Spis treściDesigned by:

Aktualności
Zajęcia letnie dla dzieci - 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 października 2017 07:40

 

Zajęcia letnie dla dzieci

 

 

Zajęcia letnie dla dzieci „ Nie potrzebne góry i morze by we wspaniałym być humorze!‘’ odbyły się w terminie

03.07 – 07.07.2017 r. W zajęciach lentich brało udział  10 podopiecznych Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”,

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

Zajęcia były realizowane w godzinach 9.00-15.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dzieci dowożone były  przez rodziców na ich koszt własny. W szkole  odbywały się liczne gry i zabawy

oraz zajęcia z wychowawcami. Podczas pobytu dzieci  miały zapewnione wyżywienie w postaci drugiego śniadania

oraz dwóch  obiadów.

Program zajęć letnich zapewniał  uczestnikom aktywnie spędzony letni czas wolny połączony ze zwiedzaniem,

rekreacją i odpoczynkiem będący odpowiednikiem wyjazdu wakacyjnego.

W tym celu odbyły się  2 wyjazdy poza Głowno (sala zabaw w Brzezinach, kino Cinema City w Łodzi,

pobyt w restauracji Mc. Donalds).  Jeden z dni zajęć letnich wykorzystano na tereny  tereny rekreacyjne naszego

miasta – pływanie na rowerkach wodnych po jeziorze.  Na pożegnanie naszych tegorocznych zajęć skorzystaliśmy

z profesjonalnej usługi firmy eventowej z terenu naszego miasta Libra Events łącząc tym sposobem doskonałą

zabawę z niecodziennymi atrakcjami ze wsparciem naszych lokalnych rozwijających się firm. Korzystaliśmy

również z zaplecza dydaktycznego naszej placówki, to jest z tablicy multimedialnej, pracowni kulinarnej, świetlicy

oraz boiska i placu zabaw Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Uczniami opiekowali się pedagodzy zatrudnieni

w w/w. szkole. Po zakończeniu zajęć letnich uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Ponadto przebieg

zajęć letnich dokumentowano na fotografiach i stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poprawiony: wtorek, 03 października 2017 07:57
 
Współpraca z Urzędem Gminy w Dmosinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
środa, 20 kwietnia 2016 09:20

 

 

 

Programy zrealizowane we współpracy

z Urzędem Gminy Dmosin:

 

 

2016


Rozpoczynamy realizację zadania

„Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży”.

Jest ono współfinansowane przez Urząd Gminy Dmosin.

Obejmuje inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności dla dzieci z małych miejscowości

instytucji kulturalnych takich jak: kino, teatr, muzeum.

Oprócz tego rozwija zainteresowanie muzyką z różnych zakątków świata

oraz historią instrumentów.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.09.2016r. do 30.11.2016r.

Dotyczy podopiecznych Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”

mieszkających na terenie Gminy Dmosin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 02 listopada 2017 14:22
 
Współpraca z Urzędem Miasta w Głownie PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
środa, 20 kwietnia 2016 09:01

 

Programy zrealizowane we współpracy

 

 

z Urzędem Miasta w Głownie:

 

 

2017 r.

 

"Terapia z uśmiechem"


W okresie od 4 maja do 29 lipca 2017 r.

zrealizowano zadanie z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

pod nazwą „Terapia z uśmiechem”.

Grupa 8 dzieci została objęta zajęciami dogoterapii i hipoterapii.

Zajęcia dogoterapii odbywały się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie,

a  zajęcia hipoterapii w Otolicach.

Zadanie zostało sfinansowane przez Urząd Miasta w Głownie.

 


 

 

Świetlica środowiskowa

 

Urząd Miejski w Głownie udzielił dofinansowania na prowadzenie w 2017 roku Świetlicy środowiskowej,

która działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie. Istnieje ona od 2001 roku.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości edukacyjnych.

