Strona główna Spis treści Dzień dzisiejszy szkoły

Spis treściDesigned by:

Dzień dzisiejszy szkoły
Pracownicy niepedagogiczni - 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 stycznia 2019 20:11

Pracownicy niepedagogiczni 2018/2019

 

 1. Anna Bartoszuk – pomoc nauczyciela,
 2. Józef Becherka – konserwator,
 3. Monika Grzelak – pomoc kuchenna,
 4. Agnieszka Grzyb – samodzielny referent do spraw administracyjnych,
 5. Andrzej Kantorski – kierowca,
 6. Dorota Koprowska – sprzątaczka.
 7. Aleksandra Koprowska – pomoc nauczyciela,
 8. Halina Kotus – pomoc nauczyciela,
 9. Urszula Kotlarek – pomoc nauczyciela,
 10. Olga Nowak – pomoc nauczyciela,
 11. Marzena Nyczaj – intendent, magazynier,
 12. Danuta Pawlak – kucharka,
 13. Jadwiga Sobierajska – starszy woźny.
 
Oddziały w ZSS - 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 stycznia 2019 18:04

Oddziały w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

Nasza placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jesteśmy zatem przygotowani do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak: niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu czy zespoły genetyczne.

Objęliśmy także nauką dzieci w normie intelektualnej z autyzmem.

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie wchodzą:

 

Przedszkole Specjalne nr 4 „Szafirek”

 • Oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

 

Oddział przedszkolny P1  – wychowawca – Agnieszka Felczyńska.

Oddział przedszkolny P2  – wychowawca – Monika Świąder.

Oddział przedszkolny P3 – wychowawca – Aneta Klimczak.

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5

 • Klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej.
 • Klasy dla uczniów z autyzmem.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa I  - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Małgorzata Turska.

Klasa II - dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej - wychowawca – Agnieszka Warda.

Klasa II - dla dzieci z autyzmem  - wychowawca - Agata  Gudej.

Klasa 1-3   - wychowawca - Magdalena  Kret.

Klasa 5-8ż - wychowawca  - Bogusława  Długołęcka.

Klasa 4-8   - wychowawca  - Agnieszka  Parol.

Od pewnego czasu w naszej placówce zostały utworzone klasy dla dzieci autystycznych w normie intelektualnej. Odziały są mało liczne (maksymalnie mogą liczą czworo uczniów), a dzieci realizują podstawę programową szkoły masowej.

Przyjęty program wpisuje się w ideę ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr 1 w Głownie i wpisuje się w idee realizacji innowacji pedagogicznej.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 3

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 3 G    – wychowawca – Rafał  Biernacki.

Klasa 3 Gż  – wychowawca – Monika  Zielińska.

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Klasa 1 PP  – wychowawca – Małgorzata  Milczarek.

Klasa 2 PP  – wychowawca – Małgorzata Romanowska.

Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2

 • Klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

 

Klasa II   –  wychowawca – Justyna  Oskroba.

Klasa III –  wychowawca  - Bogdan  Oskroba.

 

 

W 2014 roku  w naszej palcówce powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Z czasem przekształcona w Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia.  Prowadzone jest w niej kształcenie w zawodach:

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły, natomiast wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają u pracodawców. Wiodącym zakładem, z którym współpracujemy, jest piekarnia pana Jerzego Gocka w Głownie. W 2017 roku mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci, zdając egzamin teoretyczny wewnętrzny i praktyczny zewnętrzny z bardzo dobrymi wynikami. Pozytywne wyniki obu egzaminów pozwoliły im uzyskać tytuł zawodowy piekarza i cukiernika.

 

Od wielu lat w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju obejmujące dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć prowadzona jest praca z dzieckiem i jego rodziną. Planuje ją oraz realizuje zespół specjalistów w składzie: oligofrenopedagog, psycholog, logopeda. Zajęcia są realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka zaburzenia w rozwoju, do czasu rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej. Jeżeli wyrównane zostaną deficyty rozwojowe dziecko rozpoczyna naukę w szkole ogólnodostępnej. W sytuacji, gdy opóźnienie w rozwoju jest istotne objęte zostaje kształceniem specjalnym. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie od 2004 roku.

