Spis treściDesigned by:

Wczesne wspomaganie rozwoju PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 stycznia 2014 22:15

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju są objęte dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Występuje u nich istotne opóźnienie w rozwoju umysłowym, rozwoju mowy, sprawności motorycznej.
Zdiagnozowano niedosłuch, niedowidzenie, bądź autyzm.

W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze

1 godzina w tygodniu.

Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju,
do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej.
W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie
Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

Poprawiony: czwartek, 22 marca 2018 12:11
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player