Strona główna Spis treści Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie"

Spis treściDesigned by:

Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie"
Zajęcia letnie dla dzieci - 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 października 2017 07:40

 

Zajęcia letnie dla dzieci

 

 

Zajęcia letnie dla dzieci „ Nie potrzebne góry i morze by we wspaniałym być humorze!‘’ odbyły się w terminie

03.07 – 07.07.2017 r. W zajęciach lentich brało udział  10 podopiecznych Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”,

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

Zajęcia były realizowane w godzinach 9.00-15.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Dzieci dowożone były  przez rodziców na ich koszt własny. W szkole  odbywały się liczne gry i zabawy

oraz zajęcia z wychowawcami. Podczas pobytu dzieci  miały zapewnione wyżywienie w postaci drugiego śniadania

oraz dwóch  obiadów.

Program zajęć letnich zapewniał  uczestnikom aktywnie spędzony letni czas wolny połączony ze zwiedzaniem,

rekreacją i odpoczynkiem będący odpowiednikiem wyjazdu wakacyjnego.

W tym celu odbyły się  2 wyjazdy poza Głowno (sala zabaw w Brzezinach, kino Cinema City w Łodzi,

pobyt w restauracji Mc. Donalds).  Jeden z dni zajęć letnich wykorzystano na tereny  tereny rekreacyjne naszego

miasta – pływanie na rowerkach wodnych po jeziorze.  Na pożegnanie naszych tegorocznych zajęć skorzystaliśmy

z profesjonalnej usługi firmy eventowej z terenu naszego miasta Libra Events łącząc tym sposobem doskonałą

zabawę z niecodziennymi atrakcjami ze wsparciem naszych lokalnych rozwijających się firm. Korzystaliśmy

również z zaplecza dydaktycznego naszej placówki, to jest z tablicy multimedialnej, pracowni kulinarnej, świetlicy

oraz boiska i placu zabaw Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Uczniami opiekowali się pedagodzy zatrudnieni

w w/w. szkole. Po zakończeniu zajęć letnich uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Ponadto przebieg

zajęć letnich dokumentowano na fotografiach i stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poprawiony: wtorek, 03 października 2017 07:57
 
Wigilia w świetlicy środowiskowej. PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
poniedziałek, 16 stycznia 2017 09:28

 

Wigilia w świetlicy środowiskowej

 

W dniu 20.12.2016 r. odbyła się Wigilia w świetlicy środowiskowej. Wszyscy zebrani:

podopieczni i goście świętowali przy obficie zastawionym stole. Swoją obecnością

zaszczycił nas Burmistrz Głowna, pan Grzegorz Janeczek, który obdarował dzieci

paczkami zakupionymi przez Urząd Miejski w Głownie. Przekazał życzenia

bożonarodzeniowe również dla wszystkich uczniów i pracowników

Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie.

W Wigilii uczestniczyli również prezes Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”

pan Maciej Lisowski, wiceprezes pani Małgorzata Baraniak

oraz inni członkowie zarządu.

Czas spotkania upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze,

przy wspólnie śpiewanych kolędach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 lutego 2017 10:24
 
Współpraca z Urzędem Miejskim w Strykowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
wtorek, 19 kwietnia 2016 10:18

 

Programy zrealizowane we współpracy


z Urzędem Miasta-Gminy Stryków:

 

 

2018 r.

 

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. zorganizowana została

3-dniowa wycieczka na Podlasie.

Uczestniczyło w niej 9 podopiecznych naszego Stowarzyszenia

z terenu Miasta i Gminy Stryków.

W programie wyjazdu było:

- zwiedzanie Drohiczyna:

Katedry Trójcy Przenajświętszej, Kościoła Franciszkanów,

podziwianie Doliny Bugu z Góry Zamkowej,

- wizyta na Świętej Górze Grabarce - „serca polskiego prawosławia”,

- nocleg w Dubiczach Cerkiewnych,

- spacer nad zalew Bachmaty,

- kąpiel w Parku Wodnym w Hajnówce,

- przejazd kolejką po Puszczy Białowieskiej,

- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego BPN,

- spacer kładką „Żebra Żubra”,

- pobyt w Rezerwacie Pokazowym Żubrów,

- wizyta w Samotni „Odrynki”,

- zwiedzanie zabytków Białegostoku:

Pałac Branickich, Rynek Kościuszki, Bazylika Archikatedralna, cerkiew Św. Mikołaja.


Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Miejski w Strykowie

w ramach zadania z zakresu: „Upowszechniania turystyki”.

 

 

 

 

 

 

W okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. realizowane jest we współpracy

z Urzędem Miejskim w Strykowie zadanie z zakresu

„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - Szlakiem filmowej Łodzi.

Podopieczni Stowarzyszenia wyjeżdżają do kina, uczestniczą w warsztatach oraz audycjach muzycznych.