 

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferujemy również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, do których należą:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej,
 • terapia behawioralna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • ergoterapia,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • terapia metodą Biofeedback.

 

Reasumując w roku szkolnym 2018/2019

w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

naukę pobiera 85 uczniów

w następujących oddziałach:

 

Przedszkole Specjalne

Oddział przedszkolny P1 – wychowawca – Agnieszka Felczyńska

- 4 przedszkolaków.

Oddział przedszkolny P2 – wychowawca – Monika Świąder

- 4 przedszkolaków.

Oddział przedszkolny P3 – wychowawca – Aneta Klimczak

- 3 przedszkolaków.

 

Szkoła Podstawowa nr 5

 

Klasa I – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Małgorzata Turska - 2 uczniów.

Klasa II – dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej

- wychowawca – Agnieszka Warda - 6 uczniów.

Klasa II – dla dzieci z autyzmem

- wychowawca - Agata  Gudej - 3 uczniów.

Klasa 1-3

- wychowawca - Magdalena  Kret - 4 uczniów.

Klasa 5-8ż

- wychowawca  - Bogusława  Długołęcka - 7 uczniów.

Klasa 4-8

- wychowawca  - Agnieszka  Parol -13 uczniów.

 

Gimnazjum nr 3

Klasa 3 – wychowawca – Rafał  Biernacki - 3 uczniów.

Klasa 3ż – wychowawca – Monika  Zielińska - 5 uczniów.

 

Szkoła Przysposobiająca do Pracy

Klasa 1 PP – wychowawca – Małgorzata Milczarek  - 4 uczniów.

Klasa 2 PP – wychowawca – Małgorzata Romanowska - 5 uczniów.

 

Szkoła Branżowa

Klasa II – wychowawca – Justyna  Oskroba - 7 uczniów.

Klasa III – wychowawca  - Bogdan  Oskroba - 5 uczniów.

 

Nauczanie indywidualne - 1 uczeń.

Indywidualne zajęcie rewalidacyjno – wychowawcze - 6 uczniów.

Wczesne wspomaganie rozwoju - 3 uczniów.

 

Łączna ilość uczniów w ZSS – 85.

Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2019 18:20
 
Kadra pedagogiczna - 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 stycznia 2019 17:55

Kadra pedagogiczna

rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 1. Maciej Lisowski – dyrektor ZSS w Głownie.
 2. Michał Becherka – nauczyciel matematyki, fizyki, chemii.
 3. Rafał Biernacki – nauczyciel wychowania fizycznego.
 4. Anna Bogusz – nauczyciel świetlicy.
 5. Agata Chabera - Młynarczyk – nauczyciel zajęć indywidualnych.
 6. Aneta Chleba – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
 7. Bogusława Długołęcka – nauczyciel przysposobienia do pracy.
 8. Marta Dziuda – nauczyciel języka polskiego.
 9. Agnieszka Felczyńska – nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 10. Katarzyna Florczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 11. Agata Gudej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 12. Kamila Kina – nauczyciel kształcenia zawodowego.
 13. Aneta Klimczak - nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 14. Magdalena Kret – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 15. Adam Kubiak – nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 16. Marek Kubiak – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
 17. Wioletta Kubiak – nauczyciel biblioteki, świetlicy.
 18. Kamil Latosiewicz – nauczyciel muzyki.
 19. Małgorzata Milczarek – nauczyciel matematyki.
 20. Dariusz Młynarczyk – nauczyciel plastyki.
 21. Agnieszka Olejniczak - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, integracji sensorycznej.
 22. Bogdan Oskroba – nauczyciel historii, informatyki.
 23. Justyna Oskroba – nauczyciel języka polskiego, biologii.
 24. Agnieszka Parol – pedagog szkolny.
 25. Iwona Pełka - nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 26. Ewa Piszczyńka – nauczyciel kształcenia zawodowego.
 27. Małgorzata Romanowska – psycholog szkolny.
 28. Sylwia Rubacha – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, wychowania fizycznego.
 29. Monika Świąder – nauczyciel edukacji przedszkolnej.
 30. Jolanta Trębska – nauczyciel języka angielskiego.
 31. Małgorzata Turska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 32. Agnieszka Warda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 33. Marzena Wrońska – nauczyciel religii.
 34. Monika Zielińska – nauczyciel przysposobienia do pracy, techniki.
Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2019 17:57
 
Szkoła Zawodowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 lutego 2014 13:56

Zespół Szkół w Głownie


95-015 Głowno, ul Kopernika 26a, tel. 42-7190854

 

SZANOWNI PAŃSTWO,


RODZICE I UCZNIOWIE ! ! !

