościoła Franciszkanów,

podziwianie Doliny Bugu z Góry Zamkowej,

- zwiedzanie Świętej Góry Grabarka - „serca polskiego prawosławia”,

- nocleg w Dubiczach Cerkiewnych,

- przejazd kolejką po Puszczy Białowieskiej,

- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo BPN,

- pobyt w Rezerwacie Pokazowym Żubrów,

- spacer kładką „Żebra Żubra”,,

- zwiedzanie zabytków Białegostoku:

Pałac Branickich, Rynek Kościuszki, Bazylika Archikatedralna, cerkiew Św. Mikołaja,

-wizyta w samotni „Odrynki”.

Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Miejski w Głownie w ramach zadania:

„Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach współpracy z Urzędem Miasta w Głownie realizowane jest zadanie z zakresu

„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - Szlakiem filmowej Łodzi.

W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. podopieczni Stowarzyszenia wyjeżdżają do kina,

uczestniczą w warsztatach oraz audycjach muzycznych. W zadaniu bierze udział 30 osób.

 

 

 

 

 

 

W okresie od 7 maja do 31 lipca 2018 r. realizowane jest zadanie z obszaru działalności

na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą

„Terapia z uśmiechem”.

Grupa 12 dzieci uczestniczy w zajęciach dogoterapii i hipoterapii.

Dogoterapia odbywa się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie,

a hipoterapia w ośrodku w Otolicach.

Zadanie zostało sfinansowane przez Urząd Miasta w Głownie.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Głownie realizowane jest zadanie z zakresu:

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

W okresie od 01.03.2018 r. do 29.06.2018 roku 13 podopiecznych

Stowarzyszenia mieszkających na terenie Głowna uczestniczy

w zajęciach przygotowawczych na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem zadania będzie Szkolny Turniej Pływacki.

Uczestnicy otrzymają nagrody i słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Głownie udzielił dofinansowania na prowadzenie w 2018 roku

Świetlicy środowiskowej, która działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie. Istnieje ona od 2001 roku.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych.

Prowadzone są również oddziaływania profilaktyczne polegające na rozwijaniu zainteresowań,

propagowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego

oraz  kształtowaniu prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych.

Uczestnicy zajęć rozwijają swoją samodzielność podczas przygotowywania posiłków oraz sprzątania po nich.

Chętnie organizują wspólne spotkania z okazji nadchodzących świąt oraz celebrują inne uroczystości.

Wszystko to wpływa na dobrą atmosferę w grupie oraz budowanie więzi.

 

 

 

 

 

 

2017 r.

 

"Terapia z uśmiechem"


W okresie od 4 maja do 29 lipca 2017 r.

zrealizowano zadanie z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

pod nazwą „Terapia z uśmiechem”.

Grupa 8 dzieci została objęta zajęciami dogoterapii i hipoterapii.

Zajęcia dogoterapii odbywały się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie,

a  zajęcia hipoterapii w Otolicach.

Zadanie zostało sfinansowane przez Urząd Miasta w Głownie.

 


 

 

Świetlica środowiskowa

 

Urząd Miejski w Głownie udzielił dofinansowania na prowadzenie w 2017 roku Świetlicy środowiskowej,

która działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie. Istnieje ona od 2001 roku.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych.

Prowadzone są również oddziaływania profilaktyczne polegające na rozwijaniu zainteresowań,

propagowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego

oraz  kształtowaniu prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych.

Uczestnicy zajęć rozwijają swoją samodzielność podczas przygotowywania posiłków oraz sprzątania po nich.

Chętnie organizują wspólne spotkania z okazji nadchodzących świąt oraz celebrują inne uroczystości.

Wszystko to wpływa na dobrą atmosferę w grupie oraz budowanie więzi między uczestnikami.

 

Spotkanie wielkanocne

 


 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe


W dniu 20.12.2017 r. odbyła się Wigilia w Świetlicy Środowiskowej.

Podopieczni i goście świętowali przy obficie zastawionym stole.

W wigilii uczestniczył prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” p. Maciej Lisowski

oraz inni członkowie zarządu.

Wszyscy podopieczni otrzymali paczki ufundowane przez Urząd Miasta w Głownie.

Czas spotkania upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze,

przy wspólnie śpiewanych kolędach.

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Głownie

zrealizowano zadanie z zakresu:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Głowna”,

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

W okresie od 28.02.2017 r. do 30.06.2017 roku  11 podopiecznych Stowarzyszenia

mieszkających na terenie Głowna

uczestniczyło w zajęciach przygotowawczych na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem zadania będzie Szkolny Turniej Pływacki.

