Spis treściDesigned by:

Wczesne wspomaganie rozwoju PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 stycznia 2014 22:15

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

 

 

Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju są objęte dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Występuje u nich istotne opóźnienie w rozwoju umysłowym, rozwoju mowy, sprawności motorycznej. Zdiagnozowano niedosłuch, niedowidzenie, bądź autyzm.

W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze

1 godzina w tygodniu.

Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej. W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player