Spis treściDesigned by:

Współpraca z Urzędem Gminy Głowno PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
wtorek, 19 kwietnia 2016 10:29

Programy zrealizowane we współpracy

z Urzędem Gminy w Głownie:

 

 

 

2018

 

 

 

W okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. realizowane jest we współpracy

z Urzędem Gminy w Głownie zadanie z zakresu

„Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych”

– Z kulturą na ty.

Podopieczni Stowarzyszenia wyjeżdżają do kina, teatru,  uczestniczą w warsztatach oraz audycjach muzycznych.

W zadaniu bierze udział 14 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Głownie zrealizowane zostało zadania z zakresu:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

W okresie od września do listopada 2018 roku 6 podopiecznych Stowarzyszenia

mieszkających na terenie Gminy Głowno uczestniczyło w zajęciach

przygotowawczych na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem zadania był Szkolny Turniej Pływacki.

Uczestnicy otrzymali drobne nagrody i słodki poczęstunek.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. zorganizowana została 3-dniowa wycieczka na Podlasie.

Uczestniczyło w niej 5 podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

W programie wyjazdu było:

- zwiedzanie Drohiczyna: Katedry Trójcy Przenajświętszej, Kościoła Franciszkanów,

podziwianie Doliny Bugu z Góry Zamkowej,

- zwiedzanie Świętej Góry Grabarka - „serca polskiego prawosławia”,

- nocleg w Dubiczach Cerkiewnych,

- spacer nad zalew Bachmaty,

- przejazd kolejką po Puszczy Białowieskiej,

- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego BPN,

- pobyt w Rezerwacie Pokazowym Żubrów,

- spacer kładką „Żebra Żubra”,

- wizyta w samotni „Odrynki”,

- zwiedzanie zabytków Białegostoku:

Pałac Branickich, Rynek Kościuszki, Bazylika Archikatedralna, cerkiew Św. Mikołaja.


Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Gminy w Głownie

w ramach zadania: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie w ramach dotacji otrzymanej od Urzędu Gminy w Głownie

 

realizuje od IV-XII 2018 r. zadanie pod nazwą:

 

„Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym”.

 

W zakresie wskazanego zadania 10-osobowa grupa podopiecznych

 

otrzymuje na terenie szkoły posiłek na drugie śniadanie

 

oraz kształtuje przy okazji prawidłowe nawyki żywieniowe.

 

Przygotowane zostaną również dla podopiecznych paczki

 

na Święta Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

2017 r.


 

W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Głownie realizowane jest zadanie

z zakresu upowszechniania kultury „Szlakiem filmowej Łodzi”.

W okresie od 01.09.2017r. do 30.11.2017r. podopieczni Stowarzyszenia

mieszkający  na terenie Gminy Głowno wyjeżdżają do kina oraz na warsztaty do muzeum.

Biorą również udział w audycjach muzycznych. W zadaniu uczestniczy grupa 15 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie w ramach dotacji otrzymanej od Urzędu Gminy w  Głownie

realizuje od IV  do XII 2017r. zadanie pod nazwą:

„Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym”.

W zakresie wskazanego zadania 10-osobowa grupa podopiecznych otrzymuje na terenie szkoły

kanapki na drugie śniadanie oraz kształtuje przy okazji prawidłowe nawyki żywieniowe.

Przygotowane zostaną również dla podopiecznych paczki na Święta Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. zorganizowana została

 

3-dniowa wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Uczestniczyło w niej 7 podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

W programie wyjazdu było:

- odwiedzenie Klasztoru na Jasnej Górze,

- piknik na terenie Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu,

- zwiedzanie Parku Miniatur, Parku Doświadczeń Fizycznych, Domu Legend i Strachów,

- spacer Doliną Prądnika,

- zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, Groty Łokietka,

- obejrzenie zabytków Krakowa: Katedra, Dzwonnica, Smocza Jama,

Ogrody Wawelskie.


Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Gminy w Głownie w ramach zadania:

 

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy” .

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016

 


Kultura dla wszystkich

 

W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Głownie realizowane jest zadanie z zakresu Upowszechniania kultury.

W okresie od 20.04.2016r. do 30.06.2016r. podopieczni Stowarzyszenia mieszkający w Gminie Głowno wyjeżdżają do teatru,

muzeum oraz biorą udział w audycjach muzycznych i warsztatach. W zadaniu uczestniczy grupa 15 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Udzielanie pomocy żywnościowej 

i rzeczowej osobom potrzebującym”

 

Zadanie miało na celu wspieranie dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dotyczyło 10-osobowej grupy podopiecznych. W ramach programu, w okresie od IV-VI oraz IX-XII.2015 r.,

zapewniano śniadania na terenie szkoły. Oprócz tego przekazano paczki żywnościowe przed świętami Bożego Narodzenia.

 

 

Stowarzyszenie w ramach otrzymanej od Urzędu Gminy w Głownie dotacji realizuje

od 20.04.2016 do 31.12.2016 r. zadanie pod nazwą:

„Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym”.

W zakresie wskazanego zadania 10-osobowa grupa podopiecznych

otrzymuje każdego dnia wsparcie żywnościowe w postaci kanapek.

Przygotowane zostaną również paczki na Święta Bożego Narodzenia.

 

„Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę”

 

W ramach programu zorganizowana została 3-dniowa wycieczka do Trójmiasta. Uczestnicy zwiedzili okręt-muzeum

„Błyskawica” oraz Oceanarium, spacerowali Skwerem Kościuszki, odwiedzili Westerplatte, Park Zdrojowy oraz

molo w Sopocie. Uczestnicy zatrzymali się również w Malborku.

Wycieczka odbyła się w maju 2015 r. Uczestniczyło w niej 3 podopiecznych, mieszkańców gminy Głowno.

 

 


 

2015 r.


Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”

 

Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych podopiecznych.

Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na terenie Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem programu był  Szkolny Turniej  Pływacki „Jestem sprawny jak rybka”

Program realizowany był w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik 2015 r.

Uczestniczyło w nim 7 osób. Wyjazdy na basen odbywały się przez okres 11 tygodni.

 

Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży”

 

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży.

Odbyły się wyjazdy do kina Cinema City  w Łodzi oraz 3 audycje muzyczne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

Oprócz tego realizowane były zajęcia muzealne w Muzeum Regionalnym w Łowiczu.

Uczestnicy poznali obyczaje regionu, tradycję wesela łowickiego oraz wycinankę łowicką.

Program realizowany był przez okres 3 miesięcy: IX-XI 2015r.

Uczestniczyło w nim 17 podopiecznych, mieszkańców gminy Głowno.

Poprawiony: środa, 28 listopada 2018 14:57
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player