Uczestnicy otrzymali  nagrody i słodki poczęstunek.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Krakowa

 

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. zorganizowana została

 

3-dniowa wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Uczestniczyło w niej 7 podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

W programie wyjazdu było:

- odwiedzenie Klasztoru na Jasnej Górze,

- piknik na terenie Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu,

- zwiedzanie Parku Miniatur, Parku Doświadczeń Fizycznych, Domu Legend i Strachów,

- spacer Doliną Prądnika,

- zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, Groty Łokietka,

- poznanie zabytków Krakowa:

Katedra, Dzwonnica, Smocza Jama, Ogrody Wawelskie, Kościół Mariacki.


Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Miejski w Głownie w ramach zadania:

 

„Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016


"Terapia z uśmiechem"

 

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. realizowane było zadanie

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą

"Terapia z uśmiechem".

Grupa 10 dzieci została objęta zajęciami hipoterapii, które

prowadzone były na terenie

Gospodarstwa Agroturystycznego w Bronisławowie.

Zadanie zostało sfinansowane przez Urząd Miasta w Głownie.

 

 

.

 

 


 

 

Wycieczka do Wrocławia

 

 

W dniach 30.05 - 01.06.2016 r. odbyła się 3-dniowa wycieczki

do Wrocławia w ramach zadania

„Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę”.

Wzięło w niej udział 6 uczniów naszej szkoły mieszkających na terenie Głowna.

Zadanie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Głownie.

 

W ramach programu wycieczki zrealizowano:


-rejs  statkiem po Odrze,

-zwiedzanie Ogrodu Japońskiego,

-wjazd na Sky Tower,

-pokaz Fontanny Multimedialnej,

-Panorama Racławicka,

-przejście przez Masyw Ślęży,

-zwiedzanie Wrocławia,

-zwiedzanie Oleśnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Świetlica środowiskowa”

 

 

Świetlica środowiskowa jest prowadzona

przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Pod jej opieką pozostaje 12 podopiecznych.

Są to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 roku życia.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości

edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, propagowanie aktywnych form

spędzania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych postaw

wobec negatywnych zjawisk społecznych.

Rozwijają swoją samodzielność przez wspólne przygotowywanie posiłków

oraz sprzątanie po nich.

 

 

 

 

W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Głownie realizowane jest zadanie

z zakresu Upowszechniania kultury.

W okresie od 20.04.2016r. do 30.06.2016r. podopieczni Stowarzyszenia mieszkający

w Gminie Głowno wyjeżdżają do teatru, muzeum

oraz biorą udział w audycjach muzycznych i warsztatach.

W zadaniu uczestniczy grupa 15 osób.

 

 

 

2015

 

 

„Terapia z uśmiechem”

 

Program obejmował działania o charakterze rehabilitacyjno- terapeutycznym.

Skierowany był do grupy 10 podopiecznych w wieku od 3-7 roku życia.

W ramach programu prowadzono zajęcia z dziećmi

metodą hipoterapii oraz zajęcia ruchowe z wykorzystaniem zakupionych pomocy i sprzętu.

Zajęcia odbywały się na terenie

Gospodarstwa Agroturystycznego w Bronisławowie w lipcu 2015 roku.

 

 

 

„Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży”

 

 

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży.

Odbyły się wyjazdy do kina Cinema City  w Łodzi oraz 2 audycje muzyczne na terenie naszej szkoły.

Oprócz tego realizowane były zajęcia muzealne w Muzeum Regionalnym w Łowiczu,

podczas których uczestnicy poznali kulturę i obyczaje regionu.

Program realizowany był przez okres 3 miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2015 r.

Uczestniczyło w nim 20 podopiecznych,  mieszkańców miasta Głowna.

 

 

„Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę”

 

 

W ramach programu zorganizowana została 3-dniowa wycieczka do Trójmiasta.

Uczestnicy zwiedzili okręt-muzeum „Błyskawica” oraz Oceanarium,

spacerowali Skwerem Kościuszki, odwiedzili Westerplatte, Park Zdrojowy oraz molo w Sopocie.

Uczniowie zwiedzili również zamek w Malborku. Wycieczka odbyła się w maju 2015 r.

Uczestniczyło w niej 6 podopiecznych, mieszkańców Głowna.

 

Poprawiony: piątek, 22 czerwca 2018 10:25
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player