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół w Głownie umożliwia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną) zdobycie zawodu oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikację zawodowe.

 

 

Ogłaszamy w roku 2018/2019 nabór w następujących zawodach:

 

 • kucharz,

 • piekarz,

 • cukiernik,

 • pracownik obsługi hotelowej.

 

Kształcenie w powyższych zawodach obejmuje zajęcia teoretyczne,

które odbywają się trzy razy w tygodniu oraz praktyki zawodowe

realizowane u pracodawców na terenie Głowna, Strykowa i okolic

(piekarnie, cukiernie, zakłady gastronomiczne, hotele) dwa razy w tygodniu.

Uczniowie podczas odbywania praktyk w niektórych zakładach otrzymują

wynagrodzenie przewidziane w umowie.

Oferujemy nowoczesną bazę dydaktyczną: m.in. pracownią informatyczną,

ekopracownię oraz klasy wyposażone w tablice multimedialne.

Uczestniczymy i odnosimy sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.

Zapewniamy fachową i życzliwą kadrę pedagogiczną, gwarantującą

wysoki poziom nauczania.

Jesteśmy szkołą bezpieczną (monitoring), w której panuje pełna zrozumienia


i przyjazna atmosfera dla ucznia. W ramach realizowanej przez nas

edukacji zdrowotnej bierzemy udział w zajęciach rekreacyjnych na basenie.

 

Wymagane dokumenty:

1. skierowanie do szkoły zawodowej specjalnej wydawane jest przez

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a na wniosek rodzica/opiekuna

prawnego lub pełnoletniego ucznia,

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania

wybranego zawodu oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(możliwość wykonania bezpłatnych badań oraz uzyskania zaświadczenia

od lekarza medycyny pracy),

4. świadectwo ukończenia gimnazjum,

5. karta zdrowia i karta  szczepień,

6. jedno zdjęcie.

 


Zapraszamy ! ! !

Poprawiony: sobota, 24 lutego 2018 18:55
 
Nowe przedszkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 lipca 2012 08:47

Zapraszamy

do oddziału przedszkolnego

dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

przy

Zespole Szkół Specjalnych

w Głownie

 

 

 

Termin otwarcia:

1 września 2012 r.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych

w Głownie

ul. Kopernika 26a

95-015 Głowno

www.zssglowno.nazwa.pl

tel 42  719 08 54

 

 

 

Nasi specjaliści:

 

 • Psycholog
 • Logopeda
 • Pedagog specjalny
 • Terapeuta ruchowy
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

 

Zapewnią wszechstronną pomoc i wsparcie

Tobie i Twojemu dziecku.

 

 

Nasza oferta obejmuje:

 

 • bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
 • opiekę wykwalifikowanej kadry z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi
 • zajęcia stymulujące rozwój dziecka:
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia terapeutyczne
 • ćwiczenia rehabilitacyjne na pływalni
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • kompleksową opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • indywidualne wsparcie dla rodziców dziecka
 • salę wyposażoną w pomoce i sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie

 

 

Jeśli chcesz by Twoje dziecko otoczono troskliwą

i fachową opieką

aby mogło wzrastać w atmosferze akceptacji,

pozwól nam zająć się Twoim dzieckiem.

 

 

Zadzwoń: 42 719 08 54

albo przyjdź:

Zespół Szkół Specjalnych

w Głownie

ul. Kopernika 26a

Sekretariat czynny 9.00-13.00

(w okresie wakacyjnym)

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Poprawiony: poniedziałek, 17 lutego 2014 12:07
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player