Prowadzone są również oddziaływania profilaktyczne polegające na rozwijaniu zainteresowań,

propagowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego

oraz  kształtowaniu prawidłowych postaw wobec negatywnych zjawisk społecznych.

Uczestnicy zajęć rozwijają swoją samodzielność podczas przygotowywania posiłków oraz sprzątania po nich.

Chętnie organizują wspólne spotkania z okazji nadchodzących świąt oraz celebrują inne uroczystości.

Wszystko to wpływa na dobrą atmosferę w grupie oraz budowanie więzi między uczestnikami.

 

Spotkanie wielkanocne

 


 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe


W dniu 20.12.2017 r. odbyła się Wigilia w Świetlicy Środowiskowej.

Podopieczni i goście świętowali przy obficie zastawionym stole.

W wigilii uczestniczył prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” p. Maciej Lisowski

oraz inni członkowie zarządu.

Wszyscy podopieczni otrzymali paczki ufundowane przez Urząd Miasta w Głownie.

Czas spotkania upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze,

przy wspólnie śpiewanych kolędach.

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Głownie

zrealizowano zadanie z zakresu:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Głowna”,

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

W okresie od 28.02.2017 r. do 30.06.2017 roku  11 podopiecznych Stowarzyszenia

mieszkających na terenie Głowna

uczestniczyło w zajęciach przygotowawczych na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem zadania będzie Szkolny Turniej Pływacki.

Uczestnicy otrzymali  nagrody i słodki poczęstunek.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Krakowa

 

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. zorganizowana została

 

3-dniowa wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Uczestniczyło w niej 7 podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

W programie wyjazdu było:

- odwiedzenie Klasztoru na Jasnej Górze,

- piknik na terenie Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu,

- zwiedzanie Parku Miniatur, Parku Doświadczeń Fizycznych, Domu Legend i Strachów,

- spacer Doliną Prądnika,

- zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, Groty Łokietka,

- poznanie zabytków Krakowa:

Katedra, Dzwonnica, Smocza Jama, Ogrody Wawelskie, Kościół Mariacki.


Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Miejski w Głownie w ramach zadania:

 

„Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016


"Terapia z uśmiechem"

 

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. realizowane było zadanie

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą

"Terapia z uśmiechem".

Grupa 10 dzieci została objęta zajęciami hipoterapii, które

prowadzone były na terenie

Gospodarstwa Agroturystycznego w Bronisławowie.

Zadanie zostało sfinansowane przez Urząd Miasta w Głownie.

 

 

.

 

 


 

 

Wycieczka do Wrocławia

 

 

W dniach 30.05 - 01.06.2016 r. odbyła się 3-dniowa wycieczki

do Wrocławia w ramach zadania

„Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę”.

Wzięło w niej udział 6 uczniów naszej szkoły mieszkających na terenie Głowna.

Zadanie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Głownie.

 

W ramach programu wycieczki zrealizowano:


-rejs  statkiem po Odrze,

-zwiedzanie Ogrodu Japońskiego,

-wjazd na Sky Tower,

-pokaz Fontanny Multimedialnej,

-Panorama Racławicka,

-przejście przez Masyw Ślęży,

-zwiedzanie Wrocławia,

-zwiedzanie Oleśnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Świetlica środowiskowa”

 

 

Świetlica środowiskowa jest prowadzona

przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Pod jej opieką pozostaje 12 podopiecznych.

Są to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 roku życia.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach mających na celu nadrabianie zaległości

edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań, propagowanie aktywnych form

spędzania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych postaw

wobec negatywnych zjawisk społecznych.

Rozwijają swoją samodzielność przez wspólne przygotowywanie posiłków

oraz sprzątanie po nich.

 

 

 

 

W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Głownie realizowane jest zadanie

z zakresu Upowszechniania kultury.

W okresie od 20.04.2016r. do 30.06.2016r. podopieczni Stowarzyszenia mieszkający

w Gminie Głowno wyjeżdżają do teatru, muzeum

oraz biorą udział w audycjach muzycznych i warsztatach.