W zadaniu bierze udział 15 osób.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Strykowie realizowane jest zadania z zakresu:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków

do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu”,

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

W okresie od lutego do października 2018 roku 10 podopiecznych Stowarzyszenia

mieszkających na terenie Gminy Stryków uczestniczy w zajęciach przygotowawczych

na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem zadania będzie VIII Szkolny Turniej Pływacki.

Uczestnicy otrzymają nagrody i słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie w ramach dotacji otrzymanej od Urzędu Miejskiego w Strykowie realizuje

od 09.04.2018 do 30.11.2018 r. zadanie pod nazwą:

Samodzielni w dorosłość”.

(Wsparcie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym).

Jest to kontynuacja programu realizowanego przez Stowarzyszenie od 2014 r.

Ma on charakter rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjny.

W ramach zadania podopieczni uczestniczą w dogoterapii, zajęciach rytmiczno-tanecznych,

zajęciach rozwijających zdolności komunikacyjne oraz zajęciach rozwijających samodzielność.

Oprócz tego zakupione zostały pomoce do prowadzenia powyższych zajęć.

Programem objęta jest młodzież i dzieci z terenu Gminy Stryków. Łącznie 15 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 r.

 

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Strykowie rozpoczęto realizację  zadania z zakresu:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków

poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego

uprawiania różnych dyscyplin sportu”,

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.

W okresie od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. 10 podopiecznych Stowarzyszenia

mieszkających na terenie Gminy Stryków

uczestniczy w zajęciach przygotowawczych na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.

Podsumowaniem zadania będzie VII Szkolny Turniej Pływacki. Uczestnicy otrzymają  nagrody i słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie w ramach dotacji otrzymanej od Urzędu Miejskiego w Strykowie

realizuje od 03.04.2017 do 30.11.2017 r. zadanie pod nazwą:

Samodzielni w dorosłość”.

(Wsparcie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych

i ich integracji ze środowiskiem lokalnym).

Jest to kontynuacja programu realizowanego przez Stowarzyszenie od 2014 r.

Ma on charakter rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjny.

W ramach zadania podopieczni  mają  zapewnioną  dogoterapię, , terapię Biofeedback,

oraz terapię społeczną. Zakupione zostały  również pomoce do prowadzenia zajęć.

Zadaniem objęta jest młodzież i dzieci z terenu Gminy Stryków. Łącznie 15 osób.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. zorganizowana została

 

3-dniowa wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Uczestniczyło w niej 8 podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

 

W programie wyjazdu było:

- odwiedzenie Klasztoru na Jasnej Górze,

- piknik na terenie Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu,

- zwiedzanie Parku Miniatur, Parku Doświadczeń Fizycznych, Domu Legend i Strachów,

- spacer Doliną Prądnika,

-zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, Groty Łokietka,

- obejrzenie zabytków Krakowa: Katedra, Dzwonnica, Smocza Jama,

Ogrody Wawelskie.


Wycieczka została dofinansowana przez Urząd Miejski w Strykowie w ramach zadania z zakresu:

 

Upowszechniania turystyki” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

"Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie


- VII Szkolny Turniej Pływacki”

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Strykowie

 

zrealizowane zostało zadanie z zakresu:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków


poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego


uprawiania różnych dyscyplin sportu”,

 

program „Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie”.


W okresie od 15.02.2016 r. do 30.06.2016 r. 12 podopiecznych Stowarzyszenia

 

mieszkających na terenie Gminy Stryków

 

uczestniczyło w zajęciach przygotowawczych na terenie Miejskiej Pływalni w Brzezinach.


Podsumowaniem zadania był szkolny turniej pływacki z nagrodami i słodkim poczęstunkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Samodzielni w dorosłość”

 

Program jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2014 roku. Mają one charakter rehabilitacyjno- terapeutyczno-edukacyjny.

Skierowany był do grupy 15 podopiecznych w wieku od 5-22 roku życia. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby uczestników dokonano podziału na grupę dzieci i młodzieży.

Grupa dzieci uczestniczyła w indywidualnych zajęciach integracji sensorycznej, masażu Masgutowej połączonym z zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi oraz grupowych zajęciach muzykoterapii. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu percepcji wzrokowej, stymulacji lewopółkulowej, stymulacji słuchowej, pamięci i myślenia.

Grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach rozwijających samodzielność oraz zaradność życiową. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu prowadzonych zajęć dokonano zakupu pomocy. Wśród nich były urządzenia, naczynia, sprzęty do zajęć z zakresu gospodarstwa domowego (gotowanie, sprzątanie, prace naprawcze oraz dekoratorskie).

 

Stowarzyszenie w ramach otrzymanej od Urzędu Miejskiego w Strykowie dotacji realizuje od 01.04.2016 do 30.11.2016r. zadanie pod nazwą: „Samodzielni w dorosłość” (Wsparcie realizacji działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym).

Zakupione zostały pomoce oraz prowadzone są zajęcia: dogoterapia, muzykoterapia, integracja sensoryczna, terapia społeczna.. Bierze w nich udział młodzież i dzieci z terenu Gminy Stryków. Łącznie 15 osób.