W zadaniu uczestniczy grupa 15 osób.

 

 

 

2015

 

 

„Terapia z uśmiechem”

 

Program obejmował działania o charakterze rehabilitacyjno- terapeutycznym.

Skierowany był do grupy 10 podopiecznych w wieku od 3-7 roku życia.

W ramach programu prowadzono zajęcia z dziećmi

metodą hipoterapii oraz zajęcia ruchowe z wykorzystaniem zakupionych pomocy i sprzętu.

Zajęcia odbywały się na terenie

Gospodarstwa Agroturystycznego w Bronisławowie w lipcu 2015 roku.

 

 

 

„Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży”

 

 

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży.

Odbyły się wyjazdy do kina Cinema City  w Łodzi oraz 2 audycje muzyczne na terenie naszej szkoły.

Oprócz tego realizowane były zajęcia muzealne w Muzeum Regionalnym w Łowiczu,

podczas których uczestnicy poznali kulturę i obyczaje regionu.

Program realizowany był przez okres 3 miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2015 r.

Uczestniczyło w nim 20 podopiecznych,  mieszkańców miasta Głowna.

 

 

„Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę”

 

 

W ramach programu zorganizowana została 3-dniowa wycieczka do Trójmiasta.

Uczestnicy zwiedzili okręt-muzeum „Błyskawica” oraz Oceanarium,

spacerowali Skwerem Kościuszki, odwiedzili Westerplatte, Park Zdrojowy oraz molo w Sopocie.

Uczniowie zwiedzili również zamek w Malborku. Wycieczka odbyła się w maju 2015 r.

Uczestniczyło w niej 6 podopiecznych, mieszkańców Głowna.

 

Poprawiony: piątek, 19 stycznia 2018 12:58
 
Współpraca z Urzędem Gminy Głowno PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
wtorek, 19 kwietnia 2016 10:29

Programy zrealizowane we współpracy

z Urzędem Gminy w Głownie:

 

 

 

2017 r.


 

W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Głownie realizowane jest zadanie

z zakresu upowszechniania kultury „Szlakiem filmowej Łodzi”.

W okresie od 01.09.2017r. do 30.11.2017r. podopieczni Stowarzyszenia

mieszkający  na terenie Gminy Głowno wyjeżdżają do kina oraz na warsztaty do muzeum.

Biorą również udział w audycjach muzycznych. W zadaniu uczestniczy grupa 15 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie w ramach dotacji otrzymanej od Urzędu Gminy w  Głownie

realizuje od IV  do XII 2017r. zadanie pod nazwą:

„Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym”.

W zakresie wskazanego zadania 10-osobowa grupa podopiecznych otrzymuje na terenie szkoły

kanapki na drugie śniadanie oraz kształtuje przy okazji prawidłowe nawyki żywieniowe.

Przygotowane zostaną również dla podopiecznych paczki na Święta Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. zorganizowana została

 

3-dniowa wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Uczestniczyło w niej 7 podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

W programie wyjazdu było:

- odwiedzenie Klasztoru na Jasnej Górze,

- piknik na terenie Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu,

- zwiedzanie Parku Miniatur, Parku Doświadczeń Fizycznych, Domu Legend i Strachów,

- spacer Doliną Prądnika,

- zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, Groty Łokietka,

- obejrzenie zabytków Krakowa: Katedra, Dzwonnica, Smocza Jama,

Ogrody Wawelskie.


Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Gminy w Głownie w ramach zadania:

 

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy” .

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016

 


Kultura dla wszystkich

 

W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Głownie realizowane jest zadanie z zakresu Upowszechniania kultury.