 

 

"Kultura dla wszystkich"

 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Strykowie realizowane jest zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Kultura dla wszystkich”.

W okresie od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. podopieczni Stowarzyszenia mieszkający w Gminie Stryków wyjeżdżają do kina ,teatru, muzeum oraz biorą udział w audycjach muzycznych i warsztatach. W zadaniu uczestniczy grupa 18 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę"

 

W dniach 30.05 - 01.06.2016 r. odbyła się 3-dniowa wycieczki do Wrocławia w ramach zadania „Poznajemy nasz kraj, jego historię, krajobrazy i przyrodę”.

Wzięło w niej udział 8 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie mieszkających w Gminie Stryków. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Strykowie.

W ramach programu wycieczki zrealizowano:

-rejs  statkiem po Odrze,

-zwiedzanie Ogrodu Japońskiego,

-wjazd na Sky Tower,

-pokaz Fontanny Multimedialnej,

-Panorama Racławicka,

-przejście przez Masyw Ślęży,

-zwiedzanie Wrocławia,

-zwiedzanie Oleśnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015


"Chcę być zdrowy i czuć się jak ryba w wodzie


- VI Szkolny Turniej Pływacki”

 

Program służył upowszechnianiu kultury fizycznej,

 

poprawie zdrowia i sprawności fizycznej naszych podopiecznych.

 

Uczestnicy korzystali z regularnych zajęć na terenie Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

Podsumowaniem programu była impreza sportowo-rekreacyjna – VI Szkolny Turniej Pływacki.


Program realizowany był przez okres 4 miesięcy: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2015 r.


Uczestniczyło w nim 10 osób. Wyjazdy na basen odbywały się przez okres 12 tygodni.

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 10:40
 
Świetlica PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
wtorek, 19 kwietnia 2016 10:07

 

Działalność świetlicy środowiskowej

 

 

Świetlica środowiskowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”  ma siedzibę
w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie, ul. Kopernika 26 a.

Obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci z rodziny potrzebujące wsparcia. Pod opieką świetlicy pozostaje
12 podopiecznych. Są to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 roku życia z Zespołu Szkół Specjalnych
w Głownie. Podopieczni ze względu na swoje deficyty rozwojowe wymagają indywidualnego podejścia
oraz szczególnej troski o bezpieczeństwo.

           Świetlica realizuje swoje zadania w ramach roku szkolnego, to znaczy od września do czerwca.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-18.00. Zajęcia prowadzone są
społecznie przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz inne osoby zaangażowane
w pracę na rzecz Stowarzyszenia.

            Podczas zajęć uczniowie w pierwszej kolejności odrabiają zadane prace domowe oraz uczestniczą
w zajęciach mających na celu wyrównywanie braków w wiedzy. W czasie wolnym biorą udział w spacerach
i zabawach ruchowych na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej. Oprócz tego, odbywają się zajęcia
manualne oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne. Dzieci z opiekunem robią zakupy, a następnie
samodzielnie przygotowują kolację i po niej sprzątają. W ramach zajęć świetlicy realizowane są elementy
programów profilaktycznych. Dokonywany jest dobór zagadnień adekwatnie do możliwości poznawczych
podopiecznych. Prowadzone są również oddziaływania profilaktyczne mające na celu rozwijanie zainteresowań,
upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec
negatywnych zjawisk społecznych.

           Podopieczni świetlicy tworzą zintegrowaną grupę, która chętnie wspólnie spędza czas. W każdym roku
przygotowują uroczystą wigilię oraz obchodzą inne okolicznościowe uroczystości.

 

 

Poprawiony: piątek, 06 maja 2016 07:44
 
Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie" - trochę historii PDF Drukuj Email
Wpisany przez MR   
wtorek, 19 kwietnia 2016 09:56

 

 

NAZWA – Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”,

 

 

SIEDZIBA I ADRES – ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno.

 

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” swoją działalność zapoczątkowało w 2001 roku.

Głównym jego celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem

dzieci i młodzieży  oraz przeciwdziałanie różnorakim przejawom patologii społecznej.

Jednym z zadań  Stowarzyszenia jest prowadzenie świetlicy środowiskowej 
przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

Oprócz tego realizuje również programy edukacyjno-profilaktyczne, turystyczno- kulturalne,
rekreacyjno-sportowe oraz rehabilitacyjne skierowane do środowiska osób niepełnosprawnych
z terenu miasta i gminy Głowno oraz miasta i gminy Stryków oraz gminy Dmosin. Są to głównie 
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Osoby w wieku od 3-25 roku życia.
Ogółem około 80 beneficjentów.

           

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z:

-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,

-Telewizją Polską w ramach Akcji Charytatywnej „Reklama Dzieciom”,

-Urzędem Miasta w Głownie,

-Urzędem Gminy w Głownie,          

-Urzędem Miasta-Gminy Stryków,

-Urzędem Gminy w Dmosinie.

Z wymienionych instytucji pozyskujemy środki finansowe na realizację naszych statutowych zadań.

Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2016 10:07
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player