W okresie od 20.04.2016r. do 30.06.2016r. podopieczni Stowarzyszenia mieszkający w Gminie Głowno wyjeżdżają do teatru,

muzeum oraz biorą udział w audycjach muzycznych i warsztatach. W zadaniu uczestniczy grupa 15 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Udzielanie pomocy żywnościowej 

i rzeczowej osobom potrzebującym”

 

Zadanie miało na celu wspieranie dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dotyczyło 10-osobowej grupy podopiecznych. W ramach programu, w okresie od IV-VI oraz IX-XII.2015 r.,

zapewniano śniadania na terenie szkoły. Oprócz tego przekazano paczki żywnościowe przed świętami Bożego Narodzenia.

 

 

Stowarzyszenie w ramach otrzymanej od Urzędu Gminy w Głownie dotacji realizuje

od 20.04.2016 do 31.12.2016 r. zadanie pod nazwą:

„Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym”.

W zakresie wskazanego zadania 10-osobowa grupa podopiecznych

otrzymuje każdego dnia wsparcie żywnościowe w postaci kanapek.

Przygotowane zostaną również paczki na Święta Bożego Narodzenia.

 

„Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę”

 

W ramach programu zorganizowana została 3-dniowa wycieczka do Trójmiasta. Uczestnicy zwiedzili okręt-muzeum

„Błyskawica” oraz Oceanarium, spacerowali Skwerem Kościuszki, odwiedzili Westerplatte, Park Zdrojowy oraz

molo w Sopocie. Uczestnicy zatrzymali się również w Malborku.

Wycieczka odbyła się w maju 2015 r. Uczestniczyło w niej 3 podopiecznych, mieszkańców gminy Głowno.

 

 


 

2015 r.


Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”

 

Program służył poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych podopiecznych.

Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na terenie Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem programu był  Szkolny Turniej  Pływacki „Jestem sprawny jak rybka”

Program realizowany był w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik 2015 r.

Uczestniczyło w nim 7 osób. Wyjazdy na basen odbywały się przez okres 11 tygodni.

 

Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży”

 

Program obejmował działania służące upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży.

Odbyły się wyjazdy do kina Cinema City  w Łodzi oraz 3 audycje muzyczne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

Oprócz tego realizowane były zajęcia muzealne w Muzeum Regionalnym w Łowiczu.

Uczestnicy poznali obyczaje regionu, tradycję wesela łowickiego oraz wycinankę łowicką.

Program realizowany był przez okres 3 miesięcy: IX-XI 2015r.

Uczestniczyło w nim 17 podopiecznych, mieszkańców gminy Głowno.

Poprawiony: wtorek, 19 grudnia 2017 11:55
 
Współpraca z Urzędem Miejskim w Strykowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
wtorek, 19 kwietnia 2016 10:18

 

Programy zrealizowane we współpracy


z Urzędem Miasta-Gminy Stryków:

 

 

2017 r.

 

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Strykowie rozpoczęto realizację  zadania z zakresu:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków

poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego

uprawiania różnych dyscyplin sportu”,

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

W okresie od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. 10 podopiecznych Stowarzyszenia

mieszkających na terenie Gminy Stryków

uczestniczy w zajęciach przygotowawczych na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem zadania będzie VII Szkolny Turniej Pływacki. Uczestnicy otrzymają  nagrody i słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie w ramach dotacji otrzymanej od Urzędu Miejskiego w Strykowie

realizuje od 03.04.2017 do 30.11.2017 r. zadanie pod nazwą:

Samodzielni w dorosłość”.

(Wsparcie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych

i ich integracji ze środowiskiem lokalnym).

Jest to kontynuacja programu realizowanego przez Stowarzyszenie od 2014 r.

Ma on charakter rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjny.

W ramach zadania podopieczni  mają  zapewnioną  dogoterapię, , terapię Biofeedback,

oraz terapię społeczną. Zakupione zostały  również pomoce do prowadzenia zajęć.

Zadaniem objęta jest młodzież i dzieci z terenu Gminy Stryków. Łącznie 15 osób.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. zorganizowana została

 

3-dniowa wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Uczestniczyło w niej 8 podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

W programie wyjazdu było:

- odwiedzenie Klasztoru na Jasnej Górze,

- piknik na terenie Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu,

- zwiedzanie Parku Miniatur, Parku Doświadczeń Fizycznych, Domu Legend i Strachów,

- spacer Doliną Prądnika,

-zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, Groty Łokietka,

- obejrzenie zabytków Krakowa: Katedra, Dzwonnica, Smocza Jama,

Ogrody Wawelskie.


Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Miejski w Strykowie w ramach zadania z zakresu:

 

Upowszechniania turystyki” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

"Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie


- VII Szkolny Turniej Pływacki”

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Strykowie

 

zrealizowane zostało zadanie z zakresu:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków


poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego


uprawiania różnych dyscyplin sportu”,

 

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.


W okresie od 15.02.2016 r. do 30.06.2016 r. 12 podopiecznych Stowarzyszenia

 

mieszkających na terenie Gminy Stryków

 

uczestniczyło w zajęciach przygotowawczych na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.


Podsumowaniem zadania był szkolny turniej pływacki z nagrodami i słodkim poczęstunkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Samodzielni w dorosłość”

 

Program jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2014 roku. Mają one charakter rehabilitacyjno- terapeutyczno-edukacyjny.

Skierowany był do grupy 15 podopiecznych w wieku od 5-22 roku życia. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby uczestników dokonano podziału na grupę dzieci i młodzieży.

Grupa dzieci uczestniczyła w indywidualnych zajęciach integracji sensorycznej, masażu Masgutowej połączonym z zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi oraz grupowych zajęciach muzykoterapii. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu percepcji wzrokowej, stymulacji lewopółkulowej, stymulacji słuchowej, pamięci i myślenia.

Grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach rozwijających samodzielność oraz zaradność życiową. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu prowadzonych zajęć dokonano zakupu pomocy. Wśród nich były urządzenia, naczynia, sprzęty do zajęć z zakresu gospodarstwa domowego (gotowanie, sprzątanie, prace naprawcze oraz dekoratorskie).

 

Stowarzyszenie w ramach otrzymanej od Urzędu Miejskiego w Strykowie dotacji realizuje od 01.04.2016 do 30.11.2016r. zadanie pod nazwą: „Samodzielni w dorosłość” (Wsparcie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym).

Zakupione zostały pomoce oraz prowadzone są zajęcia: dogoterapia, muzykoterapia, integracja sensoryczna, terapia społeczna.. Bierze w nich udział młodzież i dzieci z terenu Gminy Stryków. Łącznie 15 osób.

 

 

"Kultura dla wszystkich"

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Strykowie realizowane jest zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Kultura dla wszystkich”.

W okresie od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. podopieczni Stowarzyszenia mieszkający w Gminie Stryków wyjeżdżają do kina ,teatru, muzeum oraz biorą udział w audycjach muzycznych i warsztatach. W zadaniu uczestniczy grupa 18 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę"

 

W dniach 30.05 - 01.06.2016 r. odbyła się 3-dniowa wycieczki do Wrocławia w ramach zadania „Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę”.

Wzięło w niej udział 8 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie mieszkających w Gminie Stryków. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Strykowie.

W ramach programu wycieczki zrealizowano:

-rejs  statkiem po Odrze,

-zwiedzanie Ogrodu Japońskiego,

-wjazd na Sky Tower,

-pokaz Fontanny Multimedialnej,

-Panorama Racławicka,

-przejście przez Masyw Ślęży,

-zwiedzanie Wrocławia,

-zwiedzanie Oleśnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015


"Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie


- VI Szkolny Turniej Pływacki”

 

Program służył upowszechnianiu kultury fizycznej,

 

poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych podopiecznych.

 

Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na terenie Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

Podsumowaniem programu była impreza sportowo-rekreacyjna – VI Szkolny Turniej Pływacki.


Program realizowany był przez okres 4 miesięcy: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2015 r.


Uczestniczyło w nim 10 osób. Wyjazdy na basen odbywały się przez okres 12 tygodni.

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 19 stycznia 2018 22:32
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player